Xem Nhiều 3/2023 #️ Các Loại Biển Giao Thông Phụ Theo Quy Chuẩn Mới Có Hiệu Lực Từ 1/7/2020 # Top 8 Trend | Sachlangque.net

Xem Nhiều 3/2023 # Các Loại Biển Giao Thông Phụ Theo Quy Chuẩn Mới Có Hiệu Lực Từ 1/7/2020 # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Các Loại Biển Giao Thông Phụ Theo Quy Chuẩn Mới Có Hiệu Lực Từ 1/7/2020 mới nhất trên website Sachlangque.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Biển phụ là một trong năm nhóm biển báo hiệu đường bộ được quy định trong Quy chuẩn 41:2019 có hiệu lực từ 1/7 tới đây.

Biển phụ là gì?

QCVN 41:2019/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT không có quy định khái niệm biển phụ. Tuy nhiên, theo Quy chuẩn này, biển phụ thường được đặt kết hợp với các biển báo chính nhằm thuyết minh, bổ sung để hiểu rõ, trừ biển số S.507 “Hướng rẽ” được sử dụng độc lập.

Biển phụ có hình dạng là hình chữ nhật hoặc hình vuông.

Các biển phụ đều được đặt ngay phía dưới biển chính trừ biển số S.507 sử dụng độc lập được đặt ở phía lưng đường cong đối diện với hướng đi hoặc đặt ở giữa đảo an toàn nơi đường giao nhau.

Các biển phụ theo Quy chuẩn QCVN 41:2019 1. Biển số S.501 “Phạm vi tác dụng của biển”

Biển số S.501 để thông báo chiều dài đoạn đường nguy hiểm hoặc cấm hoặc hiệu lệnh hoặc hạn chế bên dưới một số biển báo chính.2. Biển số S.502 “Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu”

Bên dưới các loại biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và chỉ dẫn đặt biển số S.502 “Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu” để thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến đối tượng báo hiệu ở phía trước.

3. Biển số S.503 (a,b,c,d,e,f) “Hướng tác dụng của biển”

– Các biển số S.503 (a,b,c) đặt bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi.

– Biển số S.503b để chỉ đồng thời hai hướng tác dụng (trái và phải).

– Các biển số S.503 (d,e,f) đặt bên dưới biển số P.124 (a,b,c,d,e,f), biển số P.130″Cấm dừng xe và đỗ xe”, biển số P.131 (a,b,c) “Cấm đỗ xe” để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng song song với chiều đi.

– Biển số S.503e để chỉ đồng thời hai hướng tác dụng (trước và sau) nơi đặt biển báo nhắc lại lệnh cấm dừng và cấm đỗ xe.

Biển số S.504 được đặt bên trên làn đường và dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay bên dưới đèn tín hiệu để chỉ làn đường chịu hiệu lực của biển báo hay đèn tín hiệu (khi kết hợp trên cùng một mặt biển, chỉ cần vẽ mũi tên chỉ làn đường).

Biển được đặt bên dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn để chỉ loại xe chịu hiệu lực của biển báo cấm, biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn đối với riêng loại xe đó.

6. Biển số S.506 “Hướng đường ưu tiên”

– Biển số S.506a được đặt bên dưới biển chỉ dẫn số I.401 trên đường ưu tiên để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

– Biển số S.506b được đặt bên dưới biển số W.208 và biển số R.122trên đường không ưu tiên để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

Biển số S.507 được sử dụng độc lập để báo trước cho người tham gia giao thông biết chỗ rẽ nguy hiểm và để chỉ hướng rẽ.

Biển không thay thế cho việc đặt các biển báo nguy hiểm số W.201 (a,b) và W.202 (a,b,c).

9.Biển số S.509 “Thuyết minh biển chính”

– Để bổ sung cho biển số W.239 “Đường cáp điện ở phía trên”, có thể đặt biển số S.509a “Chiều cao an toàn” bên dưới biển số W.239, biển này chỉ rõ chiều cao cho các phương tiện đi qua an toàn.

– Trong trường hợp cần thiết, có thể đặt thêm biển số S.509b “Cấm đỗ xe” bên dưới biển số P.130, P.131 (a,b,c) để làm rõ thông tin.

Các trường hợp khác có thể vận dụng cho phù hợp.

10. Biển số S.510a “Chú ý đường trơn có băng tuyết” và Biển số S.510b “Chú ý đường sắt”

Để cảnh báo đường trơn, có tuyết trong những ngày trời có tuyết, đặt biển phụ số S.510a “Chú ý đường trơn có băng tuyết”. Biển hình chữ nhật nền đỏ, chữ và viền màu trắng.

11.Biển chỉ dẫn tới địa điểm

Biển chỉ dẫn tới địa điểm cắm trại, tới nhà trọ (biển G,7; G,8 theo GMS)

Để chỉ dẫn tới địa điểm cắm trại hoặc nhà trọ, đặt biển số S.G,7 “Địa điểm cắm trại” hoặc S.G,8 “Địa điểm nhà trọ”.

Để chỉ dẫn tới địa điểm đỗ xe dành cho xe có lái xe muốn sử dụng phương tiện công cộng, đặt biển số S.G,9b.

12. Biển chỉ dẫn số lượng làn và hướng đi cho từng làn (biển S.G,11a; G,11c theo hiệp định GMS)

Để thông báo cho lái xe số làn và hướng đi của từng làn xe, đặt biển số S.G,11a; S.G,11c; các biển này phải có số mũi tên bằng số lượng làn xe đi cùng hướng và phải chỉ dẫn số lượng làn xe của hướng đi sắp tới.

13. Biển chỉ dẫn làn đường không lưu thông (biển G,12a; G,12b theo hiệp định GMS)

Để chỉ dẫn cho lái xe biết làn đường không lưu thông, đặt biển S.G,12a; S.G,12b.

14. Biển báo phụ “Ngoại lệ” (biển H,6 theo hiệp định GMS)

Để chỉ các trường hợp mà biển cấm hoặc hạn chế được coi là không áp dụng đặc biệt cho một nhóm đối tượng tham gia giao thông nào đó, đặt biển S.H,6 và thể hiện nhóm đối tượng đó cùng với cụm từ “Except – Ngoại lệ”./.

Nói chung là tôi đang tận hưởng những khoảng thời gian quý báu mà trước kia chưa bao giờ có được” – chúng tôi Nguyễn Huy Nga chia sẻ.

Các Loại Biển Phụ Theo Quy Chuẩn Mới, Có Hiệu Lực Từ 01/7/2020

Biển phụ là một trong 05 nhóm biển báo hiệu đường bộ được quy định trong Quy chuẩn 41:2019 có hiệu lực từ 01/7 tới đây. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được các loại biển phụ và ý nghĩa của các biển báo này.

Biển phụ là gì?

QCVN 41:2019/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT không có quy định khái niệm biển phụ. Tuy nhiên, theo Quy chuẩn này, biển phụ thường được đặt kết hợp với các biển báo chính nhằm thuyết minh, bổ sung để hiểu rõ, trừ biển số S.507 “Hướng rẽ” được sử dụng độc lập.

Biển phụ có hình dạng là hình chữ nhật hoặc hình vuông.

Các biển phụ đều được đặt ngay phía dưới biển chính trừ biển số S.507 sử dụng độc lập được đặt ở phía lưng đường cong đối diện với hướng đi hoặc đặt ở giữa đảo an toàn nơi đường giao nhau.

Các biển phụ theo Quy chuẩn QCVN 41:2019

Biển số S.501 để thông báo chiều dài đoạn đường nguy hiểm hoặc cấm hoặc hiệu lệnh hoặc hạn chế bên dưới một số biển báo chính.

Bên dưới các loại biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và chỉ dẫn đặt biển số S.502 “Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu” để thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến đối tượng báo hiệu ở phía trước.

– Các biển số S.503 (a,b,c) đặt bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi.

– Biển số S.503b để chỉ đồng thời hai hướng tác dụng (trái và phải).

– Các biển số S.503 (d,e,f) đặt bên dưới biển số P.124 (a,b,c,d,e,f), biển số P.130 “Cấm dừng xe và đỗ xe”, biển số P.131 (a,b,c) “Cấm đỗ xe” để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng song song với chiều đi.

– Biển số S.503e để chỉ đồng thời hai hướng tác dụng (trước và sau) nơi đặt biển báo nhắc lại lệnh cấm dừng và cấm đỗ xe.

Biển số S.504 được đặt bên trên làn đường và dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay bên dưới đèn tín hiệu để chỉ làn đường chịu hiệu lực của biển báo hay đèn tín hiệu (khi kết hợp trên cùng một mặt biển, chỉ cần vẽ mũi tên chỉ làn đường).

Biển được đặt bên dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn để chỉ loại xe chịu hiệu lực của biển báo cấm, biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn đối với riêng loại xe đó.

– Biển số S.506a được đặt bên dưới biển chỉ dẫn số I.401 trên đường ưu tiên để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

– Biển số S.506b được đặt bên dưới biển số W.208 và biển số R.122 trên đường không ưu tiên để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

Biển số S.507 được sử dụng độc lập để báo trước cho người tham gia giao thông biết chỗ rẽ nguy hiểm và để chỉ hướng rẽ.

Biển không thay thế cho việc đặt các biển báo nguy hiểm số W.201 (a,b) và W.202 (a,b,c).

– Để bổ sung cho biển số W.239 “Đường cáp điện ở phía trên”, có thể đặt biển số S.509a “Chiều cao an toàn” bên dưới biển số W.239, biển này chỉ rõ chiều cao cho các phương tiện đi qua an toàn.

– Trong trường hợp cần thiết, có thể đặt thêm biển số S.509b “Cấm đỗ xe” bên dưới biển số P.130, P.131 (a,b,c) để làm rõ thông tin.

Các trường hợp khác có thể vận dụng cho phù hợp.

Để cảnh báo đường trơn, có tuyết trong những ngày trời có tuyết, đặt biển phụ số S.510a “Chú ý đường trơn có băng tuyết”. Biển hình chữ nhật nền đỏ, chữ và viền màu trắng.

Biển chỉ dẫn tới địa điểm cắm trại, tới nhà trọ (biển G,7; G,8 theo GMS)

Để chỉ dẫn tới địa điểm cắm trại hoặc nhà trọ, đặt biển số S.G,7 “Địa điểm cắm trại” hoặc S.G,8 “Địa điểm nhà trọ”.

Để chỉ dẫn tới địa điểm đỗ xe dành cho xe có lái xe muốn sử dụng phương tiện công cộng, đặt biển số S.G,9b.

Để thông báo cho lái xe số làn và hướng đi của từng làn xe, đặt biển số S.G,11a; S.G,11c; các biển này phải có số mũi tên bằng số lượng làn xe đi cùng hướng và phải chỉ dẫn số lượng làn xe của hướng đi sắp tới.

Để chỉ dẫn cho lái xe biết làn đường không lưu thông, đặt biển S.G,12a; S.G,12b.

Để chỉ các trường hợp mà biển cấm hoặc hạn chế được coi là không áp dụng đặc biệt cho một nhóm đối tượng tham gia giao thông nào đó, đặt biển S.H,6 và thể hiện nhóm đối tượng đó cùng với cụm từ “Except – Ngoại lệ”.

Những Biển Báo Giao Thông Mới Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/11

Những biển báo giao thông mới có hiệu lực từ ngày 1/11

Theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 8/4/2016 của Bộ Giao Thông Vận Tải về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”, từ ngày 1/11, một số biển báo hiệu giao thông đường bộ mới sẽ được áp dụng, thay thế cho Quy chuẩn cũ năm 2012.

Theo quy chuẩn mới này, hàng loạt biển báo mới sẽ được đưa vào sử dụng.

Xe khách và Taxi sẽ có biển báo cấm riêng. Biển P.107a có hiệu lực cấm xe ô tô khách đi qua, trừ các xe ưu tiên theo quy định. Biển này không cấm xe buýt.

Biển P.107b cấm riêng các xe taxi.

Biển P.127a có ý nghĩa “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”. Biển này áp dụng cho một số trường hợp qua khu đông dân cư vào ban đêm nhằm mục đích nâng cao tốc độ vận hành khi đường ít xe chạy.

Biển này được đặt sau vị trí biển số R.420 “Đoạn đường qua khu đông dân cư”. Biển chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian ghi trên biển và trong phạm vi từ vị trí đặt biển đến vị trí biển báo R.421 “Hết đoạn đường qua khu đông dân cư”.

Vận tốc trên biển sẽ không vượt quá 80 km/h. Trong phạm vi hiệu lực của biển báo ban đêm, nếu người lái xe gặp biển báo tốc độ tối đa thông thường, thì người lái xe phải tuân thủ theo tốc độ tối đa thông thường.

Biển P.127b quy định tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường, xe chạy trên làn nào phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó.

Biển P.127c quy định tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường. Các phương tiện vừa phải đi đúng làn đường vừa phải tuân thủ tốc độ tối đa.

Biển P.127d là biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép cho biển các biển P.127b và P.127c.

Biển W.201c và W.201d là biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe, nhằm mục đích báo trước sắp đến chỗ ngoặt nguy hiểm có khả năng gây lật các xe có trọng tâm cao và tải trọng lớn như xe tải, xe buýt giường nằm, xe chở chất lỏng.

Biển W.215a là biển báo đã được sử dụng từ lâu, còn biển W.215b và W.215c là biển báo mới được Bộ Giao thông Vận tải bổ sung, để báo trước sắp tới những vị trí có kè chắn vực sâu hoặc sông suối ở phía trước hoặc đi sát đường, cần đề phòng tình huống nguy hiểm rơi xuống vực sâu hoặc sông suối (thường có những chỗ ngoặt nguy hiểm). Trong trường hợp đường đã có tường bảo vệ, hộ lan thì có thể sẽ không có biển này.

Biển W.216b cũng là biển mới được bổ sung, đi kèm với biển W.216a đã vận hành từ lâu. Biển W.216b là biển báo “Đường ngầm có nguy cơ lũ quét”, cảnh báo trong trường hợp đường ngầm thường xuyên có lũ quét. Khi cần thiết, có thể có biển phụ có chữ “LŨ” bên dưới biển này.

Cũng theo quy chuẩn mới, quy định về hiệu lệnh của đèn tín hiệu gần như không thay đổi so với quy chuẩn cũ./.

Biển Báo Giao Thông Mới Có Hiệu Lực Từ 1/11, Không Biết Cẩn Thận Bị Phạt Nặng

Từ ngày 1/11, nhiều biển báo giao thông mới như giới hạn tốc độ tối đa về đêm, cấm các loại xe theo giờ, biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm… sẽ được đưa vào sử dụng và chính thức có hiệu lực.

Theo Thông tư số 06/2016 của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 1/11, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” mới sẽ được áp dụng thay thế Quy chuẩn cũ vào năm 2012. Căn cứ theo quy chuẩn mới này, nhiều biển báo sẽ được đưa vào sử dụng.

Biển cấm xe khách và xe taxi

Biển số P.107a có hiệu lực cấm xe khách đi qua, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Tuy nhiên, biển này không cấm xe bus.

Biểu số P.107b có hiệu lực cấm các loại xe taxi đi qua, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển giới hạn tốc độ vào ban đêm

Biển số P.127a có hiệu lực giới hạn tốc độ tối đa cho phép về ban đêm. Biển này áp dụng cho một số trường hợp qua khu đông dan cư vào ban đêm để đảm bảo an toàn. Biển chỉ có hiệu lực trong thời gian được ghi trên biển và trong phạm vi đoạn đường qua khu đông dân cư.

Ngoài ra, biển số R.420 có ý nghĩa “Đoạn đường qua khu đông dân cư” còn biển R.421 có nghĩa “Hết đoạn đường qua khu đông dân cư”.

Biển quy định tốc độ tối đa theo từng làn đường

Biển số P.127b có hiệu lực quy định tốc độ tối đa cho phép trên các làn đường, xe chạy trên làn đường nào phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó.

Biển P.127c có hiệu lực quy định tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường. Người tham gia giao thông vừa phải tuân thủ quy định đi đúng làn đường (tùy từng phương tiện tham gia giao thông) vừa phải tuân thủ quy định về tốc độ tối đa cho phép.

Biển P.127d là biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép cho các biển báo P.127b và P.127c.

Biển báo nguy hiểm

Biển W.201c và W.201d là biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ bị lật xe có tải trọng lớn như xe tải, xe giường nằm, xe chở hàng hóa…

Biển W.215a, W.215b và W.215c là biển báo những vị trí có kè chắn vực sâu hoặc sông suối ở phía trước, đề phòng trường hợp nguy hiểm. Ở những đoạn đường đã có tường bảo vệ thì sẽ không có biển báo này.

Biển W.216a và W.216b là biển báo đường ngầm có nguy cơ bị lũ quét cần đề phòng nguy hiểm.

Bạn đang xem bài viết Các Loại Biển Giao Thông Phụ Theo Quy Chuẩn Mới Có Hiệu Lực Từ 1/7/2020 trên website Sachlangque.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!