Xem Nhiều 12/2022 #️ Các Xe/Nhà Xe Phục Vụ Nhân Dân Nghĩa Hưng / 2023 # Top 14 Trend | Sachlangque.net

Xem Nhiều 12/2022 # Các Xe/Nhà Xe Phục Vụ Nhân Dân Nghĩa Hưng / 2023 # Top 14 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Các Xe/Nhà Xe Phục Vụ Nhân Dân Nghĩa Hưng / 2023 mới nhất trên website Sachlangque.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

PHẦN I-TUYẾN “NGHĨA HƯNG – GIÁP BÁT”

01. Nhà Xe Thanh Tùng 01 -Biển số xe: 18B 01175 -Số ĐT liên hệ: 0975. 297. 306 -Sáng đi: 05h10 – Quỹ Nhất – Nghĩa Phú – Giáp Bát -Trưa về: 10h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng 02. Nhà Xe Thanh Tùng 02 -Biển số xe: 18B 00821 -Số ĐT liên hệ: 0919. 872. 306 -Sáng đi: 05h10 – Ngọc Lâm – Quỹ Nhất – Giáp Bát -Trưa về: 10h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng 03. Nhà Xe Quốc Huy Chú ý: “điểm đi-đến” của nhà xe ở phía đầu huyện nên bà con ở phía cuối huyện đi xe này phải chú ý -Biển số xe: 18B01000 -Số ĐT liên hệ: 0912. 976. 777 -Sáng đi 05h30: Liễu Đề – Nghĩa Thái – Nghĩa Đồng – Giáp Bát -Sáng về 09h30: Giáp Bát – Nghĩa Hưng 04. Nhà Xe Tiều Bích Chú ý: “điểm đi-đến” của nhà xe ở phía đầu huyện nên bà con ở phía cuối huyện đi xe này cân nhắc kĩ trước khi lên xe. -Biển số xe: 18B00674 -Số ĐT liên hệ: 0942. 638. 638 -Sáng đi 05h30: Liễu Đề – Tam Thôn – Giáp Bát -Sáng về 09h00: Giáp Bát – Nghĩa Hưng 05. Nhà Xe Ngọc Hà -Biển số xe: 18B01210 -Số ĐT liên hệ: 0946. 038. 393 – 0988. 214. 240 -Sáng đi 05h45: Ngọc Lâm – Liễu Đề – Giáp Bát -Trưa về 11h40: Giáp Bát – Nghĩa Hưng 06. Nhà Xe Liên Hùng 18B 00389 ( 0986. 239. 455 ) -Sáng đi : 05h50 – Nam Điền -Liễu Đề – Giáp Bát -Trưa về : 12h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng 07. Nhà Xe Gia Tặng -Biển số xe: 18N 1341 -Số điện thoại: 0975. 717. 114 -Sáng đi: 06h00 – Đông Bình – Liễu Đề – Giáp Bát -Chiều về: 13h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng 08. Nhà Xe Duy Tuấn -Biển số xe: 18B01981 -Số diện thoại: 0915. 548. 909 ) -Sáng đi: 06h30 – Ngọc Lâm – Quỹ Nhất – Giáp Bát -Chiều về: 15h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng 09. Nhà Xe Hiền Khơi (Đã cập nhật lại lúc 20h ngày 09.09.2019) -Biển số xe: 18B 00551 -Số điện thoại: 0912. 997. 728 -Sáng đi(06h20): Đội 9 Nông Trường(06h20) →Rạng Đông(06h40) →Đông Bình (06h45) →Nghĩa Bình (07h00) →Nghĩa Hồng(07h10) →Đò Cau(07h15) →Liễu Đề (07h20) →Tam Thôn (07h40) →Chợ Chùa (08h05) →Bến xe Giáp Bát (09h45) -Chiều về(14h30): Giáp Bát (14h30) →Liêm Tuyền (15h30) → Nam Định (16h05) →Chợ Chùa(16h30) →Liễu Đề (16h50) →Đò Cau(17h00) →Nghĩa Hồng (17h05) →Nghĩa Bình (17h20) →Đông Bình (17h30) →Rạng Đông (17h40) 10. Nhà Xe Tuấn Bình -Biển số xe: 18B 01635 -Số điện thoại: 0917. 646. 596 -Sáng đi : 06h15 – Nam Điền – Liễu Đề – Giáp Bát -Chiều về : 13h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng 11. Nhà Xe An Phú : -Biển số xe: 18B 01656 -Số điện thoại: 0914. 530. 467 -Sáng đi : 07h25 – Quỹ Nhất – Liễu Đề – Giáp Bát -Chiều về : 15h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng 12. Nhà Xe Tuấn Bình -Biển số xe: 18B 01447 -Số điện thoại: 0384. 211. 242 (Số nguyên bản khi chưa đổi đầu sốcủa nhà mạng 0168. 421. 1242 ) -Sáng đi : 07h30 – Nghĩa Hải – Liễu Đề – Giáp Bát -Chiều về : 16h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng 13. Nhà Xe Đức Mới -Biển số xe: 18B 01441 -Số điện thoại: 0974. 642. 575 -Sáng đi : 08h45 – Ngọc Lâm – Liễu Đề – Giáp Bát -Chiều về : 14h00 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng 14. Nhà Xe Đức Mỡi -Biển số xe: 18B 01343 -Số điện thoại: 0964. 255. 177 -Trưa đi : 12h05 – Nghĩa Hải – Liễu Đề – Giáp Bát -Sáng về : 06h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng 15. Nhà Xe An Phát -Biển số xe: 29B3654 -Số điện thoại: 0942. 665. 088 -Trưa đi: 12h10 – Đông Bình – Ngã Tư Sở – Nghĩa Đô -Sáng về: 06h25 – Công Viên Nghĩa Đô 16. Nhà Xe Hà Cường -Biển số xe: 29B 09006 -Số điện thoại: 0912. 622. 535 -Chiều đi: 12h45 Đông Bình – Giáp Bát 15h45 -Sáng về: 8h30 Giáp Bát – Đông Bình 11h15 17. Nhà Xe An Đông -Biển số xe: 18B 00722 -Số điện thoại: 0982. 301. 377 – 0915. 301. 377 -Chiều đi: 13h10 – Quỹ Nhất – Liễu Đề – Giáp Bát -Chiều về: 16h30 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng 18. Nhà Xe Quốc Huy -Biển số xe: 18B 01000 -Số điện thoại: 0912. 976. 777 -Chiều đi : 14h30 – Liễu Đề – Nghĩa Thái – Nghĩa Thịnh -Chiều về : 17h50 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng 19. Nhà Xe Tiều Bích -Biển số xe: 18B 01019 -Số điện thoại: 0942. 638. 638 -Chiều đi: 14h30 – Liễu Đề – Tam Thôn – Giáp Bát -Chiều về: 17h15 – Giáp Bát – Nghĩa Hưng 20. Nhà Xe Ngọc Hà (Đã cập nhật lại lúc 20h ngày 09.09.2019) -Biển số xe: 18B 00093 -Số điện thoại: 0912. 926. 936 -Chiều đi (15h30): Rạng Đông (15h30) →Nghĩa Hải(15h45) →Quỹ Nhất (16h00) → Nghĩa Tân (16h20) → Nghĩa Lạc (16h40) → Liễu Đề (16h50) →Chợ Chùa(17h10) →Nam Định (17h20) -Trưa về (11h00): Giáp Bát(11h00) →Đồng Văn (12h00) →Phủ Lý(12h20) → Nam Định (12h50) →Liễu Đề (13h20) →Quỹ Nhất (13h45) → Nghĩa Hải(14h00) →Rạng Đông (14h10)

TUYẾN NGHĨA HƯNG – MỸ ĐÌNH – THƯƠNG MẠI – DIỄN – NHỔN – SƠN TÂY

01. Nhà Xe Ngọc Hải -Biển số xe: 18B 00667 -Số điện thoại: 0857. 277. 277 (Số nguyên bản khi chưa đổi đầu sốcủa nhà mạng 01257 277 277) -Sáng đi: Nam Điền (6h30) →Nam Định→ Xuân Khanh → Sơn Tây -Chiều về : Xuân Khanh (12h15) → Thương Mại → Nam Định→Nghĩa Hưng→Nam Điền 02. Nhà Xe Đặng Phùng (đã cập nhật thông tin lại lúc 20h ngày 09.09.2019) -Biển số xe: 18B 02084 -Số điện thoại: 0984. 747. 039 – 0856. 545. 535 -Sáng đi (7h00): Nghĩa Hải (7h00) →Nghĩa Hùng (7h10) → Bến xe Quỹ Nhất (7h20) → Liễu Đề (8h05) → Giao Cù(8h30) → Chợ Chùa(8h35) -Chiều về(12h25): Đại học Công Nghiệp (12h25) →Diễn (12h35) → Đại Học Thương Mại (12h40) → Bến xe Nước Ngầm (13h00) → Cầu Vượt Vòng (13h35) → Nam Định (14h05) → Liễu Đề (14h40) → Quỹ Nhất (15h15) 03. Nhà Xe Đức Mới 1 -Biển số xe: 18B 01400 -Số điện thoại: 0989. 527 615 – 0982 155 229 -Sáng đi: Ngọc Lâm (7h15) → ĐH Công Nghiệp -Chiều về: Đại Học Công Nghiệp(14h30) 04. Nhà Xe Đức Mới 02: -Biển số xe: -Số điện thoại: -Sáng đi : 05. Nhà Xe Tuấn Anh : -Biển số xe: 18B 01423 -Số điện thoại: 0947. 000. 127 -Sáng đi: Liễu Đề (09h15)→ Đại Học Công Nghiệp -Chiều về: Đại Học Công Nghiệp (13h50) 06. Nhà Xe Đức Mới : -Biển số xe: 18B 00398 -Số điện thoại: 0974. 010. 838 -Sáng đi: 9h30 – Nghĩa Hải – Quỹ Nhất – Nhổn -Chiều về: 16h00 – Nhổn – Thương Mại – Mỹ Đình 07. Nhà Xe Bảo Hân : -Biển số xe: 18B 00948 -Số điện thoại: 0912. 800. 948 -Sáng đi: 8h50 – Nghĩa Minh – Đại Học Công Nghiệp -Chiều về: 15h10 – Đại Học Công Nghiệp – Cầu Diễn 08. Nhà Xe Quốc Huy : -Biển số xe: 18B 01756 -Số điện thoại: 0913. 601. 756 -Trưa đi: 10h15 – Nghĩa Hải – Quỹ Nhất – Sơn Tây -Chiều về: 15h30 – Xuân Khanh – Thương Mại 09. Nhà Xe Đức Triệu: -Biển số xe: 29B 13925 -Số điện thoại: 0966. 255. 259 -Chiều đi: 14h00 – Đông Bình – Mỹ Đình – Nhổn -Tối về: 17h30 – Nhổn – Thương Mại – Nghĩa Hưng (Chi chú: Các bạn liên hệ số ĐT ở trên trước khi đi vì tôi thấy có lần liên hệ nhà xa mà không được) 10. Nhà Xe Đức Mỡi : -Biển số xe: 18B 00772 -Số điện thoại: 0976. 255. 177 -Chiều đi: 14h10 – Chợ Ngọc Lâm – Quỹ – Nhổn -Sáng về: 06h00 – Sân Bóng Kiều Mai – Thương Mại 11. Nhà Xe Đức Mỡi VIP : -Biển số xe: 18B 00765 -Số điện thoại: 0975. 717. 419 -Chiều đi: 14h20 – Quỹ Nhất – Mỹ Đình – Nhổn -Sáng về: 5h20 – UBND Minh Khai – Cầu Diễn 12. Nhà Xe Đức Mỡi 05 : -Biển số xe: 18B 00953 -Số điện thoại: 0984. 961. 977 -Chiều đi: 14h45 – Nam Điền – Mỹ Đình – Nhổn -Sáng về: 6h50 – Sân Bóng Minh Khai – Nhổn 13. Nhà Xe Đức Mỡi: -Biển số xe: 18B 01123 -Số điện thoại: 0968. 208. 479 – 0978. 375. 099 -Chiều đi: 16h15 – Cầu Đen Rạng Đông – Nhổn -Sáng về: 07h00 – Minh Khai – Thương Mại 14. Nhà Xe Đức Mỡi 09 (đã cập nhật thông tin lại lúc 20h ngày 09.09.2019) : -Biển số xe: 18B 02078 -Số điện thoại: 0912. 033. 600 -Chiều đi (17h55): Chợ Nam Điền (17h55) →Cây Xăng Khu 6 Rạng Đông (18h00) → Đông Bình (18h05) → Chợ Bình Lãng (18h10) → Nghĩa Thành (18h15) → Nghĩa Bình (18h20) →Nghĩa Phong (18h25) →Nghĩa Lạc (18h30) →Liễu Đề(18h45) → Mỹ Đình (21h00) → Sơn Tây(22h00) -Sáng về (6h15): Xuân Khanh (06h15) →Bến Xe Sơn Tây (06h50) → Cầu Phùng (07h20) → Thị Trần Trôi (07h35) → Đại học Công Nghiệp-Nhổn (07h45) →Cầu Diễn (07h50) →Đại học Thương Mại (08h00) → Bến xe Mỹ Đình (08h10) → Bến Xe Đông Bình(10h30) 15. Nhà xe Đặng Phùng 2 (đã cập nhật thông tin lại lúc 20h ngày 09.09.2019) -Biển số xe: 18B-01996 -Điện thoại: 0941. 565. 569 hoặc 0967. 339. 509 -Tối đi (18h): Cống đen (18h)→ Nghĩa Hải (18h30) → Nghĩa Lâm (18h40) →Quỹ Nhất (18h45) →Nghĩa Tân (18h55) →Nghĩa Lạc (19h20) →Cầu Quần Liêu (19h25) →Liễu Đề (19h30)→Giao Cù (19h45)→Chợ Chùa(19h50)→Nam Định (20h15). -Sáng về (7h30): Xuân Khanh(7h30)→BX. Sơn Tây (8h00)→ Cầu Phùng (8h30)→ Thị trấn Trôi(8h40)→ĐH. Công Nghiệp(8h50)→ Cầu Diễn (9h00)→ ĐH Thương Mai(09h05)→ SVĐ Mỹ Đình (9h15)→BigC Nam Định (10h30).

TUYẾN NGHĨA HƯNG – NƯỚC NGẦM -YÊN NGHĨA

01. Nhà Xe Quang Đỉnh : -Biển số xe: 18B 01589 -Số điện thoại: 0914. 838. 850 -Sáng đi: 05h00 – Bến Quỹ Nhất – Nước Ngầm -Trưa về: 12h20 – Nước Ngầm – Nghĩa Hưng 02. Nhà Xe Đặng Phùng : -Biển số xe: 18B 01065 -Số điện thoại: 0984. 747. 039 -Sáng đi: 06h30 – Nghĩa Hải-Quỹ Nhất -Nước Ngầm -Trưa về: 12h50 – Nước Ngầm – Nghĩa Hưng 03. Nhà Xe Tâm Duyên: -Biển số xe: 18B 01567 -Số điện thoại: 0982. 840. 322 -Sáng đi: 08h30 – Chợ Nam Điền – Nước Ngầm -Chiều về: 13h25 – Nước Ngầm – Nghĩa Hưng 04. Nhà Xe Tuấn Anh -Biển số xe: 18B 01423 -Số điện thoại: 0947. 000. 127 -Sáng đi: 09h15 – Xuất bến Liễu Đề – Nước Ngầm -Chiều về: 15h00 – Nước Ngầm – Nghĩa Hưng 05. Nhà Xe Bảo Hân : -Biển số xe: 18B 00948 -Số điện thoại: 0912. 800. 948 -Sáng đi: 08h50 -Nghĩa Minh- Liễu Đề – Nước Ngầm -Chiều về: 15h30 – Nước Ngầm – Nghĩa Hưng 06. Nhà Xe Tiến Đăng : -Biển số xe: 18B 00777 -Số điện thoại: 0912. 289. 345 -Trưa đi: Nam Điền( 11h) – Đông Bình (11h20) -Nghĩa Tân (11h35)-Nghĩa Lạc (11h50)-Liễu Đề (12h05)-Tam Thôn (12h15)-Giao Cù (12h25)-Chợ Chùa (12h35)-Nam Định (12h55) -Chiều về: Yên Nghĩa (16h30) – Ngã 3 Ba Lan (16h40)-Văn Phú (16h45)-Tô Hiệu, Cầu Đen (16h55)-Viện 103(Xa La 17h)-Cầu Tó (Đại Thanh 17h05)-Ngã ba Văn Điển (17h15)-Bến Xe Nước Ngầm (Chùa Tứ Kỳ 17h25)-Pháp Vân (17h30) 07. Nhà Xe Anh Tuấn : -Biển số xe: 18B 01018 -Số điện thoại: 0942. 687. 655 -Trưa đi: 11h45 – Liễu Đề – Nghĩa Thái – Nghĩa Thịnh – Nước Ngầm -Chiều về: 16h15 – Nước Ngầm – Nghĩa Hưng 08. Nhà Xe Đức Mỡi : -Biển số xe: 18B 00765 -Số điện thoại: 0975. 717. 419 -Chiều đi: 14h15 – Nghĩa Hải – Quỹ Nhất – Nước Ngầm -Sáng về: 06h15 – Nước Ngầm – Nam Định – Nghĩa Hưng

TUYẾN NGHĨA HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÒA BÌNH

01. Nhà Xe Xuân Hinh : -Biển số xe: 18B 01730 -Số điện thoại: ( 0904. 364. 891 ) -Sáng đi: 04h10 – Quỹ Nhất – Viện 103 – Hòa Bình -Chiều về: 14h Chợ Lồ – Tân Lạc – Cao Phong 02. Nhà Xe Nam Hưng 02 : -Biển số xe: 18B 01800 -Số điện thoại: 0912. 955. 040 -Sáng đi: 05h15 Quỹ Nhất – Liễu Đề – Hà Đông – Hòa Bình -Chiều về: 12h25 – Sông Đà – BX TT Hòa Bình 03. Nhà Xe Nam Hưng 01 : -Biển số xe: 18B 01451 -Số điện thoại: 0979. 438. 116 -Sáng đi: 06h15 Nghĩa Hải – Rạng Đông- BX Hòa Bình -Chiều về: 13h10 Sông Đà – BX Hòa Bình 04. Nhà Xe Hải An : -Biển số xe: 28B 00383 -Số điện thoại: 0964. 666. 169 -Chiều đi: 12h50 – ĐôngBình – Liễu Đề – Xa La – Hòa Bình -Sáng về: 06h40 – Hòa Bình – Xuân Mai – Yên Nghĩa 05. Nhà Xe Đức Mỡi 10 : -Biển số xe: 18B 01749 -Số điện thoại: 0961. 235. 737 -Chiều đi: 15h – ĐôngBình – Nghĩa Tân – Yên Nghĩa -Tối về: 19h30 – Yên Nghĩa – Hà Đông 06. Nhà Xe Đức Mới 06 -Biển số xe: 18B 01176 -Số điện thoại: 0962. 505. 386 -Chiều đi: 16h40 – Nam Điền – 17h45 Liễu Đề – Yên Nghĩa -Sáng về: 6h30 – Yên Nghĩa – Văn Phú – Viện 103 07. Nhà Xe Đức Thắng : -Biển số xe: 18B 01512 -Số điện thoại: 0965. 255. 755 -Chiều đi: 17h25 – Nam Điền – Liễu Đề – BX Yên Nghĩa -Sáng về: 06h05 – Yên Nghĩa – Viện 103 – Ngọc Hồi 08. Nhà Xe Đại Soái : -Biển số xe: 18B 02032 -Số điện thoại: 0967. 339. 509 -Chiều đi: 17h30 – Quỹ Nhất – Đông Bình – Xuân Mai -Sáng về: 6h40 – Xuân Mai – Yên Nghĩa – Xa La

TUYẾN NGHĨA HƯNG – GIA LÂM (XE CÓ CHẠY QUA CẦU MAI ĐỘNG HÀ NỘI)

TUYẾN NGHĨA HƯNG-HẢI PHÒNG

01. Nhà Xe Đại Soái : -Biển số xe: 18T 3247 -Số điện thoại: 0912. 207. 831 -Sáng đi: 05h30 – BX Quỹ Nhất – Niệm Nghĩa. -Chiều về: 13h00 – BX Niệm Nghĩa – Quỹ Nhất 02. Nhà Xe Quang Soạn : -Biển số xe: 18B 01343 -Số điện thoại: 0912. 856. 164 – 0948. 037. 374 -Sáng đi: 6h10 – Đông Bình – Cầu Rào. -Chiều về: 14h – Cầu Rào – Thái Bình – Nghĩa Hưng. 03. Nhà Xe Quốc Khánh : -Biển số xe: 18B 01985 -Số điện thoại: 0974 896 100 – 0988. 866. 028 -Chiều đi : 13h25 – Đông Bình – Liễu Đề – Niệm Nghĩa. -Sáng về : 06h50 – BX Niệm Nghĩa- Nghĩa Hưng. 04. Nhà Xe Ngọc Sự 02 : -Biển số xe: 18B 01065 -Số điện thoại: 0912 116 259 – 0947. 690. 355 -Trưa đi : 12h45 – BX Đông Bình – Thái Bình – Cầu Rào. -Sáng về : 06h10 – BX Cầu Rào – Nam Định – Nghĩa Hưng. 05. Nhà Xe Tuấn Tài : -Biển số xe: 15B 02285 -Số điện thoại: 0962. 070. 7 70 -Chiều đi : 15h50 – BX Quỹ Nhất – Liễu Đề – Cầu Rào. -Sáng về : 07h45 – BX Cầu Rào – Nam Định – Nghĩa Hưng.

TUYẾN NGHĨA HƯNG – QUẢNG NINH

01. Nhà Xe Hương Chung 01: -Biển số xe: 18B01618 -Số điện thoại: 0912. 356. 073 – 0981. 889. 159 -Sáng đi : 05h20 – Nam Điền – Đông Bình – Mông Dương -Chiều về : BX Mông Dương – BX Bãi Cháy – Đông Bình 02. Nhà Xe Hương Chung 02 -Biển số xe: 18B 01580 -Số điện thoại: 0912. 098. 085 – 0966. 039. 587 -Sáng đi: 05h30 – Nghĩa Hải – Quỹ Nhất – Vân Đồn -Chiều về: 11h55 – BX Cửa Ông – BX Bãi Cháy 03. Nhà Xe An Bình -Biển số xe: 18B 01729 -Số điện thoại: 0945. 616. 616 – 0912. 431. 942 -Sáng đi: 06h00 – Đông Bình – Quỹ Nhất – Vân Đồn -Chiều về: 14h30 – Vân Đồn – Cửa Ông – Nghĩa Hưng 04. Nhà Xe Quốc Thắng -Biển số xe: 18B 01970 -Số điện thoại: 0948. 826. 691 -Sáng đi: 08h05 – Đông Bình – Sao Đỏ – Đông Triều – Mạo Khê -Chiều về: 14h20 – Mạo Khê – Đông Triều – Nghĩa Hưng 05. Nhà Xe Khiêm Chung -Biển số xe: -Số điện thoại: 0961. 043. 366 – 0916. 302. 44? -Trưa đi: 11h25 – Quỹ Nhất – Quảng Ninh – Cửa Ông -Sáng về: 04h50 – Cửa Ông – Cẩm Phả – Nghĩa Hưng 06. Nhà Xe Hùng Vương -Biển số xe: 18B 01884 -Số điện thoại: 0912. 346. 617 – 0912. 846. 617 -Chiều đi: 13h00 – Đông Bình – Cẩm Phả – Vân Đồn -Sáng về: 04h55 – Vân Đồn – Cẩm Phả – BX Bãi Cháy 07. Nhà Xe Hải Phương -Biển số xe: 18B 00878 -Số điện thoại: 0913. 956. 588 ( Xe đi ngày lẻ về ngày chẵn âm lịch ) -Tối đi: 19h30 – Đông Bình – Liễu Đề – BX Móng Cái -Tối về: 20h00 – BX Móng Cái – Nam Định – Nghĩa Hưng 08. Nhà Xe Tiến Đạt -Biển số xe: 18B 00117 -Số điện thoại: 0944 588 747 – 0912. 461. 035 (Xe đi ngày chẵn về ngày lẻ âm lịch ) -Tối đi: 20h00 – Đông Bình – Liễu Đề – BX Móng Cái -Tối về: 20h00 – BX Móng Cái – Nam Định – Nghĩa Hưng.

TUYẾN NGHĨA HƯNG – THÁI NGUYÊN

01. Nhà Xe Anh Hạnh -Biển số xe: 18B 01421 -Số điện thoại: 0912. 284. 375 – 0913. 284. 375 -Sáng đi: 05h20 – Rạng Đông – Nghĩa Lâm – Thái Nguyên -Chiều về: 13h – BX Thái Nguyên – Cầu Đuống – Thanh Trì – Nghĩa Hưng 02. Nhà Xe Anh Hạnh -Biển số xe: 18B 02007 -Số điện thoại: 0919. 383. 284 -Sáng đi : 05h30 – Đông Bình – Nghĩa Lâm – Đại Từ – Sơn Dương -Chiều về : 13h30 – Sơn Dương – Đại Từ – Bồ Đậu – Kinh Tế 03. Nhà Xe Tuấn Hà 1 -Biển số xe: 18B 01401 -Số điện thoại: 0913. 027. 278 -Trưa đi : 12h10 Cống ông Cương (Nghĩa Hải) – Chợ chiều Nghĩa Hùng-Quỹ Nhất – Thái Nguyên – Đại Từ -Tối về: 18h – Đại Từ – Thái Nguyên – Sóc Sơn – Gia Lâm *Chú ý: →Riêng nhà xe này về qua Hà Nội(chợ Mai Động) khoảng 20h45 nên rất phù hợp cho bà con ở Hà Nội mà không kịp về các xe ở Giáp Bát, Nước Ngầm (Nhổn), Gia Lâm,…. →Xe về đến Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải khoảng 23h 04. Nhà Xe Tuấn Hà 2 -Biển số xe: 18B00370 -Số điện thoại liên lạc: 0943. 616. 345 -Chiều đi 17h50 từ Rạng Đông(cây xăng Lân-Ngát) Rạng Đông 17h50- Cầu trường cấp 2 Nghĩa Hải 18h-Bến xe Quỹ Nhất 18h20 – Ngã tư Liễu Đề 18h50 – Giao Cù 19h10 – Big C Nam Định 19h40 – Cầu Đuống – Thái Nguyên -Sáng về 08h00 từ bến xe Thái Nguyên Bến xe Thái Nguyên 08h – Ngã tư Phổ Yên 08h40 – Ngã tư Sóc Sơn 9h10 – Ngã tư Đông Anh 09h40 – Cầu Đuống(Gia Lâm) 09h50 – Nghĩa Hưng -Đặc điểm xe: Xe giường nằm (nhưng không có nhà vệ sinh)

TUYẾN LÀO CAI

01. Nhà Xe Quang Đỉnh -Biển số xe: 18B 01469 -Số điện thoại: 0918. 001. 885 -Sáng đi : 5h Đông Bình – Lào Cai -Chiều về : 14h Lào Cai – Nghĩa Hưng -Đặc điểm xe: Xe giường nằm 02. Nhà Xe Phương Nam (cập nhật hồi 15h ngày 20.09.2019) -Biển số xe: 18B 01322 -Số điện thoại: 0912. 351. 705 – 0987. 652. 372 -Chiều đi (14h15phút ): Các ngày chẵn âm lịch Đông Bình( 14h15phút) →Liều Đề→Nam Định→Hà Nội→Nội Bài→Yên Bái→Đền Bảo Hà→Phố Mới→Lào Cao -Chiều về(11h 15 phút) : Các ngày lẻ âm lịch Lào Cai(11h15 phút) → Phố Mới → Đền Bảo Hà → Yên Bái → Nội Bài → Hà Nội → Nam Định → Nghĩa Hưng → Đông Bình 03. Nhà Xe Anh Thư -Biển số xe: 18B-02369 -Số điện thoại: 0983. 507. 566 -Tối đi: Đông Bình 20h (Đông Bình 20h-Nghĩa Hải 20h15-Quỹ Nhất 20h30-Liễu Đề 21h- Tam Thôn 21h10- Nam Định 21h40) -Sáng về: Bến xe Lào Cai 9h30 -Đặc điểm xe: Chưa cập nhật

TUYẾN THANH HÓA-VINH

01. Nhà Xe Thanh Khâm -Biển số xe: 18B01131 -Số điện thoại: 0366. 454. 555 -Sáng đi : 6h Đông Bình – Thanh Hóa – Vinh -Chiều về : 13h Vinh – Nghĩa Hưng 02. Nhà xe Đại Phát : 18B00501 -Biển số xe: -Số điện thoại: 0969. 388. 268 – 0966. 622. 066 ) -Xe đi: Các ngày Lẻ -Xe về: Các ngày Chẵn

TUYẾN HÀ GIANG

01. Nhà Xe Đại Phát -Biển số xe: 18B00501 -Số điện thoại: 0969. 388. 268 hoặc 0966. 622. 066 -Nghĩa Hưng đi các ngày lẻ(Nghĩa Hưng →Hà Giang): 03h50 sáng -Hà Giang về các ngày chẵn (Hà Giang → Nghĩa Hưng): 04h50 -Đặc điểm xe: Xe giường nằm cao cấp

TUYẾN VŨNG TÀU

01. Nhà xe Phương Trang (chủ xe Nguyễn Văn Bản) -Lịch chạy vào và giờ chạy: +Vào ngày : 02- 04-06-08- 10-12- 16- 18-20- 22- 26-28 (Chạy vào các ngày chẵn trong tháng trừ 3 ngày 14, 24 và 30 không chạy) +Giờ chạy: Xe khởi hành từ Nghĩa Hưng lúc 04h sáng -Lịch chạy ra và giờ chạy: +Ra các ngày: 02- 04-08- 10-12- 14- 18-20- 22-24- 28- 30 (Chạy ra các ngày chẵn trong tháng trừ 3 ngày 06, 16 và 26 không chạy) +Giờ chạy: Xe khởi hành từ Vũng Tàu lúc 04h sáng -Số điện thoại: 0918. 188. 170 hoặc 0937. 376. 878 (Số ĐT 0937. 376. 878 có dùng zalo) -Đặc điểm xe: +Xe Trường Hải, bóng hơi, có nhà vệ sinh +Biển số xe: 72B002.50 và 72B021.77 +Xe có chạy qua Sài Gòn-Nhà Bè

Nhà Xe Chuyển Hàng Đi Nghĩa Hưng Nam Định / 2023

LIÊN HỆ BÁO GIÁ: 0933 573 307

Nhà xe Trọng Tấn với đội ngũ xe cộ và độ che phủ rộng khắp tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Dịch vụ Nhà xe chuyển hàng đi Nghĩa Hưng Nam Định ra đời nhằm mang lại những giá trị dịch vụ vận chuyển tốt nhất đến với Quý khách hàng, đối tác và Quý Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tại tỉnh Nam Định, Chúng tôi nhận vận chuyển hàng đi đến tất cả các Quận, huyện, thị xã trong tỉnh như: TP Nam Định, huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên,….

Nhà xe chuyển hàng đi Nghĩa Hưng Nam Định được Chúng tôi chú trọng đầu tư và phát triển với hệ thống đầu xe tải, xe cont đủ kích thước và đủ lớn nhằm giải đáp những yêu cầu cấp thiết nhất của Quý khách hàng, doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong tỉnh cũng như việc giao thoa hàng hóa giữa các tỉnh về Nam Định.

Mọi yêu cầu về dịch vụ vận chuyển hàng đi Nghĩa Hưng Nam Định hoặc các tỉnh Quý khách hàng hãy liên hệ:

Năng lực vận chuyển của Nhà xe chuyển hàng đi Nghĩa Hưng Nam Định.

+ Hệ thống xe tải, xe cont từ 1 tấn đến 30 tấn, xe chuyên chở hàng quá khổ, quá tải,…

+ Toàn bộ xe cộ đều được bảo tri, bảo dưỡng, nâng cấp theo định kì

+ Thùng xe luôn luôn sạch sẽ, khô ráo, chống trơn trượt và bạt che phủ

+ Hệ thống kho bãi chính với diện tích lớn và độ che phủ rộng

+ Trải dài theo trục quốc lộ 1A và các TP lớn tại mỗi tỉnh đều có chành xe trung chuyển.

+ Tại các đầu kho bãi đều được trang bị nâng hạ: xe cẩu tự hành, xe nâng điện, nâng tay,…

+ Đội ngũ nhân viên lành nghề, nhiệt tình, dễ thương luôn luôn lắng nghe và tư vấn nhiệt tình

+ Toàn bộ quy trình giao nhận khép kín, đảm bảo về việc bảo mật thông tin khách hàng

+ Lịch trình xe chạy cố định liên tục mỗi ngày từ 10-15 chuyến/ ngày.

+ Toàn bộ hệ thống xe cộ được trang bị thiết bị định vị giúp dễ dàng kiểm soát tiến độ

+ Giá cước vận chuyển luôn luôn thấp hơn thị trường đến 20 %

+ Hợp đồng vận chuyển rõ ràng, đền bù 100% hàng hóa nếu lỗi xuất phát từ nhà vận tải

Nhà xe chuyển hàng đi Nghĩa Hưng Nam Định và hình thức giao nhận của Chúng tôi.

Nhà xe Trọng Tấn nhận vận chuyển hàng hóa “DOOR TO DOOR” theo yêu cầu của quý khách hàng.

+ Đối với đơn hàng nhỏ, lẻ, hàng với số lượng nhỏ thì Quý khách hàng vui lòng mang hàng ra kho bãi của Trọng Tấn hoặcTrọng Tấn sẽ cho xe nhỏ trung chuyển giao nhận tận nơi. Tuy nhiên, đối với đơn hàng này thì Quý khách hàng sẽ phải trả thêm 1 phần chi phí giao nhận tận nơi.

+ Đối với số lượng hàng lớn thì Trọng Tấn sẽ cho xe giao nhận tận nơi theo yêu cầu của Quý khách hàng mà không phát sinh chi phí giao nhận.

+ Đối với đơn hàng vận chuyển hia chiều với số lượng lớn thì chi phí vận chuyển ngược lai chỉ bằng 50% so với lượt vận chuyển đầu và sẽ không mất chi phí cho xe nằm chờ 1-2 ngày.

Lịch trình của Nhà xe chuyển hàng đi Nghĩa Hưng Nam Định như sau:

Nhà xe Trọng Tấn nhận vận chuyển hàng đi Nghĩa Hưng Nam Định và các tỉnh với thời gian vận chuyển nhanh chóng và lịch trình xe chạy liên tỉnh mỗi ngày, đảm bảo lượng hàng hóa được vận chuyển nhanh chóng nên Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ vận chuyển của Trọng Tấn.

Với lịch trình xe chạy cố định mỗi ngày là 2 chuyến/ngày và thời gian vận chuyển hàng nhanh chóng nên Quý khách hàng hoàn toàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng của Chúng tôi.

+ Xuất phát từ HCM và các tỉnh lân cận: Đồng Nai, Bình Dương, Tay Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu,…. đi Nam Định là 3-3.55 ngày tùy theo đơn hàng

+ Xuất phát từ Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định,…. đi Nam Định là 2-2.5 ngày tùy theo đơn hàng.

+ Xuất phát từ Dak Lak và các tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Dak Nông, Lâm Đồng,…đi Nam Định là 3-3.5 ngày tùy theo đơn hàng.

+ xuất phát từ Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây như: Vĩnh Long, Long An, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Bến Tre,…..đi Nam Định là 4-4.5 ngày tùy theo đơn hàng.

Quy cách phân loại hàng hóa của Nhà xe chuyển hàng đi Nghĩa Hưng Nam Định.

Thị trường vận tải hàng hóa là tổ hợp của tất cả các mặt hàng lớn bé. Dựa vào đặc tính hàng hóa mà đơn vị Trọng Tấn có cách thức phân loại hàng hóa như sau:

+ Hàng tính theo khối: Đối với những hàng thùng, hàng xốp, hàng gọn dễ xếp dở, có thể chồng chất lên nhau. Hay cụ thể hơn đó là những mặt hàng có trọng lượng 1 khối< 200kg như; mặt hàng bông cách nhiệt, xốp, bông thủy tinh, một số mặt hàng nội thất,…

+ Hàng quá khổ, quá tải; là toàn bộ những đơn hàng có kích thước và khối lượng vượt quá so với kích thước và khối lượng của xe tải bình thường.

Cách tính giá cước của Nhà xe chuyển hàng đi Nghĩa Hưng Nam Định.

Tùy vào từng loại hàng hóa vận chuyển mà nhà xe Trọng Tấn có cách tính giá vận chuyển khác nhau.

+ Đối với những đơn hàng nhẹ, cồng kềnh chiếm nhiều diện tích sẽ được quy đổi ra m3 và tính theo giá khối như các mặt hàng thùng carton, bao bì, mút, nệm, xốp,… Cụ thể hơn đó là những hàng có trọng lượng nặng ( 1 khối< 200kg), có thể bốc dỡ thủ công và đặc điểm của loại mặt hàng này chỉ có thể xếp chồng lên nóc xe, không cho hàng nặng chồng lên làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.

Giá cước vận chuyển của Nhà xe chuyển hàng đi Nghĩa Hưng Nam Định.

Giá cước vận chuyển là khoản phí mà khách hàng cần phải thanh toán cho đơn vị vận chuyển để thực hiện việc vận chuyển hàng hóa đến tay người nhận.

Mỗi dịch vụ vận chuyển hàng hóa sẽ có mức giá cước vận chuyển khác nhau tùy vào mục đích, loại hàng, mặt hàng, tuyến đường, phương tiện và hình thức vận chuyển.

Giá cước vận chuyển = Trọng lượng hàng thực tế( đã quy đổi)* Đơn giá+ Phụ phí

Toàn bộ giá cước vận chuyển chưa bao gồm vat, chưa bốc xếp hai đầu

Phần phụ phí bao gồm:(Phí giao nhận hàng tận nơi( đói với hàng nhỏ lẻ), phí bốc xếp hai đầu, phí nâng hạ, đóng kiện, đóng gói, phí vô đường cấm tải, …)

Giá cước vận chuyển chi tiết:

LIÊN HỆ BÁO GIÁ: 0933 573 307

Quy trình vận chuyển của Nhà xe chuyển hàng đi Nghĩa Hưng Nam Định.

Tiếp nhận thông tin đơn hàng qua các hình thức: Điện thoại, SMS, Zalo, Facebook, Skype, Vinber, Gmail,….

Nhận viên Trọng Tấn sẽ liên hệ tư vấn, khảo sát hàng hóa để thống nhất phương án vận chuyển nhằm tiết kiệm tối đa chi phí vận chuyển.

Sau khi hai bên thống nhất kế hoạch sẽ được chốt lại thông qua hợp đồng, mail, SMS,….

Vận Tải Trọng Tấn sẽ sắp xếp, điều động xe cộ theo đúng thông tin đã thỏa thuận trước đó.

Sau khi hoàn thành vận chuyển, Vận Tải Trọng Tấn sẽ bàn giao, đối chiếu chứng từ đã giao hàng cho đơn vị thuê vận chuyển

Thực hiện thanh toán theo thỏa thuận.

Hình thức thanh toán cước vận chuyển

Quý khách hàng có thể thực hiện thanh toán cước vận chuyển qua các hình thức sau:

Thanh toán tại đầu gửi hàng

Thanh toán tại đầu nhận hàng

Thực hiện thanh toán theo thời gian thỏa thuận ban đầu

Thực hiện thanh toán cước theo hợp đồng

Thông tin ngân hàng thanh toán chuyển khoản

Lợi ích khi Quý khách sử dụng dịch vụ Nhà xe chuyển hàng đi Nghĩa Hưng Nam Định.

+ Lịch trình xe chạy luôn cố định và liên tục, đảm bảo lượng hàng háo lưu thông nhanh chóng.

+ Hệ thống xe tải đủ kích thước với sô lượng đầu xe lớn nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

+ Đội ngủ nhân viên nhiệt tình, năng động luôn luôn lắng nghe và phản hồi những thắc mắc của quý khách hàng.

+ Hệ thống kho bãi sạch sẽ, thoáng mát với mái hiên bao phủ tránh tình trạng hàng háo bị ẩm ướt.

+ Giá cước được niêm yết ổn định.

+ Hệ thống kho bãi, nhà xe phủ rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước.

+ Chế độ hậu mãi, ưu đãi đối với khách hàng là rất lớn.

+ Hệ thống tổng đài trực 24/24h

+ ….

Một số cung đường vận chuyển

Tại Hà Nội và khu vực các tỉnh phía Bắc

+ Chuyển hàng từ Hà Nội đi Đà Nẵng

+ Chuyển hàng từ Hà Nội đi Quảng Nam

+ Chuyển hàng từ Hà Nội đi Nha Trang

+ Chuyển hàng từ Hà Nội đi Dak Lak và các tỉnh Tây Nguyên

+ Chuyển hàng từ Hà Nội đi Bình Dương

+ Chuyển hàng từ Hà Nội đi Cần Thơ

+ Chuyển hàng từ Hà Nội đi Vũng Tàu

+ Chuyển hàng từ Hà Nội đi Cà Mau

+ Chuyển hàng từ Hà Nội đi Long An

+ ……..

Tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung

+ Chuyển hàng từ Đà Nẵng đi HCM

+ Chuyển hàng từ Đà Nẵng đi Đồng Nai

+ Chuyển hàng từ Đà Nẵng đi Long An

+ Chuyển hàng từ Đà Nẵng đi Cần Thơ

+ Chuyển hàng từ Đà Nẵng đi Vũng Tàu

+ Chuyển hàng từ Đà Nẵng đi Đak Lak

+ Chuyển hàng từ Đà Nẵng đi Cà Mau

+ Chuyển hàng từ Đà Nẵng đi Bình Dương

+ Chuyển hàng từ Đà Nẵng đi Phú Quốc

+ ……….

Tại chúng tôi chúng tôi nhận vận chuyển hàng đi các tỉnh:

+ Chuyển hàng từ HCM đi Hà Nội

+ Chuyển hàng từ HCM đi Hưng Yên

+ Chuyển hàng từ HCM đi Đà Nẵng

+ Chuyển hàng từ HCM đi Hải Phòng

+ Chuyển hàng từ HCM đi Huế

+ Chuyển hàng từ HCM đi Hà Nam

+ Chuyển hàng từ HCM đi Nha Trang

+ Chuyển hàng từ HCM đi Dak Lak

+ Chuyển hàng từ HCM đi Cần Thơ

+ Chuyển hàng từ HCM đi Cà Mau

+ Chuyển hàng từ HCM đi Phú Quốc

+……..

Mọi yêu cầu về dịch vụ Nhà xe chuyển hàng đi Nghĩa Hưng Nam Định Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Trọng Tấn

+ Trụ sở chính tại TP.HCM

Đ/C: M1, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, chúng tôi Kho Bãi: 789 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP./HCM Trụ cầu số H3, chân cầu Thanh Trì, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội + Kho Đà Nẵng: 479 đường Trường Sơn, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng + Kho Nha Trang: Số 16, Quốc lộ 1A, Vĩnh Thành, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa ( Ngay ngã ba nhà máy sợi) 188 đường dẫn cầu Cần thơ, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

LIÊN HỆ BÁO GIÁ: 0933 573 307

Chinh Phục Các Tầng Ý Nghĩa Của Lá Bài Tarot / 2023

Tầng nghĩa dựa trên hệ thống chuẩn bài.

Tầng nghĩa dựa trên ý đồ của tác giả.

Tầng nghĩa cá nhân của người dùng.

Thế nhưng không ít người tìm hiểu và sử dụng bài Tarot hay Oracle chỉ dừng lại ở tầng nghĩa thứ nhất hay tệ hơn là chỉ học thuộc từ khóa của các lá bài.

Sai lầm thường mắc phải khi nhập môn Tarot

Ở bước nhập môn, chúng ta thường dễ sa đà vào “ma trận” của việc học thuộc lòng, học vẹt các từ khóa trên từng lá bài để rồi lại cảm thấy “mông lung như một trò đùa” khi bắt gặp những từ khóa tương tự trong hai hay nhiều lá bài khác nhau. Nếu bạn theo đuổi cách học này thì sẽ rất khó để bạn đưa các lá bài vào hoàn cảnh của khách hàng cũng như ngữ cảnh câu chuyện mà bạn đang định hướng cho họ. Giả sử bạn thấy ở cả lá 5 of Cups và 5 of Pentacles đều có từ khóa vậy làm sao để bạn phân biệt được sự mất mát ở hai lá khi chỉ dựa trên một từ khóa duy nhất? Làm sao chúng ta có thể nắm bắt hết những thông điệp mà vũ trụ truyền đến chúng ta nếu chúng ta chỉ ghi nhớ những từ khóa trên các lá bài Oracle? Quan trọng hơn là bộ não chúng ta cũng không cho phép chúng ta dành “dung lượng” cho những điều khô khan hay thiếu trải nghiệm thực tế, vậy nên nó sẽ tống khứ đi mớ từ khóa đó rất nhanh nếu bạn không thường xuyên sử dụng bộ bài của mình.

Cách khai thác 3 tầng nghĩa của lá bài

Khai thác 3 tầng ý nghĩa một lá bài cũng giống như tìm hiểu người yêu vậy. Tầng nghĩa thứ nhất được khai phá khi bạn biết về quê quán, tính cách, bề ngoài,… của người yêu, thì bộ bài cũng tương tự như thế. Đây là lúc chúng ta tìm tòi về nguồn gốc bộ bài ra sao, ý nghĩa cơ bản thế nào, chuẩn bài dễ xơi hay khó nuốt và ti tỉ thứ khác. Đối với bài Tarot, bạn cần xem bộ bài thuộc nhóm bài cổ hay hiện đại, chuẩn RWS, Thoth hay Marseilles để tìm thông tin và tài liệu tham khảo tương ứng. Dù là chuẩn nào cũng vậy, chúng ta vẫn nên tìm hiểu về ý nghĩa các biểu tượng, số học, phương pháp luận của chuẩn bài đó. Bước này sẽ giúp bạn quan sát được bức tranh chung về chuẩn bài bạn đang tìm hiểu. Với bài Oracle thì đơn giản hơn khi tầng nghĩa hệ thống của nó thường gắn liền với tầng nghĩa thứ hai – tầng nghĩa của tác giả.

Sau khi bạn đã nắm trong tay thông tin cơ bản của “bạn người yêu” rồi và muốn tiếp tục cùng người ấy phát triển mối quan hệ thì bước tiếp theo là chúng ta cần phải biết về về gia cảnh người yêu. Cha mẹ của người yêu là ai, gia đình như thế nào, họ mong ước điều gì ở người ấy,… – đây chính là tầng nghĩa thứ hai.

Các tác giả, họa sĩ cũng giống như “đấng sinh thành” của bộ bài nên bạn cần lưu ý đến tên tuổi cùng những tác phẩm của họ để biết thêm về phong cách cá nhân, tinh thần họ muốn truyền đi trong mỗi bộ bài họ tạo ra. Mỗi hình ảnh, chi tiết trong lá bài đều ẩn chứa dụng ý riêng trong đó, thế nhưng mỗi tác giả lại có một niềm tin và ý đồ khác nhau cho cùng một hình ảnh. Giống như bạn cầm 2 lá bài thuộc hai bộ bài khác nhau trên tay, bạn thấy cả hai lá đều có vẽ một con rắn, vậy mà trong quyển sách của bộ này viết về con rắn là một thế lực bảo vệ cho chúng ta, còn bộ kia thì lại bảo rắn là loài xấu xa và đầy cám dỗ. Vì sao lại thế? Google sẽ là công cụ đắc lực cho bạn lục lọi hết thảy những điều về tác giả và bộ bài bạn đang sở hữu, thông qua đó bạn sẽ biết điều gì tạo nên sự khác biệt giữa các tác giả. Đó có thể là do khác nhau về nền văn hóa, lối sống hay đơn giản chỉ là những nguồn cảm hứng đến bất chợt.

Bên cạnh những điều bạn tìm thấy trên trang mạng, quyển sách hướng dẫn đi kèm bộ bài chính là một quyển bí kíp về những điều độc đáo, những thứ tác giả tìm thấy ở đứa con của mình cùng cách chinh phục nó mà họ trao cho bạn. Bạn sẽ chẳng còn phải lo sợ khi bắt gặp một chi tiết khác lạ hay một lá bài trừu tượng khi bạn sở hữu quyển sách hướng dẫn trong tay. Chỉ cần bạn chăm đọc một chút thì tầng nghĩa thứ hai này chẳng có gì là khó phải không nào?

Nói về tầng nghĩa thứ ba trong các lá bài so với chuyện tìm hiểu người yêu thì đây là giai đoạn bạn cần khai thác thêm những cảm giác và phản ứng của cả hai lúc ở bên nhau trong thực tế để có thể thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn. Chính vì thế mà tầng nghĩa thứ ba là tầng nghĩa đòi hỏi bạn phải có nhiều thời gian trải nghiệm cùng bộ bài Tarot/Oracle bạn đang sở hữu. Việc nắm bắt nghĩa ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai chỉ cho bạn những thứ cơ bản nhất, còn việc biến ý nghĩa của những lá bài trở thành của bạn, giúp việc xem bài suôn sẻ hơn tùy thuộc vào khả năng phát triển tầng nghĩa thứ ba của bạn.

Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm bạn nên đặt hết những kiến thức đã đọc trước đó trong sách hướng dẫn hay các tài liệu tham khảo sang một bên. Trực giác sẽ là thứ dẫn lối cho bạn tìm kiếm ý nghĩa lá bài thông qua niềm tin và cảm nhận của riêng bạn. Có thể khi bạn nhìn vào hình ảnh của một lá bài, bạn sẽ nhận thấy một mặt nghĩa khác hoàn toàn so với những thứ bạn đọc được về chuẩn bài hay ý nghĩa hình ảnh đó trong sách hướng dẫn thì sao. Đã từng có một reader tâm sự rằng bạn ấy không nhìn thấy bất kỳ một tia nhiệt huyết, máu lửa nào từ Knight of Wands trong bộ Crystal Visions Tarot cả. Ánh mắt của chàng Knight ấy có phần lo âu trong khi chú ngựa thì lại thể hiện ánh mắt sắc sảo, đầy đam mê. Từ đó bạn ấy rút ra một mặt nghĩa rằng niềm tin và ngọn lửa cháy trong Knight of Wands có thể xuất phát từ chính chàng Knight, nhưng để duy trì lòng nhiệt huyết đó thì chàng ta cần những người cộng sự cùng tiến bên cạnh. Bạn có thể tìm chi tiết đó trong quyển sách hướng dẫn bộ Crystal Visions Tarot không? Ghi lại ngay những khám phá mới mẻ bạn vừa tìm được đi nào. Bạn sẽ bất ngờ khi áp dụng những khám phá này vào thực tiễn đấy.

Ngoài trực giác từ chính bạn ra thì những câu chuyện khi bạn xem bài cũng tạo ra cho bạn một kho tàng ý nghĩa cá nhân dồi dào. Khách hàng đến tìm những người đọc bài với mong muốn giải quyết những vấn đề của họ, vì thế nên ai ai cũng mang đến một chuyện để kể cho chúng ta nghe. Đôi lúc bạn sẽ bất ngờ nhận thấy hình ảnh của lá bài thể hiện đúng nghĩa đen hoàn cảnh mà khách hàng đang mắc kẹt nữa đấy. Hãy lắng nghe họ tâm sự, điều này sẽ trở thành lời khuyên thiết thực cho những hoàn cảnh tương tự cũng như tốt cho vốn sống của chính bản thân bạn. Biết đâu sau này bạn sẽ dựa trên tầng nghĩa này mà tạo ra cho riêng mình một bộ bài thì sao?

Tóm lại, dù bạn đang ở tầng nghĩa nào thì chúng ta cũng nên tiếp cận đầy đủ cả ba tầng nghĩa nói trên với thái độ học hỏi nghiêm túc. Tarot và Oracle không đơn thuần chỉ là những bộ bài mang đến lời tiên đoán hay lời khuyên cho bạn, quan trọng hơn là chúng mang đến cho bạn những bài học giá trị về cuộc sống thông qua ý nghĩa gắn liền với từng lá bài. Chúng giúp bạn tìm thấy vai trò của mình trong vũ trụ này, tạo động lực cho bạn hoàn thiện chính mình. Do đó, bạn cần khai thác nhiều hơn những gì bạn nhìn thấy ở một lá bài, bởi lẽ không ai biết được bên dưới của một tảng băng to lớn thế nào nếu chỉ nhìn ở bề mặt.

Xe Giường Nằm Queen Café Chuyên Phục Vụ Sinh Viên / 2023

Xe Queen Cafe có hỗ trợ đón khách tận nơi tại Phố Cổ Hà Nội.

Văn phòng hãng xe Queen Cafe

Tại Hà Nội: 208 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tại Sapa: 72 Ngũ Chỉ Sơn

Hà Nội Sapa ngày thứ sáu 9/10/2020 chỉ còn vé chuyến 07h00 và 22h số lượng 7 vé

Sapa Hà Nội ngày Chủ Nhật 11/10/2020 chỉ còn vé chuyến 13h30 chiều và 15h30 số lượng 9 vé

Liên hệ: 024.3991.6054 ; Zalo 086.7786.074

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT CHO KHÁCH ĐI SAPA

ĐÃ CÓ HÀNG TRĂM KHÁCH MUA VÉ ĐƯỢC HƯỞNG

Ngoài xe giường nằm Queen Cafe còn rất nhiều xe giường nằm đi Sapa tốt nhất, mỗi dòng xe có ưu điểm, nhược điểm riêng

Xe giường nằm cao cấp Thaco MobiHome 38 Giường bọc da toàn bộ, êm ái. Giá vé đã bao gồm nước uống, wifi và hỗ trợ đón khách tận nơi miễn phí trong khu vực phố cổ Hà Nội. Trên xe còn trang bị nhà vệ sinh khép kín sạch sẽ, tiêu chuẩn Châu Âu.

Xe giường nằm Sapa Express có 3 dãy giường tầng với 2 luồng cho khách đi lại, giường tầng 1 ưu tiên cho người già và trẻ em để đỡ phải trèo cao (khách phải báo trước có người già và trẻ em để nhà xe bố trí).

KHUNG GIỜ KHỞI HÀNH HỢP LÝ:

Trước hết xe giường nằm Sapa Express có 2 khung giờ khởi hành từ Hà nội sáng lúc 7h và đêm lúc 22h. 2 khung giờ này rất phù hợp với khách du lịch nên được nhiều hãng lựa chọn. Với chuyến 7h sáng, mặc dù khách phải thức dậy sớm nhưng đường vắng ngoài ra xe đến Sapa đúng thời gian nhận phòng khách sạn. Còn chuyến 22h đêm bạn sẽ tiết kiệm được 1 đêm ngủ khách sạn, xe đến Sapa tầm 4h sáng,lúc này trời vẫn còn tối bạn nghỉ trên xe đến 6h sáng, mở cửa xe cho khách xuống.

Bạn cần có mặt 30 phút trước khi xe chạy để làm thủ tục nhất là nhóm của bạn có trẻ em hoặc người nhà để được ưu tiên sắp xếp ở giường tầng 1. Thông thường nhà xe sẽ gọi điện cho khách nếu không thấy khách đến kịp, trong thời gian này bạn cần để ý điện thoại gọi đến để xác nhận với nhà xe, nếu không liên lạc được thì đúng giờ xe sẽ khởi hành, BẠN BỊ LỠ CHUYẾN.

Do đặc thù của phố Cổ Hà nội, đất chật, người đông, giá thuê nhà cao nên diện tích Văn Phòng xe Queen Cafe khá nhỏ, điều này gây bất tiện cho khách rất nhiều. Trong lúc chờ xe, chúng tôi thấy nhiều khách không có chỗ ngồi, phải đứng suốt. Điều này chúng tôi nghĩ chắc chắn không thể giải quyết được trừ phi nhà xe tìm địa điểm khác rộng hơn.

Xe giường nằm Sapa giá rẻ nhất

Bật mí với các bạn các xe giường nằm giá rẻ nhất đi Sapa, giúp tiết kiệm tốt nhất chi phí du lịch của bạn

Cũng như nhiều hãng xe chạy từ phố Cổ Hà nội, xe Queen Cafe đi thẳng Sapa, không bị trung chuyển Lào Cai. Đây là một lợi thế không nhỏ của xe Queen Cafe, giúp khách không phải chuyển xe, chuyển đồ đạc gây khó chịu cho khách.

Vậy trung chuyển Lào Cai là gì? tại sao khách không thích bị trung chuyển Lào Cai? Hiện nay phần lớn xe khách đi từ Hà nội và một số tỉnh như Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên… chỉ được phép bán vé xe đi đến Lào Cai, không được cho xe lên Sapa. Tuy nhiên các xe này vẫn nhận khách đi Sapa. Khi xe khách đến Lào Cai, nhà xe sẽ bố trí xe trung chuyển, thường là xe 16 chỗ để đưa khách lên Sapa, với quãng đường hơn 30km.

Việc trung chuyển tại Lào Cai gây phiền toái rất nhiều cho khách đi xe. Ban ngày còn đỡ chứ các chuyến đêm thì khổ cực lắm, đang ngủ ngon bị dựng dậy chuyển xe. Bạn sẽ phải chuyển xe khi đến Lào Cai, chuyển từ xe giường nằm sang xe 16 chỗ để lên Sapa. Đã có nhiều phụ nữ, đặc biệt là trẻ em nôn thốc, nôn tháo trên những xe trung chuyển này.

Một ưu điểm nổi bật nữa của xe Queen Cafe là không đón khách dọc đường dù khách có trả thêm tiền. Việc đón khách dọc đường sẽ tiện lợi cho khách rất nhiều nhưng gây khó chịu cho khách trên xe. Với phương trâm phục vụ khách du lịch, cũng như các xe khởi hành từ phố Cổ, Queen Cafe từ chối đón khách dọc đường trừ đã đặt trước tại các điểm theo quy định như sân bay ĐHNN, Công viên Hòa Bình

Lái xe của Queen Cafe có sự thân thiện, nhiệt tình và lái rất cẩn thận, an toàn

XE CHẠY AN TOÀN

Từ ngày đường cao tốc Nội Bài Lào Cai được đưa vào vận hành, vận chuyển hành khách từ Hà nội đi Sapa dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, do phải sớm hoàn thiện nên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai chỉ có đoạn Nội Bài Yên Bái là đẹp với 4 làn đường con lươn ở giữa ngăn cách, đoạn từ Yên Bái đi Lào Cai đường hẹp hơn và không có ngăn cách ở giữa gây nguy hiểm cho giao thông, đặc biệt là các xe phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn như các xe khách, xe tải gây tai nạn.

Xe khách phải phóng nhanh, vượt ẩu là do áp lực bắt đủ khách để không bị lỗ, từ đó tai nạn xảy ra nhiều hơn. Các xe chạy ở phố Cổ nói chung và Queen Cafe nói riêng đều nhận khách đặt trước nên không phải bắt khách dọc đường, không chịu quá nhiều áp lực nên chạy từ tốn hơn, an toàn hơn.

Những xe giường nằm đi Sapa đẹp nhất, tiện nghi nhất, dịch vụ tốt nhất xứng đáng đồng tiền của bạn

Bạn đang xem bài viết Các Xe/Nhà Xe Phục Vụ Nhân Dân Nghĩa Hưng / 2023 trên website Sachlangque.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!