Xem Nhiều 3/2023 #️ Cẩm Nang Du Lịch: Những Biển Chỉ Dẫn Đường Bộ Tại Việt Nam # Top 11 Trend | Sachlangque.net

Xem Nhiều 3/2023 # Cẩm Nang Du Lịch: Những Biển Chỉ Dẫn Đường Bộ Tại Việt Nam # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cẩm Nang Du Lịch: Những Biển Chỉ Dẫn Đường Bộ Tại Việt Nam mới nhất trên website Sachlangque.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

NHỮNG BIỂN CHỈ DẪN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Ngoài việc chuẩn bị hành trang, cũng như biết những thông tin về địa điểm du lịch thì bạn cũng nên tìm hiểu cả những luật lệ, biển báo giao thông nữa, chúng tôi rất vui khi cung cấp cho bạn thông tin về một số biển chỉ dẫn đường bộ Việt Nam.

1- Nhóm biển báo cấm.

Có dạng hình tròn( trừ biển số 122 “dừng lại” có hình 8 cạnh đều ) nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người sử dụng đường phải tuyệt đối tuân theo. Hầu hết các biển đều có viền đỏ, nền mầu trắng, trên nền có hình vẽ mầu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế sự đi lại của các phương tiện cơ giới, thô sơ và người đi bộ.

Nhóm biển báo cấm gồm có 39 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 139.Hiệu lực của các loại biển báo cấm có thể có gia trị trên tất cả các làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn của một chiều xe chạy. Các làn đường phải được đánh dấu riêng biệt bằng các vạch dọc liền trên mặt phần xe chạy. Nếu hiệu lực của biển chỉ hạn chế trên một hoặc một số làn đường thì nhất thiết phải theo biển và một biển phụ số 504 “Làm đường” đặt ngay bên dưới biển chính.

2 – Nhóm biển chỉ dẫn.

Có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông nền mầu xanh lam để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong hành trình. Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448. Hiệu lực của các biển chỉ dẫn có giá trị trên tất cả các làn đường của một chiều xe chạy.

3 – Nhóm biển hiệu lệnh.

Có dạng hình tròn, nền mầu xanh lam, trên biển có hình vẽ mầu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người sử dụng đường biết điều lệnh phải thi hành.

Nhóm biển hiệu lệnh gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 309.

Hiệu lực của các loại biển hiệu lệnh có thể có gia trị trên tất cả các làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn của một chiều xe chạy. Các làn đường phải được đánh dấu riêng biệt bằng các vạch dọc liền trên mặt phần xe chạy. Nếu hiệu lực của biển chỉ hạn chế trên một hoặc một số làn đường thì nhất thiết phải theo biển và một biển phụ số 504 “Làm đường” đặt ngay bên dưới biển chính.

4 – Nhóm biển báo nguy hiểm.

Có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền mầu vàng, trên có hình vẽ mầu đen mô tả sự việc báo hiệu nhằm báo cho người sử dụng đường biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử trí.

Nhóm biển báo nguy hiểm gồm 46 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 201 đến biển số 246. Hiệu lực của các biển báo nguy hiểm có giá trị trên tất cả các làn đường của một chiều xe chạy.

5 – Nhóm biển phụ.

Có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ xung để hiểu rõ các biển đó hoặc được sử dụng độc lập. Nhóm biển phụ gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 509.

Các Biển Chỉ Dẫn Đường Bộ Việt Nam

Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448 để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong hành trình

Các biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho những người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, đồng thời có tác dụng giúp cho việc điều khiển và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn chuyển động.

Các biển chỉ dẫn có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, nền màu xanh lam để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong cuộc hành trình. Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448.

Số hiệu biển báo: 401 Tên biển báo: Các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước Chi tiết: Biển chỉ dẫn các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước

Số hiệu biển báo: 402 Tên biển báo: Hết đọan đường ưu tiên Chi tiết: Biển này báo hiệu hết đoan đường quy định là ưu tiên. Trên đoan đường tiếp theo, các xe cộ đi đúng với tốc độ quy định trong Luật Giao thông đường bộ, qua nơi giao nhau ưu tiên bên phải.

Số hiệu biển báo: 403a Tên biển báo: Đường dành cho ôtô Chi tiết: Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ô tô đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt biển này.

Số hiệu biển báo: 403b Tên biển báo: Đường dành cho ôtô, xe máy Chi tiết: Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắnmáy) đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đọan đường có đặt biển này.

Số hiệu biển báo: 404a Tên biển báo: Hết đường dành cho ôtô Chi tiết: Đến hết đoạn đường dành cho ô tô đi lại phải đặt biển số 404a “Hết đường dành cho ô tô”.

Số hiệu biển báo: 404b Tên biển báo: Hết đường dành cho ôtô, xe máy Chi tiết: Đến hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại phải đặt biển số 404b “Hết đường danh cho ôtô, xe máy”

Số hiệu biển báo: 405a, 405b Tên biển báo: Đường cụt Chi tiết: Để chỉ lối rẽ vào đường cụt.

Số hiệu biển báo: 405c Tên biển báo: Đường cụt Chi tiết: Để chỉ dẫn đường trước mắt là đường cụt

Số hiệu biển báo: 406 Tên biển báo: Được ưu tiên qua đường hẹp Chi tiết: Để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình có quyền được ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp khi gặp xe đi ngược chiều. Nếu trên hướng đi ngược chiều có xe (cơ giới hoặc thô sơ) đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường .

Số hiệu biển báo: 407a, 407b, 407c Tên biển báo: Đường một chiều Chi tiết: Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt sau ngã ba, ngã tư.

Số hiệu biển báo: 408a Tên biển báo: Nơi đỗ xe Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v… Chiều dai nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đỗ có hình dáng rõ ràng. Phạm vi quy định đỗ xe sẽ hết hiệu lực 10m trước khi đến ngã ba, ngã tư tiếp theo.

Số hiệu biển báo: 408b Tên biển báo: Nơi đỗ xe Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v… Chiều dai nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đỗ có hình dáng rõ ràng. Phạm vi quy định đỗ xe sẽ hết hiệu lực 10m trước khi đến ngã ba, ngã tư tiếp theo.

Số hiệu biển báo: 409 Tên biển báo: Chỗ quay xe Chi tiết: Để chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Số hiệu biển báo: 410 Tên biển báo: Khu vực quay xe Chi tiết: Để chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Trên biển mô tả cách thức tiến hành quay đầu xe. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Số hiệu biển báo: 411 Tên biển báo: Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường Chi tiết: Để chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải giữ đúng hướng đã được chỉ dẫn trên mỗi làn.

Số hiệu biển báo: 412 Tên biển báo: Làn đường dành cho ôtô khách Chi tiết: Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho ôtô khách (kể cả ôtô buýt, tắc-xi). Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của ôtô khách. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe có quyền ưu tiên theo điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Số hiệu biển báo: 413a Tên biển báo: Đường có làn đường dành cho ôtô khách Chi tiết: Để chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại. Biển được đặt ở ngã ba, ngã tư đầu đường một chiều mà hướng ngược chiều có ôtô khách được phép chạy.

Số hiệu biển báo: 413b, 413c Tên biển báo: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách Chi tiết: Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ phải là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

Số hiệu biển báo: 414a Tên biển báo: Chỉ hướng đường Chi tiết: Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn có một khu đông dân cư trên hướng đường đến.

Số hiệu biển báo: 423 Tên biển báo: Đường người đi bộ sang ngang Chi tiết: Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Gặp biển này người lái xe phải ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

Số hiệu biển báo: 425 Tên biển báo: Bệnh viện Chi tiết: Để chỉ dẫn những chỗ có cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, .v.v… Gặp biển này người lái xe phải thận trọng và tránh làm ồn.

Số hiệu biển báo: 426 Tên biển báo: Trạm cấp cứu Chi tiết: Để chỉ dẫn những chỗ có trạm cấp cứu y tế ở gần đường.

Số hiệu biển báo: 427 Tên biển báo: Trạm sửa chữa Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có đặt xưởng chuyên phục vụ sửa chữa ôtô, môtô hỏng trên đường.

Số hiệu biển báo: 428

Tên biển báo: Trạm cung cấp xăng dầu Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cộ đi trên đường.

Số hiệu biển báo: 429 Tên biển báo: Nơi rửa xe Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có bố trí chỗ rửa xe.

Số hiệu biển báo: 430 Tên biển báo: Điện thoại Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm điện thoại công cộng chuyên phục vụ khách đi đường.

Số hiệu biển báo: 431 Tên biển báo: Cửa hàng ăn uống Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có cửa hàng ăn uống phục vụ khách đi đường.

Số hiệu biển báo: 432 Tên biển báo: Khách sạn Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có khách sạn phục vụ khách đi đường.

Số hiệu biển báo: 433 Tên biển báo: Nơi nghỉ mát Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi nghỉ mát.

Số hiệu biển báo: 434 Tên biển báo: Bến xe buýt Chi tiết: Để chỉ dẫn những chỗ xe buýt dùng cho hành khách lên xuống.

Số hiệu biển báo: 435 Tên biển báo: Bến xe điện Chi tiết: Để chỉ dẫn những chỗ xe điện dùng cho hành khách lên xuống.

Số hiệu biển báo: 436 Tên biển báo: Trạm cảnh sát giao thông Chi tiết: Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm cảnh sát giao thông . Những người sử dụng đường phải tuân theo những luật lệ nhà nước quy định khi đi qua nơi này.

Số hiệu biển báo: 437 Tên biển báo: Đường cao tốc Chi tiết: Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc. Quy chế sử dụng đường cao tốc phải được thực hiện nghiêm ngặt.

Số hiệu biển báo: 438 Tên biển báo: Hết đường cao tốc Chi tiết: Để chỉ dẫn hết đường cao tốc.

Số hiệu biển báo: 439 Tên biển báo: Tốc độ cho phép chạy trên đường cao tốc Chi tiết: Để nhắc nhở lái xe chạy trên đường cao tốc phải tuân theo tốc độ quy định. Trong biển lồng gồm có biển: – Tốc độ tối thiểu (bắt buộc lái xe phải thực hiện). – Tốc độ tối đa cho phép. – Tốc độ cho phép khi chạy trời mưa, trơn ướt.

Số hiệu biển báo: 443 Tên biển báo: Chợ Chi tiết: Để báo sắp đến khu vực có họp chợ, xe cộ qua lại khu vực này phải chú ý làm chủ tốc độ.

Số hiệu biển báo: 444 Tên biển báo: Xe kéo moóc Chi tiết: Để báo hiệu xe có kéo moóc.

Số hiệu biển báo: 447 Tên biển báo: Biển báo phần đường cho người tàn tật Chi tiết: Dùng để biểu thị vị trí thiết bị chuyên dùng cho người tàn tật.

Số hiệu biển báo: 448a Tên biển báo: Chỉ dẫn cầu vượt liên thông Chi tiết: Đặt biển tại vị trí thích hợp trước trước khi vào cầu vượt

Nguồn thông tin được chúng tôi sưu tầm từ Internet

Lắp Đặt Biển Báo Chỉ Dẫn, Biểu Tượng Du Lịch: Tăng Sức Hút Du Khách

(BGĐT) – Nhằm tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận các khu, điểm du lịch, thời gian qua một số địa phương, cơ quan chức năng trong tỉnh Bắc Giang đã đặt hệ thống biển báo chỉ dẫn, biểu tượng du lịch. Hoạt động trên đã có tác dụng tích cực song cần có sự đầu tư bài bản, thống nhất hơn.

Du khách chụp ảnh bên cây Dã hương nghìn năm tuổi tại xã Tiên Lục (Lạng Giang).

Cần thêm biển báo chỉ dẫn

Theo Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, bên cạnh đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến giao thông, thời gian qua, việc đặt biển báo chỉ dẫn đến các khu, điểm du lịch đã được quan tâm. Đến nay Bắc Giang đã cơ bản hoàn thành dự án bổ sung biển báo chỉ dẫn điểm du lịch đối với các tuyến đường tỉnh, qua đó tạo thuận lợi cho du khách đi lại. Theo phân cấp, với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nằm trên địa bàn tỉnh, biển chỉ dẫn do Sở Giao thông – Vận tải quản lý; đường huyện, đường liên xã do UBND cấp huyện quản lý. Các biển báo chỉ dẫn du lịch đặt trên hành lang giao thông do Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) lắp đặt dưới sự hướng dẫn, quản lý của ngành giao thông.

Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy tại một số nơi như: Chùa Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà, Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử… đã có biển báo chỉ dẫn, du khách rất hài lòng. “Từ biển chỉ dẫn tôi tìm tới chùa Bổ Đà thuận lợi, không phải hỏi thăm”- anh Nguyễn Văn Minh, quê ở xã Phúc Sơn (Tân Yên) cho biết. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường huyện và liên xã còn thiếu biển báo chỉ dẫn hoặc biển đã cũ, hư hỏng chưa được thay thế, sửa chữa. Nổi bật là các điểm du lịch như: Thổ Hà (Việt Yên); Đồng Cao, Khe Rỗ (Sơn Động), hồ Cấm Sơn, Khuôn Thần (Lục Ngạn), bản Ven, xã Xuân Lương (Yên Thế)… Bên cạnh đó, nhiều biển chỉ dẫn vào khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh chưa thực sự bắt mắt, thậm chí một số biển quá nhỏ, vị trí đặt khuất tầm nhìn.

Để nâng cao hiệu quả các biển chỉ dẫn, ngành chức năng đã có kế hoạch đầu tư, nâng cấp. Theo đó năm 2018, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh sẽ hỗ trợ thiết kế và chuẩn bị lắp đặt một bảng chỉ dẫn mới, bắt mắt đến Khu du lịch sinh thái cộng đồng bản Ven (Yên Thế), ngoài ra sẽ đặt thêm 4 biển chỉ dẫn vào từng điểm lẻ như: Hồ Ngạc Hai, cây lim cổ thụ, Thác Ngà, bản Ven và đặt hai biển báo chỉ dẫn vào Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân tại xã Nhã Nam (Tân Yên).

Tạo dấu ấn từ những biểu tượng

Thời gian qua tỉnh đã quan tâm công tác lắp đặt biển báo chỉ dẫn, nhất là trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, vì thế đến thời điểm này cơ bản những điểm du lịch trọng điểm đã có biển chỉ dẫn. Tuy nhiên việc lắp đặt biển báo ở các tuyến đường liên huyện, liên xã lại chưa được quan tâm”.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh.

Du khách đến với mỗi vùng đất đều mong muốn ghi lại những hình ảnh có dấu ấn và tiêu biểu để giới thiệu, chia sẻ với bạn bè mà không cần mất nhiều thời gian chú thích. Ở nhiều quốc gia trên thế giới và các địa phương trong nước có ngành du lịch phát triển, biểu tượng du lịch được dựng khá đơn giản song lại giúp mọi người dễ nhớ, dễ nhận biết và đây chính là điểm dừng chân không thể thiếu và để lại dấu ấn trong hành trình du lịch. Thực tế vấn đề này ở các khu du lịch trong tỉnh chưa được quan tâm đúng mức. Trong buổi làm việc mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh yêu cầu các thành viên và địa phương cần quan tâm nghiên cứu đề xuất xây dựng những biểu tượng đặc trưng cho các khu, điểm du lịch trong tỉnh. Cùng đó quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường xung quanh.

Thực tế cho thấy, biểu tượng du lịch là vấn đề tưởng nhỏ nhưng lại mang lại hiệu quả rất lớn trong công tác truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch. Tuy nhiên hiện tại không nhiều khu, điểm du lịch trong tỉnh có biểu tượng. Hiện mới có huyện Việt Yên dựng khối đá lớn khắc chữ “Chùa Bổ Đà di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia đặc biệt” bằng tiếng Việt và tiếng Anh được rất đông du khách hứng thú chụp ảnh lưu niệm và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Trước mùa lễ hội năm nay, huyện còn trồng những hàng cây hoa trên các lối vào chùa để tạo cảnh quan đẹp cho di tích. Hay như Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam) cũng dựng hai biển chữ ghi tên dòng suối cũng được nhiều du khách quan tâm. Mong rằng trong thời gian không xa, tại nhiều điểm đến của tỉnh sẽ có những biểu tượng thực sự ấn tượng và hút khách.

Nguyễn Hưởng

Các Biển Chỉ Dẫn Trong Luật Giao Thông Đường Bộ

Các biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết cho những người tham gia giao thông.

Các biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho những người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, đồng thời có tác dụng giúp cho việc điều khiển và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Các biển chỉ dẫn có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, nền màu xanh lam để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong cuộc hành trình.

Nhóm biển báo chỉ dẫn gồm có 44 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 444:

Biển báo 401

Biển báo 401: Các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước Biển chỉ dẫn các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước

Biển báo 402

Biển báo 402: Hết đoạn đường ưu tiên Biển này báo hiệu hết đoan đường quy định là ưu tiên. Trên đoan đường tiếp theo, các xe cộ đi đúng với tốc độ quy định trong Luật Giao thông đường bộ, qua nơi giao nhau ưu tiên bên phải.

Biển báo 403a

Biển báo 403a: Đường dành cho ôtô Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ô tô đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt biển này.

Biển báo: 403b

Biển báo: 403b: Đường dành cho ôtô, xe máy Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắn máy) đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt biển này.

Biển báo 404a

Biển báo 404a: Hết đường dành cho ôtô Đến hết đoạn đường dành cho ô tô đi lại phải đặt biển số 404a “Hết đường dành cho ô tô”.

Biển báo 404b

Biển báo 404b: Hết đường dành cho ôtô, xe máy Đến hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại phải đặt biển số 404b “Hết đường danh cho ôtô, xe máy”.

Biển báo 405a

Biển báo 405a: Đường cụt Để chỉ lối rẽ vào đường cụt phía bên phải.

Biển báo 405b

Biển báo 405b: Đường cụt Để chỉ lối rẽ vào đường cụt phía bên trái.

Biển báo 405c

Biển báo 405c: Đường cụt Để chỉ dẫn đường trước mắt là đường cụt.

Biển báo 406

Biển báo 406: Được ưu tiên qua đường hẹp Để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình có quyền được ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp khi gặp xe đi ngược chiều. Nếu trên hướng đi ngược chiều có xe (cơ giới hoặc thô sơ) đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường .

Biển báo 407a

Biển báo 407a: Đường một chiều Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt sau ngã ba, ngã tư.

Biển báo 407b

Biển báo 407b: Đường một chiều Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt trước ngã ba, ngã tư.

Biển báo 407c

Biển báo 407c: Đường một chiều Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt trước ngã ba, ngã tư.

Biển báo 408a

Biển báo 408a: Nơi đỗ xe Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v… Chiều dài nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đỗ có hình dáng rõ ràng. Phạm vi quy định đỗ xe sẽ hết hiệu lực 10m trước khi đến ngã ba, ngã tư tiếp theo.

Biển báo 408b

Biển báo 408b: Nơi đỗ xe Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v… Chiều dài nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đỗ có hình dáng rõ ràng. Phạm vi quy định đỗ xe sẽ hết hiệu lực 10m trước khi đến ngã ba, ngã tư tiếp theo.

Biển báo 409

Biển báo 409: Chỗ quay xe Để chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Biển báo 410

Biển báo 410: Khu vực quay xe Để chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Trên biển mô tả cách thức tiến hành quay đầu xe. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Biển báo 411

Biển báo 411: Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường Để chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải giữ đúng hướng đã được chỉ dẫn trên mỗi làn.

Biển báo 412

Biển báo 412: Làn đường dành cho ôtô khách Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho ôtô khách (kể cả ôtô buýt, taxi). Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của ôtô khách. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe có quyền ưu tiên theo điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Biển báo 413a

Biển báo 413a: Đường có làn đường dành cho ôtô khách Để chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại. Biển được đặt ở ngã ba, ngã tư đầu đường một chiều mà hướng ngược chiều có ôtô khách được phép chạy.

Hướng dẫn Biển báo giao thông đường bộ – Nguồn: Youtube

Biển báo 413b

Biển báo 413b: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ phải là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

Biển báo 413c

Biển báo 413c: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

Biển báo 414a

Biển báo 414a: Chỉ hướng đường Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn có một khu đông dân cư trên hướng đường đến.

Biển báo 414b

Biển báo 414b: Chỉ hướng đường Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn có một khu đông dân cư trên hướng đường đến.

Biển báo 414c

Biển báo 414c: Chỉ hướng đường Đặt ở tất cả các ngã ba đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi, địa danh cần đến và khoảng cách bao xa.

Biển báo 414d

Biển báo 414d: Chỉ hướng đường Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi, địa danh cần đến và khoảng cách bao xa.

Biển báo 415

Biển báo 415: Chỉ hướng đi Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi, địa danh cần đến và khoảng cách bao xa.

Biển báo 416

Biển báo 416: Lối đi vòng Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn đường đi vòng tránh và địa danh cần đến.

Biển báo 417a

Biển báo 417a: Chỉ hướng đường cho từng loại xe Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi rẽ phải và địa danh cần đến cho loại xe trên 18T, xe kéo moóc.

Biển báo 417b

Biển báo 417b: Chỉ hướng đường cho từng loại xe Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi thẳng và địa danh cần đến cho loại xe trên 18T, xe kéo moóc.

Biển báo 417c

Biển báo 417c: Chỉ hướng đường cho từng loại xe Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi rẽ phải và địa danh cần đến cho xe đạp và người đi bộ.

Biển báo 418

Biển báo 418: Lối đi ở chỗ cấm rẽ Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi cho các loại phương tiện.

Biển báo 419

Biển báo 419: Chỉ dẫn địa giới Đặt ở trên đường để chỉ dẫn phân định địa giới hành chính cho người tham gia giao thông nắm rõ.

Biển báo 420

Biển báo 420: Bắt đầu khu đông dân cư Đặt ở trên đường để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông nắm rõ phía trước là khu vực đông dân cư nhằm giảm bớt tốc độ phương tiện.

Biển báo 421

Biển báo 421: Hết khu đông dân cư Đặt ở trên đường để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông nắm rõ phía trước hết khu vực đông dân cư.

Biển báo 422

Biển báo 422: Di tích lịch sử Đặt ở trên đường để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông nắm rõ phía trước có khu di tích lịch sử.

Biển báo 423a

Biển báo 423a: Đường người đi bộ sang ngang Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Gặp biển này người lái xe phải ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

Biển báo 423b

Biển báo 423b: Đường người đi bộ sang ngang Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Gặp biển này người lái xe phải ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

Biển báo 424a

Biển báo 424a: Cầu vượt sang đường Để chỉ dẫn cho người đi bộ biết nơi có cầu vượt theo chiều từ trái lên phải dành cho người đi bộ sang đường .

Biển báo 424b

Biển báo 424b: Cầu vượt sang đường Để chỉ dẫn cho người đi bộ biết nơi có cầu vượt theo chiều từ phải lên trái dành cho người đi bộ sang đường.

Biển báo 425

Biển báo 425: Bệnh viện Để chỉ dẫn những chỗ có cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, .v.v… Gặp biển này người lái xe phải thận trọng và tránh làm ồn.

Bạn đang xem bài viết Cẩm Nang Du Lịch: Những Biển Chỉ Dẫn Đường Bộ Tại Việt Nam trên website Sachlangque.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!