Xem Nhiều 11/2022 #️ Danh Sách Số Báo Danh Thí Sinh Dự Thi Sát Hạch Cấp Gplx Ô Tô Ngày 22/12/2017 (Sbd 201 / 2023 # Top 14 Trend | Sachlangque.net

Xem Nhiều 11/2022 # Danh Sách Số Báo Danh Thí Sinh Dự Thi Sát Hạch Cấp Gplx Ô Tô Ngày 22/12/2017 (Sbd 201 / 2023 # Top 14 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Danh Sách Số Báo Danh Thí Sinh Dự Thi Sát Hạch Cấp Gplx Ô Tô Ngày 22/12/2017 (Sbd 201 / 2023 mới nhất trên website Sachlangque.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe T&T thông báo danh sách SBD thí sinh dự thi sát hạch cấp GPLX ô tô ngày 22/12/2017.

Yêu cầu:

+ Thí sinh dự thi có mặt đúng giờ: 6h30 khai mạc, 7h00 vào thi.

+ Mang theo CMTND hoặc Hộ chiếu còn thời hạn

+ Mang theo Photo và bản chính GPLX (PET) nếu có.

+ Cần hỗ trợ: Tel: 02462.534.283 (giờ hành chính 8h-17h)

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CMT HẠNG KHÓA

201 201 NGUYỄN ĐỨC XUÂN LÂM 12/01/1996 013439166 B2 B2K96

202 202 NGUYỄN THANH LÂM 03/11/1994 142676326 B2 B2K96

203 203 NGUYỄN THỊ LAN 02/08/1989 162765786 B1 B1TÐK23

204 204 NGUYỄN THỊ LAN 28/11/1988 112276724 B2 B2K94

205 205 VŨ HẠNH LÊ 18/08/1981 001181008291 B2 B2K96

206 206 TRẦN QUANG LIÊM 18/09/1986 131186728 B2 B2K95

207 207 ĐỖ THỊ CAO LIÊN 01/08/1993 230845290 B2 B2K95

208 208 LÊ THỊ KIM LIÊN 24/08/1991 031692736 B2 B2K95

209 209 LÊ KHÁNH LINH 19/09/1993 013339241 B1 B1TÐK23

210 210 LÊ THỊ TRANG LINH 01/11/1981 012049450 B2 B2K96

211 211 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 17/02/1989 035189000135 B2 B2K95

212 212 NGUYỄN THÙY LINH 04/11/1993 013075792 B2 B2K96

213 213 NGUYỄN VĂN LINH 20/09/1992 112541895 B2 B2K92

214 214 NGUYỄN DUY LỘC 04/06/1994 013036927 B2 B2K96

215 215 NGUYỄN XUÂN LỘC 26/04/1993 125552608 B2 B2K93

216 216 NGUYỄN THÀNH LONG 18/04/1992 001092003028 B2 B2K96

217 217 TĂNG ĐỨC LONG 11/09/1988 113330995 B2 B2K95

218 218 NGUYỄN VĂN LUÂN 16/10/1990 012996200 B2

219 219 NGUYỄN VĂN LUÂN 17/07/1989 168273863 B2 B2K93

220 220 KHUẤT DUY LƯƠNG 03/12/1984 001084024022 B2 B2K96

221 221 PHAN THỊ HỒNG LÝ 18/08/1995 017306316 B2 B2K96

222 222 TẠ THỊ LÝ 17/09/1985 001185013690 B1 B1TÐK24

223 223 NGUYỄN THỊ MAI 03/02/1970 013633868 B1 B1TÐK24

224 224 LÊ HÙNG MẠNH 20/10/1976 171655299 B2 B2K96

225 225 LÊ VĂN MẠNH 18/11/1983 142012504 B2 B2K96

226 226 NGUYỄN VĂN MẠNH 26/11/1993 034093001605 B2 B2K96

227 227 DƯƠNG HÀ MI 26/03/1992 001192007498 B1 B1TÐK22

228 228 BÙI NGỌC MINH 11/11/1991 012783004 B1 B1TÐK24

229 229 HUỲNH QUANG MINH 23/12/1986 001086004917 B2 B2K94

230 230 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 16/03/1982 012232611 B2 B2K84

231 231 TÔ THỊ MINH 18/10/1989 008189000094 B2 B2K96

232 232 TRƯƠNG THỊ NGỌC MINH 24/08/1988 019188000162 B2 B2K96

233 233 ĐẶNG THỊ MƠ 29/12/1989 036189001654 B2 B2K89

234 234 ĐỖ XUÂN MƯỜI 21/02/1962 011542401 B1 B1TÐK24

235 235 DƯƠNG THANH NAM 26/06/1989 001089018350 B2 B2K96

236 236 HOÀNG THẾ NAM 14/09/1995 174732258 B2 B2K92

237 237 NGUYỄN HOÀNG NAM 08/11/1995 013178477 B2 B2K96

238 238 NGUYỄN HỒNG NAM 19/10/1980 011921113 B1 B1TÐK24

239 239 NGUYỄN HỮU NAM 16/12/1992 013537220 B2 B2K96

240 240 NGUYỄN THIỆN HẢI NAM 15/12/1986 240918382 B2 B2K92

241 241 PHẠM ĐÌNH NAM 06/01/1983 182491766 B2 B2K95

242 242 TRẦN PHƯƠNG NAM 24/12/1994 125487184 B2 B2K95

243 243 ĐÀM THỊ NĂNG 15/10/1979 012026988 B1 B1TÐK24

244 244 CHU THỊ THANH NGA 04/09/1986 012342585 B1 B1TÐK21

245 245 ĐỖ THỊ NGA 05/10/1978 012181400 B2 B2K96

246 246 NGUYỄN THỊ NGA 01/06/1996 013308755 B2 B2K96

247 247 VŨ THỊ THANH NGA 11/11/1986 142320847 B2 B2K95

248 248 NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ 16/12/1976 012788071 B2 B2K84

249 249 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 26/10/1992 001092001263 B1 B1TÐK24

250 250 NGUYỄN THỊ NGHIÊM 19/10/1984 012513354 B2 B2K96

251 251 TRẦN VĂN NGHIÊM 02/08/1985 030085003017 B2 B2K95

252 252 BÙI THỊ NGOAN 27/02/1989 145333072 B2 B2K96

253 253 CHU HUY NGỌC 08/08/1985 131425868 B2 B2K96

254 254 HOÀNG HỒNG NGỌC 01/01/1995 008195000001 B1 B1TÐK23

255 255 LÊ ĐẠI NGỌC 18/03/1996 091850707 B1 B1TÐK21

256 256 NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC 31/07/1993 001193005679 B2 B2K92

257 257 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 24/04/1976 011937837 B2 B2K96

258 258 NGUYỄN THIÊN NHÂM 20/06/1992 174101061 B2 B2K92

259 259 ĐÌNH VĂN NHÌ 10/03/1979 012035955 B2 B2K92

260 260 PHẠM ĐÌNH NHỊN 06/06/1958 034058000072 B2 B2K94

261 261 PHẠM THỊ NHINH 08/05/1987 034187000927 B2 B2K96

262 262 LÊ VĂN NHUẬN 10/03/1982 141955178 B2 B2K58

263 263 ĐỖ HỒNG NHUNG 18/08/1994 013037193 B1 B1TÐK24

264 264 ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG 11/04/1980 013028878 B1 B1TÐK24

265 265 HOÀNG THỊ NHUNG 25/12/1994 187229864 B2 B2K94

266 266 NGUYỄN THỊ NHUNG 30/09/1965 034165003616 B2 B2K96

267 267 NGUYỄN TUYẾT NHUNG 05/09/1999 001199007545 B2 B2K94

268 268 BÙI ĐỨC NINH 06/10/1993 101196147 B2 B2K96

269 269 NGUYỄN THỊ OANH 18/08/1989 122149164 B2 B2K95

270 270 TẠ HỒNG PHI 09/10/1997 001097000307 B2 B2K94

271 271 BÙI THỊ PHÚ 14/10/1985 013379653 B2 B2K96

272 272 NGÔ TẤN PHÚ 25/03/1991 024571152 B2 B2K96

273 273 NGUYỄN CHÍ PHÚ 06/03/1990 125317249 B2 B2K96

274 274 TRỊNH XUÂN PHÚ 17/10/1995 001095013159 B2 B2K83

275 275 PHAN VĂN PHÚC 10/10/1974 044074000770 B2 B2K96

276 276 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG 11/05/1982 001082012131 B2 B2K93

277 277 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 02/07/1976 011806735 B2 B2K95

278 278 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 17/11/1987 121841080 B1 B1TÐK24

279 279 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 19/05/1985 033185000465 B2 B2K95

280 280 SỸ THỊ PHƯỢNG 08/07/1980 111576650 B2 B2K94

281 281 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 28/12/1993 013014176 B2 B2K94

282 282 NGUYỄN VĂN QUÂN 25/06/1991 142515225 B2 B2K96

283 283 NGUYỄN VIẾT QUÂN 03/12/1994 001094007302 B2 B2K95

284 284 VŨ VĂN QUÂN 17/10/1982 036082000372 B2 B2K94

285 285 NGUYỄN VĂN QUANG 02/08/1997 001097008991 B2 B2K95

286 286 NGUYỄN XUÂN QUANG 27/04/1986 112090724 B2 B2K96

287 287 NGUYỄN XUÂN QUANG 26/05/1993 017206295 B2 B2K96

288 288 TRẦN VĂN QUANG 25/09/1990 186784139 B2 B2K95

289 289 NGUYỄN VĂN QUẢNG 14/09/1989 112443571 C CK22

290 290 LÊ MINH QUÝ 24/05/1993 191849485 B2 B2K87

291 291 LƯU THANH QUÝ 07/01/1984 034084002222 B1 B1TÐK22

292 292 PHẠM THỊ LỆ QUYÊN 17/11/1983 019183000009 B2 B2K96

293 293 NGUYỄN BÁ QUYẾN 21/06/1966 111352452 B1 B1TÐK24

294 294 PHAN HỮU QUYỀN 30/04/1990 135504631 C CK22

295 295 NGUYỄN VĂN QUỲNH 12/10/1981 001081020064 B2 B2K96

296 296 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 07/06/1988 091028293 B2 B2K96

297 297 TRẦN VĂN SĨ 16/08/1990 034090006361 B2 B2K96

298 298 NGUYỄN THỊ SOA 05/09/1991 040191000344 B2 B2K94

299 299 CAO VĂN SƠN 15/09/1994 173961850 C CK23

300 300 LÊ THẾ SƠN 05/10/1984 012226740 B2 B2K85

301 301 NGUYỄN DUY SƠN 08/06/1990 112482606 B2 B2K95

302 302 NGUYỄN MINH HỒNG SƠN 13/07/1991 012905737 B2 B2K95

303 303 NGUYỄN NGỌC SƠN 09/01/1991 132204162 B2 B2K95

304 304 NGUYỄN VĂN SƠN 31/03/1987 038087003997 B2 B2K94

305 305 NGUYỄN VĂN SƠN 14/02/1992 145475210 B2 B2K96

306 306 PHẠM THANH SƠN 13/08/1988 145264138 B2 B2K96

307 307 PHẠM VĂN SƠN 04/08/1978 013662548 B2 B2K96

308 308 VŨ HUY SƠN 26/11/1989 013101155 B2 B2K96

309 309 NGÔ VĂN SỸ 04/12/1987 162877712 B2 B2K96

310 310 NGUYỄN ĐỨC SỸ 28/02/1989 012828595 B2 B2K96

311 311 NGUYỄN THIỆN TÀI 27/09/1991 035091000135 B2 B2K96

312 312 TRẦN ĐỨC HỮU TÀI 26/10/1992 001092012043 B2 B2K96

313 313 NGUYỄN TRỌNG TÂM 10/02/1985 001085007184 B2 B2K96

314 314 NGUYỄN NGỌC TÂN 21/07/1991 013095096 B2 B2K96

315 315 NGUYỄN NGỌC TÂN 22/09/1991 132068653 B2 B2K78

316 316 PHÙNG QUỐC TẤN 26/11/1991 001091003505 B2 B2K96

317 317 NGUYỄN NGỌC THẠCH 19/09/1988 173200285 B2 B2K96

318 318 NGUYỄN ĐỨC THÁI 02/09/1985 038085000948 B2 B2K96

319 319 TĂNG VĂN THÁI 28/10/1979 013467745 B2 B2K96

320 320 VŨ DUY THÁI 08/03/1992 112411645 B2 B2K95

321 321 DOÃN ĐÌNH THẮNG 01/02/1997 163388329 B2 B2K96

322 322 HOÀNG VĂN THẮNG 02/01/1983 012588019 C

323 323 NGUYỄN PHÚ THẮNG 28/08/1992 145523809 B2 B2K95

324 324 PHẠM MINH THẮNG 04/01/1992 012869163 B2 B2K88

325 325 BÙI CÔNG THÀNH 26/07/1995 061026668 B2 B2K82

326 326 LÊ TIẾN THÀNH 07/08/1978 037078000069 B2 B2K96

327 327 MAI TIẾN THÀNH 17/07/1990 001090016987 B2 B2K96

328 328 NGUYỄN TRUNG THÀNH 18/08/1984 013043980 B1 B1TÐK23

329 329 NGUYỄN VĂN THÀNH 17/05/1983 017496656 B2 B2K95

330 330 TRƯƠNG ĐỨC THÀNH 14/07/1984 038084000435 B2 B2K96

331 331 VŨ ĐÌNH THẢNH 12/12/1985 001085008517 B2 B2K96

332 332 HOÀNG MINH THẢO 14/01/1989 112382178 B2 B2K96

333 333 PHẠM THỊ THẢO 26/05/1988 001188009647 B2 B2K95

334 334 TẠ VĂN THẬP 02/09/1960 001060009737 B2 B2K96

335 335 TRIỆU VĂN THẾ 18/02/1983 036083000286 B2 B2K95

336 336 LÊ VĂN THIÊN 15/05/1993 017218381 B2 B2K90

337 337 PHẠM THANH THIỆN 05/05/1982 017326428 B2 B2K96

338 338 LÊ VĂN THIẾT 02/10/1981 121433944 B2 B2K96

339 339 TRẦN VĂN THỊNH 29/01/1993 132108628 B2 B2K96

340 340 VÕ THỊ KIM THU 25/02/1980 017475826 B2 B2K96

341 341 MAI VĂN THỤ 08/08/1980 034080002641 B2 B2K95

342 342 PHẠM VĂN THUẤN 21/08/1986 033086001133 B2 B2K96

343 343 CHU VĂN THUẬN 23/04/1982 034082002515 B1 B1TÐK24

344 344 LÊ MINH THUẬN 24/06/1995 192115979 B2 B2K87

345 345 TRẦN VĂN THUẬT 08/09/1983 001083016031 B2 B2K96

346 346 HÀ XUÂN THỨC 27/11/1981 012224536 B2 B2K96

347 347 NGÔ VĂN THỨC 06/10/1988 162835510 B2 B2K96

348 348 NGUYỄN KHẮC THỰC 12/02/1987 172876467 B2 B2K96

349 349 HÀ THỊ THƯƠNG 10/09/1983 038183000526 B2 B2K95

350 350 NGUYỄN VĂN THƯƠN 02/11/1987 151534803 B2 B2K94

351 351 LÊ THỊ HỒNG THÚY 16/04/1976 001176001220 B1 B1TÐK24

352 352 VŨ THỊ HỒNG THÚY 23/07/1985 013256584 B2 B2K96

353 353 ĐỖ VĂN THÙY 15/04/1982 135062374 B2 B2K94

354 354 NGÔ THỊ THANH THỦY 04/10/1971 013476183 B2 B2K96

355 355 NGUYỄN THỊ THỦY 02/03/1987 040187000218 B2 B2K95

356 356 NGUYỄN THỊ THỦY 11/05/1997 017375744 B2 B2K95

357 357 BÙI MẠNH TIẾN 24/01/1988 151557357 B2 B2K90

358 358 BÙI MINH TIẾN 25/11/1993 036093002186 B2 B2K96

359 359 NGUYỄN ĐÌNH TIẾN 26/04/1994 145575519 B2 B2K94

360 360 NGUYỄN NGỌC TIẾN 02/01/1988 035088001944 B2 B2K96

361 361 ĐỖ VĂN TOÀN 06/07/1993 113452884 B2 B2K96

362 362 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN 25/01/1989 035089001394 B2 B2K96

363 363 NGUYỄN TĂNG TOÀN 27/09/1999 051051033 B2 B2K96

364 364 NGUYỄN VĂN TOÀN 12/09/1992 163209351 B2 B2K96

365 365 VŨ ĐÌNH TOÀN 13/02/1982 141957529 B2 B2K96

366 366 HOA KIỀU TRANG 18/01/1991 001191000652 B2 B2K96

367 367 PHẠM QUỲNH TRANG 02/01/1984 017184000250 B2 B2K96

368 368 VŨ THỊ TRANG 13/11/1983 013544722 B2 B2K96

369 369 ĐỖ TIẾN TRUNG 06/02/1987 070740521 B2 B2K88

370 370 LƯU BÁCH TRUNG 23/03/1991 012862540 B2 B2K96

371 371 PHẠM VIỆT TRUNG 05/11/1994 017193400 B2 B2K96

372 372 QUẢN ĐỨC TRUNG 20/06/1994 082269093 B2 B2K90

373 373 TRẦN LÊ TRUNG 15/05/1993 017128552 B2 B2K96

374 374 ĐỖ CAO TRƯỜNG 31/08/1972 040234114 B2 B2K96

375 375 ĐỖ MẠNH TRƯỜNG 02/01/1987 012531554 B2 B2K95

376 376 PHẠM MINH TRƯỜNG 13/10/1985 012610190 B2 B2K96

377 377 TRẦN VĂN TRƯỜNG 02/09/1981 036081000295 B2 B2K96

378 378 NGUYỄN THANH TÚ 25/06/1994 001094009818 B2 B2K92

379 379 TRẦN CÔNG TÚ 10/04/1994 125642126 B2 B2K96

380 380 BÙI MINH TUẤN 18/01/1984 121535050 B2 B2K96

381 381 BÙI MINH TUẤN 09/09/1979 012904356 B2

382 382 HÀ HUY TUẤN 24/07/1988 001088017465 B2 B2K95

383 383 HOÀNG VĂN TUẤN 10/12/1983 001083002288 B2 B2K96

384 384 LÊ ANH TUẤN 05/04/1987 183596579 B1 B1TÐK24

385 385 LÊ ĐỨC TUẤN 18/04/1980 163083093 B2 B2K95

386 386 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 10/06/1980 001080017777 B2 B2K96

387 387 NGUYỄN THANH TUẤN 04/10/1985 001085015084 B2 B2K95

388 388 NGUYỄN VĂN TUẤN 18/08/1962 010188616 B2 B2K96

389 389 NGUYỄN VIỆT TUẤN 19/09/1981 034081006094 B2 B2K96

390 390 PHẠM ANH TUẤN 10/08/1979 008179000166 B2 B2K95

391 391 PHẠM NGỌC TUẤN 25/10/1980 112282358 B1 B1TÐK23

392 392 PHẠM VĂN TUẤN 03/02/1988 145378498 B2 B2K96

393 393 PHAN VĂN TUẤN 01/11/1990 186974802 B2 B2K96

394 394 ĐẶNG THANH TÙNG 10/10/1976 001076016001 B1 B1TÐK24

395 395 HOÀNG THANH TÙNG 06/10/1993 001093008369 B2 B2K95

396 396 LÊ MẠNH TÙNG 29/04/1991 001091014338 C CK23

397 397 LỘC THANH TÙNG 29/05/1994 082211022 B2 B2K96

398 398 MAI THANH TÙNG 02/09/1996 164571275 B2 B2K94

399 399 TRƯƠNG HOÀNG TÙNG 19/12/1987 012726190 B2 B2K96

400 400 LƯU VĂN TƯỜNG 15/04/1994 091726210 B2 B2K96

401 401 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN 14/06/1982 001182017345 B1 B1TÐK24

402 402 NGUYỄN MINH VÂN 01/05/1992 215265199 B2 B2K94

403 403 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 21/06/1979 011949844 B1 B1TÐK21

404 404 LÊ CHÍ VĂN 02/09/1960 181492278 B2 B2K96

405 405 NGUYỄN QUANG VIỆT 27/08/1999 013659685 B1 B1TÐK22

406 406 NGUYỄN QUỐC VIỆT 16/07/1995 001095000657 B2 B2K96

407 407 NGUYỄN TUẤN VIỆT 10/12/1984 012195885 B2 B2K85

408 408 HOÀNG TIẾN VŨ 18/01/1995 013178494 B2 B2K66

409 409 TRẦN NGỌC VŨ 04/07/1996 038096000064 B2 B2K96

410 410 NGUYỄN MAI VY 04/11/1990 038190000030 B2 B2K96

411 411 NGUYỄN VĂN XE 21/12/1975 034075004076 B2 B2K95

412 412 NGUYỄN THỊ XUÂN 20/06/1985 186282527 B2 B2K95

413 413 PHÙNG ĐÌNH XUÂN 22/03/1996 017518338 C CK23

414 414 NGÔ THỊ NGỌC YẾN 11/09/1982 024182000012 B1 B1TÐK17

415 415 PHẠM THỊ KIM YẾN 03/08/1964 030164000236 B2 B2K94

416 416 TRẦN THỊ YẾN 07/01/1983 030183005061 B2 B2K84

Danh Sách Thí Sinh Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Các Khóa Thi / 2023

+ Địa điểm thi số 1 : Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy số 243 Khuất Duy Tiến- Thanh Xuân- Hà Nội.

+ Địa điểm thi số 2 : Số 101 đường Tô Vĩnh Diện ( Ngã Tư Sở đi vào 500m).

+ Buổi chiều : Từ 13h đến 16h.

+ Buổi sáng : Từ 7h đến 10h.

3. Giấy tờ mang theo : Chứng minh thư gốc hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. Thí sinh đã có bằng ô tô mang thêm bằng ô tô gốc.

4. Lệ phí thi nộp trên sân thi : 225.000đ.

5. Nếu thí sinh thi không đạt 1 trong 2 phần thi lý thuyết hoặc thực hành về trực tiếp nơi nộp hồ sơ tại số 5 ngõ 159 Pháo Đài Láng để đăng ký thi lại vào khóa thi sau. Chú ý : Thí sinh không đăng ký thi lại tại sân thi, nếu thí sinh đăng ký thi lại tại sân thi Văn Phòng sẽ không kiểm soát được lịch thi lại và nhận bằng của thí sinh do đó Văn Phòng sẽ không có trách nhiệm với thí sinh trong bất kỳ trường hợp nào sảy ra với thí sinh.

6. Nếu thí sinh thi đỗ cả 2 phần thi lý thuyết và thực hành sẽ được phát giấy hẹn ghi thời gian và địa điểm nhận bằng. Tuy nhiên thí sinh sẽ lấy bằng trực tiếp tại Văn Phòng l9 Vũ Ngọc Phan, Ngõ Láng Trung( đi vaò ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh sẽ thấy ngõ Láng Trung) hoặc số 5 ngõ 159 Pháo Đài Láng( vui lòng gọi 0166 5353 484 để biết), thời gian nhận bằng chậm hơn so với thời gian ghi trên giấy hẹn từ 1 đến 2 ngày. Khi nào có bằng Văn Phòng sẽ thông báo trực tiếp cho thí sinh đến nhận bằng.

Sau khi thi đỗ thí sinh nhắn tin ” họ tên+ ngày tháng năm sinh + Đạt ” vào số Văn Phòng 0166 5353 484 để Văn Phòng làm danh sách lấy bằng cho thí sinh.

DANH SÁCH THI CÁC KHÓA THI :

Khóa thi chiều 17-05-2015 tại 101 Tô Vĩnh Diện. Thời gian từ 13h đến 16h

Khóa thi chiều 16-05-2015 tại trường trung cấp nghề Giao Thông Công Chính ( cuối bến xe bus 32 Nhổn- Từ Liêm ). Thời gian từ 13h đến 16h

Khóa thi chiều 16-05-2015 tại 243 Khuất Duy Tiến. Thời gian từ 13h đến 16h

Khóa thi chiều 9-05-2015 tại 101 Tô Vĩnh Diện. Thời gian từ 13h đến 16h

Khóa thi chiều 21-04-2015 tại 243 Khuất Duy Tiến. Thời gian từ 13h đến 16h

Khóa thi chiều 11-04-2015 tại 243 Khuất Duy Tiến. Thời gian từ 13h đến 16h

Khóa thi chiều 15-04-2015 tại 243 Khuất Duy Tiến. Thời gian từ 13h đến 16h

Khóa thi ngày 07-04-2015 tại 101 Tô Vĩnh Diện. Thời gian thi từ 13h đến 16h chiều.

Khóa thi ngày 04-04-2015 tại 243 Khuất Duy Tiến. Thời gian thi từ 13h đến 16h chiều.

Khóa thi ngày 28-03-2015 tại 101 Tô Vĩnh Diện. Thời gian thi từ 13h đến 16h chiều.

Khóa thi ngày 24-03-2015 tại 243 Khuất Duy Tiến. Thời gian thi từ 7h đến 10h sáng.

Khóa thi ngày 21-03-2015 tại 101 Tô Vĩnh Diện. Thời gian thi từ 13h đến 16h chiều.

Khóa thi ngày 13-03-2015 tại 243 Khuất Duy Tiến. Thời gian thi từ 7h đến 10h sáng.

Khóa thi ngày 10-03-2015 tại 101 Tô Vĩnh Diện. Thời gian thi từ 13h đến 16h chiều.

Thông Báo Lịch Thi Sát Hạch Bằng Lái Xe Ô Tô Tại Hà Nam Tháng 12/2019 / 2023

Lịch thi sát hạch bằng lái ô tô tại Hà Nam tháng 12 năm 2019

Thông báo lịch thi sát hạch bằng lái ô tô tại Hà Nam tháng 12/2019 của trường Việt Úc

Tháng 12 năm 2019, trường Việt Úc được Sở GTVT ký phê duyệt cho 1 khóa học lái xe ô tô hạng B1 số tự động và 1 khóa học B2 số sàn được tham dự kỳ thi sát hạch lấy bằng. Đó là khóa 27 bằng B1 và khóa 93 bằng B2.

Khóa 27 bằng B1 số tự động sẽ được tham gia thi vào ngày 28/12/2019.

Khóa 93 bằng B2 số sàn sẽ được thi vào ngày 15/12/2019.

Địa điểm thi tại trung tâm thi sát hạch lái xe tại trường Việt Úc.

Giờ thi sẽ được trường thông báo đến từng thí sinh qua điện thoại hoặc email.

Việc các học viên của trường Việt Úc được dự thi sát hạch ngay tại trung tâm thi sát hạch của trường là một lợi thế. Bởi sân tập lái và xe tập lái hầu hết các học viên đều được thực hành hàng ngày, không còn quá lạ lẫm, các thí sinh lại bình tĩnh lái xe trên sân nhà nên tỷ lệ thi đậu của các học viên theo học tại Việt Úc bao giờ cũng cao hơn các trường còn lại.

Lịch thi sát hạch bằng lái xe ô tô của trường Cao đẳng nghề Hà Nam

Tháng 12/2019, trường cao đẳng nghề Hà Nam có 2 khóa học đủ điều kiện dự thi đó là khóa 122 bằng B2 và khóa 87 bằng C.

Cả 2 khóa học đều được thi cùng ngày 7/12/2019. Địa điểm thi sát hạch có thể là trung tâm thi sát hạch chuẩn của trường Việt Úc (tại xã Tiên Tân, Duy Tiên) hoặc trung tâm thi sát hạch của trường Công Đoàn (tại thị xã Kim Sơn, Kim Bảng) hoặc một trung tâm khác.

Giờ thi và địa điểm thi do trường quyết định và sẽ thông báo đến từng thí sinh trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi sát hạch bằng lái của trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nam (trường đào tạo lái xe Công Đoàn)

Trường đào tạo lái xe Công Đoàn trực thuộc sự quản lý của trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nam, địa chỉ tại thị xã Kim Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Tháng 12/2019 trường Công Đoàn chỉ có 1 khóa 32 bằng C đủ điều kiện dự thi sát hạch.

Thời gian thi sát hạch bằng C khóa 32 là 1/12/2019.

Địa điểm thi sát hạch được tổ chức tại trung tâm thi sát hạch bằng lái xe đạt chuẩn ngay trong trường Công Đoàn.

Giờ thi cụ thể sẽ được phòng đăng ký tuyển sinh hoặc giáo viên giảng dạy thông báo đến từng học viên trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi sát hạch bằng lái xe ô tô tại Hà Nam tháng 12/2019 của các trường nói lên điều gì?

Thông qua lịch thi sát hạch bằng lái xe ô tô tại Hà Nam tháng 12/2019 có giúp bạn hình dung và suy nghĩ điều gì không? Vì sao trường thì được tổ chức những 2 khóa thi trong 2 ngày, trường thì chỉ thi nhanh 2 khóa trong 1 ngày hay trường chỉ có 1 khóa học đủ điều kiện dự thi?

Nguyên tắc chung: các học viên đủ điều kiện dự thi sát hạch bằng lái xe tùy hạng bằng đều phải vượt qua được kỳ thi cấp chứng chỉ tại cơ sở đào tạo. Cho nên càng nhiều thí sinh dự thi sát hạch càng chứng minh chất lượng đào tạo của trường dạy lái xe đó tốt.

Trường dạy lái xe Việt Úc có đến 2 khóa học được tổ chức thi sát hạch vào 2 ngày khác nhau chứng tỏ số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi đông đảo. Và chất lượng học tập tại trường tốt nên mới có nhiều học viên đạt tiêu chuẩn dự thi.

Tương tự như vậy, trường cao đẳng nghề Hà Nam cũng có đến 2 khóa học đó là khóa 122 bằng B2 và khóa 87 bằng C nhưng lại chỉ tổ chức thi trong 1 ngày 7/12. Điều này chứng tỏ số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi cả 2 khóa không nhiều, có thể “gom gọn” thi chung trong 1 ngày tại 1 trung tâm tổ chức thi sát hạch đạt chuẩn để tiết kiệm thời gian. Và đương nhiên, bạn sẽ hiểu rằng, chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng nghề Hà Nam không bằng Việt Úc nên số lượng học viên được cấp chứng chỉ tốt nghiệp tại trường không lớn.

Và cuối cùng là trường đào tạo lái xe Công Đoàn, tháng 12/2019 cũng được Sở GTVT phê duyệt cho dự thi sát hạch 1 khóa học bằng C vào ngày 1/12/2019. Không có bằng B1, B2 dự thi thi sát hạch trong tháng 12. Điều này minh chứng cho việc số lượng học viên đăng ký theo học các hạng bằng tại trường Công Đoàn không nhiều nên mỗi tháng chỉ có 1 khóa học đủ điều kiện dự thi.

Nếu bạn thường xuyên cập nhật lịch thi sát hạch bằng lái ô tô các tháng của trường Việt Úc, bạn sẽ nhận ra gần như tháng nào Việt Úc cũng có 2 khóa học đủ điều kiện dự thi sát hạch. Tháng nào cũng sẽ có bằng B2, bằng B1 hoăc bằng C xen kẽ thi cùng bằng b2. Trong khi các trường đào tạo lái xe khác chỉ có 1 khóa được dự thi.

Những thông tin về lịch thi giúp bạn hình dung được chất lượng học tập và số lượng “đầu ra” gần như tuyệt đối của trường Việt Úc. Bạn hoàn toàn yên tâm rằng chỉ cần nộp hồ sơ tại Việt Úc và xác định một tinh thần học tập ngay từ đầu thì chắc chắn kết thúc khóa học bạn sẽ được dự thi sát hạch bằng lái. Tỉ lệ đậu lên đến 99%.

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên đăng ký học lái xe ô tô tại trường nào thì hãy căn cứ vào thông tin lịch thi sát hạch bằng lái xe ô tô tại Hà Nam của các trường là sẽ có quyết định chính xác nhất.

Danh Sách 29 Các Hãng Xe Ô Tô Tại Việt Nam 2022 / 2023

Hãng xe Toyota

Hãng xe Toyota đến từ Nhật Bản có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, được mệnh danh là “Thương hiệu xe ô tô được yêu mến nhất tại Việt Nam” mặc dù là dòng xe ô tô mới hay xe đã qua sử dụng đều có giá trao đổi tốt.

Hãng xe Chevrolet

Chevrolet là một thương hiệu ô tô thuộc tập đoàn General Motors Corporation (GM) đến từ Mỹ.

Năm 2011, công ty TNHH General Motors Việt Nam được thành lập.

Vào ngày 28/6/2018 vừa qua, Vinfast đã mua lại dây chuyền sản xuất, kênh phân phối bán hàng của tập đoàn GM Việt Nam phục vụ cho các dòng sản phẩm riêng. Đồng thời tiếp tục phân phối hai mẫu xe Chevrolet Colorado và Trailblazer qua hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Hãng xe Ford

Hiện tại hãng xe Ford đang cung cấp ra thị trường các mẫu xe như: Ranger, Explorer, EcoSport, Transit, Everest, Focus.

Hãng xe Honda

Hãng xe Hyundai

Hyundai là thương hiệu xe hơi đến từ Hàn Quốc và được thành lập tại Việt Nam vào tháng 6/2009. Hiện nay, nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Hyundai tại Ninh Bình là một trong những nhà máy lớn nhất Đông Nam Á.

Hãng xe Isuzu

Công ty TNHH Ô tô Isuzu Việt Nam được thành lập vào tháng 10/1995, một thương hiệu xe nổi tiếng đến từ Nhật Bản.

Các dòng sản phẩm xe ô tô phân khúc Pickup và SUV như MU-X B7 và D-MAX và các dòng xe tải như QKR, Forward N-series, xe chuyên dụng.

Suzuki Việt Nam được thành lập vào năm 1996, đây là một thương hiệu đến từ Nhật Bản.

Hiện các dòng xe ô tô đang được bán trong nước bao gồm: Celerio, Swift, Ciaz, Ertiga, Super Carry Pro, Super Carry Truck, Super Carry Van.

Hãng xe Kia Hàn Quốc đến Việt Nam vào ngày 4/4/2007 và vào tháng 6/2007, tập đoàn Trường Hải chính thức triển khai xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Hãng xe Mitsubishi

Hãng xe Mitsubishi vẫn duy trì hoạt động lắp ráp và sản xuất trong nước bên cạnh việc nhập khẩu nguyên chiếc các dòng xe từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Sau khi ngừng sản xuất Mitsubishi Pajero Sport thế hệ cũ, mẫu xe Outlander được chọn là dòng xe tiếp theo được lắp ráp tại Việt Nam, trước đó là dòng xe này được nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường trong nước.

Các sản phẩm xe ô tô Mitsubishi hiện tại gồm: Triton, Mirage, Attrage, Outlander, Pajero Sport, All New Xpander.

Hãng xe Lexus

Các sản phẩm của hãng xe Lexus bao gồm: ES, LS, NX, RX, LX, LC, RC, LS 500h, RX 450h, RX 300, RC 300, NX 300, LS 500.

Hãng xe Mazda

Năm 2011, Thaco kết hợp với hãng xe Mazda Nhật Bản xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp xe hơi tại Chu Lai, Quảng Nam. Trước đó hãng xe này từng hợp tác liên doanh với công ty Hòa Bình VMC nhưng không thành công.

Hãng xe Nissan

Công ty Nissan Việt Nam được thành lập vào năm 2009 với những hoạt động chính là nhập khẩu xe nguyên chiếc và phân phối ô tô Nissan cùng phụ kiện, phụ tùng chính hãng vào thị trường nội địa.

Các dòng xe Nissan bán trong nước bao gồm: Terra, Sunny, Navara, X-Trail.

Subaru là hãng xe đến từ Nhật Bản, hiện đang cung cấp vào thị trường Việt Nam theo hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Các dòng xe nổi bật như: XV, Outback, Forester, WRX, WRX STI.

Đây là hãng xe đến từ Hàn Quốc, được thành lập tại Việt Nam 2005 thông qua kênh phân phối của công ty Daehan Motors. Hiện nay, công ty này đang có nhà máy lắp ráp xe tải thương hiệu Teraco tại TPHCM. Các dòng xe của hãng xe Ssangyong được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc vào thị trường nội địa, nổi bật như: Tivoli, Stavic, Rexton.

Hãng xe Land Rover

Đây là thương hiệu xe cao cấp đến từ Anh. Các dòng xe thuộc hãng này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh và bán tại Việt Nam bao gồm: Range Rover, Sport, Velar, Evoque, New Evoque, Discovery Sport, Discovery, Defender.

Hãng xe Peugeot là thương hiệu xe sang đến từ Pháp, hiện đang cung cấp cho thị trường Việt Nam các mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc như: Traveller, 508 và các mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam như 3008, 5008.

Hãng xe Porsche

Hãng xe Volkswagen

Volkswagen là thương hiệu xe sang đến từ Đức và có mặt tại Việt Nam từ năm 2008.

Các dòng xe nổi bật được bán ra thị trường trong nước như: Polo dòng sedan và hatchback, Beetle Dune, Scirocco, Passat, Tiguan Allspace, Tiguan Allspace Luxury.

Hãng xe Mercedes Benz

Các mẫu xe được bán phổ biến tại Việt Nam như: GLA, GLC, GLS, GLE, C-Class, E-Class, S-Class long, Maybach, G-Class, V-Class, CLA.

Hãng xe BMW

Hãng Mini Cooper

Hiện xe đang được bán trên thị trường trong nước với các mẫu xe như: Mini 3 door, Mini 5 door, Mini Convertible.

Hãng xe Audi

Năm 2008, hãng xe Audi là thương hiệu xe sang đến từ Đức chính thức nhập khẩu xe nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam.

Lamborghini là thương hiệu xe thể thao cao cấp đến từ Ý, là một trong những hãng xe sản xuất siêu xe nổi tiếng và có giá đắt nhất trên thế giới.

Hãng xe này đến Việt Nam vào năm 2007 với hình thức nhập khẩu nguyên chiếc. Hiện nay, các dòng xe đang được bán tại thị trường nội địa bao gồm các mẫu xe như: Huracan LP 580-2, Huracan LP 610-4, Huracan Performante, Aventador S LP 700-4, Urus.

Hãng Volvo chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2016,dưới hình thức hợp tác giữa Volvo Thụy Điển và công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn SAVICO.

Các mẫu xe Volvo được bán tại Việt Nam như: XC90 Excellence, XC90 Inscription, XC60 Inscription, S90 Momentum, S90 Inscription, V90 Cross Country, XC-40 R-Design.

Hãng xe sang Jaguar là một phần của thương hiệu Land Rover đến từ Anh, là công ty con của tập đoàn Tata Motor, Ấn Độ. Trên thế giới, mọi người vẫn hay gọi chung hai hãng này là Jaguar Land Rover.

Hiện nay, hãng xe Jaguar đang được bán tại Việt Nam các phiên bản xe như E-Pace, F-Pace, F-Type, I-Pace, XE, XF, XJ.

Hãng xe Maserati

Các dòng xe đang được phân phối trên thị trường Việt Nam bao gồm: Levante, The new Quattroporte, Ghibli, GranTurismo và GranCabrio.

Hãng xe sang có thương hiệu đến từ Anh, Aston Martin chính thức có mặt tại Việt Nam vào ngày 16/3/2019, có giá từ 15 tỷ đồng, với hai mẫu siêu xe đẳng cấp là Vantage và DB11. Mặc dù vừa đến Việt Nam nhưng những mẫu xe của hãng này vẫn được khá nhiều khách hàng trong giới “chơi xe”cao cấp ưa chuộng và chọn mua.

Hãng xe Bentley

Hiện nay xe đang được bán tại Việt Nam các dòng sản phẩm như: Mulsannel, Flying Spur, Continental, Bentayga.

Hãng xe Vinfast

Vinfast là công ty thuộc lĩnh vực kinh doanh ô tô đầu tiên của Việt Nam, dưới sự hẫu thuẫn của tập đoàn Vingroup.

Mẫu xe được Vinfast sản xuất thử thành công có tên là Lux SA2.0, tiếp đến là mẫu xe Fadil.

Các mẫu xe Việt Nam bản đầu tiên này sẽ được đến nhiều quốc gia khác để kiểm định về chất lượng như Australia, Áo, Hàn Quốc…

Vào tháng 10/2018 tại Paris, Pháp, các mẫu xe Vinfast đã tham dự vào triển lãm Motors Show. Kế đến là thị trường trong nước.

Các mẫu xe Vinfast Việt Nam được bán trong nước như: LUX A2.0, LUX SA2.0 và Fadill.

Nhìn chung thị trường Việt Nam vẫn là một “miếng bánh” béo bở dành cho các hãng xe nổi tiếng trên thế giới tìm đến để chia nhau. Giữa các hãng xe hơi phổ biến ở Việt Nam, Vinfast là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần dân tộc, kiên cường, phấn đấu vươn đến tầm cao và tự tin chứng minh khả năng khi trở thành đơn vị kinh doanh ô tô đầu tiên của Việt Nam. Từ nay, trong bản đồ xe hơi trên thế giới đã có hai từ Việt Nam thật vinh quang và tự hào.

Bạn đang xem bài viết Danh Sách Số Báo Danh Thí Sinh Dự Thi Sát Hạch Cấp Gplx Ô Tô Ngày 22/12/2017 (Sbd 201 / 2023 trên website Sachlangque.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!