Xem Nhiều 6/2023 #️ Giáo Án Thủ Công Tiết 14: Gấp, Cắt, Dán Biển Báo Giao Thông Chỉ Lối Đi Thuận Chiều Và Biển Báo Cấm Đi Xe Ngược Chiều (Tiết 1) # Top 12 Trend | Sachlangque.net

Xem Nhiều 6/2023 # Giáo Án Thủ Công Tiết 14: Gấp, Cắt, Dán Biển Báo Giao Thông Chỉ Lối Đi Thuận Chiều Và Biển Báo Cấm Đi Xe Ngược Chiều (Tiết 1) # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án Thủ Công Tiết 14: Gấp, Cắt, Dán Biển Báo Giao Thông Chỉ Lối Đi Thuận Chiều Và Biển Báo Cấm Đi Xe Ngược Chiều (Tiết 1) mới nhất trên website Sachlangque.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tiết : 7 Tuần :7 Tên bài dạy : Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều

– HS biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều.

– Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều.

– Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

– Mẫu 2 loại biển báo giao thông.

– Hình vẽ quy trình làm biển báo.

– Giấy màu thủ công, kéo, hồ dán, bút chì,.

Môn : Thủ công Thứ ngày tháng năm 2004 Lớp : 2 Tiết : 7 Tuần :7 Tên bài dạy : Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều (tiết 1) I. Mục tiêu: HS biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. II. Đồ dùng dạy học : - Mẫu 2 loại biển báo giao thông. - Hình vẽ quy trình làm biển báo. - Giấy màu thủ công, kéo, hồ dán, bút chì,... III. Hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tương ứng Ghi chú 2' A. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh B. Bài mới: I. Giới thiệu bài: - Gv kết hợp với tổ trưởng kiểm tra * Trực quan. GV nêu tên bài học. 6' II. Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét: - Mỗi biển báo có 2 phần: mặt biển báo và chân biển báo. - Mặt biển đều là hình tròn có kích thước giống nhau nhưng màu sắc khác nhau: một là màu xanh, một là màu đỏ. * Trực quan: - Gv cho hs quan sát 2 biển báo. ? Mỗi biển báo có mấy phần? ? Mặt biển báo có hình gì? kích thước? Màu sắc? - ở giữa hình tròn là hình chữ nhật màu trắng. - Chân biển báo hình chữ nhật. * Nhắc nhở hs có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. ? ở giữa hình tròn có hình gì? ? Chân biển báo như thế nào? ? Khi đI đường gặp các biển báo như thế, em cần làm gì? 8' III. Hướng dẫn học sinh làm biển báochỉ lối đI thuận chiều: * Bước 1: - Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh 6 ô. - Cắt hình chữ nhật màu trắng có chiều dàI 4 ô rộng 1ô. Gv hướng dẫn mẫu. Hs quan sát. Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tương ứng Ghi chú - Cắt hình chữ nhật màu trắng khác có chiều dàI 10 ô, rộng 1ô làm chân biển báo. * Bước 2: - Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng. - Dán hình tròn màu xanh vào chân biển báo (chờm vào nửa ô) - Dán hình chữ nhật màu trắng vào giữa hình tròn. 14' 3' IV. Học sinh thực hành: - Hs thực hành gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đI thuận chiều. V. Trưng bày sản phẩm: *Thực hành. Nhóm 4 GV tổ chức cho HS thực hành theo các bước vừa hướng dẫn. Gv theo dõi để hướng dẫn thêm cho những nhóm còn lúng túng. - Các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm mình. - Gv cử học sinh đánh giá và trao phần thưởng cho nhóm nào thắng cuộc. 2' VI. Dặn dò: - Dọn vệ sinh lớp học. - Nhắc nhở học sinh chuẩn bị cho tiết học sau. * Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

Tài liệu đính kèm:

thu cong chúng tôi

Giáo Án Thủ Công 2 Tuần 14: Gấp, Cắt, Dán Biển Báo Giao Thông Chỉ Lối Đi Thuận Chiều Và Biển Báo Cấm Xe Đi Ngược Chiều ( Tiết 1)

Tuần: 14 Tiết: 14

Bài: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều ( tiết 1)

– Học sinh biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều .

– Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều .

– Học sinh có ý thức chấp hành luật lệ giao thông

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. GV:Mẫu hình. Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều .

2. HS: Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Tuần: 14 Tiết: 14 Bài: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều ( tiết 1) I/ MỤC TIÊU: – Học sinh biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều . – Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều . – Học sinh có ý thức chấp hành luật lệ giao thông II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. GV:Mẫu hình. Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều . 2. HS: Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: TG Nội dung Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Gv hd hs quan sát và nhận xét Gv hd mẫu B1: Gấp cắt biển báo chỉ lối đi thuận chiều B2: Dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều Gv định hướng hs chú ý vào 2 hình mẫu và đặt câu hỏi so sánh về hình dáng, kích thước, màu sắc – Gv nhắc nhở hs khi đi đường cần tuân theo luật lệ giao thông như không đi xe vào đoạn đường có biển báo cấm xe đi ngược chiều – Gấp cắt dán hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh là 6 ô – Cắt hcn màu trắng có chiều dài 4 ô, chiều rộng 1 ô – Cắt hcn màu khác có chiều dài 10 ô, rộng 1 ô làm chân – Dán chân biển báo vào tờ màu trắng – Dán hình tròn màu xanh lên chân biển báo khoảng nửa ô – Dán hcn màu trắng vào giữa hình tròn – Gv tổ chức cho hs thực hành gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều Củng cố dặn dò: Hs mang giấy thủ công, bút chì, thước kẻ để gấp, cắt, dán biển báo giao thông đi thuận chiều và cấm xe đi ngược chiều

Bài 8. Gấp, Cắt, Dán Biển Báo Giao Thông Chỉ Lối Đi Thuận Chiều Và Biển Báo Cấm Xe Đi Ngược Chiều

THỦ CÔNGGẤP,CẮT,DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM XE ĐI NGƯỢC CHIỀU (T1)

I. MỤC TIÊU.1.Kiến thức : – Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. – Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. Đường cắt có thể mấp mô. Biển báo tương đ6í cân đối. Có thể làm biển báo giao thông có kích thước to hoặc bé hơn kích thước GV hướng dẫn.2.Kỹ năng: – Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. Đường cắt ít mấp mô. Biển báo cân đối.3.Thái độ: -Yêu thích môn học.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.-Mẫu biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.-Quy trình gấp,cắt,dán biển báo giao thơng cấm xe đi ngược chiều có hình vẽ minh họa cho từng bước.-Giấy thủ công(màu đỏ,xanh,và màu khác),kéo,hồ dán,bút chì,thước kẻ.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

ND-TGHoạt động củaCôHoạt động của trò

* Hoạt động 2 :Thực hành(15′)

-Kiểm tra dụng cụ học tập của hs.

. – GV hướng dẫn nhận xét biển báo giao thơng. -GV thực hiện mẫu theo các bước :*Bước 1 : Gấp,cắt biển báo cấm xe đi ngược chiều -Gấp,cắt hình tròn màu đỏtừ hình vuông có cạnh là 6 ô. -Cắt hình chữ nhật màu trắng có chiều dài 4 ô,rộng 1 ô. -Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ô,rộng 1 ô làm chân biển báo.*Bước 2 : Dán biển báo cấm xe đi ngược chiều -Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng. -Dán hình tròn màu xanh chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô. -Dán hình chữ nhật màu trắng vào giữa hình tròn.

-GV tổ chức cho hs thực hành gấp,cắt,dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. -GV theo dõi,giúp đỡ những hs thực hiện chưa tốt. -Nhận xét,đánh giá sản phẩm của học sinh. -Yêu cầu hs nêu lại các bước gấp,cắt ,dán biển báo cấm xe đi ngược chiều.

-Nhận xét về tinh thần học tập,sự chuẩn bị cho bài học,kĩ năng gấp,cắt,dán và sản phẩm của hs.-Tập gấp , cắt ,dán biển báo cấm xe đi ngược chiều theo các bước,chuẩn bị giấy thủ công,kéo,hồ thước kẻ để học tiết sau thực hành.

-Để lên bàn cho gv kiểm tra.

-Lắng nghe và nhận xét.

-Quan sát gv thực hiện từng bước.

-Lấy đồ dùng và dụng cụ ra để thực hành gấp,cắt,dán biển báo cấm xe đi ngược chiều.-Trưng bày sản phẩm,nhận xét sản phẩm của các bạn.-HS nêu : có 2 bước …..

-Theo dõi để chuẩn bị.

Giáo Án Thủ Công 2 Tuần 15: Thực Hành Gấp, Cắt, Dán Biển Báo Cấm Xe Đi Ngược Chiều

Tuần: 15 Tiết: 15

Bài: Thực hành gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. I/ MỤC TIÊU:

– Học sinh biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều .

– Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều .

– Học sinh có ý thức chấp hành luật lệ giao thông

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. GV:Mẫu hình. Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều .

2. HS: Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Tuần: 15 Tiết: 15 Bài: Thực hành gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. I/ MỤC TIÊU: – Học sinh biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều . – Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều . – Học sinh có ý thức chấp hành luật lệ giao thông II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. GV:Mẫu hình. Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều . 2. HS: Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: Thực hành gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều TG Nội dung Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Học sinh thực hành gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều – Hs quan sát và nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều. – Trước khi hs thực hành gv nêu các bước trong quy trình gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. + Bước 1: gấp, cắt biển báo cấm xe đi ngược chiều: · Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hv có cạnh 6 ô. · Cắt hcn màu trắng có chiều dài 4ô, rộng 1 ô. · Cắt hcn màu khác có chiều dài 10 ô, rộng 1 ô làm chân biển báo. + Bước 2: Dán biển báo cấm xe đi ngược chiều: · Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng. · Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô. · Dán hcn màu trắng ở giữa hình tròn. – Gv tổ chức cho hs thực hành và chú ý quan sát, uốn nắn, gợi ý. – Tồ chức trưng bày, đánh giá sản phẩm. Củng cố dặn dò: Hs mang giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học bài ” Gấp, cắt, dán BBGT chỉ chiều xe đi”

Bạn đang xem bài viết Giáo Án Thủ Công Tiết 14: Gấp, Cắt, Dán Biển Báo Giao Thông Chỉ Lối Đi Thuận Chiều Và Biển Báo Cấm Đi Xe Ngược Chiều (Tiết 1) trên website Sachlangque.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!