Xem Nhiều 3/2023 #️ Nhận Dạng Biển Báo Giao Thông Đường Bộ.pdf # Top 8 Trend | Sachlangque.net

Xem Nhiều 3/2023 # Nhận Dạng Biển Báo Giao Thông Đường Bộ.pdf # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Nhận Dạng Biển Báo Giao Thông Đường Bộ.pdf mới nhất trên website Sachlangque.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trần Thị Tuyết

NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2013

2

Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Phản biện 1: …………………………………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vào lúc: ….. giờ ……. ngày ….. tháng ….. năm …………

Có thể tìm hiểu luận văn tại: – Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

MỞ ĐẦU  Lý do chọn đề tài Ngày nay, khi tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng, nhu cầu giao thông đi lại của con người càng trở thành vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, Việt Nam giao thông luôn là một vấn đề nóng của xã hội. Từ quy mô phát triển đến cơ sở hạ tầng. Ý thức tự giác và cảnh giác của người tham gia giao thông tại Việt Nam lại chưa cao. Theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2013, cả nước đã xảy ra 23.619 vụ tai nạn, làm chết 6.908 người và 25.002 người bị thương. Từ tình hình thực tế giao thông tại Việt Nam, có nhiều nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ, nhưng phần lớn là do tài xế không làm chủ tốc độ, không quan sát hoặc không kịp nhận ra các loại biển báo và tín hiệu giao thông. Đây là những nguy hiểm đã được cảnh báo trước nhưng tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra, gây không ít thiệt hại về tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

2

Cho đến nay vấn đề này được nhiều nghiên cứu trên thế giới quan tâm. Nhưng những biển báo giao thông được nghiên cứu không phải dùng cho giao thông đường bộ tại Việt Nam. Trong khi đó tình hình nghiên cứu biển báo giao thông tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đầy đủ. Vì vậy, luận văn đã chọn đề tài “Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ” để nghiên cứu với mục đích hiểu được nền tảng công nghệ, các lý thuyết cơ bản trong bài toán xử lý ảnh và áp dụng trong việc nhận dạng biển báo giao thông một cách tự động.  Mục đích nghiên cứu –

Nghiên cứu tìm hiểu các phương pháp nhận

dạng biển báo giao thông và cài đặt thử nghiệm chương trình phát hiện và nhận dạng biển báo giao thông đường bộ từ hình ảnh tĩnh và video thu về, sau đó hiển thị thông tin cảnh báo dưới dạng hình ảnh.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Biển báo giao thông đường bộ ở Việt Nam.  Phương pháp nghiên cứu

3

– Tìm hiểu bộ ảnh biển báo giao thông đường bộ tại Việt Nam, thu thập hình ảnh, video biển báo giao thông từ các nguồn khác nhau (google image, tự chụp, …) – Tìm hiểu phương pháp phát hiện biển báo giao thông dựa trên trích chọn đặc trưng Haar-like kết hợp với bộ tăng tốc Adaboost. – Tìm hiểu phương pháp nhận dạng biển báo giao thông đường bộ: Luận văn có sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính Principal Components Analysis (PCA) và máy vector hỗ trợ Support Vector Machine (SVM) để nhận dạng biển báo giao thông. – Cài đặt chương trình thử nghiệm và đánh giá kết quả nhận dạng.  Bố cục luận văn Luận văn chia thành ba phần chính: Phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Phần mở đầu: Nêu lên lý do chọn đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của đề tài. Phần nội dung:

4

Chương 1: Tổng quan về xử lý ảnh. Chương này trình bày những lý thuyết cơ bản về xử lý ảnh, tổng quát các phương pháp phổ biến trong quá trình phát hiện và nhận dạng đối tượng. Chương 2: Phát hiện và nhận dạng ảnh. Phát biểu bài toán nhận dạng biển báo giao thông và trình bày nền tảng công nghệ, chi tiết các thuật toán hỗ trợ trong việc phát hiện và nhận dạng biển báo bao gồm: Trích chọn đặc trưng Haar-like, bộ tăng tốc Adaboost, phân tích thành phần chính PCA và bộ phân lớp SVM. Chương 3: Cài đặt và thử nghiệm. Tác giả sử dụng ngôn ngữ VC++ MFC của bộ Visual Studio 2008, và bộ thư viện xử lý ảnh mã nguồn mở OpenCV của Intel để xây dựng chương trình. Sau đó phân tích và đánh giá kết quả nhận dạng. Cuối cùng là Phần kết luận và hướng phát triển của đề tài.

5

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH 1.1 Một số khái niệm trong xử lý ảnh 1.1.1 Xử lý ảnh là gì? 1.1.2 Một số khái niệm 1.2 Một số phương pháp biểu diễn ảnh 1.2.1 Mã loạt dài 1.2.2 Mã xích 1.2.3 Mã tứ phân. 1.3 Các phương pháp phát hiện biên ảnh 1.3.1 Một số khái niệm 1.3.2 Kỹ thuật phát hiện biên trực tiếp 1.3.2.1 Phương pháp Gradient 1.3.2.2 Kỹ thuật phát hiện biên Laplace 1.3.2.3 Kỹ thuật phát hiện biên theo phương pháp Canny 1.3.3 Phát hiện biên gián tiếp 1.3.4 Phân vùng ảnh 1.3.4.1 Phân vùng ảnh theo ngưỡng biên độ 1.3.4.2 Phân vùng ảnh theo vùng đồng nhất 1.3.4.3 Phân vùng ảnh theo kết cấu bề mặt 1.4 Phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh Khái niệm. Có thể hiểu trích chọn đặc trưng là quá trình rút trích các đặc trưng đại diện cho ảnh, được gọi là các chi tiết đặc trưng. Các chi tiết đặc trưng này yêu cầu phải có

6

thuộc tính là khả năng bảo toàn tính đặc thù để phân biệt có trong ảnh, đồng thời phải có tính cô đọng, hỗ trợ chặt chẽ cho quá trình đối sánh và ít bị tác động bởi nhiễu hoặc sai lệch trong ảnh. Ngoài ra, còn yêu cầu phải dễ tính toán. 1.4.1 Đặc trưng Haar-like. 1.4.2 Đặc trưng Histogram of Oriented Gradients (HOG) 1.5 Các phương pháp nhận dạng đối tượng

1.5.1 Phương pháp Neural Networks (NN) Mạng noron nhân tạo (Artifical Neural Networks) mô phỏng lại mạng noron sinh học là một cấu trúc khối gồm các đơn vị tính toán đơn giản được liên kết chặt chẽ với nhau trong đó các liên kết giữa các noron quyết định chức năng của mạng. Về cơ bản mạng Neural là một mạng các phần tử (gọi là neural) kết nối với nhau thông qua các liên kết (các liên kết này được gọi là trọng số liên kết) để thực hiện một công việc cụ thể nào đó. Khả năng xử lý của mạng neural được hình thành thông qua quá trình hiệu chỉnh trọng số liên kết giữa các neural, nói cách khác là học từ tập hợp các mẫu huấn luyện. Ưu điểm: – Dễ cài đặt cùng với khả năng học và tổng quát hoá rất cao.

7

– Tốc độ xử lý nhanh – Linh hoạt và dễ bảo trì: Nhược điểm: – Tính chậm và xác suất không cao không có quy tắc tổng quát để xác định cấu trúc mạng và các tham số học tối ưu cho một (lớp) bài toán nhất định. – Tiêu chuẩn thu thập cơ sở dữ liệu huấn luyện còn khắt khe. – Đòi hỏi thời gian xử lý cao với mạng một mạng Neural lớn.

1.5.2 Phương pháp Support Vector Machine (SVM) Cho trước một tập huấn luyện, các ảnh được biểu diễn dưới dạng vector. Trong không gian vector, mỗi vertor được biểu diễn bởi một điểm. Phương pháp SVM sẽ tìm một siêu phẳng quyết định để phân chia không gian vector thành hai lớp. Chất lượng của siêu phẳng này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các vector, tức là phụ thuộc vào các đặc trưng của ảnh. Ưu điểm: – Cho kết quả nhận dạng với độ chính xác cao – Bài toán huấn luyện SVM thực chất là bài toán QP trên một tập lồi, do đó SVM luôn có nghiệm toàn cục và duy nhất, đây chính là điểm khác biệt rõ nhất giữa

8

SVM so với phương pháp mạng Neural, vì mạng Neural vốn tồn tại nhiều điểm cực trị địa phương. Nhược điểm:

– Hạn chế lớn nhất của SVM là tốc độ

phân lớp rất chậm, tùy thuộc vào số lượng các véc tơ hỗ trợ. – Giai đoạn huấn luyện SVM đòi hỏi bộ nhớ rất

lớn, do đó các bài toán huấn luyện với số lượng mẫu lớn sẽ gặp trở ngại trong vấn đề lưu trữ. Hiệu quả phân lớp của SVM phụ thuộc vào hai yếu tố: giải bài toán QP và lựa chọn hàm nhân. 1.5.3 Phương pháp Linear Discriminant Analysis Mục đích của LDA – Linear Discriminant

Analysis là tìm cách phân loại các đối tượng (người, sự vật,…) vào một trong hai hay nhiều lớp đã được xác định trước dựa vào các đặt trưng (feature) dùng để mô tả đối tượng (ví dụ như các đặc trưng dùng để mô tả đối tượng khách hàng là giới tính, tuổi, nghề nghiệp, thu nhập,…) Ưu điểm:

– Dễ dàng hơn để đào tạo, phương sai thấp,

hiệu quả hơn nếu mô hình là chính xác. – LDA làm việc tốt khi số mẫu là lớn.

9

Nhược điểm: – LDA gặp phải vấn đề khi tổng số mẫu huấn luyện ít hơn so với kích thước của không gian đặc trưng.

1.5.4 Phương pháp Naive Bayes (NB) Ý tưởng cơ bản của cách tiếp cận NB là sử dụng xác suất có điều kiện. Ưu điểm: Cho độ chính xác cao khi kết hợp với các phương pháp khác. Nhược điểm: – Chi phí thời gian để đếm mẫu – Phải kết hợp với các phương pháp khác

1.5.5 Phương pháp Principal Component Analysis PCA (Principal Component Analysis) là một thuật toán được sử dụng để tạo ra một ảnh mới từ ảnh ban đầu. Ảnh mới này có kích thước nhỏ hơn nhiều so với ảnh ban đầu nhưng vẫn mang những đặc trưng cơ bản nhất của ảnh cần nhận dạng. Nói một cách ngắn gọn, mục tiêu của PCA là tìm một không gian mới (với số chiều nhỏ hơn không gian cũ). Các trục tọa độ trong không gian mới được xây dựng sao cho trên mỗi trục, độ biến thiên của dữ liệu trên đó là lớn nhất có thể. Ưu điểm:

10

– Tìm được các đặc tính tiêu biểu của đối tượng cần nhận dạng mà không cần phải xác định các thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần đó. – Thuật toán có thể thức hiện tốt với các ảnh có độ phân giải cao, do PCA sẽ thu gọn ảnh thành một ảnh có kích thước nhỏ hơn. – PCA có thể kết hợp với các phương pháp khác để mang lại hiệu quả nhận dạng cao hơn Nhược điểm: – PCA chỉ làm việc với dữ liệu numeric – PCA rất nhạy với nhiễu. – Không phù hợp với các mô hình phi tuyến do PCA hoàn toàn dựa trên các biến đổi tuyến tính. – Cài đặt thuật toán phức tạp Kết luận chương 1

11

Hình 2.1 Đặc trưng Haar-like cơ bản Đặc trưng haar-like được mở rộng ra và được chia thành 3 tập đặc trưng như sau:

12

(1). Đặc trưng theo cạnh

(2). Đặc trưng theo đường

(3). Đặc trưng xung quanh tâm Hinh 2.2 Đặc trưng Haar-like mở rộng Dựa theo các đặc trưng trên, giá trị của đặc trưng Haar-like: f(x) = Tổng

vùng đen(các

mức xám của pixel) –

Tổng vùng trắng(các mức xám của pixel) “Integral Image” (ảnh chia nhỏ) Integral Image tại vị trí (x,y) bằng tổng các giá trị điểm ảnh phía trên và bên trái của (x,y). Tổng các điểm ảnh trong một hình chữ nhật (kể cả trường hợp xoay 45º) bất kì đều có thể được tính nhanh dựa trên integral image tại 4 đỉnh của nó : Sum (D ) = 4 + 1 – (2 + 3)

P1

C

B

P2

P4

Hình 2.4 Ví dụ cách tính nhanh tổng các điểm ảnh của vùng D trên ảnh 2.5 Phát hiện biển báo giao thông 2.5.1 Tiếp cận Boosting Nguyên lý cơ bản của boosting là sự kết hợp các phân lớp yếu (weak classification) thành một phân lớp mạnh (strong classification). Trong đó, phân lớp yếu là các bộ phân loại đơn giản chỉ cần có độ chính xác trên 50%. Bằng cách này, chúng ta nói bộ phân loại đã được “boost”. 2.5.2 Thuật toán Adaboost Thuật toán AdaBoost tuân theo các bước sau: [4] 1. Cho một tập gồm n mẫu có đánh dấu (x1, y1), (x2, y2),… (xn, yn) với xk ∈ (xk1, xk2, … , xkm) là vector đặc trưng và yk ∈ (-1, 1) là nhãn của mẫu (1 ứng với object, -1 ứng với background). 2. Khởi tạo trọng số ban đầu cho tất cả các mẫu:

14

với m là số mẫu đúng (ứng với object và y = 1) và l là số mẫu sai (ứng với background và y = -1).

3. Xây dựng T phân loại yếu :  Lặp t = 1, …, T. Với mỗi đặc trưng trong vector đặc trưng, xây dựng một phân loại yếu hj với ngưỡng θj và n

lỗi εj.

 Chọn ra hj với εj nhỏ nhất, ta được ht:

ht : X  {1,  1}  Cập

wt 1,k

nhật

lại

trọng

số:

 Trong đó:  t 

Zt: Hệ số dùng để đưa Wt+1 về đoạn [0,1] (normalization factor) T

4. Phân loại mạnh được xây dựng : H ( x)  sign(  t ht ( x)) t 1

15

2.6 Nhận dạng biển báo giao thông 2.6.1 Phương pháp phân tích thành phần chính PCA 2.6.1.1 Giới thiệu phương pháp PCA. 2.6.1.2 Thuật toán PCA Mục tiêu của phương pháp PCA là “giảm số chiều” của 1 tập vector sao cho vẫn đảm bảo được “tối đa thông tin quan trọng nhất” Vector x ban đầu có N chiều

Không gian N chiều với hệ cơ sở v1, v2,…,vn

Ánh xạ tuyến tính T cần tìm (phép chiếu)

Vector y chỉ còn K chiều

Cách Nhận Biết 04 Nhóm Biển Báo Giao Thông Đường Bộ

Bài viết sau đây sẽ thông tin đến mọi người cách nhận biết 04 loại biển báo giao thông thông dụng bao gồm: biển báo cấm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn và biển báo nguy hiểm và cảnh báo.

+ Căn cứ pháp lý: Điều 15, Điều 31 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ

1. Biển báo cấm

: Nhóm biển báo cấm là nhóm biển biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm. Biển báo cấm chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm, trừ một số trường hợp đặc biệt.

*Đặc điểm nhận diện: Chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm

*Ví dụ: Biển số P.101 “Đường cấm”

2. Biển hiệu lệnh

: Nhóm biển hiệu lệnh là nhóm biển để báo các hiệu lệnh phải chấp hành.

Người tham gia giao thông phải chấp hành các hiệu lệnh trên biển báo. Trừ một số biển đặc biệt, các biển thể hiện hình tròn trên nền xanh lam có hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người tham gia giao thông đường biết.

*Đặc điểm nhận diện: Thông thường biển hiệu lệnh sẽ có hình tròn trên nền xanh lam có hình vẽ màu trắng

*Ví dụ: Biển số R.301a – Hướng đi phải theo

3. Biển chỉ dẫn

: Nhóm biển chỉ dẫn Là nhóm biển báo dùng để cung cấp thông tin và các chỉ dẫn cần thiết cho người tham gia giao thông. Biển có hình chữ nhật hoặc hình vuông hoặc hình mũi tên, nền màu xanh lam.

*Đặc điểm nhận diện: Biển có hình chữ nhật hoặc hình vuông hoặc hình mũi tên, nền màu xanh lam

*Ví dụ: Biển số I.401 – Bắt đầu đường ưu tiên

4. Biển báo nguy hiểm và cảnh báo

*: Biển báo nguy hiểm và cảnh báo được dùng để báo cho người tham gia giao thông biết trước tính chất của sự nguy hiểm hoặc các điều cần chú ý phòng ngừa trên tuyến đường. Khi gặp biển báo nguy hiểm và cảnh báo, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xẩy ra để phòng ngừa tai nạn.

* Đặc điểm nhận dạng: Bển báo hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc báo hiệu

*Ví dụ: Biển số W.201a – Chỗ ngoặt nguy hiểm

Để có thể xem đầy đủ và chi tiết về tất cả các loại biển báo giao thông thì mọi người có thể tải ứng dụng thông minh iThong.

là ứng dụng tích hợp toàn bộ các lỗi vi phạm giao thông theo quy định hiện hành; cho phép tra cứu bằng 02 hình thức bao gồm: tra cứu bằng giọng nói và tra cứu bằng thanh công cụ tìm kiếm. Đặc biệt, tra cứu bằng thanh công cụ tìm kiếm có thể được thực hiện mà không cần Internet.

Ngoài ra, iThong còn có một số tiện ích tiện lợi khác như: Ôn thi Giấp phép lái xe mọi lúc mọi nơi; Tra cứu biển báo giao thông; Cập nhật các tin tức về giao thông.

Cập nhật bởi ThK_Law ngày 02/05/2020 02:34:06 CH

Tìm Hiểu Về Hệ Thống Nhận Dạng Biển Báo Giao Thông

Công nghệ nhận dạng biển báo giao thông sử dụng camera phía trước để nhận diện tín hiệu giao thông trên đường. Khi nhận diện được biển báo, phần mềm nhận dạng ký tự sẽ diễn giải những gì biển báo hiển thị và chuyển chúng tới bảng táp-lô và/hoặc màn hình hiển thị thông tin giải trí.

Tìm hiểu về hệ thống nhận dạng biển báo giao thông

Chúng sẽ hiển thị cho tới khi xe có sự thay đổi. Ví dụ như sau khi giới hạn tốc độ thay đổi, biển báo mới sẽ hiển thị.

Hệ thống nhận diện biển báo giao thông có cần thiết?

Công nghệ nhận dạng biển báo giao thông không phải là một tính năng bạn cần phải có nhưng đó là một trang bị hữu ích. Người lái cần quan sát mọi thứ khi lái xe, do đó, việc màn hình liên tục hiển thị tốc độ tối đa có thể không có giá trị, nếu bạn bỏ lỡ biển báo tốc độ cuối cùng.

Hãy lưu ý rằng công nghệ ô tô mới này có thể thỉnh thoảng bỏ lỡ biển báo, đặc biệt khi chúng bị che khuất. Một số hệ thống cũng sẽ không phát hiện sự thay đổi trong biển báo tốc độ điện tử thường xuất hiện trên các con đường cao tốc thông minh.

Tìm thấy trên

Một số mẫu xe hiện nay được trang bị tính năng này, bao gồm cả Audi A3, Volkswagen Passat và Jaguar XF. Jaguar XF sở hữu tính năng này như trang bị tiêu chuẩn. Các trang tạp chí xe hơi cho biết một vài chiếc xe như Ford S-Max và Volvo XC90 thậm chí có thể hạn chế tốc độ của xe theo giới hạn hiện tại.

Tương tự như

Hệ thống nhận dạng biển báo giao thông là cái tên của Ford dành cho công nghệ này nhưng các nhà sản xuất xe khác sẽ sử dụng cái tên khác như: Hỗ trợ biển báo giao thông (Traffic Sign Assist – Mercedes-Benz), Hỗ trợ biển báo (Sign Assist – Volkswagen), Thông tin biển báo trên đường (Road Sign Information – Volvo) và Tầm nhìn thông minh (Intelligent Vision – BMW).

Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Cơ Bản

Công ty cổ phần TM & DV Hành Tinh Xanh chuyên cung cấp và sản xuất các loại biển báo giao thông đường bộ Việt Nam.

Biển báo hiệu giao thông đầu tiên trên thế giới ra đời cùng lúc với sự xuất hiện của các con đường. Những báo hiệu đầu tiên xuất hiện trên những con phố chính của thủ đô Roma cổ đại nước Ý sau đó trở nên phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.

Cùng với sự phát triển từng ngày của hệ thống hạ tầng đường xá, cầu hầm, hay số lượng các phương tiện ngày càng nhiều, đặc biệt là ô tô và xe máy đặt ra cho các quốc gia nhiều vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn trên đường.

Tại Việt Nam biển báo giao thông cơ bản đường bộ Việt Nam được chia làm 6 nhóm.

1. Nhóm biển báo cấm: biển báo cấm dễ dàng nhận biết với biển hình tròn, có viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ màu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế đi lại của các phương tiện cơ giới, thô sơ và người đi bộ. Ý nghĩa của biển báo cấm là nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người sử dụng đường phải tuyệt đối tuân theo.

Một số biển báo cấm phổ biến nhất hiện nay là: biển báo giao thông cấm đi ngược chiều, biển báo cấm đỗ dừng đổ xe, biển báo cấm rẽ trái, biển cấm ô tô, xe máy…

2. Nhóm biển báo nguy hiểm: biển báo giao thông hình tam giác, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc báo hiệu nhằm báo cho người tham gia giao thông biết trước tính chất nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử trí.

3. Biển báo hiệu lệnh: biển hiệu lệnh nhằm báo cho người tham gia giao thông biết được những điều lệnh được in trên biển báo phải thi hành. Nhóm biểu hiệu lệnh được làm hình tròn nền màu xanh lam, hình vẽ trên biển màu trắng.

4. Biển chỉ dẫn: Biển chỉ dẫn định hướng những thông tin cần thiết hoặc những điều có ích cho các hành trình muốn đi.

Nhóm biển này có hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình chữ nhật vát nhọn 1 đầu, nền màu xanh lam.

5. Nhóm biển phụ: được lắp đặt kết hợp với các nhóm biển còn lại như biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn nhằm giải thích rõ hơn nội dung biển chính. Biển phụ cũng có thể sử dụng độc lập.

6. Nhóm biển báo giao thông trên các tuyến đường đối ngoại theo hiệp định GMS. Đây là nhóm biển báo mới xuất hiện trong vài năm gần đây. Nhóm biển này được xây dựng dự theo hiệp định về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới các nước tiểu vùng Mê Koong mở rộng mà Việt Nam là nước tham gia đầu tiên vào năm 1999. Việc lắp đặt các hệ thống biển báo trên các tuyến đường đối ngoại giúp cho người nước ngoài, người các nước quốc tế khác điều khiển phương tiện giao thông có thể nhận biết được các báo hiệu trên đường giao thông VN phục vụ cho hành trình được thuận lợi, an toàn và nhanh chóng.

Một số biển báo trong đường đối ngoại như biển báo khu vực ZONE, biển báo có hầm chui, hết hầm chui ký hiệu là E,11a , E,11b . Biển báo hiệu bắt đầu đường đi bộ F,9

Biển báo hiệu có cắm trại, nhà nghỉ lưu động, nhà trọ: F,10,11,12,13

Biển chỉ dẫn tên đường AH

Tất cả các sản phẩm biển báo giao thông theo quy định của Bộ GTVT ban hành đang được công ty Hành Tinh Xanh cung cấp, bán trên tất cả các tỉnh thành của đất nước. Biển báo được làm bằng chất liệu tôn dày, nhôm, composite chất lượng cao, có phản quang tốt, sắc nét tăng cường độ cảnh báo, dễ dàng quan sát cả ngày và đêm.

Ngoài ra công ty còn cung cấp nhiều sản phẩm thiết bị giao thông nổi bật khác như gờ giảm tốc, gương cầu lồi, cọc tiêu giao thông, cọc phân làn giao thông, ốp góc cột, sơn kẻ vạch đường được nhập khẩu chính hãng từ các nước hàng đầu về nghành thiết bị như Đức, Nhật Bản, China. Các sản phẩm chất lượng cao, mang thương hiệu paloca được khách hàng tin dùng trong rất nhiều năm nay.

Thời gian sử dụng trên 15 năm.

Khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm, hay đặt hàng sản xuất từ công ty vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần TM & DV Hành Tinh Xanh

CN Miền Bắc: Tầng 4 – Hàn Việt Tower – 203 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: 04 3726 5955 – Hotline: 1900 6829

CN Miền Nam: 133 Tân Quý – P. Tân Quý – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh

Tel: 08 6660 8904 – Fax: 08 3559 2001

là vật dụng được sử dụng phổ biển và lựa chọn hàng đầu trong các loại thùng rác cho những nơi công cộng như bệnh viện, trường học, công ty, công sở, và trong các gia đình. Thùng rác nhựa có nắp có ưu điểm là có nắp đậy kín để mùi hôi không thoát ra ngoài, vừa thẩm mỹ, tránh ô nhiểm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

có nắp đậy giữ vệ sinh rất tốt tính năng bền, mẫu mã đẹp, dễ dàng vệ sinh, có nhiều loại thùng rác có nắp đậy thiết kế có bánh xe dễ dàng di chuyển.

Thùng rác được làm bằng chất liệu nhựa HDPE, sản xuất với công nghệ và tiêu chuẩn hiện đại tiên tiến giúp sản phẩm được sản xuất đạt yêu cầu cao, giúp sản phẩm trở thành lựa chọn số một trong lĩnh vực vệ sinh – vệ sinh công nghiệp.

Các sản phẩm thùng rác hiện nay:

+ Nhựa HDPE nguyên sinh được bổ sung phụ gia tăng độ dẻo dai và chống va đập

+ Có bánh xe dễ dàng di chuyển, có quai nắm ở nắp để mở lên

+ Thùng rác được phủ chất chống tia cực tím(UV) giúp thùng rác chịu được thời tiết khắc nghiệt môi trường

+ Kiểu dáng đẹp, chắc chắn

Màu sắc: xanh da trời, vàng, xanh lá sẫm, màu ghi, màu đỏ, cam, đen.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng: EN 840, CE, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS

Ngày nay hình ảnh thùng rác được sản xuất đa dạng về sản phẩm, kích thước, mẫu mã đẹp, tinh tế và vô cùng sang trọng được dùng trong khách sạn, nhà hàng, công ty, văn phòng như , thùng rác gỗ, thùng rác bọc da, thùng rác đá hoa cương…sản phẩm được thiết kế tỷ mỉ, hoa văn tinh tế, màu sắc nổi bật, chất liệu đa dạng phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng, không làm mất mỹ quan cho không gian của bạn.

Công ty cổ phần TM & DV Hành Tinh Xanh chuyên cung cấp phân phối các loại thùng rác giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Các sản phẩm thùng rác công ty đang cung cấp như:

+ Thùng rác công cộng, xe đẩy rác vệ sinh môi trường

+ Thùng rác nhựa công nghiệp

+ Thùng rác nhựa

+ Thùng rác khách sạn, nhà hàng, văn phòng, gia đình

+ Thùng rác y tế

Và nhiều loại thùng rác khác.

Khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm, để biết thêm chi tiết, cũng như giá sản phẩm vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần TM & DV Hành Tinh Xanh

Tầng 4 – Hàn Việt Tower – 203 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: 04 3726 5955 – Hotline: 1900 6829

CN Miền Nam: 08 6660 8904

Xem trực tiếp sản phẩm tại tổng kho Hành Tinh Xanh: Ngõ 122 Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Bạn đang xem bài viết Nhận Dạng Biển Báo Giao Thông Đường Bộ.pdf trên website Sachlangque.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!