Xem Nhiều 6/2023 #️ Sim 07*409, Số 9 Nghĩa Là Thừa, Bán Sim 07*409 # Top 9 Trend | Sachlangque.net

Xem Nhiều 6/2023 # Sim 07*409, Số 9 Nghĩa Là Thừa, Bán Sim 07*409 # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Sim 07*409, Số 9 Nghĩa Là Thừa, Bán Sim 07*409 mới nhất trên website Sachlangque.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tìm sim nhanh

XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

Bỏ đuôi 409 Bỏ lọc đầu số 07 Bỏ lọc tất cả

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*409

Để tìm sim 409 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*409

Để tìm sim 409 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*409

Để tìm sim 409 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*409

Để tìm sim 409 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*409 Để tìm sim 409 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*409 Để tìm sim 409 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*409 Để tìm sim 409 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*409 Để tìm sim 409 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*409 Để tìm sim 409 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*409 Để tìm sim 409 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*409 Để tìm sim 409 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*409 Để tìm sim 409 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*409 Để tìm sim 409 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*409 Để tìm sim 409 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*409 Để tìm sim 409 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*409

Để tìm sim 409 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*409 Để tìm sim 409 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*409 Để tìm sim 409 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*409 Để tìm sim 409 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*409 Để tìm sim 409 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*409 Để tìm sim 409 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*409 Để tìm sim 409 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*409 Để tìm sim 409 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*409 Để tìm sim 409 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*409 Để tìm sim 409 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*409

Để tìm sim 409 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*409 Để tìm sim 409 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*409 Để tìm sim 409 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*409 Để tìm sim 409 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*409 Để tìm sim 409 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*409 Để tìm sim 409 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*409 Để tìm sim 409 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*409 Để tìm sim 409 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*409 Để tìm sim 409 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*409 Để tìm sim 409 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*409 Để tìm sim 409 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*409

Để tìm sim 409 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*409 Để tìm sim 409 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*409 Để tìm sim 409 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*409 Để tìm sim 409 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*409 Để tìm sim 409 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*409 Để tìm sim 409 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*409 Để tìm sim 409 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*409 Để tìm sim 409 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*409 Để tìm sim 409 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*409 Để tìm sim 409 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*409 Để tìm sim 409 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*409

Thanh Toán – Hỏi Đáp

Cam kết bán hàng

Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

Cách mua sim và thanh toán

Kiểm tra sim còn hay đã bán

Đăng ký thông tin sim

Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Phân loại mệnh theo năm sinh

Chọn nhanh sim phong thủy

13

Âm Lịch: Ngày 13, Tháng 3, Năm 2021 Là Ngày Kỷ Hợi (Ngày Hoàng Đạo) , Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu

Niên mệnh: Thổ – (Bích thượng thổ)

Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3h)Giờ hoàng đạo: Thìn (7-9h)Giờ hoàng đạo: Ngọ (11-13h)Giờ hoàng đạo: Mùi (13-15h)Giờ hoàng đạo: Tuất (19-21h)Giờ hoàng đạo: Hợi (21-23h)

XEM TỬ VI THEO CÁC NĂM MIỄN PHÍ

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng ThanhCSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy MinhCSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị HuyềnCSKH 4: 0834.95.9999 Đức TùngCSKH 5: 0938.62.62.62 Văn ThạchGóp ý – Khiếu nại: 097.98.33333 Mr DũngHỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ MinhKế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Thanh Toán – Hỏi Đáp

[ Khuyến mãi ] Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

Hướng dẫn mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau: ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1 ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h. ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

Vì sao lại là Phong Thủy ?

Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

Tin được xem nhiều nhất

VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2018

Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch

Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy

Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy

Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

Đơn Hàng Mới Hôm Nay

Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

Giao sim trong ngày

Nguyễn Trần HaoĐôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập Đặt sim: Viettel 0*877797 Nguyễn Văn MinhCông an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la Đặt sim: Vinaphone 0*422012 Nguyễn Xuân Huy109 trường chinh Đặt sim: Viettel 0*551168 Thu ThủyXuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH Đặt sim: Vietnamobile 0*136979 đào Văn Chủ48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong Đặt sim: Viettel 0*051995

Sim 07*909, Số 9 Nghĩa Là Thừa, Bán Sim 07*909

Tìm sim nhanh

XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

Bỏ đuôi 909 Bỏ lọc đầu số 07 Bỏ lọc tất cả

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*909

Để tìm sim 909 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*909

Để tìm sim 909 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*909

Để tìm sim 909 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*909

Để tìm sim 909 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*909 Để tìm sim 909 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*909 Để tìm sim 909 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*909 Để tìm sim 909 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*909 Để tìm sim 909 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*909 Để tìm sim 909 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*909 Để tìm sim 909 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*909 Để tìm sim 909 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*909 Để tìm sim 909 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*909 Để tìm sim 909 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*909 Để tìm sim 909 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*909 Để tìm sim 909 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*909

Để tìm sim 909 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*909 Để tìm sim 909 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*909 Để tìm sim 909 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*909 Để tìm sim 909 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*909 Để tìm sim 909 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*909 Để tìm sim 909 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*909 Để tìm sim 909 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*909 Để tìm sim 909 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*909 Để tìm sim 909 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*909 Để tìm sim 909 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*909

Để tìm sim 909 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*909 Để tìm sim 909 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*909 Để tìm sim 909 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*909 Để tìm sim 909 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*909 Để tìm sim 909 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*909 Để tìm sim 909 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*909 Để tìm sim 909 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*909 Để tìm sim 909 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*909 Để tìm sim 909 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*909 Để tìm sim 909 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*909 Để tìm sim 909 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*909

Để tìm sim 909 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*909 Để tìm sim 909 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*909 Để tìm sim 909 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*909 Để tìm sim 909 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*909 Để tìm sim 909 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*909 Để tìm sim 909 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*909 Để tìm sim 909 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*909 Để tìm sim 909 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*909 Để tìm sim 909 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*909 Để tìm sim 909 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*909 Để tìm sim 909 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*909

Thanh Toán – Hỏi Đáp

Cam kết bán hàng

Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

Cách mua sim và thanh toán

Kiểm tra sim còn hay đã bán

Đăng ký thông tin sim

Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Phân loại mệnh theo năm sinh

Chọn nhanh sim phong thủy

13

Âm Lịch: Ngày 13, Tháng 3, Năm 2021 Là Ngày Kỷ Hợi (Ngày Hoàng Đạo) , Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu

Niên mệnh: Thổ – (Bích thượng thổ)

Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3h)Giờ hoàng đạo: Thìn (7-9h)Giờ hoàng đạo: Ngọ (11-13h)Giờ hoàng đạo: Mùi (13-15h)Giờ hoàng đạo: Tuất (19-21h)Giờ hoàng đạo: Hợi (21-23h)

XEM TỬ VI THEO CÁC NĂM MIỄN PHÍ

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng ThanhCSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy MinhCSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị HuyềnCSKH 4: 0834.95.9999 Đức TùngCSKH 5: 0938.62.62.62 Văn ThạchGóp ý – Khiếu nại: 097.98.33333 Mr DũngHỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ MinhKế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Thanh Toán – Hỏi Đáp

[ Khuyến mãi ] Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

Hướng dẫn mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau: ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1 ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h. ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

Vì sao lại là Phong Thủy ?

Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

Tin được xem nhiều nhất

VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2018

Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch

Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy

Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy

Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

Đơn Hàng Mới Hôm Nay

Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

Giao sim trong ngày

Nguyễn Trần HaoĐôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập Đặt sim: Viettel 0*877797 Nguyễn Văn MinhCông an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la Đặt sim: Vinaphone 0*422012 Nguyễn Xuân Huy109 trường chinh Đặt sim: Viettel 0*551168 Thu ThủyXuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH Đặt sim: Vietnamobile 0*136979 đào Văn Chủ48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong Đặt sim: Viettel 0*051995

Sim 049, Số 9 Nghĩa Là Thừa, Bán Sim 049

Tìm sim nhanh

XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

Khách hàng thường tìm kiếm : Ý nghĩa của năm 049, xem bói theo ngày sinh , năm sinh 049 cho nam giới, nữ giới, xem tử vi kinh dịch phong thủy năm 049, năm 049 là năm gì ?, Xem bói tử vi 2021 số phận của một người qua ngày sinh tháng đẻ năm 049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*049

Để tìm sim 049 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*049

Để tìm sim 049 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*049

Để tìm sim 049 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*049

Để tìm sim 049 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*049 Để tìm sim 049 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*049 Để tìm sim 049 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*049 Để tìm sim 049 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*049 Để tìm sim 049 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*049 Để tìm sim 049 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*049 Để tìm sim 049 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*049 Để tìm sim 049 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*049 Để tìm sim 049 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*049 Để tìm sim 049 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*049 Để tìm sim 049 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*049 Để tìm sim 049 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*049

Để tìm sim 049 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*049 Để tìm sim 049 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*049 Để tìm sim 049 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*049 Để tìm sim 049 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*049 Để tìm sim 049 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*049 Để tìm sim 049 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*049 Để tìm sim 049 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*049 Để tìm sim 049 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*049 Để tìm sim 049 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*049 Để tìm sim 049 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*049

Để tìm sim 049 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*049 Để tìm sim 049 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*049 Để tìm sim 049 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*049 Để tìm sim 049 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*049 Để tìm sim 049 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*049 Để tìm sim 049 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*049 Để tìm sim 049 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*049 Để tìm sim 049 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*049 Để tìm sim 049 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*049 Để tìm sim 049 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*049 Để tìm sim 049 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*049

Để tìm sim 049 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*049 Để tìm sim 049 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*049 Để tìm sim 049 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*049 Để tìm sim 049 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*049 Để tìm sim 049 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*049 Để tìm sim 049 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*049 Để tìm sim 049 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*049 Để tìm sim 049 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*049 Để tìm sim 049 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*049 Để tìm sim 049 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*049 Để tìm sim 049 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*049

Thanh Toán – Hỏi Đáp

Cam kết bán hàng

Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

Cách mua sim và thanh toán

Kiểm tra sim còn hay đã bán

Đăng ký thông tin sim

Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Phân loại mệnh theo năm sinh

Chọn nhanh sim phong thủy

29

Âm Lịch: Ngày 29, Tháng 11, Năm 2020 Là Ngày Giáp Ngọ, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Niên mệnh: Thổ + (Bích thượng thổ)

Giờ hoàng đạo:

XEM TỬ VI THEO CÁC NĂM MIỄN PHÍ

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng ThanhCSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy MinhCSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị HuyềnCSKH 4: 0834.95.9999 Đức TùngCSKH 5: 0938.62.62.62 Văn ThạchGóp ý – Khiếu nại: 097.98.33333 Mr DũngHỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ MinhKế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Thanh Toán – Hỏi Đáp

[ Khuyến mãi ] Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

Hướng dẫn mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau: ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1 ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h. ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

Vì sao lại là Phong Thủy ?

Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

Tin được xem nhiều nhất

VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2018

Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch

Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy

Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy

Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

Đơn Hàng Mới Hôm Nay

Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

Giao sim trong ngày

Nguyễn Trần HaoĐôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập Đặt sim: Viettel 0*877797 Nguyễn Văn MinhCông an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la Đặt sim: Vinaphone 0*422012 Nguyễn Xuân Huy109 trường chinh Đặt sim: Viettel 0*551168 Thu ThủyXuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH Đặt sim: Vietnamobile 0*136979 đào Văn Chủ48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong Đặt sim: Viettel 0*051995

Sim 0978*749, Số 9 Nghĩa Là Thừa, Bán Sim 0978*749

Tìm sim nhanh

XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

Bỏ đuôi 749 Bỏ lọc đầu số 09 Bỏ lọc tất cả

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*749

Để tìm sim 749 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*749

Để tìm sim 749 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*749

Để tìm sim 749 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*749

Để tìm sim 749 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*749 Để tìm sim 749 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*749 Để tìm sim 749 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*749 Để tìm sim 749 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*749 Để tìm sim 749 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*749 Để tìm sim 749 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*749 Để tìm sim 749 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*749 Để tìm sim 749 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*749 Để tìm sim 749 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*749 Để tìm sim 749 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*749 Để tìm sim 749 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*749 Để tìm sim 749 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*749

Để tìm sim 749 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*749 Để tìm sim 749 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*749 Để tìm sim 749 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*749 Để tìm sim 749 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*749 Để tìm sim 749 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*749 Để tìm sim 749 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*749 Để tìm sim 749 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*749 Để tìm sim 749 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*749 Để tìm sim 749 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*749 Để tìm sim 749 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*749

Để tìm sim 749 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*749 Để tìm sim 749 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*749 Để tìm sim 749 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*749 Để tìm sim 749 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*749 Để tìm sim 749 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*749 Để tìm sim 749 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*749 Để tìm sim 749 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*749 Để tìm sim 749 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*749 Để tìm sim 749 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*749 Để tìm sim 749 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*749 Để tìm sim 749 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*749

Để tìm sim 749 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*749 Để tìm sim 749 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*749 Để tìm sim 749 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*749 Để tìm sim 749 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*749 Để tìm sim 749 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*749 Để tìm sim 749 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*749 Để tìm sim 749 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*749 Để tìm sim 749 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*749 Để tìm sim 749 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*749 Để tìm sim 749 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*749 Để tìm sim 749 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*749

Thanh Toán – Hỏi Đáp

Cam kết bán hàng

Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

Cách mua sim và thanh toán

Kiểm tra sim còn hay đã bán

Đăng ký thông tin sim

Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Phân loại mệnh theo năm sinh

Chọn nhanh sim phong thủy

13

Âm Lịch: Ngày 13, Tháng 3, Năm 2021 Là Ngày Kỷ Hợi (Ngày Hoàng Đạo) , Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu

Niên mệnh: Thổ – (Bích thượng thổ)

Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3h)Giờ hoàng đạo: Thìn (7-9h)Giờ hoàng đạo: Ngọ (11-13h)Giờ hoàng đạo: Mùi (13-15h)Giờ hoàng đạo: Tuất (19-21h)Giờ hoàng đạo: Hợi (21-23h)

XEM TỬ VI THEO CÁC NĂM MIỄN PHÍ

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng ThanhCSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy MinhCSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị HuyềnCSKH 4: 0834.95.9999 Đức TùngCSKH 5: 0938.62.62.62 Văn ThạchGóp ý – Khiếu nại: 097.98.33333 Mr DũngHỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ MinhKế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Thanh Toán – Hỏi Đáp

[ Khuyến mãi ] Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

Hướng dẫn mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau: ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1 ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h. ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

Vì sao lại là Phong Thủy ?

Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

Tin được xem nhiều nhất

VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2018

Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch

Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy

Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy

Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

Đơn Hàng Mới Hôm Nay

Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

Giao sim trong ngày

Nguyễn Trần HaoĐôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập Đặt sim: Viettel 0*877797 Nguyễn Văn MinhCông an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la Đặt sim: Vinaphone 0*422012 Nguyễn Xuân Huy109 trường chinh Đặt sim: Viettel 0*551168 Thu ThủyXuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH Đặt sim: Vietnamobile 0*136979 đào Văn Chủ48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong Đặt sim: Viettel 0*051995

Bạn đang xem bài viết Sim 07*409, Số 9 Nghĩa Là Thừa, Bán Sim 07*409 trên website Sachlangque.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!