Xem Nhiều 2/2023 #️ Thi Lái Xe Tại Texas Hoa Kỳt # Top 6 Trend | Sachlangque.net

Xem Nhiều 2/2023 # Thi Lái Xe Tại Texas Hoa Kỳt # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Thi Lái Xe Tại Texas Hoa Kỳt mới nhất trên website Sachlangque.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giám khảo ngồi vào xe sẽ nói vài câu về thể lệ thi (hiểu không hết …) và Khẩu Lệnh bắt đầu CHẠY về phía trước. Cho nên, phải nhớ sử dụng đèn tín hiệu trái khi bắt đầu di chuyển và tham gia giao thông (lưu ý thắt dây an toàn), … 

Lắng nghe Dừng (Stop theo khẩu lệnh) để Chỗ đậu song song (Parallel Park) nhớ bật tín hiệu bên phải để de xe vào (đậu vào chỗ trống sát lề đường đã có 2 xe ở hai đầu, chỗ thi thì thế bằng hai trụ màu vàng “Khu vực hạn chế”. Khi thi thì xe không được chạm vào các trụ đó)… 

Tiếp tục … đi một đoạn rồi dừng theo khẩu lệnh để Lùi lại (Back Up) và phải nhớ bật đèn Khẩn cấp (Emergency) khi lùi xe, để lùi (de xe) khoảng 20m theo lề đường cho thẳng xe chứ đừng vẽ chữ CHI … 

Dừng và… tiến về trước (stop and …go-ahead …) chú ý nghe lệnh quẹo phải hoặc trái để chạy xe vào vị trí đúng trên đường và nhớ thao tác đèn tín hiệu khi thay đổi đường và để chuẩn bị quẹo … (ở Mỹ có chỉ định vị trí trên đường để xe vào Quẹo …)

 

 

Trên đường thi lái xe ở khu vực dân cư thường có nhiều bảng báo hiệu DỪNG và nên giảm tốc độ chậm lại… cần quan sát khi đến bảng báo hiệu nầy phải “dừng hẳn 4 bánh xe” rồi Đi. Nếu an toàn thì dĩ nhiên phải biết đến phiên mình, ai đến trước đi trước, không chờ đợi ai cả… Cũng cần lưu ý rằng các bạn khi chạy xe từ đường nhỏ ra đường lớn hơn hay từ khu, xóm (cổng) ra đường mà không có biển báo Dừng (Stop) thì cũng phải rà xe thật chậm lại và quan sát. Nếu thấy an toàn thì mới cho xe mình chạy ra chứ không được phóng ngay (nhường ưu tiên)…chạy xe không nên thắng gấp hay mạnh chân ga đột ngột … mà phải từ từ cho “nhẹ nhàng êm ái” để Giám Khảo khỏi bị nhào tới nhào lui (gần bị oái!!!) là rớt đó. 

 

Chạy thi khoảng (10′-15′), 5′ -7′ đi và 5′-7′ phút vòng về DPS và vào Chỗ đậu xe theo yêu cầu để kết thúc bài thi … 

 

Giám Khảo sẽ nhận xét, góp ý cho mình về cuộc thi vừa rồi và cho biết kết quả : Đậu hoặc rớt

 

Trong trường hợp đậu thì nên vào Văn Phòng nhận giấy phép …; nếu rớt thì hãy lẳng lặng ra về cùng người thân của bạn.

 

Tóm lại, khi Thi Lái xe thì bạn cần phải biết chạy xe đúng luật, tôn trọng luật … với các yêu cầu về kỹ năng thao tác khi chạy xe. Nếu không đáp ứng theo đúng các yêu cầu trên thì Bạn sẽ phải “Xin hẹn gặp lại lần sau”.

 

Việc thi lái xe cần được chuẩn bị cẩn thận và với tinh thần vững vàng!

100 Câu Hỏi Ôn Thi Bằng Lái Xe Ở Texas

2. What is the hand signal for stopping or slowing?

a) Right arm dangling out the window

b) Left arm straight horizontally

c) Left arm extended out the window with forearm and hand pointed up

d) Left arm extended out the window with forearm and hand pointed down. (*.*) – CORRECT

3. What does an eight-sided (octagonal) sign mean?

4. If you have been involved in a collision that resulted in the other driver being injured, the first thing you should do is:

b) Exchange insurance information with the other driver

c) Notify your insurance provider

d) Provide aid to the injured driver, if possible, but do not move the other driver unless necessary. (*.*) – CORRECT

5. You are driving on the freeway. The vehicle in front of you is a large truck. You should drive:

a) In the lane alongside the truck, slightly behind the cab

b) No more than one car length behind the truck so the driver can see you

c) Closely behind the truck in bad weather because the driver can see farther ahead

d) Farther behind the truck than you would for a passenger vehicle to allow visibility. (*.*) – CORRECT

6. The blind spots where truck drivers will not be able to see you are:

a) Directly behind the truck

b) The immediate left of the cab

c) The right side of the cab from rear tractor wheels outward

d) All of these answers are correct. (*.*) – CORRECT

7. When you are behind a motorcycle, you should:

c) Allow for less following distance

d) Allow more following distance. (*.*) – CORRECT

8. Before changing lanes or attempting to pass another vehicle, you should:

a) Check your blind spots, mirrors, and look over your shoulder toward the rear

b) Signal your intention before changing lanes

c) Check to make sure there is enough space for the maneuver

d) All of these answers are correct. (*.*) – CORRECT

9. What best describes what you must do at a stop sign?

a) Only yield the right of way to vehicles, not pedestrians

b) Slow your vehicle, but do not come to a complete stop

c) All of these answers are correct

d) Always come to a full stop. (*.*) – CORRECT

10. A pedestrian with a white cane is:

a) Blind or visually impaired. (*.*) – CORRECT

11. When driving near construction zones, you should pass carefully and keep your attention on the road ahead.

12. At intersections, crosswalks, and railroad crossings, you should always:

a) Honk your horn until pedestrians, vehicles, and trains get out of your way

b) Slowly pass vehicles that seem to be stopped for no reason

c) Proceed cautiously without stopping d) Look out both sides of your vehicle to see what’s coming. (*.*) – CORRECT

13. What should you do if you damage an unattended vehicle?

a) Leave as quickly as possible

b) Don’t worry if the damage doesn’t appear to be significant

c) None of these answers are correct

d) Try to locate the owner or leave your name and other pertinent information on the damaged vehicle. (*.*) – CORRECT

14. A traffic light with a flashing red signal means:

a) Stop, and then yield before proceeding. (*.*) – CORRECT

b) You are in a speed-controlled zone

a) 30 mph (*.*) – CORRECT

16. An intersection has a stop sign, a stop line, and a crosswalk. Where should you stop your vehicle?

a) At the corner.

d) Before entering the crosswalk. (*.*) – CORRECT

17. Under what conditions must you always bring your vehicle to a stop?

a) If you see a crossbuck sign

b) When a clearly visible railroad signal warns of the approach of a train. (*.*) – CORRECT

c) When merging on a multiple lane road

d) When you see a flashing yellow light

18. Which of the following substances can affect the ability to drive?

a) Cough syrups and cold tablets containing codeine or antihistamines

b) Beer, wine, and hard alcohol

c) Tranquilizers, marijuana, and sedatives

d) All of these answers are correct. (*.*) – CORRECT

19. Bicyclists should observe the same yielding regulations as a passenger vehicle.

20. The following statements regarding the use of seatbelts are true, with the EXCEPTION of:

a) They are NOT necessary if your vehicle has an air bag. (*.*) – CORRECT

b) They help prevent head injuries, helping you remain conscious and in control of the vehicle

c) They help prevent a human-to-human collision by holding you in place

d) They help keep you from being thrown from the vehicle in the event of a collision

21. When traveling at a safe speed on a freeway, select a lane that allows others to:

a) Pass you faster than the speed limit

c) Block traffic behind you

d) Pass you on the left. (*.*) – CORRECT

22. Why should you clean your headlights?

a) Dirty headlights greatly reduce the output of your headlights and your ability to see. (*.*) – CORRECT

b) Headlights have sensors that will prevent dirty lenses from turning on

c) It’s illegal to drive with dirty headlights

d) You can increase the life of your headlights

23. Of the following, what is the safest precaution that you can take regarding the use of cellular phones and driving:

a) Use hands-free devices so you can keep both hands on the steering wheel

b) Keep your phone within easy reach so you won’t need to take your eyes off the road

c) Only send text messages while driving; do not make actual calls

d) Pull over and stop in a safe area to use your cellular phone. (*.*) – CORRECT

24. On a road with two or more lanes traveling in the same direction, the driver should:

b) Drive in the left lane

c) None of these answers are correct

d) Drive in the right lane except to pass (*.*) – CORRECT

25. A solid yellow line on your side of the road means:

a) You may pass with caution

b) You must reduce your speed

c) You may pass on the right

d) You may not pass another vehicle here. (*.*) – CORRECT

26. If the light turns red when you are in the middle of an intersection about to turn left, you should:

a) Immediately accelerate to complete the turn

b) Stop until the light changes to green

c) Back out of the intersection, if possible

d) Complete the turn when traffic clears. (*.*) – CORRECT

27. Reaction time is slower after:

d) Consuming alcoholic beverages. (*.*) – CORRECT

28. When taking any medicine, you should:

a) Drive as fast as you can to arrive at your destination quickly

b) Have someone follow you home

c) Keep your window open and drive more slowly

d) Consult your doctor about the effects before driving. (*.*) – CORRECT

29. What is the minimum age to get a Class C driver license?

d) 16, but only with the completion of an approved driver education course. (*.*) – CORRECT

30. If it feels like your tires have lost traction with the road during rain and you are hydroplaning:

a) Ease your foot off of the gas pedal to slow down gradually

b) Keep the steering wheel straight

c) Do not try to stop or turn until you feel traction against the road

d) All of these answers are correct. (*.*) – CORRECT

31. Which of the following statements about blind spots is true?

a) Only senior citizens are affected by blind spots

b) They are eliminated if you have one outside mirror on each side of the vehicle

c) Blind spots can be checked by looking in your rear-view mirrors

d) Large trucks have bigger blind spots than most passenger vehicles. (*.*) – CORRECT

32. What does a double solid yellow line mean?

c) Passing or changing lanes permitted only if obstructions or conditions require it

d) Do not cross double yellow lines to pass OR Passing not permitted by traffic in either direction. (*.*) – CORRECT

33. You are getting ready to make a right turn. You should:

a) Slow down or stop, if necessary, and then make the turn

b) Never use your blinker and swerve quickly into the lane

c) Stop before entering the right lane and let all other traffic go first

d) Stop first and then proceed when it is safe

34. You may legally block an intersection:

a) When you entered the intersection during the green light. (*.*) – CORRECT

b) During rush hour traffic

d) Under no circumstances

35. Not including thinking distance, lawful brakes must stop a car at 20 miles per hour within how many feet?

d) 25 feet. (*.*) – CORRECT

36. When turning you should continually give the proper signal:

a) At least 50 feet before turning

b) At least 25 feet before turning

c) At least 75 feet before turning

d) At least 100 feet before turning. (*.*) – CORRECT

37. The law requires that children younger than this age should be secured in safety seats:

38. Always stop before you cross railroad tracks when:

a. You are driving a pickup truck

b. You transport two or more young children in a passenger vehicle

c. The railroad crossing is located in a city or town that has frequent train traffic

d. You don’t have room on the other side to completely cross the tracks. (*.*) – CORRECT

39. You may cross a double yellow line to pass another vehicle if:

b. The line on the other side of the road is a broken line

c. The line on the other side of the road is a solid line

d. The line on your side of the road is a broken line. (*.*) – CORRECT

40. When driving in fog, you should use your:

d. Low beam headlights. (*.*) – CORRECT

41. Roadways are the most slippery:

a. When it first starts raining. ((*.*) – CORRECT

b. After it has been raining for a while

d. During a heavy downpour

42. If you are driving and the rear end of your car starts skidding, you should:

a. Accelerate quickly and wildly spin the wheel.

b. Tap your brakes lightly and shift into neutral

d. Continue to look and steer in the direction you want to go. (*.*) – CORRECT

43. If you are not in the proper lane to make a right or left turn, you should:

a. Cut across to the proper lane immediately

b. Stop and wait until the way is clear before turning

c. Signal the direction you want to go and wait for a gap

d. Continue ahead to the next intersection to make the desired turn. ((*.*) – CORRECT

44. You want to make a right turn at an upcoming intersection. You should slow down and:

a. Signal before turning. (*.*) – CORRECT

b. Drive onto the right shoulder

c. Turn on your hazard lights

d. Move toward the left side of your lane

45. If you intend to turn left on a solid green light with oncoming traffic, you should:

a. Turn left normally – you have the right-of-way

b. Stop before you get to the intersection, and make the turn after traffic clears

c. Swerve back into the lane that continues straight through the intersection

d. Enter slightly into the intersection and yield to oncoming traffic before turning. (*.*) – CORRECT

46. If you intend to turn left on a solid green light with oncoming traffic, you should:

a. Turn left normally – you have the right-of-way

b. Stop before you get to the intersection, and make the turn after traffic clears

c. Swerve back into the lane that continues straight through the intersection

d. Enter slightly into the intersection and yield to oncoming traffic before turning. (*.*) – CORRECT

47. All of the following practices are dangerous to do while driving. Which of these is also illegal?

a. Adjusting your outside mirrors

b. Eating food while driving

c. Transporting an unrestrained animal inside the vehicle

d. Driving while intoxicated. (*.*) – CORRECT

48. Your vehicle has a mechanical problem. You should:

a. Stop in your lane, get out, and direct traffic around your car

b. Stop in your lane and put on your hazard lights

c. Signal and pull into the slow lane

d. Activate your hazard lights and pull off the road. (*.*) – CORRECT

49. Why shouldn’t you rely on another driver’s signal light to indicate his or her actual intention?

a. All of these answers are correct. (*.*) – CORRECT

b. The vehicle may be turning another way

c. The light may not be working properly

d. The light may have been left on from an earlier turn

50. A “Do Not Pass” sign tells you not to pass unless the roadway is clear.

b. False. (*.*) – CORRECT

51. There are several reasons why drivers may not see motorcyclists. Choose the correct answer:

a. Motorcycles are slow, making them hard to see

b. Motorists are looking for big trucks

c. Motorcycles are fast, making them hard to see

d. The size of a motorcycle is smaller than that of a larger vehicle. (*.*) – CORRECT

52. A “Yield” sign means you should slow down or stop if necessary so that you can yield the right-of-way to vehicles on the other road.

53. Continuous hard braking on ice and snow can:

a. Help you stop more quickly

b. Keep the brakes from freezing

d. Lock-up the front wheels of vehicles not equipped with an anti-lock braking system, causing loss of steering. (*.*) – CORRECT

54. A school bus ahead of you in your lane is stopped with red lights flashing. You should:

a. Continue driving normally

b. Slow to 25 mph and pass cautiously

c. Stop, then proceed when you think all of the children have exited the bus

d. Stop and wait until the lights are no longer flashing and the bus proceeds. (*.*) – CORRECT

56. Two sets of solid double yellow lines that are two or more feet apart:

a. May be crossed to enter or exit a private driveway

b. Should be treated as a separate traffic lane

c. May be crossed at any time

d. May not be crossed for any reason. (*.*) – CORRECT

57. If you are accompanying a new driver during practice driving, you must:

a. Be a licensed driver age 21 or older. (*.*) – CORRECT

b. Have a Class C Driver’s license

c. Have at least 5 years driving experience

d. Be over 21 years old.

58. You should never attempt to pass a car on a two-lane road.

b. False. (*.*) – CORRECT

59. A solid yellow line next to a broken yellow line means that vehicles:

a. May not pass, regardless of the direction they are traveling

b. In both directions may pass

c. Next to the solid line may pass

d. Next to the broken line may pass. (*.*) – CORRECT

61. There is no crosswalk and you see a pedestrian crossing your lane ahead. You should:

a. Make eye contact and then pass him/her

b. Continue driving normally – you have the right-of-way

c. Slow down as you pass him/her

d. Stop and yield the right-of-way to the pedestrian crossing the street. (*.*) – CORRECT

62. If your vehicle has a two-part safety belt system you should:

b. Only use the entire system at your discretion

c. Use only the shoulder belt

d. Correctly use both the lap and shoulder belt. (*.*) – CORRECT

63. When you approach a traffic signal displaying a steady yellow light, you must:

a. Stop if it is safe to do so

b. Go through the intersection before it turns red

c. Slow down and proceed with caution

d. Prepare to stop. (*.*) – CORRECT

64. You must pull over when:

a. Another driver honks at you

b. You approach a flashing red light

c. You approach a yield sign

d. A police officer directs you to do so. (*.*) – CORRECT

65. When giving the right-of-way to an emergency vehicle you should speed up to avoid getting too close to the emergency vehicle.

b. False. (*.*) – CORRECT

a. 30, 30 (*.*) – CORRECT

67. If you are operating a motor vehicle while under the influence of alcohol or other drugs and you are involved in a crash that results in a death of another person(s), you may:

a. Have your license suspended

b. Be charged with vehicular homicide

c. If convicted, be fined and sentenced to a term in prison

d. All of these answers are correct. (*.*) – CORRECT

68. What does a green arrow showing with a red light mean?

a. You may turn when the other light changes to green

b. Do not attempt to turn

c. You should give the right-of-way to oncoming traffic

d. Proceed carefully in the direction of the arrow after yielding to vehicles and pedestrians. (*.*) – CORRECT

69. When stopped at railroad tracks with no crossing gates, you may cross:

a. Only when the train is completely out of sight

b. As soon as the train has passed your roadway

c. At any time – you have the right-of-way

d. Only when you can see clearly in both directions. (*.*) – CORRECT

70. To avoid being blinded by oncoming cars at night, you should:

a. Squint to reduce glare

b. Wear polarizing anti-glare glasses

c. Concentrate on the center line

d. Look at the right edge of the road temporarily to guide yourself. (*.*) – CORRECT

71. If your driving privilege has been revoked, you may:

a. Drive only in the presence of a licensed parent or guardian

b. Still drive to and from work or school

c. Drive only in an emergency

d. No longer legally drive in this state. (*.*) – CORRECT

72. If you drive faster than other vehicles on a road with one lane in each direction and continually pass the other cars, you will:

a. Help prevent traffic congestion

b. Get better gas mileage

c. Get you to your destination much faster and safer

d. Increase your chances of being involved in a collision. (*.*) – CORRECT

73. You come to a sharp crest of a hill. What should you do?

b. Turn your vehicle’s stereo off

d. Slow down and look for oncoming danger. (*.*) – CORRECT

74. You see a signal or flag person at a road construction site ahead. You should obey his or her instructions:

a. Unless they conflict with existing signs, signals, or laws

b. Only when you are the only vehicle in the area

c. Only if you see orange cones on the road ahead

d. At all times. (*.*) – CORRECT

75. When parking uphill on a two-way street with no curb, your front wheels should be:

a. Turned to the right (away from the street).(*.*) – CORRECT

b. Off the road, partially on the shoulder

c. Parallel with the pavement

d. Turned to the left (toward the street)

d. 65 mph or less (*.*) – CORRECT

77. A large truck is ahead of you and is turning right onto a street with two lanes in each direction. The truck:

a. May not turn without engaging its hazard lights

b. May complete its turn in either of the two lanes

c. Must stay in the right lane at all times while turning

d. May have to swing wide to complete the right turn. (*.*) – CORRECT

78. You drive defensively when you:

a. Look only at the car in front of you while driving

b. Always put one car length between you and the car ahead

c. Slam on your brakes to prove a point to the tailgating driver behind you

d. Keep your eyes moving to look for possible hazards (*.*) – CORRECT

80. Which of the following must you obey over the other three?

d. Police officer (*.*) – CORRECT

81. How many alcoholic drinks does it take to affect your driving ability?

d. 1 drink (*.*) – CORRECT

82. What is the maximum fine for the first conviction of driving without a valid driver’s license?

d. $200.00 (*.*) – CORRECT

83. In 50-55 mph traffic you are least likely to be involved in a collision if you:

a. Drive a few miles per hour faster than other traffic

b. Drive a few miles per hour slower than other traffic

c. Make sudden lane changes without using your signal

d. Stay within the 50-55 mph speed range (*.*) – CORRECT

84. There is an emergency vehicle approaching your vehicle from behind with emergency lights on and flashing. You should:

b. Speed up and get out of the way

c. Slow down and keep moving

d. Signal, pull over to the right, and stop (*.*) – CORRECT

85. When do pedestrians have the right-of-way over motor vehicles?

a. Pedestrians only have the right-of-way at controlled intersections when the “WALK” sign is lit

b. At railroad crossings and freeway exits

c. Pedestrians must always yield to motor vehicles

d. At crosswalks and intersections, controlled and uncontrolled, motor vehicles should always yield to pedestrians (*.*) – CORRECT

86. When parallel parked, your curb side wheels must be no more than 18 inches from the curb.

87. Which of the following driving skills is/are affected by the use of alcohol and/or other drugs?

a. All of these answers are correct (*.*) – CORRECT

88. Which of the following describes the thinking of a defensive driver?

a. Attempts to get from point A to point B as fast as possible

b. Knows other drivers will do the right thing

c. Tries to “beat” stoplights and rolls through stop signs

d. Considers what other drivers might unexpectantly do and is prepared to respond (*.*) – CORRECT

89. The only way to “sober up” after consuming alcohol is to:

b. Drink several cups of coffee

c. Eat foods that contain starch

d. Allow your body enough time to process the alcohol, typically hours (*.*) – CORRECT

91. You must pull over to the right and stop for an emergency vehicle with its lights and siren on:

a. If it is approaching from a side street

b. If it is coming towards you

d. All of these answers are correct (*.*) – CORRECT

92. Changing from one lane to another is best done:

b. When a car is in your blind spot

c. Only after engaging your hazard lights

d. Smoothly and carefully (*.*) – CORRECT

a. Depressant (*.*) – CORRECT

94. To turn left from a multilane one-way street to another one-way street, you should start your turn from:

a. Only the right lane, regardless of the direction of the turn

b. The lane in the center of the road

c. Any lane (as long as it is safe)

d. The lane closest to the left curb (*.*) – CORRECT

95. You have consented to take a test for the alcohol concentration of your blood, breath, or urine:

a. Only if you have been drinking alcohol

b. Only if an accident has occurred

c. Except when you take cold medicine

d. Whenever you operate a motor vehicle in the state (*.*) – CORRECT

96. To pass a truck you must:

a. Honk your horn at the driver

b. Go as fast as possible to race with the truck

d. Make sure you have adequate space to pass the truck safely (*.*) – CORRECT

97. In bad weather, you should make your vehicle easier to be seen by:

a. Turning on your parking lights

b. Flashing your high beams

c. Turning on your emergency flashers

d. Turning on your headlights (*.*) – CORRECT

a. 15 mph (*.*) – CORRECT

99. When a traffic signal turns green signaling you to proceed, you should:

a. None of these answers are correct

b. Tap your horn lightly to let others know you are moving forward

c. Accelerate immediately so you do not hold up traffic behind you

d. Look left and right for danger before entering the intersection (*.*) – CORRECT

100. If two vehicles enter an uncontrolled intersection at the same time from intersecting roadways, which vehicle should be given the right-of-way?

a. The vehicle on the right (*.*) – CORRECT

d. The vehicle on the left

Cách Lái Xe Ở Hoa Kỳ

Lái xe mà không có bằng lái là bất hợp pháp. Mỗi tiểu bang ở Mỹ có luật lái xe khác nhau. Bạn có thể học các luật này bằng cách đọc hướng dẫn lái xe ở Hoa Kỳ bằng nhiều ngôn ngữ. Bạn cũng cần đọchướng dẫn lái xe ở tiểu bang của mình.

Khi đã đọc và hiểu luật, bạn sẽ phải thi cả lý thuyết và thực hành để lấy bằng lái. Cần hẹn trước lịch thi. Bạn có thể lên mạng, tới tận nơi hoặc gọi cho văn phòng DMV gần nhà bạn nhất. Bạn phải trả một khoản phí để thi và nhận bằng lái. Nhiều tiểu bang cho phép thi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.

Bảo hiểm xe

Bảo hiểm xe chi trả các chi phí trong trường hợp tai nạn hoặc chấn thương. Luật pháp yêu cầu tất cả xe ô tô phải có bảo hiểm cơ bản, phòng trường hợp tài xế gây thương tích cho hoặc thiệt hại cho người khác. Bạn cũng có thể mua bảo hiểm để trang trải chi phí hư hại cho xe của chính mình, hoặc trong trường xe bị trộm cắp.

Ít nhất bạn phải có bảo hiểm xe cơ bản mới được lái xe hợp pháp. Ngay cả khi lái xe của bạn bè, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng chiếc xe đó có bảo hiểm. Tài liệu bảo hiểm nên giữ trong xe để trình cảnh sát nếu bạn bị chặn lại.

Đăng ký xe

Đăng ký xe là nộp một khoản thuế hàng năm cho tiểu bang. Phí đăng ký cho phép bạn lái xe ra đường và trả tiền cho biển số xe của bạn. Lái xe không đăng ký là bất hợp pháp. Tài liệu đăng ký nên giữ trong xe để trình cảnh sát nếu bạn bị chặn lại.

Mẹo an toàn và lái xe

Tai nạn

Nếu gặp tai nạn khi lái xe, bạn phải dừng lại. Không được rời khỏi hiện trường vụ tai nạn mà không dừng lại. Nếu xe vẫn hoạt động, hãy cố gắng tấp vào lề đường. Nếu có người bị thương, bạn nên gọi 911 ngay lập tức.

Nếu không có người bị thương, bạn nên ghi lại tên, số điện thoại, địa chỉ, số bằng lái, biển số xe và thông tin bảo hiểm của người bạn đụng phải hoặc đụng phải bạn. Nếu có nhân chứng (người chứng kiến) vụ tai nạn, bạn cũng nên lấy tên và số điện thoại của họ. Nếu có máy ảnh, hãy chụp lại bất kỳ thiệt hại nào. Bạn cũng nên ghi lại vị trí vụ tai nạn và chụp ảnh lại.

Sau tai nạn, nên báo cáo cho công ty bảo hiểm của bạn ngay lập tức.

Lái xe trong thời tiết xấu

Tùy thuộc vào nơi bạn chuyển đến ở Mỹ, thời tiết có thể rất khác so với nước bạn. Đây có thể là lần đầu tiên bạn lái xe trong điều kiện khắc nghiệt.

Nếu đường bị đóng băng hoặc có tuyết, bạn nên tránh lái xe. Nếu cần thiết phải lái xe, đi chậm và sử dụng lốp đi tuyết hoặc dùng xích trên lốp xe. Chúng có thể giúp bạn thắng xe tốt hơn trên mặt băng tuyết.

Mang theo một bộ dụng cụ khẩn cấp trong xe gồm các vật dụng an toàn, ví dụ như đồ sơ cứu, quần áo ấm, nước, dây xích, xẻng tuyết và đèn pin.

Road rage

Road rage (Cơn thịnh nộ trên đường) là một thuật ngữ mô tả sự giận dữ khi lái xe. Mọi người có thể la hét, bấm còi hoặc lái xe sát bạn nếu họ tức giận với cách bạn lái xe. Nếu nhận ra mình đã mắc sai lầm khi lái xe, bạn có thể vẫy tay để ra hiệu xin lỗi. Nếu có người road rage và tức giận với bạn, đừng trả lời. Cố gắng tiếp tục lái xe bình tĩnh nhất có thể và tránh đường họ. Đừng đối đầu hoặc thách thức tài xế đang giận dữ, và không lái xe khi bạn tức giận hay buồn bã. Lái xe cần sự kiên nhẫn và tập trung cao độ.

Mua xe

Đây có phải là lần đầu tiên bạn mua xe ô tô ở Hoa Kỳ? Mua xe là một ràng buộc nghiêm túc. Chúng tôi khuyên nên tìm bạn bè hoặc cố vấn người Mỹ giúp đỡ khi lần đầu mua xe. Bạn có thể vay tiền từ ngân hàng hoặc liên hiệp tín dụng để mua xe. Nhưng khi vay tiền, bạn phải trả lãi hàng tháng, như vậy sẽ tốn nhiều tiền hơn so với việc tiết kiệm và mua đứt bằng tiền mặt.

Khi đã trả tiền chiếc xe hoặc trả hết khoản vay mua xe, bạn sẽ nhận được “giấy chứng nhận sở hữu” – tài liệu hợp pháp chứng minh bạn sở hữu xe này.

Cách mua xe

Thông thường, xe đã qua sử dụng sẽ rẻ hơn so với xe mới. Có thể mua xe cũ từ chủ sở hữu hay từ đại lý. Bạn có thể trả giá. Nếu mua xe đã qua sử dụng, nên xem xét máy móc xe trước khi mua để đảm bảo rằng không có gì hư hao. Bạn cũng sẽ muốn lái thử, tức là lái vài vòng và kiểm tra để chắc chắn mọi thứ đều hoạt động trước khi mua.

Khi mua xe đã qua sử dụng, bạn cần chắc chắn rằng chiếc xe này có “giấy chứng nhận sở hữu” (chứng minh rằng người bán xe cho bạn là chủ xe) hết nợ. Bạn nên đi công chứng (ký hợp pháp) giấy chứng nhận sở hữu xe và nhớ lấy biên lai, cho dù là giấy viết tay, từ chủ xe.

Để mua xe, bạn sẽ cần bằng lái.

Bạn bắt buộc phải đăng ký xe với cơ quan quản lý các phương tiện cơ giới của tiểu bang để lấy biển số

Bạn cũng phải trả tiền bảo hiểm hàng tháng để lái xe, trả tiền xăng và tiền bảo dưỡng.

Đây chỉ là những gợi ý giúp bạn hiểu rõ hơn về việc lái xe ở Mỹ. Các thông tin này không nhằm mục đích tư vấn pháp lý. Bất kỳ câu hỏi nào về lái xe nên được chuyển đến văn phòng DMV tiểu bang hoặc cảnh sát địa phương.

Điều kiện để mua và sở hữu xe

Thi Bằng Lái Xe Máy Tại Hoàn Kiếm

Bạn đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội khu vực Hoàn Kiếm? Bạn chưa có bằng lái xe máy, Bằng lái xe ô tô cần thiết khi tham gia giao thông? Hãy tìm hiểu xem trung tâm nào đáng tin cậy để đăng kí thi bằng lái xe:

Bạn có nhu cầu thi bằng lái xe máy nhưng không biết đến trung tâm nào uy tín và gần nhất?

Trung tâm đào tạo lái xe Vietcar tại 42 giải phóng chính là sự lựa chọn hàng đầu của bạn. Hãy đăng kí thi bằng lái xe ngay tại trung tâm Vietcar để sở hữu bằng lái xe nhanh nhất – thủ tục đơn giản nhất – rẻ nhất Hà Nội hiện nay. Không sợ cò mồi, trung gian hay cộng tác viên làm việc trực tiếp với trung tâm chúng tôi.

Chuẩn bị hồ sơ: 2 ảnh 3×4 và 1 CMT photo

Trung tâm Vietcar sẽ hoàn thành tất cả các thủ tục đăng kí thi cho bạn lên sở GTVT. Bạn chỉ cần mang CMT đến.

Tư vấn và cung cấp thông tin về các khóa học, giúp bạn chọn được khóa học phù hợp nhất.

Học viên được lựa chọn ngày thi và sân thi phù hợp với thời gian rảnh của bản thân.

Sau khi đăng kí thi tại 42 Giải Phóng bạn sẽ được nhận ngày thi và sân thi phù hợp với thời gian rảnh của bản thân. Trung tâm sẽ hoàn thiện hồ sơ cho bạn và trước ngày thi sẽ thông báo chính xác địa điểm và sân thi cho học viên.

Mỗi tuần Trung tâm sẽ tổ chức 1 buổi học lý thuyết. TT sẽ thông báo cho học viên đến học.

Trung tâm luôn có người hỗ trợ trên sân thi.

Khi thi đỗ bạn có giấy hẹn và sau 7 ngày bạn có thể qua 42 Giải Phóng để nhận bằng lái xe của mình. Có thể nhờ bạn bè hoặc người thân đến lấy bằng hộ, chỉ cần mang giấy hẹn.

Những thắc mắc thường gặp khi đăng kí thi bằng lái xe máy:

Gói hồ sơ thường: 280k Combo đăng kí thi + Giấy khám sức khỏe( nếu bạn có giấy khám sức khỏe sẽ được giảm 150k)

Gói VIP: 500 k Combo Gói thường + Hỗ trợ lý thuyết và thực hành – Tỷ lệ đỗ tại Vietcar Là 100%.

Lệ phí thi trên sân: 225k bao gồm thi lý thuyết 40k + thi thực hành 50k + bằng PET 135k ( Sở GTVT trực tiếp thu)

Kể từ khi đăng kí thi nhanh nhất là 10 ngày sẽ có bằng. Trung bình thì tầm 14 – 17 sẽ có bằng kể từ khi bạn đăng kí thi tại 42 Giải Phóng.

Trung tâm thi bằng lái xe tại Hà Nội – VietCar vững bước tương lai.

Địa chỉ: 42 Giải phóng Hà Nội.

Hotline: 0969 160 792 Liên hệ để biết thêm thông tin và hướng dẫn chit iết thủ tục thi bằng lái xe.

Đăng kí thi bằng lái xe ngay: Bạn sẽ được trung tâm tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Bạn đang xem bài viết Thi Lái Xe Tại Texas Hoa Kỳt trên website Sachlangque.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!