Xem Nhiều 6/2023 #️ Thông Báo Nghiêm Cấm Chăn Thả Gia Súc, Động Vật Nuôi Thả Rông Ngoài Đường Trên Địa Bàn Xã Xuân Giang # Top 8 Trend | Sachlangque.net

Xem Nhiều 6/2023 # Thông Báo Nghiêm Cấm Chăn Thả Gia Súc, Động Vật Nuôi Thả Rông Ngoài Đường Trên Địa Bàn Xã Xuân Giang # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Thông Báo Nghiêm Cấm Chăn Thả Gia Súc, Động Vật Nuôi Thả Rông Ngoài Đường Trên Địa Bàn Xã Xuân Giang mới nhất trên website Sachlangque.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

UỶ BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ XUÂN GIANG                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

S ố: 33 /TB-UBND                                                                            Xuân Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc nghiêm cấm chăn thả gia súc, động vật nuôi thả rông ngoài đường

trên địa bàn xã Xuân Giang

 

   

Kính gửi:

– Các đơn vị thôn, xóm;

– Các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn xã.

Thời gian qua, trên địa bàn xã Xuân Giang cũng như các địa phương khác thường xuyên xảy ra tình trạng chăn thả gia súc, động vật nuôi thả rông ngoài đường và tại những nơi công cộng, gây cản chở giao thông, mất trật tự mỹ quan, ô nhiễm môi trường và đã gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt gần đây việc chăn thả gia súc, động vật nuôi ( trâu, bò, chó) thả rông ngoài đường và tại những nơi công cộng làm ô nhiễm môt trường địa phương.

Nhằm thực hiện nghiêm Luật thú y; Quyết định số193/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 – 2021và các văn bản luật hiện hành. Cũng như từng bước xây dựng xã nhà thành một xã xanh, sạch, đẹp và văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, gìn giữ cảnh quan môi trường công cộng, bảo vệ cây xanh, lập lại trật tự mỹ quan trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã thông báo để các tổ chức, cá nhân và nhân dân thực hiện tốt các nội dung như sau:

1. Nghiêm cấm không được thả rông chó ra đường, cột gia súc, động vật nuôi nơi công cộng, khu dân cư, trụ sở các cơ quan đóng trên địa bàn xã.

Khi tiến hành chăn, thả, vận chuyển gia súc, động vật nuôi phải đảm bảo gia súc có dây xỏ mũi hoặc dây buộc cổ và phải có dụng cụ chứa chất thải kèm theo. Trường hợp để gia súc phóng uế bừa bãi trên các trên các tuyến đường giao thông nơi công cộng, khu dân cư, trụ sở các cơ quan thì chủ gia súc có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ chất thải của gia súc.

Các chủ sở hữu đàn gia súc, động vật nuôi hiện đang thả rông tại các đơn vị thôn trên địa bàn xã phải tự thực hiện việc nuôi nhốt, chăn thả theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, an toàn xã hội.

3. Ban công an xã có trách nhiệm phối hợp cùng các bộ phận, các ban, ngành, các thôn thường xuyên kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

– Thường trực ĐU, HĐND, để B/c; CHỦ TỊCH

– 07 thôn;

– Lưu VP.                                                                                                                                                                                                                                      Trần Anh Tuấn                                                                                                                              

DANH MỤC

Các hành vi chăn thả gia súc, động vật nuôi

vi phạm các quy định của pháp luật

STT

Hành vi vi phạm

Điều luật quy định

Mức phạt

1

Chăn thả gia súc trong công viên, vườn hoa

Điểm cc, khoản 2, Điều 49, mục 2, chương 5, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

Từ 500.000 đồng đến 1000.000 đồng

2

Thả rông gia súc, động vật nuôi nơi công cộng

Điểm c, khoản 1, Điều 5, Mục 1, Chương II, Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội

Từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng

3

Để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác

Điểm e, khoản 2, Điều 5, Mục 1, Chương II, Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội

Từ 500.000 đồng đến 1000.000 đồng

4

Để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật nuôi phóng uế ở nơi công cộng

Điểm d, khoản 1, Điều 7, Mục 1, Chương II, Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội

Từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng

5

Nuôi gia súc, gia cầm, động vật làm mất vệ sinh chung ở khu dân cư

Điểm e, khoản 1, Điều 7, Mục 1, Chương II, Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội

Từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng

6

Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố

Điểm c, Khoản 1, Điều 10, Mục 1, Chương II, Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng

7

Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới

Điểm d, Khoản 1, Điều 10, Mục 1, Chương II, Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng

8

Để súc vật đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông

Điểm đ, Khoản 1, Điều 10, Mục 1, Chương II, Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng

9

Để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển

Điểm g, Khoản 1, Điều 10, Mục 1, Chương II, Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng

10

Dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ

Điểm b, Khoản 2, Điều 10, Mục 1, Chương II, Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng

Thông Báo Về Việc Nghiêm Cấm Thả Rông Chó, Động Vật Nuôi Trên Địa Bàn Xã Vĩnh Hưng

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Vĩnh lộc cũng như các địa phương khác trên cả nước thường xuyên xảy ra tình trạng chăn thả gia súc, động vật nuôi thả rông ngoài đường và tại những nơi công cộng, gây cản chở giao thông, mất trật tự mỹ quan, ô nhiễm môi trường và đã gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt ngần đây việc chăn nuôi chó thả rông cắn làm chết người đã xảy ra tại nhiều địa phương.

XÃ VĨNH HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB-UBND Vĩnh Hưng, ngày 10 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nghiêm cấm thả rông chó,

động vật nuôi trên địa bàn xã Vĩnh Hưng

Kính gửi: – Các ông trưởng thôn

– Các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn xã.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Vĩnh lộc cũng như các địa phương khác trên cả nước thường xuyên xảy ra tình trạng chăn thả gia súc, động vật nuôi thả rông ngoài đường và tại những nơi công cộng, gây cản chở giao thông, mất trật tự mỹ quan, ô nhiễm môi trường và đã gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt ngần đây việc chăn nuôi chó thả rông cắn làm chết người đã xảy ra tại nhiều địa phương.

Nhằm thực hiện nghiêm Luật thú y; Quyết định số193/QĐ-TTgngày 13 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 – 2021” và các văn bản luật hiện hành. Cũng như từng bước xây dựng xã nhà thành một xã xanh, sạch, đẹp và văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, gìn giữ cảnh quan môi trường công cộng, bảo vệ cây xanh, lập lại trật tự mỹ quan trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã thông báo để các tổ chức, cá nhân và nhân dân thực hiện tốt các nội dung như sau:

1. Nghiêm cấm không được thả rông chó ra đường, cột gia súc, động vật nuôi nơi công cộng, khu dân cư, trụ sở các cơ quan đóng trên địa bàn xã.

Khi tiến hành chăn, thả, vận chuyển gia súc, động vật nuôi phải đảm bảo gia súc có dây xỏ mũi hoặc dây buộc cổ và phải có dụng cụ chứa chất thải kèm theo. Trường hợp để gia súc phóng uế bừa bãi trên các trên các tuyến đường giao thông nơi công cộng, khu dân cư, trụ sở các cơ quan thì chủ gia súc có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ chất thải của gia súc.

Các chủ sở hữu đàn gia súc, động vật nuôi hiện đang thả rông tại các đơn vị thôn trên địa bàn xã phải tự thực hiện việc nuôi nhốt, chăn thả theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 25/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, an toàn xã hội.

3. Ban công an xã có trách nhiệm phối hợp cùng các bộ phận, các ban, ngành, các thôn thường xuyên kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu gia quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

– Thường trực ĐU, HĐND, để B/c; (Đã ký)

– 08 thôn;

– Lưu VP.

DANH MỤC Các hành vi chăn thả gia súc, động vật nuôi vi phạm các quy định của pháp luật

Trịnh Đức Đông

STT

Hành vi vi phạm

Điều luật quy định

Mức phạt

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Vĩnh lộc cũng như các địa phương khác trên cả nước thường xuyên xảy ra tình trạng chăn thả gia súc, động vật nuôi thả rông ngoài đường và tại những nơi công cộng, gây cản chở giao thông, mất trật tự mỹ quan, ô nhiễm môi trường và đã gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt ngần đây việc chăn nuôi chó thả rông cắn làm chết người đã xảy ra tại nhiều địa phương.

XÃ VĨNH HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB-UBND Vĩnh Hưng, ngày 10 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nghiêm cấm thả rông chó,

động vật nuôi trên địa bàn xã Vĩnh Hưng

Kính gửi: – Các ông trưởng thôn

– Các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn xã.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Vĩnh lộc cũng như các địa phương khác trên cả nước thường xuyên xảy ra tình trạng chăn thả gia súc, động vật nuôi thả rông ngoài đường và tại những nơi công cộng, gây cản chở giao thông, mất trật tự mỹ quan, ô nhiễm môi trường và đã gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt ngần đây việc chăn nuôi chó thả rông cắn làm chết người đã xảy ra tại nhiều địa phương.

Nhằm thực hiện nghiêm Luật thú y; Quyết định số193/QĐ-TTgngày 13 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 – 2021” và các văn bản luật hiện hành. Cũng như từng bước xây dựng xã nhà thành một xã xanh, sạch, đẹp và văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, gìn giữ cảnh quan môi trường công cộng, bảo vệ cây xanh, lập lại trật tự mỹ quan trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã thông báo để các tổ chức, cá nhân và nhân dân thực hiện tốt các nội dung như sau:

1. Nghiêm cấm không được thả rông chó ra đường, cột gia súc, động vật nuôi nơi công cộng, khu dân cư, trụ sở các cơ quan đóng trên địa bàn xã.

Khi tiến hành chăn, thả, vận chuyển gia súc, động vật nuôi phải đảm bảo gia súc có dây xỏ mũi hoặc dây buộc cổ và phải có dụng cụ chứa chất thải kèm theo. Trường hợp để gia súc phóng uế bừa bãi trên các trên các tuyến đường giao thông nơi công cộng, khu dân cư, trụ sở các cơ quan thì chủ gia súc có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ chất thải của gia súc.

Các chủ sở hữu đàn gia súc, động vật nuôi hiện đang thả rông tại các đơn vị thôn trên địa bàn xã phải tự thực hiện việc nuôi nhốt, chăn thả theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 25/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, an toàn xã hội.

3. Ban công an xã có trách nhiệm phối hợp cùng các bộ phận, các ban, ngành, các thôn thường xuyên kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu gia quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

– Thường trực ĐU, HĐND, để B/c; (Đã ký)

– 08 thôn;

– Lưu VP.

DANH MỤC Các hành vi chăn thả gia súc, động vật nuôi vi phạm các quy định của pháp luật

Trịnh Đức Đông

STT

Hành vi vi phạm

Điều luật quy định

Mức phạt

Cấm Chăn Nuôi Gia Súc Trong Nội Thành Hà Nội: Người Nông Dân Làm Gì?

Chuyển đổi nghề khó khăn

Trước tình hình trên, trao đổi với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật, ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch UBND phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) – thừa nhận, những hộ chăn nuôi gia súc làm kinh doanh tại địa phương hầu hết là những người cao tuổi, việc tiếp cận việc làm mới vô cùng khó.

Tuy nhiên, việc chăn nuôi theo mô hình thủ công, tự phát đang làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe và cảnh quan đô thị. Nên việc cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm trong nội thành và các thị trấn thuộc Hà Nội là điều cần thiết.

“Phường chúng tôi đã vào cuộc, thực hiện theo chỉ đạo của quận trong việc nỗ lực định hướng, cũng như tìm việc làm phù hợp cho các cơ sở chăn nuôi. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảm đàn, dừng chăn nuôi trong khu dân cư”, ông Kiên khẳng định.

Trước những băn khoăn của các hộ chăn nuôi, PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật đã trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chi cục trưởng chi cục Chăn nuôi (sở NN&PT Hà Nội). Được biết, đối với Nghị quyết này, Sở và HĐND TP.Hà Nội đã thống nhất thời gian để các hộ thực hiện chuyển đổi nghề là 3 năm cho các hộ dân đỡ bỡ ngỡ, lo lắng.

Sở đã bàn giao cho từng quận, huyện thống kê, rà soát lại số lượng chăn nuôi trên địa bàn. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích đến từng hộ vì sự nghiệp chung của thành phố, vì sự phát triển văn minh của thành phố xanh, sạch, đẹp. Không thể để một vài hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan đô thị.

“Thêm nữa, diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, kể cả các bệnh lây sang người (cúm gia cầm, H5N1, dịch tả châu Phi, viêm cầu lợn,…), chính vì thế định hướng của Thành phố là chăn nuôi lớn, chăn nuôi công nghệ cao mang tính chất khu vực riêng để đảm bảo môi trường, phát triển chăn nuôi bền vững”, ông Sơn phân tích.

Theo Nghị quyết 10 ngày 5/10/2018 của thành phố về việc hỗ trợ các hộ dân ở trong khu vực cấm di dời địa điểm chăn nuôi, nếu đủ điều kiện, hỗ trợ chính sách ở các vùng được phép chăn nuôi về đường sá, giống, môi trường nếu phù hợp, trong thời gian họ có mong muốn tiếp tục với công việc chăn nuôi.

Ký Hiệu Biển Số Các Xe Trên Địa Bàn Tỉnh Hậu Giang

Biển số tất cả các loại xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được Bộ Công An quy định. Nhằm phân biệt các huyện để thuận tiện trong việc tra cứu biển số xe. Dưới đây là ký hiệu biển số xe máy, ô tô thuộc tỉnh Hậu Giang.

Thông tin biển số xe máy, ô tô Hậu Giang

Tại quy định phụ lục số 02 của Bộ Công An, về ký hiệu biển số xe máy, ô tô Hậu Giang. Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014. Về việc đăng ký biến số xe tại tỉnh Hậu Giang là 95.

Những bảng số xe có màu xanh chữ và số màu trắng là biển thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp. Các xe thuộc cá nhân sở hữu là xe có bảng màu trắng chữ số màu đen.

Ký hiệu biển số xe Hậu Giang

Biển số xe Hậu Giang được chia ra làm hai loại ký hiệu biển số xe máy và ô tô. Cụ thể sẽ được liệt kê trong danh sách dưới đây.

Biển số xe máy Hậu Giang

Biển số xe máy thuộc thành phố Vị Thanh có ký hiệu: 95 – B1

Khu vực thị xã Ngã Bảy mang ký hiệu: 95 – F1

Huyện Châu Thành có biển số xe: 95 – G1

Các xe thuộc huyện Châu Thành A mang biển kiểm soát: 95 – H1

Khu vực huyện Long Mỹ mang biển số xe: 95-D1

Ký hiệu của huyện Phụng Hiệp là: 95 – E1

Huyện Vị Thủy có biển số xe được ký hiệu: 95 – C1

Biển số xe ô tô Hậu Giang

Biển số xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi: 95A

Biển biển số xe ô tô khách, xe taxi có ký hiệu: 95B

Các xe van trọng tải lớn có lý hiệu: 95C, 95D, 95LD

Tất cả những thông tin về xem biển số xe Hậu Giang trên đây. Sẽ giúp bạn giải đáp các câu hỏi về ở đâu? Thuộc các huyện nào trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hi vọng sẽ mang lại sự hỗ trợ về tra cứu các biển kiểm soát tại Hậu Giang.

Bạn đang xem bài viết Thông Báo Nghiêm Cấm Chăn Thả Gia Súc, Động Vật Nuôi Thả Rông Ngoài Đường Trên Địa Bàn Xã Xuân Giang trên website Sachlangque.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!