Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết TRỰC TIẾP: Bão số 5 Noul đổ bộ đất liền, sức gió trên cấp 12 sau 15 giây