Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Thủ tướng Lào gửi điện thăm hỏi về thiệt hại do bão số 5 Noul gây ra sau 15 giây