Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng sau 15 giây