Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tin bão mới nhất: Bão số 5 giảm cấp, đã vào đến ven biển Quảng Bình-Đà Nẵng sau 15 giây