Xem Nhiều 7/2022 # Tổng Hợp Biến Số Xe Của 64 Tỉnh Thành Và Cách Nhớ Trong 10 Phút # Top Trend

Xem 13,959

Cập nhật thông tin chi tiết về Tổng Hợp Biến Số Xe Của 64 Tỉnh Thành Và Cách Nhớ Trong 10 Phút mới nhất ngày 03/07/2022 trên website Sachlangque.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 13,959 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bạn Đã Biết Được Bao Nhiêu Biển Số Xe Các Tỉnh Việt Nam?
 • Biển Số Xe 27 Là Của Tỉnh Nào?
 • Biển Số Xe 27 Ở Đâu? Thuộc Tỉnh Nào? Mã Theo Từng Huyện Là Gì?
 • Biển Số Xe 90 Là Của Tỉnh Nào?
 • Biển Số Xe 38 Là Của Tỉnh Nào?
 • Contents

  • 1 Biển số xe của 64 tỉnh thành theo thứ tự

   • 1.1 Biển số 11 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.2 Biển số 12 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.3 Biển số 14 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.4 Biển số 15, 16 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.5 Biển số 17 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.6 Biển số 18 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.7 Biển số 19 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.8 Biển số 20 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.9 Biển số 21 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.10 Biển số 22 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.11 Biển số 23 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.12 Biển số 24 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.13 Biển số 25 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.14 Biển số 26 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.15 Biển số 27 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.16 Biển số 28 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.17 Biển số 29, 30, 31, 32, 33, 40 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.18 Biển số 34 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.19 Biển số 35 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.20 Biển số 36 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.21 Biển số 37 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.22 Biển số 38 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.23 Biển số 43 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.24 Biển số 47 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.25 Biển số 48 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.26 Biển số 49 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.27 Biển số 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.28 Biển số 39, 60 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.29 Biển số 61 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.30 Biển số 62 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.31 Biển số 63 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.32 Biển số 64 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.33 Biển số 65 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.34 Biển số 66 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.35 Biển số 67 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.36 Biển số 68 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.37 Biển số 69 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.38 Biển số 70 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.39 Biển số 71 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.40 Biển số 72 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.41 Biển số 73 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.42 Biển số 74 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.43 Biển số 75 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.44 Biển số 76 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.45 Biển số 77 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.46 Biển số 78 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.47 Biển số 79 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.48 Biển số 81 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.49 Biển số 82 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.50 Biển số 83 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.51 Biển số 84 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.52 Biển số 85 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.53 Biển số 86 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.54 Biển số 88 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.55 Biển số 89 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.56 Biển số 90 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.57 Biển số 92 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.58 Biển số 93 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.59 Biển số 94 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.60 Biển số 95 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.61 Biển số 97 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.62 Biển số 98 ở đâu, của tỉnh nào ?
   • 1.63 Biển số 99 ở đâu, của tỉnh nào ?
  • 2 Cách nhớ biển số xe Việt Nam

  Biển số xe của 64 tỉnh thành theo thứ tự

  Biển số 11 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Cao Bằng

  Biển số 12 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Lạng Sơn

  Biển số 14 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Quảng Ninh

  Biển số 15, 16 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Hải Phòng

  Biển số 17 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Thái Bình

  Biển số 18 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Nam Định

  Biển số 19 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Phú Thọ

  Biển số 20 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Thái Nguyên

  Biển số 21 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Yên Bái

  Biển số 22 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Tuyên Quảng

  Biển số 23 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Hà Giang

  Biển số 24 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Lào Cai

  Biển số 25 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Lai Châu

  Biển số 26 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Sơn La

  Biển số 27 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Điện Biên

  Biển số 28 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Hòa Bình

  Biển số 29, 30, 31, 32, 33, 40 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Hà Nội

  Biển số 34 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Hải Dương

  Biển số 35 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Ninh Bình

  Biển số 36 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Thanh Hóa

  Biển số 37 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Nghệ An

  Biển số 38 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Hà Tĩnh

  Đà Nẵng

  Biển số 47 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Đak Lak

  Biển số 48 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Đak Nông

  Biển số 49 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Lâm Đồng

  Thành phố Hồ Chí Minh (tphcm)

  Biển số 39, 60 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Đồng Nai

  Biển số 61 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Bình Dương

  Biển số 62 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Long An

  Biển số 63 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Tiền Giang

  Biển số 64 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Vĩnh Long

  Biển số 65 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Cần Thơ

  Biển số 66 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Đồng Tháp

  Biển số 67 ở đâu, của tỉnh nào ?

  An Giang

  Biển số 68 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Kiên Giang

  Biển số 69 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Biển số 70 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Tây Ninh

  Biển số 71 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Bến Tre

  Biển số 72 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Bà Rịa – Vũng Tàu

  Biển số 73 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Quãng Bình

  Biển số 74 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Quảng Trị

  Biển số 75 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Huế

  Biển số 76 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Quãng Ngãi

  Biển số 77 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Bình Định

  Biển số 78 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Phú Yên

  Biển số 79 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Khánh Hòa

  Gia Lai

  Biển số 82 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Kon Tum

  Biển số 83 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Sóc Trăng

  Biển số 84 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Trà Vinh

  Biển số 85 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Ninh Thuận

  Biển số 86 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Bình Thuận

  Biển số 88 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Vĩnh Phúc

  Biển số 89 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Hưng Yên

  Biển số 90 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Hà Nam

  Biển số 92 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Quảng Nam

  Biển số 93 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Bình Phước

  Biển số 94 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Bạc Liêu

  Biển số 95 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Hậu Giang

  Biển số 97 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Bắc Kan

  Biển số 98 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Bắc Giang

  Biển số 99 ở đâu, của tỉnh nào ?

  Bắc Ninh

  Các biển 13, 42, 44, 45, 46, 87, 91, 96 vẫn nằm trong kho dự trữ.

  Cách nhớ biển số xe Việt Nam

  Cao Bằng 11 chẳng sai

  Lạng Sơn Tây Bắc 12 cận kề

  13 Hà Bắc mời về (*)

  Quảng Ninh 14 bốn bề là than

  15, 16 cùng mang

  Hải Phòng đất Bắc chứa chan nghĩa tình

  17 vùng đất Thái Bình

  18 Nam Định quê mình đẹp xinh

  Phú Thọ 19 Thành Kinh Lạc Hồng

  Thái Nguyên Sunfat, gang, đồng

  Đôi mươi (20) dễ nhớ trong lòng chúng ta

  Yên Bái 21 ghé qua

  Tuyên Quang Tây Bắc số là 22

  Hà Giang rồi đến Lào Cai

  23, 24 sánh vai láng giềng

  Lai Châu, Sơn La vùng biên giới

  25, 26 số liền kề nhau

  27 lịch sử khắc sâu

  Đánh tan xâm lược công đầu Điện Biên

  28 Hòa Bình ấm êm

  29 Hà Nội liền liền 32

  33 là đất Hà Tây (*)

  Tiếp theo 34 đất này Hải Dương

  Ninh Bình vùng đất thân thương

  35 là số đi đường cho dân

  Thanh Hóa 36 cũng gần

  37, 38 tình thân

  Nghệ An, Hà Tĩnh ta cần khắc ghi

  43 Đà Nẵng khó gì

  47 Đắc Lắc trường kỳ Tây Nguyên

  Lâm Đồng 49 thần tiên

  50 Thành Phố tiếp liền 60 (TPHCM 50 – 59)

  Đồng Nai số 6 lần 10 (60)

  Bình Dương 61 tách rời mới ra

  62 là đất không xa

  Long An Bến Lức khúc ca lúa vàng

  63 màu mỡ Tiền Giang

  Vĩnh Long 64 ngày càng đẹp tươi

  Cần Thơ lúa gạo xin mời

  65 là số của người Cần Thơ

  Đồng Tháp 66 trước giờ

  67 kế tiếp là bờ An Giang

  68 biên giới Kiên Giang

  Cà Mau 69 rộn ràng U Minh

  70 là số Tây Ninh

  Xứ dừa 71 yên bình Bến Tre

  72 Vũng Tàu số xe

  73 xứ QUẢNG vùng quê thanh BÌNH (Quảng Bình)

  74 Quảng Trị nghĩa tình

  Cố đô nước Việt Nam mình 75

  76 Quảng Ngãi đến thăm

  Bình Định 77 âm thầm vùng lên

  78 biển số Phú Yên

  Khánh Hòa 79 núi liền biển xanh

  81 rừng núi vây quanh

  Gia Lai phố núi, thị thành Playku

  Kon tum năm tháng mây mù

  82 dễ nhớ mặc dù mới ra

  Sóc Trăng có số 83

  84 kế đó chính là Trà Vinh

  85 Ninh Thuận hữu tình

  86 Bình Thuận yên bình gần bên

  Vĩnh Phúc 88 vùng lên

  Hưng Yên 89 nhớ tên nhãn lồng

  Quãng Nam đất thép thành đồng

  92 số mới tiếp vòng thời gian

  93 đất mới khai hoang

  Chính là Bình Phước bạt ngàn cao su

  Bạc Liêu mang số 94

  Bắc Kạn 97 có từ rất lâu

  Bắc Giang 98 vùng sâu

  Bắc Ninh 99 những câu Quan họ!

  (*): Những tỉnh đã tách hoặc nhập với tỉnh thành khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xe Du Lịch Biển Số Lào “lộng Hành” Trên Địa Bàn Đà Nẵng
 • Ký Hiệu Biển Số Xe Của Tỉnh Quảng Ngãi Là Gì?
 • Tranh Cãi Xung Quanh Việc Xe Bán Tải Đăng Ký Biển Xe Con
 • Giải Mã Ý Nghĩa Các Kí Hiệu Trên Biển Số Xe Ở Việt Nam
 • Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký, Biển Số Xe Máy Chuyên Dùng Đăng Ký Lần Đầu
 • Bạn đang xem bài viết Tổng Hợp Biến Số Xe Của 64 Tỉnh Thành Và Cách Nhớ Trong 10 Phút trên website Sachlangque.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×