Top 7 # Biển Báo Giao Thông California Pdf Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Sachlangque.net

Biển Báo Giao Thông Vector Corel Ai Pdf 02

Biển báo giao thông – traffic signs

Chia sẻ các biển báo giao thông Việt Nam file vector Corel Ai PDF gồm các loại vector biển báo cấm, vector biển báo chỉ dẫn, vector biển báo nguy hiểm, vector biển báo hiệu lệnh

Link download Vector Biển báo giao thông ở cuối bài

Biển báo cấm, biển báo hiệu lệnh

Biển báo nguy hiểm

Biển Báo Giao Thông Vector Corel AI PDF 04

Biển Báo Giao Thông Vector Corel AI PDF 05

Trống Đồng File Vector Corel AI PDF

Bảng Chữ Cái Tiếng Việt Và Số Vector Corel

File An Toàn Giao Thông Cho Bé Vector Corel

Bảng Chữ Cái Tiếng Việt Vector Corel

Pano Tranh Cổ Động Nông Thôn Mới Vector Corel

Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần XIII Vector Corel 01

Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần XIII Vector Corel 02

Pano Biển Bảng Đại Hội Đảng Lần XIII File Vector Corel 03

File Mockup Đoàn Thanh Niên Chibi COVID-19 Vector Corel

File Mockup Y Ta Chibi COVID-19 Vector Corel

Free Vector Corel PNG 7 Dragon Ball – 7 Viên Ngọc Rồng 01

Free Vector labor safety – An Toàn Lao Động Ai PDF PNG 01

File In Phòng Chống Virus CORONA Vector Corel

Tổng hợp 100 logo 3D vector xe hơi File Vector PDF PNG Phần 01

Download File Động Vật Vector Corel 01

Tổng Hợp Logo Các Ngân Hàng File Vector Phần 01

#Free #Download #Vector #Corel #Ai #PDF #BiểnBáo #GiaoThông

Nhận Dạng Biển Báo Giao Thông Đường Bộ.pdf

Trần Thị Tuyết

NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2013

2

Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Phản biện 1: …………………………………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vào lúc: ….. giờ ……. ngày ….. tháng ….. năm …………

Có thể tìm hiểu luận văn tại: – Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

MỞ ĐẦU  Lý do chọn đề tài Ngày nay, khi tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng, nhu cầu giao thông đi lại của con người càng trở thành vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, Việt Nam giao thông luôn là một vấn đề nóng của xã hội. Từ quy mô phát triển đến cơ sở hạ tầng. Ý thức tự giác và cảnh giác của người tham gia giao thông tại Việt Nam lại chưa cao. Theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2013, cả nước đã xảy ra 23.619 vụ tai nạn, làm chết 6.908 người và 25.002 người bị thương. Từ tình hình thực tế giao thông tại Việt Nam, có nhiều nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ, nhưng phần lớn là do tài xế không làm chủ tốc độ, không quan sát hoặc không kịp nhận ra các loại biển báo và tín hiệu giao thông. Đây là những nguy hiểm đã được cảnh báo trước nhưng tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra, gây không ít thiệt hại về tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

2

Cho đến nay vấn đề này được nhiều nghiên cứu trên thế giới quan tâm. Nhưng những biển báo giao thông được nghiên cứu không phải dùng cho giao thông đường bộ tại Việt Nam. Trong khi đó tình hình nghiên cứu biển báo giao thông tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đầy đủ. Vì vậy, luận văn đã chọn đề tài “Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ” để nghiên cứu với mục đích hiểu được nền tảng công nghệ, các lý thuyết cơ bản trong bài toán xử lý ảnh và áp dụng trong việc nhận dạng biển báo giao thông một cách tự động.  Mục đích nghiên cứu –

Nghiên cứu tìm hiểu các phương pháp nhận

dạng biển báo giao thông và cài đặt thử nghiệm chương trình phát hiện và nhận dạng biển báo giao thông đường bộ từ hình ảnh tĩnh và video thu về, sau đó hiển thị thông tin cảnh báo dưới dạng hình ảnh.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Biển báo giao thông đường bộ ở Việt Nam.  Phương pháp nghiên cứu

3

– Tìm hiểu bộ ảnh biển báo giao thông đường bộ tại Việt Nam, thu thập hình ảnh, video biển báo giao thông từ các nguồn khác nhau (google image, tự chụp, …) – Tìm hiểu phương pháp phát hiện biển báo giao thông dựa trên trích chọn đặc trưng Haar-like kết hợp với bộ tăng tốc Adaboost. – Tìm hiểu phương pháp nhận dạng biển báo giao thông đường bộ: Luận văn có sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính Principal Components Analysis (PCA) và máy vector hỗ trợ Support Vector Machine (SVM) để nhận dạng biển báo giao thông. – Cài đặt chương trình thử nghiệm và đánh giá kết quả nhận dạng.  Bố cục luận văn Luận văn chia thành ba phần chính: Phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Phần mở đầu: Nêu lên lý do chọn đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của đề tài. Phần nội dung:

4

Chương 1: Tổng quan về xử lý ảnh. Chương này trình bày những lý thuyết cơ bản về xử lý ảnh, tổng quát các phương pháp phổ biến trong quá trình phát hiện và nhận dạng đối tượng. Chương 2: Phát hiện và nhận dạng ảnh. Phát biểu bài toán nhận dạng biển báo giao thông và trình bày nền tảng công nghệ, chi tiết các thuật toán hỗ trợ trong việc phát hiện và nhận dạng biển báo bao gồm: Trích chọn đặc trưng Haar-like, bộ tăng tốc Adaboost, phân tích thành phần chính PCA và bộ phân lớp SVM. Chương 3: Cài đặt và thử nghiệm. Tác giả sử dụng ngôn ngữ VC++ MFC của bộ Visual Studio 2008, và bộ thư viện xử lý ảnh mã nguồn mở OpenCV của Intel để xây dựng chương trình. Sau đó phân tích và đánh giá kết quả nhận dạng. Cuối cùng là Phần kết luận và hướng phát triển của đề tài.

5

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH 1.1 Một số khái niệm trong xử lý ảnh 1.1.1 Xử lý ảnh là gì? 1.1.2 Một số khái niệm 1.2 Một số phương pháp biểu diễn ảnh 1.2.1 Mã loạt dài 1.2.2 Mã xích 1.2.3 Mã tứ phân. 1.3 Các phương pháp phát hiện biên ảnh 1.3.1 Một số khái niệm 1.3.2 Kỹ thuật phát hiện biên trực tiếp 1.3.2.1 Phương pháp Gradient 1.3.2.2 Kỹ thuật phát hiện biên Laplace 1.3.2.3 Kỹ thuật phát hiện biên theo phương pháp Canny 1.3.3 Phát hiện biên gián tiếp 1.3.4 Phân vùng ảnh 1.3.4.1 Phân vùng ảnh theo ngưỡng biên độ 1.3.4.2 Phân vùng ảnh theo vùng đồng nhất 1.3.4.3 Phân vùng ảnh theo kết cấu bề mặt 1.4 Phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh Khái niệm. Có thể hiểu trích chọn đặc trưng là quá trình rút trích các đặc trưng đại diện cho ảnh, được gọi là các chi tiết đặc trưng. Các chi tiết đặc trưng này yêu cầu phải có

6

thuộc tính là khả năng bảo toàn tính đặc thù để phân biệt có trong ảnh, đồng thời phải có tính cô đọng, hỗ trợ chặt chẽ cho quá trình đối sánh và ít bị tác động bởi nhiễu hoặc sai lệch trong ảnh. Ngoài ra, còn yêu cầu phải dễ tính toán. 1.4.1 Đặc trưng Haar-like. 1.4.2 Đặc trưng Histogram of Oriented Gradients (HOG) 1.5 Các phương pháp nhận dạng đối tượng

1.5.1 Phương pháp Neural Networks (NN) Mạng noron nhân tạo (Artifical Neural Networks) mô phỏng lại mạng noron sinh học là một cấu trúc khối gồm các đơn vị tính toán đơn giản được liên kết chặt chẽ với nhau trong đó các liên kết giữa các noron quyết định chức năng của mạng. Về cơ bản mạng Neural là một mạng các phần tử (gọi là neural) kết nối với nhau thông qua các liên kết (các liên kết này được gọi là trọng số liên kết) để thực hiện một công việc cụ thể nào đó. Khả năng xử lý của mạng neural được hình thành thông qua quá trình hiệu chỉnh trọng số liên kết giữa các neural, nói cách khác là học từ tập hợp các mẫu huấn luyện. Ưu điểm: – Dễ cài đặt cùng với khả năng học và tổng quát hoá rất cao.

7

– Tốc độ xử lý nhanh – Linh hoạt và dễ bảo trì: Nhược điểm: – Tính chậm và xác suất không cao không có quy tắc tổng quát để xác định cấu trúc mạng và các tham số học tối ưu cho một (lớp) bài toán nhất định. – Tiêu chuẩn thu thập cơ sở dữ liệu huấn luyện còn khắt khe. – Đòi hỏi thời gian xử lý cao với mạng một mạng Neural lớn.

1.5.2 Phương pháp Support Vector Machine (SVM) Cho trước một tập huấn luyện, các ảnh được biểu diễn dưới dạng vector. Trong không gian vector, mỗi vertor được biểu diễn bởi một điểm. Phương pháp SVM sẽ tìm một siêu phẳng quyết định để phân chia không gian vector thành hai lớp. Chất lượng của siêu phẳng này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các vector, tức là phụ thuộc vào các đặc trưng của ảnh. Ưu điểm: – Cho kết quả nhận dạng với độ chính xác cao – Bài toán huấn luyện SVM thực chất là bài toán QP trên một tập lồi, do đó SVM luôn có nghiệm toàn cục và duy nhất, đây chính là điểm khác biệt rõ nhất giữa

8

SVM so với phương pháp mạng Neural, vì mạng Neural vốn tồn tại nhiều điểm cực trị địa phương. Nhược điểm:

– Hạn chế lớn nhất của SVM là tốc độ

phân lớp rất chậm, tùy thuộc vào số lượng các véc tơ hỗ trợ. – Giai đoạn huấn luyện SVM đòi hỏi bộ nhớ rất

lớn, do đó các bài toán huấn luyện với số lượng mẫu lớn sẽ gặp trở ngại trong vấn đề lưu trữ. Hiệu quả phân lớp của SVM phụ thuộc vào hai yếu tố: giải bài toán QP và lựa chọn hàm nhân. 1.5.3 Phương pháp Linear Discriminant Analysis Mục đích của LDA – Linear Discriminant

Analysis là tìm cách phân loại các đối tượng (người, sự vật,…) vào một trong hai hay nhiều lớp đã được xác định trước dựa vào các đặt trưng (feature) dùng để mô tả đối tượng (ví dụ như các đặc trưng dùng để mô tả đối tượng khách hàng là giới tính, tuổi, nghề nghiệp, thu nhập,…) Ưu điểm:

– Dễ dàng hơn để đào tạo, phương sai thấp,

hiệu quả hơn nếu mô hình là chính xác. – LDA làm việc tốt khi số mẫu là lớn.

9

Nhược điểm: – LDA gặp phải vấn đề khi tổng số mẫu huấn luyện ít hơn so với kích thước của không gian đặc trưng.

1.5.4 Phương pháp Naive Bayes (NB) Ý tưởng cơ bản của cách tiếp cận NB là sử dụng xác suất có điều kiện. Ưu điểm: Cho độ chính xác cao khi kết hợp với các phương pháp khác. Nhược điểm: – Chi phí thời gian để đếm mẫu – Phải kết hợp với các phương pháp khác

1.5.5 Phương pháp Principal Component Analysis PCA (Principal Component Analysis) là một thuật toán được sử dụng để tạo ra một ảnh mới từ ảnh ban đầu. Ảnh mới này có kích thước nhỏ hơn nhiều so với ảnh ban đầu nhưng vẫn mang những đặc trưng cơ bản nhất của ảnh cần nhận dạng. Nói một cách ngắn gọn, mục tiêu của PCA là tìm một không gian mới (với số chiều nhỏ hơn không gian cũ). Các trục tọa độ trong không gian mới được xây dựng sao cho trên mỗi trục, độ biến thiên của dữ liệu trên đó là lớn nhất có thể. Ưu điểm:

10

– Tìm được các đặc tính tiêu biểu của đối tượng cần nhận dạng mà không cần phải xác định các thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần đó. – Thuật toán có thể thức hiện tốt với các ảnh có độ phân giải cao, do PCA sẽ thu gọn ảnh thành một ảnh có kích thước nhỏ hơn. – PCA có thể kết hợp với các phương pháp khác để mang lại hiệu quả nhận dạng cao hơn Nhược điểm: – PCA chỉ làm việc với dữ liệu numeric – PCA rất nhạy với nhiễu. – Không phù hợp với các mô hình phi tuyến do PCA hoàn toàn dựa trên các biến đổi tuyến tính. – Cài đặt thuật toán phức tạp Kết luận chương 1

11

Hình 2.1 Đặc trưng Haar-like cơ bản Đặc trưng haar-like được mở rộng ra và được chia thành 3 tập đặc trưng như sau:

12

(1). Đặc trưng theo cạnh

(2). Đặc trưng theo đường

(3). Đặc trưng xung quanh tâm Hinh 2.2 Đặc trưng Haar-like mở rộng Dựa theo các đặc trưng trên, giá trị của đặc trưng Haar-like: f(x) = Tổng

vùng đen(các

mức xám của pixel) –

Tổng vùng trắng(các mức xám của pixel) “Integral Image” (ảnh chia nhỏ) Integral Image tại vị trí (x,y) bằng tổng các giá trị điểm ảnh phía trên và bên trái của (x,y). Tổng các điểm ảnh trong một hình chữ nhật (kể cả trường hợp xoay 45º) bất kì đều có thể được tính nhanh dựa trên integral image tại 4 đỉnh của nó : Sum (D ) = 4 + 1 – (2 + 3)

P1

C

B

P2

P4

Hình 2.4 Ví dụ cách tính nhanh tổng các điểm ảnh của vùng D trên ảnh 2.5 Phát hiện biển báo giao thông 2.5.1 Tiếp cận Boosting Nguyên lý cơ bản của boosting là sự kết hợp các phân lớp yếu (weak classification) thành một phân lớp mạnh (strong classification). Trong đó, phân lớp yếu là các bộ phân loại đơn giản chỉ cần có độ chính xác trên 50%. Bằng cách này, chúng ta nói bộ phân loại đã được “boost”. 2.5.2 Thuật toán Adaboost Thuật toán AdaBoost tuân theo các bước sau: [4] 1. Cho một tập gồm n mẫu có đánh dấu (x1, y1), (x2, y2),… (xn, yn) với xk ∈ (xk1, xk2, … , xkm) là vector đặc trưng và yk ∈ (-1, 1) là nhãn của mẫu (1 ứng với object, -1 ứng với background). 2. Khởi tạo trọng số ban đầu cho tất cả các mẫu:

14

với m là số mẫu đúng (ứng với object và y = 1) và l là số mẫu sai (ứng với background và y = -1).

3. Xây dựng T phân loại yếu :  Lặp t = 1, …, T. Với mỗi đặc trưng trong vector đặc trưng, xây dựng một phân loại yếu hj với ngưỡng θj và n

lỗi εj.

 Chọn ra hj với εj nhỏ nhất, ta được ht:

ht : X  {1,  1}  Cập

wt 1,k

nhật

lại

trọng

số:

 Trong đó:  t 

Zt: Hệ số dùng để đưa Wt+1 về đoạn [0,1] (normalization factor) T

4. Phân loại mạnh được xây dựng : H ( x)  sign(  t ht ( x)) t 1

15

2.6 Nhận dạng biển báo giao thông 2.6.1 Phương pháp phân tích thành phần chính PCA 2.6.1.1 Giới thiệu phương pháp PCA. 2.6.1.2 Thuật toán PCA Mục tiêu của phương pháp PCA là “giảm số chiều” của 1 tập vector sao cho vẫn đảm bảo được “tối đa thông tin quan trọng nhất” Vector x ban đầu có N chiều

Không gian N chiều với hệ cơ sở v1, v2,…,vn

Ánh xạ tuyến tính T cần tìm (phép chiếu)

Vector y chỉ còn K chiều

Cung Cấp Biển Báo Giao Thông, Biển Báo Giao Thông Đường Thủy

cung cấp biển báo giao thông, biển báo giao thông đường thủy, biển báo sông nước phản quang VN, sản xuất biển báo hiệu giao thông đường bộ VN TCVN/QĐ41 

Biển báo giao thông AH1 là gì?

XUÂN CHUNG CHUYÊN SẢN XUẤT CUNG CẤP CÁC LAOIJ BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY, BIỂN BÁO CÁC LOẠI THEO QDD, biển báo giao thông xuân chung đảm bảo sự an toàn cho mọi công trình

Hệ thống biển báo đường bộ Việt Nam gồm 5 nhóm biển được quy định như sau:

– Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm;

– Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra;

– Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành;

– Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết;

– Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn.

– See more at: http://giaothongvn.com/bien-bao-duong-bo/#sthash.WfrKA13P.dpuf

– See more at: http://giaothongvn.com/bien-bao-duong-bo/#sthash.WfrKA13P.dpuf

Hệ thống biển báo đường bộ Việt Nam gồm 5 nhóm biển được quy định như sau:

– Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm;

– Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra;

– Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành;

– Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết;

– Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn.

– See more at: http://giaothongvn.com/bien-bao-duong-bo/#sthash.WfrKA13P.dpuf

– See more at: http://giaothongvn.com/bien-bao-duong-bo/#sthash.WfrKA13P.dpuf

Hệ thống biển báo đường bộ Việt Nam gồm 5 nhóm biển được quy định như sau:

– Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm;

– Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra;

– Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành;

– Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết;

– Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn.

– See more at: http://giaothongvn.com/bien-bao-duong-bo/#sthash.WfrKA13P.dpuf

– See more at: http://giaothongvn.com/bien-bao-duong-bo/#sthash.WfrKA13P.dpuf

Cột Biển Báo Giao Thông

Đôi nét về cột biển báo giao thông

Cột biển báo giao thông là những chiếc cột đỡ nhỏ, dài và được làm bằng vật liệu chắc chắn. (ví dụ như bằng thép hoặc bằng vật liệu khác có độ bền tương đương); có đường kính tiết diện cột tối thiểu 8 cm.

Bề mặt của cột được sơn phủ một lớp sơn chống han gỉ, chống ăn mòn, chống nước, chống bụi, chịu được thời tiết khắc nghiệt ở nước ta; chúng lại còn an toàn cho người tham gia giao thông và phải đảm bảo độ bền tương đối cao.

Tùy từng yêu cầu của loại biển báo và theo yêu cầu của khách hàng mà cột có chiều cao khác nhau nhưng thông thường là cột cao khoảng 2.5m đến 3.5m. Chẳng hạn như đối với trường hợp treo biển trên cột; độ cao đặt biển tính từ mép dưới của biển đến mặt đường là 1.8 m đối với đường ngoài khu đông dân cư; và 2.0 m đối với đường trong khu đông dân cư, theo phương thẳng đứng. Trong trường hợp này thì cột sẽ có chiều dài khoảng 2.3m đến 2.5m.

Hay như trường hợp đặt biển hướng dẫn số 507 “Hướng rẽ”. Theo đúng tiêu chuẩn thì biển được đặt cao từ 1,2m đến 1,5m. Do đó, chiều dài của cột chỉ khoảng 1,7m đến 2m.

Cột được sơn 2 màu chủ yếu là màu đỏ và màu trắng. 2 màu này được sơn đan xen với nhau thành từng khoảng cách vừa tạo điểm nhấn và sự hài hòa với biển báo; vừa mang đến vẻ đẹp cho không gian đường phố; vừa giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết trong quá trình di chuyển trên đường của mình.

Một đầu cột biển báo tín hiệu giao thông được cố định dưới đất bằng các ốc vít hoặc bê tông. Một đầu còn lại thì gắn với các bảng chỉ dẫn qua các mối hàn cố định; chắc chắn nhằm giúp cho người tham gia giao thông tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tránh ùn tắc giao thông vào những khung giờ cao điểm và giảm thiểu tai nạn giao thông. Do đó, đây là một sản phẩm vô cùng quan trọng đối với người tham gia giao thông và không thể thiếu trên mỗi cung đường

Cột đèn tín hiệu giao thông phù hợp với hình dạng mọi loại biển báo. Có thể là loại biển hình tròn, hình cầu, hình oval, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác,…. Do đó, bạn không phải băn khoăn về việc lựa chọn loại cột nào để gắn biển chỉ dẫn hình tròn, hình vuông hay biển chỉ dẫn hình tam giác.

Địa chỉ mua cột biển báo giao thông uy tín

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều địa chỉ và cơ sở khác nhau cung cấp các loại cột biển báo giao thông. Tuy nhiên, không phải địa chỉ nào cũng cung cấp một sản phẩm có chất lượng; đáp ứng đúng các tiêu chuẩn về cột theo quy định của pháp luật nước ta.

Thực tế cho thấy, có rất nhiều cột giao thông mới chỉ qua một trận bão với mức gió bão vừa phải đã gãy làm đôi; hay có những cột giao thông mới chỉ dựng đứng ở đó được khoảng 1 năm thôi nhưng đã bị han gỉ. Chính vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn một địa chỉ cung cấp các loại cột biển báo tín hiệu giao thông uy tín hiện nay là Công ty TNHH điện và cơ khí Phan Nguyễn.

Đây là đơn vị uy tín hàng đầu trong việc cung cấp, phân phối các sản phẩm cột đèn tín hiệu giao thông; cột đèn cao áp; đèn cao áp; cột đèn sân vườn; cột đèn sân bóng tenis; đèn pha; đèn nhà xưởng; tủ điện điều khiển; ống nhựa xoắn (HDPE); dây cáp điện và phụ kiện; hộ lan sóng; biển giao thông,….

Chất lượng sản phẩm

Khi mua cột biển báo tín hiệu giao thông tại Phan Nguyễn; quý khách hàng sẽ có được một sản phẩm uy tín; chất lượng; đảm bảo đúng tiêu chuẩn; quy chuẩn theo quy định. Hơn nữa, dịch vụ của Phan Nguyễn quả thực rất tuyệt vời.

Ngay từ khâu tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng khi cần thiết cho tới các dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng luôn được công ty chăm chút tỉ mỉ. Nhiều khách hàng sau khi trải nghiệm mua hàng tại Phan Nguyễn đều phải thốt nên rằng dịch vụ quá tuyệt vời; chẳng có lý do gì mà chúng tôi lại không ghé lại lần sau.

Bên cạnh đó, sản phẩm cột đèn tín hiệu giao thông do công ty trực tiếp sản xuất ra; nên giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các địa chỉ cung cấp mặt hàng này trên thị trường.

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI PHAN NGUYỄN

Hotline: 0904.21.69.69  VPGD:  37 Nguyễn Sơn- Long Biên- Hà Nội Email: kd.phannguyen@gmail.com Website: https://chieusangngoaitroi.com/