Sim 1668, Sim Lộc Phát Đuôi 68

--- Bài mới hơn ---

 • Sim 1369, Sim 1969 Ngày Tháng Năm Sinh, Bán Sim 1369
 • Sinh Năm 1369 Tuổi Gì ? 1369 Tuổi Con Gì ?1369 Hợp Tuổi Nào ? 1369 Mệnh Gì ? 1369 Hợp Hướng Nào ? 1369 Hợp Màu Gì
 • Sim 796, Sim 1996 Ngày Tháng Năm Sinh, Bán Sim 796
 • Ý Nghĩa Các Ngày Trong Hồ Sơ Bảo Lãnh
 • Luận Giải Ý Nghĩa Số 91 Trong Sim Điện Thoại Như Thế Nào?
 • Tìm sim nhanh

  XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

  Bỏ đuôi 1668

  Khách hàng thường tìm kiếm : Ý nghĩa của năm 1668, xem bói theo ngày sinh , năm sinh 1668 cho nam giới, nữ giới, xem tử vi kinh dịch phong thủy năm 1668, năm 1668 là năm gì ?, Xem bói tử vi 2022 số phận của một người qua ngày sinh tháng đẻ năm 1668

  1. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*1668
  2. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*1668
  3. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*1668
  4. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*1668
  5. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*1668
  6. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*1668
  7. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*1668
  8. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*1668
  9. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*1668
  10. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*1668
  11. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*1668
  12. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*1668
  13. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*1668
  14. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*1668
  15. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*1668
  16. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*1668
  17. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*1668
  18. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*1668
  19. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*1668
  20. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*1668
  21. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*1668
  22. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*1668
  23. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*1668
  24. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*1668
  25. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*1668
  26. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*1668
  27. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*1668
  28. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*1668
  29. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*1668
  30. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*1668
  31. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*1668
  32. Để tìm sim 1668 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*1668
  1. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*1668
  2. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*1668
  3. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*1668
  4. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*1668
  5. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*1668
  6. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*1668
  7. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*1668
  8. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*1668
  9. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*1668
  10. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*1668
  11. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*1668
  12. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*1668
  13. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*1668
  14. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*1668
  15. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*1668
  16. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*1668
  17. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*1668
  18. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*1668
  19. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*1668
  20. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*1668
  21. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*1668
  22. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*1668
  23. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*1668
  24. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*1668
  25. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*1668
  26. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*1668
  27. Để tìm sim 1668 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*1668
  1. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*1668
  2. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*1668
  3. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*1668
  4. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*1668
  5. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*1668
  6. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*1668
  7. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*1668
  8. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*1668
  9. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*1668
  10. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*1668
  11. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*1668
  12. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*1668
  13. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*1668
  14. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*1668
  15. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*1668
  16. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*1668
  17. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*1668
  18. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*1668
  19. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*1668
  20. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*1668
  21. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*1668
  22. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*1668
  23. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*1668
  24. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*1668
  25. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*1668
  26. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*1668
  27. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*1668
  28. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*1668
  29. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*1668
  30. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*1668
  31. Để tìm sim 1668 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*1668
   Để tìm sim 1668 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*1668

   Để tìm sim 1668 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*1668

  Thanh Toán – Hỏi Đáp

  Cam kết bán hàng

  Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

  Cách mua sim và thanh toán

  Kiểm tra sim còn hay đã bán

  Đăng ký thông tin sim

  Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền

  Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

  Hướng dẫn mua sim

  1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh

  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành

  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút

  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ

  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:

  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1

  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.

  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

  Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

  Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

  Vì sao lại là Phong Thủy ?

  Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

  Tin được xem nhiều nhất

  1. VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2022
  2. Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch
  3. Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy
  4. Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy
  5. Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

  Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

  Đơn Hàng Mới Hôm Nay

  Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

  K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

  Giao sim trong ngày

  Nguyễn Trần Hao

  Đôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập

  Đặt sim: Viettel 0*877797

  Nguyễn Văn Minh

  Công an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la

  Đặt sim: Vinaphone 0*422012

  Nguyễn Xuân Huy

  109 trường chinh

  Đặt sim: Viettel 0*551168

  Thu Thủy

  Xuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH

  Đặt sim: Vietnamobile 0*136979

  đào Văn Chủ

  48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong

  Đặt sim: Viettel 0*051995

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cùng Bật Mí Những Bí Mật Về Những Số Sim Đặc Biệt
 • Ý Nghĩa Sim Thần Tài Đuôi 3779 Mà Bạn Không Ngờ Tới
 • Ý Nghĩa Sim Đuôi 379 Là Gì?
 • Giới Thiệu Về Sim Lộc Phát Đuôi 1386
 • Bạn Đã Biết Gì Về Sim Đuôi 1386 Chưa?
 • Sim 0468, Sim Lộc Phát Đuôi 68

  --- Bài mới hơn ---

 • Sim Đầu Số 0468, Đầu 0468, Sim Đầu Số 0468
 • Ý Nghĩa Và Cách Chọn Mua Sim Lộc Phát Có Đuôi 68, 86
 • Sim 0364*015, Số 5 Nghĩa Là Ngũ, Bán Sim 0364*015
 • Sim 07*633, Số 3 Nghĩa Là Tài, Bán Sim 07*633
 • Tìm Hiểu Nét Đẹp Trong Đuôi Số 33. Cách Lựa Chọn Sim Chuẩn Phong Thủy
 • Tìm sim nhanh

  XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

  Bỏ đuôi 0468

  Khách hàng thường tìm kiếm : Ý nghĩa của năm 0468, xem bói theo ngày sinh , năm sinh 0468 cho nam giới, nữ giới, xem tử vi kinh dịch phong thủy năm 0468, năm 0468 là năm gì ?, Xem bói tử vi 2022 số phận của một người qua ngày sinh tháng đẻ năm 0468

  1. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*0468
  2. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*0468
  3. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*0468
  4. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*0468
  5. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*0468
  6. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*0468
  7. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*0468
  8. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*0468
  9. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*0468
  10. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*0468
  11. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*0468
  12. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*0468
  13. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*0468
  14. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*0468
  15. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*0468
  16. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*0468
  17. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*0468
  18. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*0468
  19. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*0468
  20. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*0468
  21. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*0468
  22. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*0468
  23. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*0468
  24. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*0468
  25. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*0468
  26. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*0468
  27. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*0468
  28. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*0468
  29. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*0468
  30. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*0468
  31. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*0468
  32. Để tìm sim 0468 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*0468
  1. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*0468
  2. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*0468
  3. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*0468
  4. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*0468
  5. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*0468
  6. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*0468
  7. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*0468
  8. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*0468
  9. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*0468
  10. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*0468
  11. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*0468
  12. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*0468
  13. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*0468
  14. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*0468
  15. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*0468
  16. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*0468
  17. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*0468
  18. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*0468
  19. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*0468
  20. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*0468
  21. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*0468
  22. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*0468
  23. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*0468
  24. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*0468
  25. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*0468
  26. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*0468
  27. Để tìm sim 0468 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*0468
  1. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*0468
  2. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*0468
  3. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*0468
  4. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*0468
  5. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*0468
  6. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*0468
  7. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*0468
  8. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*0468
  9. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*0468
  10. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*0468
  11. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*0468
  12. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*0468
  13. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*0468
  14. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*0468
  15. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*0468
  16. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*0468
  17. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*0468
  18. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*0468
  19. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*0468
  20. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*0468
  21. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*0468
  22. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*0468
  23. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*0468
  24. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*0468
  25. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*0468
  26. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*0468
  27. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*0468
  28. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*0468
  29. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*0468
  30. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*0468
  31. Để tìm sim 0468 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*0468
   Để tìm sim 0468 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*0468

   Để tìm sim 0468 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*0468

  Thanh Toán – Hỏi Đáp

  Cam kết bán hàng

  Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

  Cách mua sim và thanh toán

  Kiểm tra sim còn hay đã bán

  Đăng ký thông tin sim

  Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền

  Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

  Hướng dẫn mua sim

  1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh

  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành

  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút

  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ

  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:

  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1

  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.

  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

  Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

  Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

  Vì sao lại là Phong Thủy ?

  Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

  Tin được xem nhiều nhất

  1. VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2022
  2. Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch
  3. Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy
  4. Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy
  5. Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

  Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

  Đơn Hàng Mới Hôm Nay

  Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

  K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

  Giao sim trong ngày

  Nguyễn Trần Hao

  Đôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập

  Đặt sim: Viettel 0*877797

  Nguyễn Văn Minh

  Công an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la

  Đặt sim: Vinaphone 0*422012

  Nguyễn Xuân Huy

  109 trường chinh

  Đặt sim: Viettel 0*551168

  Thu Thủy

  Xuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH

  Đặt sim: Vietnamobile 0*136979

  đào Văn Chủ

  48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong

  Đặt sim: Viettel 0*051995

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Của Những Con Số 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
 • Ý Nghĩa Số 47 Thiên Thần
 • Ý Nghĩa 3 Số Cuối Điện Thoại Nói Lên Điều Gì Trong Sim Số Đẹp
 • Luận Giải Ý Nghĩa Số 91 Trong Sim Điện Thoại Như Thế Nào?
 • Ý Nghĩa Các Ngày Trong Hồ Sơ Bảo Lãnh
 • Sim 8368, Sim Lộc Phát Đuôi 68

  --- Bài mới hơn ---

 • Bật Mí Từ Chuyên Gia Phong Thủy Về Số 6868 Và 999
 • Phân Tích Ý Nghĩa Sim Lộc Phát Đuôi 6868 Theo Phong Thủy
 • Sim Đuôi 3839 Là Sim Gì? Lý Do Bạn Nên Dùng Sim Đuôi 3839
 • Ý Nghĩa Của Sim Đuôi 3839 May Mắn
 • Sim Thần Tài Đuôi 3839 Viettel, Mobi,vina, Sim Than Tai 3839
 • Tìm sim nhanh

  XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

  Bỏ đuôi 8368

  Khách hàng thường tìm kiếm : Ý nghĩa của năm 8368, xem bói theo ngày sinh , năm sinh 8368 cho nam giới, nữ giới, xem tử vi kinh dịch phong thủy năm 8368, năm 8368 là năm gì ?, Xem bói tử vi 2022 số phận của một người qua ngày sinh tháng đẻ năm 8368

  1. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*8368
  2. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*8368
  3. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*8368
  4. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*8368
  5. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*8368
  6. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*8368
  7. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*8368
  8. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*8368
  9. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*8368
  10. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*8368
  11. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*8368
  12. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*8368
  13. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*8368
  14. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*8368
  15. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*8368
  16. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*8368
  17. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*8368
  18. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*8368
  19. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*8368
  20. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*8368
  21. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*8368
  22. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*8368
  23. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*8368
  24. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*8368
  25. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*8368
  26. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*8368
  27. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*8368
  28. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*8368
  29. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*8368
  30. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*8368
  31. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*8368
  32. Để tìm sim 8368 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*8368
  1. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*8368
  2. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*8368
  3. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*8368
  4. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*8368
  5. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*8368
  6. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*8368
  7. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*8368
  8. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*8368
  9. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*8368
  10. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*8368
  11. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*8368
  12. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*8368
  13. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*8368
  14. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*8368
  15. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*8368
  16. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*8368
  17. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*8368
  18. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*8368
  19. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*8368
  20. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*8368
  21. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*8368
  22. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*8368
  23. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*8368
  24. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*8368
  25. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*8368
  26. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*8368
  27. Để tìm sim 8368 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*8368
  1. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*8368
  2. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*8368
  3. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*8368
  4. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*8368
  5. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*8368
  6. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*8368
  7. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*8368
  8. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*8368
  9. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*8368
  10. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*8368
  11. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*8368
  12. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*8368
  13. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*8368
  14. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*8368
  15. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*8368
  16. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*8368
  17. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*8368
  18. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*8368
  19. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*8368
  20. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*8368
  21. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*8368
  22. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*8368
  23. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*8368
  24. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*8368
  25. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*8368
  26. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*8368
  27. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*8368
  28. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*8368
  29. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*8368
  30. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*8368
  31. Để tìm sim 8368 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*8368
   Để tìm sim 8368 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*8368

   Để tìm sim 8368 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*8368

  Thanh Toán – Hỏi Đáp

  Cam kết bán hàng

  Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

  Cách mua sim và thanh toán

  Kiểm tra sim còn hay đã bán

  Đăng ký thông tin sim

  Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền

  Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

  Hướng dẫn mua sim

  1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh

  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành

  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút

  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ

  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:

  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1

  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.

  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

  Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

  Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

  Vì sao lại là Phong Thủy ?

  Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

  Tin được xem nhiều nhất

  1. VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2022
  2. Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch
  3. Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy
  4. Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy
  5. Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

  Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

  Đơn Hàng Mới Hôm Nay

  Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

  K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

  Giao sim trong ngày

  Nguyễn Trần Hao

  Đôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập

  Đặt sim: Viettel 0*877797

  Nguyễn Văn Minh

  Công an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la

  Đặt sim: Vinaphone 0*422012

  Nguyễn Xuân Huy

  109 trường chinh

  Đặt sim: Viettel 0*551168

  Thu Thủy

  Xuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH

  Đặt sim: Vietnamobile 0*136979

  đào Văn Chủ

  48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong

  Đặt sim: Viettel 0*051995

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sim Đẹp Là Gì? Ý Nghĩa Và Lợi Ích Mà Sim Đẹp Mang Lại
 • Ý Nghĩa Sim Đuôi 339
 • Sim 6767, Sim Đuôi 6767 Sim Năm Sinh 1967 Vinaphone Viettel Mobifone
 • Ý Nghĩa Sim Đuôi 9696
 • Thiên Thần Số 696 Nghĩa
 • Sim 083*2468, Sim Lộc Phát Đuôi 68

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Ý Nghĩa Số 63 Có Lộc Và Tài
 • Sim 036*803, Số 3 Nghĩa Là Tài, Bán Sim 036*803
 • Theo Phong Thủy Sim Điện Thoại Chứa Số 49 Có Ý Nghĩa Gì?
 • Ý Nghĩa 3 Số Cuối Điện Thoại Của Bạn Nói Lên Điều Gì?
 • Sim 03*441, Số 1 Nghĩa Là Chắc Chắn, Bán Sim 03*441
 • Tìm sim nhanh

  XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

  Bỏ đuôi 2468 Bỏ lọc đầu số 08 Bỏ lọc tất cả

  1. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*2468
  2. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*2468
  3. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*2468
  4. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*2468
  5. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*2468
  6. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*2468
  7. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*2468
  8. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*2468
  9. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*2468
  10. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*2468
  11. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*2468
  12. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*2468
  13. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*2468
  14. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*2468
  15. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*2468
  16. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*2468
  17. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*2468
  18. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*2468
  19. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*2468
  20. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*2468
  21. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*2468
  22. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*2468
  23. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*2468
  24. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*2468
  25. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*2468
  26. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*2468
  27. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*2468
  28. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*2468
  29. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*2468
  30. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*2468
  31. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*2468
  32. Để tìm sim 2468 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*2468
  1. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*2468
  2. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*2468
  3. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*2468
  4. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*2468
  5. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*2468
  6. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*2468
  7. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*2468
  8. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*2468
  9. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*2468
  10. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*2468
  11. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*2468
  12. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*2468
  13. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*2468
  14. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*2468
  15. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*2468
  16. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*2468
  17. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*2468
  18. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*2468
  19. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*2468
  20. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*2468
  21. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*2468
  22. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*2468
  23. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*2468
  24. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*2468
  25. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*2468
  26. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*2468
  27. Để tìm sim 2468 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*2468
  1. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*2468
  2. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*2468
  3. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*2468
  4. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*2468
  5. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*2468
  6. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*2468
  7. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*2468
  8. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*2468
  9. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*2468
  10. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*2468
  11. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*2468
  12. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*2468
  13. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*2468
  14. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*2468
  15. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*2468
  16. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*2468
  17. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*2468
  18. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*2468
  19. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*2468
  20. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*2468
  21. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*2468
  22. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*2468
  23. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*2468
  24. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*2468
  25. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*2468
  26. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*2468
  27. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*2468
  28. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*2468
  29. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*2468
  30. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*2468
  31. Để tìm sim 2468 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*2468
   Để tìm sim 2468 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*2468

   Để tìm sim 2468 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*2468

  Thanh Toán – Hỏi Đáp

  Cam kết bán hàng

  Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

  Cách mua sim và thanh toán

  Kiểm tra sim còn hay đã bán

  Đăng ký thông tin sim

  Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền

  Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

  Hướng dẫn mua sim

  1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh

  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành

  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút

  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ

  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:

  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1

  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.

  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

  Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

  Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

  Vì sao lại là Phong Thủy ?

  Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

  Tin được xem nhiều nhất

  1. VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2022
  2. Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch
  3. Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy
  4. Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy
  5. Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

  Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

  Đơn Hàng Mới Hôm Nay

  Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

  K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

  Giao sim trong ngày

  Nguyễn Trần Hao

  Đôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập

  Đặt sim: Viettel 0*877797

  Nguyễn Văn Minh

  Công an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la

  Đặt sim: Vinaphone 0*422012

  Nguyễn Xuân Huy

  109 trường chinh

  Đặt sim: Viettel 0*551168

  Thu Thủy

  Xuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH

  Đặt sim: Vietnamobile 0*136979

  đào Văn Chủ

  48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong

  Đặt sim: Viettel 0*051995

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Sim Lộc Phát Và Giá Của Nó Có Thực Sự Tốt
 • 446. Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Tên Gọi “việt”
 • Sim 009, Số 9 Nghĩa Là Thừa, Bán Sim 009
 • Ý Nghĩa Của Những Con Số !!!
 • Sim 0788*518, Số 8 Nghĩa Là Phát, Bán Sim 0788*518
 • Biển Số Xe 68 Ở Đâu

  --- Bài mới hơn ---

 • Biển Số Xe 68 Là Của Tỉnh Nào?
 • Biển Số Xe 68 Ở Đâu? Thuộc Tỉnh Nào? Mã Theo Từng Huyện Là Gì?
 • Biển Số Xe 67 Ở Đâu
 • Cập Nhật Biển Số Xe An Giang Theo Từng Huyện, Thành Phố
 • Biển Số Xe An Giang (Biển Số Xe 67) Theo Từng Khu Vực
 • BTV

  Biển số xe 68 ở đâu – Biển số xe 68 thuộc về tỉnh Kiên Giang, một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc; tiếp giáp Campuchia ở phía…

  Biển số xe 68 ở đâu – Biển số xe 68 thuộc về tỉnh Kiên Giang, một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc; tiếp giáp Campuchia ở phía Bắc với đường biên giới dài 54km và Vịnh Thái Lan ở phía Tây có đường bờ biển dài hơn 200km.

  Kiên Giang có diện tích 6.348,5 km2 và dân số tính đến năm 2011 là 1.714.100 người. Là địa bàn cư trú của hơn 15 dân tộc khác nhau; trong đó, người Kinh chiếm khoảng 85,5%; người Khmer chiếm khoảng 12,2%, người Hoa chiếm khoảng 2,2%; còn lại là một số dân tộc khác như: Chăm, Tày, Mường, Nùng…

  Toàn Tỉnh có 01 thành phố, 01 thị xã, 13 huyện, với 145 xã, phường, thị trấn và hơn 100 đảo lớn nhỏ ngoài biển. Tỉnh lỵ của Kiên Giang là Thành phố Rạch Giá, một thành phố biển duy nhất ở ĐBSCL. Ngày 18 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 268/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Rạch Giá là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

  Kiên Giang được nhiều người biết đến là vùng đất văn hóa và du lịch nổi tiếng ở khu vực với những thắng cảnh như: Hòn Phụ Tử và đảo Phú Quốc; là quê hương của thi sĩ Đông Hồ, là nơi phát tích của Tao Đàn Chiêu Anh Các vang bóng một thời. Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

  Biển 68 Kiên Giang cũng là nơi giao thoa văn hóa của nhiều vùng miền cả nước, bản sắc văn hóa Tỉnh nhà cũng vì thế mà rất phong phú, đa dạng, thể hiện qua các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, ẩm thực, lễ hội, làng nghề truyền thống…

  Hằng năm trên địa bàn Tỉnh diễn ra nhiều lễ hội nhưng đặc sắc nhất là lễ hội anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra vào tháng 8 âm lịch thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài Tỉnh đến tham gia.

  Ngoài ra, còn nhiều các làng nghề truyền thống rất đặc sắc như: Đan đệm bàng, dệt chiếu Tà Niên, nắn nồi Hòn Đất, làm hàng thủ công mỹ nghệ bằng đồi mồi, làm huyền phách ở Hà Tiên…

  Với vị trí chiến lược quan trọng, nằm trong vùng vịnh Thái Lan, gần với các nước thuộc Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Kiên Giang có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực, đồng thời đóng vai trò cầu nối các tỉnh miền Tây Nam Bộ với bên ngoài.

  Với bờ biển dài trên 200km, diện tích biển khoảng 63.000km2, Kiên Giang có tiềm năng rất phong phú để phát triển kinh tế biển. Đây là một lĩnh vực mà Tỉnh có lợi thế hơn hẳn so với nhiều tỉnh khác trong khu vực ĐBSCL. Nước mắm Phú Quốc là một thương hiệu nước mắm nổi tiếng không những trong phạm vi cả nước mà còn trên bình diện quốc tế.

  Biển số xe 68 ở đâu – áp dụng cho xe mô tô

  Thành phố Rạch Giá 68-S1 XXXXX, 68-X1 XXXXX Thị xã Hà Tiên 68-H1 XXXXX Huyện An Biên 68-B1 XXXXX Huyện An Minh 68-M1 XXXXX Huyện Châu Thành 68-C1 XXXXX Huyện Giồng Riềng 68-G1 XXXXX Huyện Gò Quao 68-E1 XXXXX Huyện Hòn Đất 68-D1 XXXXX Huyện Kiên Hải 68-S1 XXXXX Huyện Kiên Lương 68-K1 XXXXX Thành phố Phú Quốc 68-P1 XXXXX Huyện Tân Hiệp 68-T1 XXXXX Huyện Vĩnh Thuận 68-N1 XXXXX Huyện U Minh Thượng 68-L1 XXXXX Huyện Giang Thành 68-F1 XXXXX

  Biển số xe 69 ở đâu – Biển số xe 69 thuộc về tỉnh Cà Mau, tỉnh cực Nam của Tổ quốc, thuộc vùng ĐBSCL, phía Bắc giáp với tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu, phía Đông và phía Nam giáp với…

  Biển số xe 94 ở đâu – Biển số xe 94 thuộc về tỉnh Bạc Liêu là tỉnh miền Tây Nam Bộ, thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang; phía Đông và…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Mã Tất Tần Tật Mọi Thứ Trên Biển Số Xe Máy Tại Việt Nam
 • Hướng Dẫn Cách Xem Biển Số Xe Phong Thủy Hợp Tuổi Với Chủ
 • Những Mẫu Biển Số Xe Ngoại Giao, Biển Số Xe Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Thủ Tục Sang Tên Xe Mang Biển Số Ngoại Giao, Biển Nước Ngoài
 • Biển Số Xe Ngoại Giao Quyền Lực Tại Việt Nam Và Cách Nhận Biết
 • Sim 086*3868, Sim Lộc Phát Đuôi 68

  --- Bài mới hơn ---

 • Sim 05*466, Sim Lộc Lộc Đuôi 66
 • Nhân Số Học Việt Nam
 • Bài 10: Con Số Chủ Đạo: 4
 • Thần Số Học Số 4
 • Số Chỉ Nhịp Trên Khuôn Nhạc Có Ý Nghĩa Gì
 • Tìm sim nhanh

  XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

  Bỏ đuôi 3868 Bỏ lọc đầu số 08 Bỏ lọc tất cả

  1. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*3868
  2. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*3868
  3. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*3868
  4. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*3868
  5. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*3868
  6. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*3868
  7. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*3868
  8. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*3868
  9. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*3868
  10. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*3868
  11. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*3868
  12. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*3868
  13. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*3868
  14. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*3868
  15. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*3868
  16. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*3868
  17. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*3868
  18. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*3868
  19. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*3868
  20. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*3868
  21. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*3868
  22. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*3868
  23. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*3868
  24. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*3868
  25. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*3868
  26. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*3868
  27. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*3868
  28. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*3868
  29. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*3868
  30. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*3868
  31. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*3868
  32. Để tìm sim 3868 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*3868
  1. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*3868
  2. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*3868
  3. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*3868
  4. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*3868
  5. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*3868
  6. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*3868
  7. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*3868
  8. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*3868
  9. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*3868
  10. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*3868
  11. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*3868
  12. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*3868
  13. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*3868
  14. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*3868
  15. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*3868
  16. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*3868
  17. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*3868
  18. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*3868
  19. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*3868
  20. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*3868
  21. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*3868
  22. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*3868
  23. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*3868
  24. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*3868
  25. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*3868
  26. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*3868
  27. Để tìm sim 3868 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*3868
  1. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*3868
  2. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*3868
  3. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*3868
  4. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*3868
  5. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*3868
  6. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*3868
  7. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*3868
  8. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*3868
  9. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*3868
  10. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*3868
  11. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*3868
  12. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*3868
  13. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*3868
  14. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*3868
  15. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*3868
  16. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*3868
  17. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*3868
  18. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*3868
  19. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*3868
  20. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*3868
  21. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*3868
  22. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*3868
  23. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*3868
  24. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*3868
  25. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*3868
  26. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*3868
  27. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*3868
  28. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*3868
  29. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*3868
  30. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*3868
  31. Để tìm sim 3868 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*3868
   Để tìm sim 3868 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*3868

   Để tìm sim 3868 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*3868

  Thanh Toán – Hỏi Đáp

  Cam kết bán hàng

  Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

  Cách mua sim và thanh toán

  Kiểm tra sim còn hay đã bán

  Đăng ký thông tin sim

  Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền

  Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

  Hướng dẫn mua sim

  1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh

  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành

  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút

  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ

  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:

  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1

  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.

  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

  Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

  Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

  Vì sao lại là Phong Thủy ?

  Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

  Tin được xem nhiều nhất

  1. VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2022
  2. Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch
  3. Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy
  4. Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy
  5. Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

  Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

  Đơn Hàng Mới Hôm Nay

  Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

  K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

  Giao sim trong ngày

  Nguyễn Trần Hao

  Đôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập

  Đặt sim: Viettel 0*877797

  Nguyễn Văn Minh

  Công an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la

  Đặt sim: Vinaphone 0*422012

  Nguyễn Xuân Huy

  109 trường chinh

  Đặt sim: Viettel 0*551168

  Thu Thủy

  Xuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH

  Đặt sim: Vietnamobile 0*136979

  đào Văn Chủ

  48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong

  Đặt sim: Viettel 0*051995

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tất Tần Tật Những Điều Nên Biết Về Sim Số Gánh Viettel
 • Số 520 Nghĩa Là Gì
 • 047, Sim 047 Số Đẹp, Tìm Sim Đuôi *047 Viettel, Mobi, Vina Giá Rẻ
 • Sim 517, Số 7 Nghĩa Là Thất, Bán Sim 517
 • Bật Mí Vì Sao Sim Lộc Phát 0896.886.866 Đem Lại Giá Trị Cao?
 • Sim 039*1268, Sim Lộc Phát Đuôi 68

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Sim Đuôi 268, Cách Chọn Sim Lộc Phát 268
 • Ý Nghĩa Sim Đuôi 1386 Và Cách Chọn Sim Phù Hợp Nhất
 • Bạn Đã Biết Gì Về Sim Đuôi 1386 Chưa?
 • Giới Thiệu Về Sim Lộc Phát Đuôi 1386
 • Ý Nghĩa Sim Đuôi 379 Là Gì?
 • Tìm sim nhanh

  XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

  Bỏ đuôi 1268 Bỏ lọc đầu số 03 Bỏ lọc tất cả

  1. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*1268
  2. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*1268
  3. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*1268
  4. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*1268
  5. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*1268
  6. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*1268
  7. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*1268
  8. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*1268
  9. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*1268
  10. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*1268
  11. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*1268
  12. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*1268
  13. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*1268
  14. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*1268
  15. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*1268
  16. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*1268
  17. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*1268
  18. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*1268
  19. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*1268
  20. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*1268
  21. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*1268
  22. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*1268
  23. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*1268
  24. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*1268
  25. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*1268
  26. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*1268
  27. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*1268
  28. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*1268
  29. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*1268
  30. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*1268
  31. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*1268
  32. Để tìm sim 1268 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*1268
  1. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*1268
  2. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*1268
  3. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*1268
  4. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*1268
  5. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*1268
  6. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*1268
  7. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*1268
  8. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*1268
  9. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*1268
  10. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*1268
  11. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*1268
  12. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*1268
  13. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*1268
  14. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*1268
  15. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*1268
  16. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*1268
  17. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*1268
  18. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*1268
  19. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*1268
  20. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*1268
  21. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*1268
  22. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*1268
  23. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*1268
  24. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*1268
  25. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*1268
  26. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*1268
  27. Để tìm sim 1268 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*1268
  1. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*1268
  2. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*1268
  3. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*1268
  4. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*1268
  5. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*1268
  6. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*1268
  7. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*1268
  8. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*1268
  9. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*1268
  10. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*1268
  11. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*1268
  12. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*1268
  13. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*1268
  14. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*1268
  15. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*1268
  16. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*1268
  17. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*1268
  18. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*1268
  19. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*1268
  20. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*1268
  21. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*1268
  22. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*1268
  23. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*1268
  24. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*1268
  25. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*1268
  26. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*1268
  27. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*1268
  28. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*1268
  29. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*1268
  30. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*1268
  31. Để tìm sim 1268 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*1268
   Để tìm sim 1268 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*1268

   Để tìm sim 1268 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*1268

  Thanh Toán – Hỏi Đáp

  Cam kết bán hàng

  Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

  Cách mua sim và thanh toán

  Kiểm tra sim còn hay đã bán

  Đăng ký thông tin sim

  Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền

  Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

  Hướng dẫn mua sim

  1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh

  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành

  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút

  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ

  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:

  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1

  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.

  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

  Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

  Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

  Vì sao lại là Phong Thủy ?

  Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

  Tin được xem nhiều nhất

  1. VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2022
  2. Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch
  3. Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy
  4. Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy
  5. Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

  Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

  Đơn Hàng Mới Hôm Nay

  Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

  K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

  Giao sim trong ngày

  Nguyễn Trần Hao

  Đôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập

  Đặt sim: Viettel 0*877797

  Nguyễn Văn Minh

  Công an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la

  Đặt sim: Vinaphone 0*422012

  Nguyễn Xuân Huy

  109 trường chinh

  Đặt sim: Viettel 0*551168

  Thu Thủy

  Xuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH

  Đặt sim: Vietnamobile 0*136979

  đào Văn Chủ

  48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong

  Đặt sim: Viettel 0*051995

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sim Đuôi 1368 Có Ý Nghĩa Gì? Muốn Mua Sim Số 1368 Cần Biết Những Gì?
 • Số Thiên Thần 77777 Ý Nghĩa: Năng Lượng Tâm Linh
 • Ý Nghĩa Của Sim Ngũ Quý Từ 0 Đến 9
 • Giải Oan Ý Nghĩa Tiêu Cực Của Số 7 Trong Sim Ngũ Quý 7
 • Ý Nghĩa Sim Đuôi 111 Và Cách Chọn Sim Tam Hoa 111 Chuẩn Nhất
 • Biển Số Xe 68 Là Của Tỉnh Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Biển Số Xe 68 Ở Đâu? Thuộc Tỉnh Nào? Mã Theo Từng Huyện Là Gì?
 • Biển Số Xe 67 Ở Đâu
 • Cập Nhật Biển Số Xe An Giang Theo Từng Huyện, Thành Phố
 • Biển Số Xe An Giang (Biển Số Xe 67) Theo Từng Khu Vực
 • Biển Số Xe 67 Là Của Tỉnh Nào?
 • – Đối với tổ chức vi phạm: Bị phạt tiền từ 1,6-4 triệu đồng (mức phạt trung bình là 2,8 triệu đồng nếu không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ).

  Biển số xe 68 là của tỉnh nào?

  – Đối với cá nhân vi phạm: Bị phạt tiền từ 0,8-2 triệu đồng (mức phạt trung bình là 1,4 triệu đồng nếu không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ).

  Thành phố Rạch Giá: 68X1/S1

  Thành phố Hà Tiên: 68H1

  Huyện An Biên: 68B1

  Huyện Châu Thành: 68C1

  Huyện Hòn Đất: 68D1

  Huyện Gò Quao: 68E1

  Huyện Giang Thành: 68F1

  Huyện Giồng Riềng: 68G1

  Huyện Kiên Lương: 68K1

  Huyện U Minh Thượng: 68L1

  Huyện An Minh: 68M1

  Huyện Vĩnh Thuận: 68N1

  Huyện đảo Phú Quốc: 68P1

  Huyện đảo Kiên Hải: 68S1

  Huyện Tân Hiệp: 68T1

  Ký hiệu biển số xe ô tô của tỉnh Kiên Giang: 68A, 68B, 68C, 68D, 68LD, 68R, 68KT.

  Kiên Giang là một tỉnh thuộc vùng ĐBSCL tiếp giáp với biển Đông, Thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau; ngoài ra còn tiếp giáp với nước bạn Campuchia nữa.

  Nhắc đến Kiên Giang là nhắc đến tỉnh có hàng trăm đảo to nhỏ khác nhau. Trong đó nổi bật nhất (bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á luôn) là huyện đảo Phú Quốc. Hiện nay, Phú Quốc đang được các cấp chính quyền cũng như các nhà đầu tư tư nhân đặc biệt quan tâm và đầu tư phát triển nơi đây trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, đồng thời là một địa chỉ trọng điểm cho phát triển kinh tế. Nếu đã một lần đến Phú Quốc, bạn sẽ muốn đến lần thứ hai và các lần sau nữa. Còn chưa đến thì hãy cố gắng đến một lần để tận hưởng vẻ đẹp nơi đây.

  Ngoài Phú Quốc ra, thì Kiên Giang cũng còn nhiều hòn đảo khác cũng đẹp không kém và có thể làm hài lòng được những người khó tính nhất như đảo Hải Tặc, quần đảo Nam Du, quần đảo Bà Lụa,…

  Ngoài ra, còn rất nhiều địa danh khác mà bạn có thể ghé qua khi đến với Kiên Giang như núi Đá Dựng, hòn Phụ Tử, hòn Tre, vườn quốc gia U Minh Thượng,…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biển Số Xe 68 Ở Đâu
 • Giải Mã Tất Tần Tật Mọi Thứ Trên Biển Số Xe Máy Tại Việt Nam
 • Hướng Dẫn Cách Xem Biển Số Xe Phong Thủy Hợp Tuổi Với Chủ
 • Những Mẫu Biển Số Xe Ngoại Giao, Biển Số Xe Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Thủ Tục Sang Tên Xe Mang Biển Số Ngoại Giao, Biển Nước Ngoài
 • Số 68 Trong Phong Thuỷ

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Mã Ý Nghĩa Sim Đuôi 777
 • Số 56 Có Ý Nghĩa Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Số 56 Liên Quan Đến Vệnh Mệnh Như Thế Nào?
 • Ý Nghĩa Số 13 Là Gì? Bí Mật Đăng Sau Nó Tốt Hay Xấu Đọc Bài Này Sẽ Rõ
 • Biển Số Xe 15
 • Xem Phong Thủy Biển Số Cho Xe Máy
 • Báo Người đưa tin: Cty 68 chọn biển siêu xe Lexus số 68:’Lộc phát’ không thoát tai nạn?

  Chọn được số 68 cho siêu xe không hẳn đã mang lại lộc, phát cho chủ nhân. Nhiều người cố chọn cho mình con số may mắn nhưng chủ quan nhắm mắt với niềm tin “thần hộ mệnh” lại rước họa cho bản thân.

  Chiếc xe Lexus 570 BKS 80A – 668.68 gây tai nạn liên hoàn tại Thanh Hóa có biển số xe được cho là “khủng” vì có chứa số “68”. Vị này cũng là giám đốc Công ty CP tư vấn Xây dựng thương mại 68. Số 68 trong quan niệm của nhiều người là con số mang lại “lộc phát” cho chủ nhân nhưng trong trường hợp này dường như lại ngược lại. Thực ra số 68 có phải là số “lên đời”, hay con số “thần hộ mệnh” dành cho tất cả những ai sở hữu nó.

  Chuyên gia Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng: Mọi người nghĩ rằng số 68 là số đẹp, quan niệm này xuất phát từ Trung Quốc với hai từ này đọc chệch là “lộc, phát”. Tuy nhiên, số 6 và số 8 là hai số chẵn, số 68 là thuần âm nên theo tượng số học cũng không hẳn là số đẹp.

  Một số đẹp hay không phải phù hợp với người sử dụng số đó. Mỗi người hợp mệnh với một con số, một dãy số chứ không phải ai cũng hợp với các số đó. Theo như tôi thấy, dãy số mà chủ nhân xe Lexus này sở hữu toàn số chẵn, thuần âm nên không phải là dãy số tốt. Một dãy số đẹp phải đảm bảo nhiều tiêu chí. Trong đó, một tiêu chí quan trọng là âm dương cân bằng. Nhiều người tin rằng số 68 đẹp nhưng rõ ràng phải xem xét lại. Nó chỉ là kinh nghiệm truyền miệng, không có căn cứ xác thật!

  Đồng quan điểm, chuyên gia Phạm Cương cho rằng, về marketting, mọi người hay dùng số 6 và số 8. Những người theo và tin vào quan niệm phong thủy của Trung Quốc đều quan niệm đó là số “lộc phát”. Số 6 và số 8 theo cách đọc lái của âm Hán Việt 6 là lộc, 8 là phát. Chính vì thế, nhiều người nghĩ hai số này kết hợp thành cặp 68 (lộc phát) hay 86(phát lộc) là đẹp.

  Tuy nhiên, ít người hiểu được rằng, bản thân các số này không phải ai cũng hợp. Số 6 và số 8 cũng có ngũ hành riêng của nó. Mỗi người cũng cần ngũ hành làm sao để hợp với bản mệnh chứ không phải ai cũng hợp với số đấy

  Việc “sính” hai số 68 là luồng tư tưởng chung không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước lân cận chúng ta. Một mặt khác nữa là trong tâm lý người Việt đôi khi không hiểu ý nghĩa, ai đó cho rằng nó đẹp phân tích ở một góc độ nào đấy khiến nhiều người tin theo và sau đó đơn giản mọi người a dua, bắt chước nhau.

   

  Tôi lấy một ví dụ cụ thể dễ hiểu là thông thường ai cũng nghĩ là ăn thịt, ăn hải sản là tốt cho sức khỏe. Cơ bản là như vậy. Nhưng nhiều người bị gout thì ăn các thức ăn này vào thì bệnh trầm trọng và sinh thêm bệnh.

  Trong trường hợp chọn lựa dùng số phong thủy thì số có tốt đến mấy cũng không được tách khỏi ngũ hành tương tác gắn với bản mệnh. Ai thừa thổ, thừa kim quá lại dùng số 6 và 8 đôi khi lại là trái với phong thủy và gây “phản chủ”.

  Chuyên gia Phạm Cương nhấn mạnh, có lẽ với những người điều khiển xe, ngoài việc có một biển số đẹp, VIP ra thì ý thức, trách nhiệm đảm bảo an toàn, tính mạng của mọi người tham gia giao thông lại là điều quan trọng hơn cả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chọn Biển Xe Thế Nào Cho Hợp Phong Thủy, Tài Lộc Đến Ầm Ầm – Webvision
 • Bí Ẩn Về Số 81 – Ý Nghĩa Phong Thủy Số 81 Là Gì
 • Có Phải Con Số “bốn Mùa Phát Đạt”
 • Tìm Hiểu Ý Nghĩa Số 70 Là Gì – Phong Thủy Số 70
 • Liệu Bạn Đã Biết Những “bí Ẩn” Đằng Sau
 • Ý Nghĩa Và Cách Chọn Mua Sim Lộc Phát Có Đuôi 68, 86

  --- Bài mới hơn ---

 • Sim 0364*015, Số 5 Nghĩa Là Ngũ, Bán Sim 0364*015
 • Sim 07*633, Số 3 Nghĩa Là Tài, Bán Sim 07*633
 • Tìm Hiểu Nét Đẹp Trong Đuôi Số 33. Cách Lựa Chọn Sim Chuẩn Phong Thủy
 • Sim 0788*518, Số 8 Nghĩa Là Phát, Bán Sim 0788*518
 • Ý Nghĩa Của Những Con Số !!!
 • Nhiều người làm ăn kinh doanh ai cũng mong muốn công việc thuận lợi gặp nhiều may mắn, hay nói là có nhiều Tài Lộc, Vì thế kể cả khi mua họ muốn chọn cho mình một sim lộc phát, bởi sim lộc phát với ý nghĩa may mắn, luôn đem lại sự thinh vượng, phát triển trên kinh doanh cũng như trong công việc.

  Ý nghĩa và Cách chọn mua sim lộc phát theo phong thủy

  Sim lộc phát là dòng sim số đẹp có đuôi 68 hoặc 86, theo quan niệm của người xưa thì số 6 tượng trưng là con số may lắn Lộc, còn số 8 thì gọi là số Phát, và cả 2 số đêù là số chẵn, mạng phong thủy cao may mắn về tiền bạc.

  Tại sao nói sim lộc phát là sim có phong thủy cao? Thực ra Sim lộc phát là một trong những dòng sim phong thủy đẹp, sim có cặp số 68 và 86 ở đuôi số sim điện thoại, nó sẽ hút vượng khí tài lộc, chứ cho chủ nhân luôn minh mẫn may mắn trong mọi quyết định trên công việc, đặt biệt tự tin để đưa ra sự quyết đoán.

  – Vậy để mua sim lộc phát ương ý ta phải làm thế nào? Muốn mua sim lộc phát đẹp, ưng ý chúng ta không chỉ quan tâm ở cặp sim số đuôi là 68 mà chúng ta cũng cần quan tâm đến các con số xuất hiện trên tổng toàn bộ dãy số điện thoại. Vú dụ như bạn có thể chọn sim lộc phát đuôi 36568 với ý nghĩa của nó là 365 ngày lộc phát mau mắn, hoặc sim đuôi 468 ý nghĩa 4 mùa lộc phát. Ngoài ra để đảm bảo tính hài hòa và mang ý nghĩa hoàn hảo nhấtquý khách có thể sử dụng xem , để xem dòng sim hay số điện thoại quý khách đang sử dụng có hợp tuổi hợp mệnh với mình không.

  Các tiêu trí để chọn mua sim lộc phát

  + Hãy chọn mua sim lộc phát có cặp 68 và 86 lặp lại nhiều lần ví dụ sim 6868, sim 8868 tất nhiên những sim như thế này giá trịcũng không nhỏ.

  + Chọn sim lộc phát Có sự kết hợp số 1 là nhất; số 3 là tài; số 5 là phúc hoặc số 9 là mãi ở trước cặp số 68 hoặc 86. Điều đó thể hiện rõ nhất như: 168, 186 có nghĩa là nhất lộc phát, nhất phát lộc. 368, 386 có nghĩa là phát tài lộc. 568, 586 có nghĩa là năm lộc phát, năm phát lộc. 968, 986 có nghĩa là mãi lộc phát, mãi phát lộc, 1368 là sinh tài nảy lộc hay suốt đời phát lộc…

  Thực ra Sim lộc phát đẹp hay xấu tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người nếu bạn tin và tự tin vào chính con số đó bạn sẽ có may mắn. Khi mua sim lộc phát đẹp ưng ý phải căn cứ vào phong thủy.

  Giwof thì quý khách có thể an tâm chọn mua cho mình một sim lộc phát rùi đúng không ạ! cảm ownq úy khách rất nhiều xin kính chúc quý khách luôn phát tài, phát lộc với sim lộc phát đã mua từ sim3mien.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sim Đầu Số 0468, Đầu 0468, Sim Đầu Số 0468
 • Sim 0468, Sim Lộc Phát Đuôi 68
 • Ý Nghĩa Của Những Con Số 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
 • Ý Nghĩa Số 47 Thiên Thần
 • Ý Nghĩa 3 Số Cuối Điện Thoại Nói Lên Điều Gì Trong Sim Số Đẹp
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100