Top 8 # Biển Số Xe Đuôi 88 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Sachlangque.net

Sim 081*7788, Sim Phát Phát Đuôi 88

Tìm sim nhanh

XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

Bỏ đuôi 7788 Bỏ lọc đầu số 08 Bỏ lọc tất cả

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*7788

Để tìm sim 7788 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*7788 Để tìm sim 7788 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*7788

Thanh Toán – Hỏi Đáp

Cam kết bán hàng

Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

Cách mua sim và thanh toán

Kiểm tra sim còn hay đã bán

Đăng ký thông tin sim

Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Phân loại mệnh theo năm sinh

Chọn nhanh sim phong thủy

29

Âm Lịch: Ngày 29, Tháng 11, Năm 2020 Là Ngày Giáp Ngọ, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Niên mệnh: Thổ + (Bích thượng thổ)

Giờ hoàng đạo:

XEM TỬ VI THEO CÁC NĂM MIỄN PHÍ

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng ThanhCSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy MinhCSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị HuyềnCSKH 4: 0834.95.9999 Đức TùngCSKH 5: 0938.62.62.62 Văn ThạchGóp ý – Khiếu nại: 097.98.33333 Mr DũngHỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ MinhKế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Thanh Toán – Hỏi Đáp

[ Khuyến mãi ] Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

Hướng dẫn mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau: ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1 ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h. ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

Vì sao lại là Phong Thủy ?

Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

Tin được xem nhiều nhất

VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2018

Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch

Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy

Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy

Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

Đơn Hàng Mới Hôm Nay

Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

Giao sim trong ngày

Nguyễn Trần HaoĐôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập Đặt sim: Viettel 0*877797 Nguyễn Văn MinhCông an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la Đặt sim: Vinaphone 0*422012 Nguyễn Xuân Huy109 trường chinh Đặt sim: Viettel 0*551168 Thu ThủyXuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH Đặt sim: Vietnamobile 0*136979 đào Văn Chủ48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong Đặt sim: Viettel 0*051995

Biển Số Xe 88 Là Của Tỉnh Nào?

Cũng giống như biển số xe các tỉnh, thành trên toàn quốc, biển số xe Vĩnh Phúc được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Theo đó, biển số xe tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định có ký hiệu mã số đầu là 88.

Vĩnh Phúc là một tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam, với tổng diện tích tự nhiên là 1.231 km2. Phía Bắc tỉnh Vĩnh Phúc giáp tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên; phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ; phía Nam giáp Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ (Hà Nội); phía Đông giáp huyện Sóc Sơn và Đông Anh (Hà Nội).

Vĩnh Phúc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là cầu nối giữa các tỉnh phía Tây Bắc với Hà Nội và Đồng bằng châu thổ sông Hồng. Chính vì vậy, tỉnh Vĩnh Phúc có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực và quốc gia.

Biển số xe Vĩnh Phúc có ký hiệu mã số đầu là 88

Vĩnh Phúc có nhiều tiềm năng về tài nguyên du lịch với nhiều danh lam thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng như rừng Quốc gia Tam Đảo, thác Bản Long, hồ Đại Lải, hồ Làng Hà… Đây cũng là vùng đất có nhiều lễ hội dân gian đậm đà bản sắc dân tộc và nhiều di tích lịch sử, văn hóa như danh thắng Tây Thiên, Tháp Bình Sơn, Đền thờ Hai Bà Trưng, Đền thờ Trần Nguyên Hãn, Di chỉ Đồng Đậu…

Trong đó, mỗi huyện của Vĩnh Phúc lại có các ký hiệu biển số xe mô tô khác nhau để phân biệt. Cụ thể là:

– Thành phố Vĩnh Yên: 88-B1

– Huyện Sông Lô: 88-C1

– Huyện Lập Thạch: 88-D1

– Huyện Tam Đảo: 88-E1

– Huyện Yên Lạc: 88-F1

– Huyện Bình Xuyên: 88-G1

– Thị xã Phúc Yên: 88-H1

– Huyện Tam Dương: 88-K1

– Huyện Vĩnh Tường: 88-L1

Ký hiệu biển số xe ô tô ở tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm: 88A, 88B, 88C, 88D, 88LD.

Số 88 Có Ý Nghĩa Gì ? 88 Có Thật Sự Đẹp Không

Cùng với ý nghĩa đó người ta cũng quan niệm rằng nếu có sự xuất hiện của con sô 8 trong bất kỳ dãy số nào thì cũng thể hiện được ý nghĩa làm ăn sẽ ngày càng phát . Còn khi hai số 8 đứng gần nhau được ghép lại đứng song hành bên nhau sẽ mang ý nghĩa thật nhiều may mắn, sự phát tài, phát lộc sẽ tăng lên gấp bội.

Trong cách phát âm tiếng Hán con số 8 “Bát” gần với “Phát” vì thế ý nghĩa số 8 là mang lại phát tài phát lộc, là sự phát triển. Do đó, có rất nhiều người thích sử dụng số 8 vì ý nghĩa số 8 mang lại tài lộc cho người dùng.

Trong phong thủy thì số 8 là đại diện cho ngôi sao bát bạch thổ tinh, đây là ngồi sao đại tài tinh đem lại sự cát tường nhất so với các con số khác. Đặc biệt trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2023 nằm trong đại vận 8 nên sống trong khoảng thời gian này con người sẽ đắc lệnh. Điều này mang đến nhiều thuận lợi, may mắn. Do đó, con số này được coi là con số đẹp nhất.

Như vậy có thể thấy sự kết hợp của hai con số 8 này gần như là một điều hoàn hảo, đây là biểu tượng cho sự phát tài, phát lộc, gặp may mắn, thuận lợi mãi mãi.

Ý nghĩa số 88 trong sim phong thủy

Theo quan niệm sim phong thủy, người ta thường lấy số cuối của dãy sim số để xác định hợp số đó có hợp với mệnh của chủ nhân hay không. Với số 8 là con số hợp với mệnh Thổ, bởi vậy đây là con số hợp với những người mệnh Thổ.

Còn khi xét về sự cân bằng âm dương trong sim phong thủy cũng sẽ biểu hiện cho sự cân bằng hài hòa trong cuộc sống của mỗi người. Những số chẵn biểu tượng âm còn số lẻ biểu tượng dương. Số 88 có 2 số 8 đều chẵn mang hành âm. Tuy nhiên, với ý nghĩa tốt của nó về sự Phát lên thì hầu như người ta không mấy quan trọng ý nghĩa này của nó. Hơn nữa đây là hai con số lặp lại rất dễ nhớ nên được rất nhiều người ưa chuộng.

Qua sự phân tích và nắm được ý nghĩa của đầu số 88 như trên chắc hẳn các bạn đã hiểu vì sao sự xuất hiện của con số 88 lại được nhiều người ưa chuộng đến như vậy. Bởi những cuộc sống ai cũng mong muốn sẽ công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ. Ý nghĩa phát phát của con số 88 chắc hẳn là điều mong ước trong cuộc sống không phải của riêng ai.

Nếu có như cầu tìm kiếm những sim số đẹp, để cầu mong công việc thuận lợi, đời sống ấm no, hãy tìm đến chúng tôi để được tư vấn và lựa chọn những sim số ưng ý nhất.

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Công Ty TNHH DV Viễn Thông 24h

Mst: 0106798928

Website: www.chosim24h.com

Hotline: 0932.04.04.04 – 0975.04.04.04 – 0975.04.04.04 – 0974.04.04.04

Tel: (024) 223 99999 – (028) 36 06 8888

Quản lý: 0965.22.9999 – 0904.666.666 – 0845.000.000

Địa chỉ: Số 3, hòa sơn, chúc sơn, chương mỹ, hà nội

Địa chỉ: 813 hưng phú, p9, Q8, TP Hồ chí minh

Văn phòng giao dịch trên 63 tình thành toàn quốc.

Chosim24h.com xin chân thành cảm ơn !

#4 Ý Nghĩa Số 88 Là Gì? Liệu Con Số 88 Có Thực Sự Đẹp Như Lời Đồn

Đầu tiên chúng ta hoàn toàn có thể hiểu số 88 có ý nghĩa gì thông qua cấu tạo số của nó. Số 88 là con số được cấu thành đặc biệt, là sự lặp lại của 2 số 8.

Số 8 trong tiếng Hán được phiên âm là Phát. Chữ Phát được hiểu là chữ phát trong phát tài lộc, phát công danh mang lại sự phát triển và thịnh vượng. Bởi vậy con số 8 được rất nhiều người tin dùng.

Hình 1: Ý nghĩa số 88 theo cấu tạo số

Số 8 trong Cửu tinh đồ pháp còn là con số đại diện cho sao Bát Bạch thổ tinh, đây là chòm sao mang lại sự cát tường, như ý cho chủ nhân. Do đó, số 8 được coi là con số đẹp trong vận niên. Khi số 8 đứng một mình đã đẹp vậy, 2 số 8 ghép lại thành số 88 làm tăng thêm ý nghĩa may mắn và phát đạt cho thân chủ.

Số 88 có ý nghĩa gì theo âm dương tương phối

Hình 2: Ý nghĩa số 88 trong âm dương tương phối

Âm dương tương phối trong số sim ảnh hưởng trực tiếp tới vượng khí mà chủ nhân có thể nhận được. Số lẻ được quy ước là con số mang vượng dương, những số chẵn là con số được quy ước mang vận âm. Xét ý nghĩa số 88 trong âm dương thì đây là con số lệch âm nhiều vì thế bạn cần kết hợp thêm các số lẻ để đảm bảo tính hài hòa âm dương mới nhận được nhiều vượng khí tốt cho gia chủ.

Số 88 có ý nghĩa gì theo con số bản mệnh

Mỗi người mang một mệnh, mỗi con số sẽ mang một hành khác nhau và để biết một dãy số, 1 con số mang hành gì chúng ta thường xét con số cuối cùng. Số 8 là con số thuộc hành Thổ do đó số 88 chính là con số mang hành Thổ, con số may mắn của những người mệnh Thổ.

3. Ai nên dùng số 88 để hưởng trọn ý nghĩa tốt đẹp của con số này?

Có một sự thật mà chúng ta phải thừa nhận rằng ý nghĩa số 88 là rất đẹp, con số này có thể mang tới cho chủ sở hữu sự thịnh vượng, phát triển phát tài, phát lộc tuy nhiên không phải người nào cũng phù hợp. Người hợp thì sẽ nhận được nhiều linh khí tốt, ngược lại người không hợp sẽ bị khắc chế và có nguy cơ đối mặt với những xui xẻo mà con số mang lại.

Hình 3: Số 88 mang lại nhiều tài lộc cho người làm ăn

Những người làm ăn kinh doanh nên sử dụng số 88

Những người làm ăn kinh doanh nên tận dụng triệt để ý nghĩa số 88 mang lại. Số 8 nhận được nhiều vượng khí từ sao Bát Bạch sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thân chủ sẽ phát tài phát lộc và gặp nhiều thuận lợi.

Bên cạnh đó, những người làm ăn kinh doanh buôn bán muốn tìm kiếm cho mình một vật phẩm phong thủy có khả năng chiêu tài kích lộc thì sim có sự xuất hiện của số 88 là một lựa chọn tuyệt vời. Số sim này mang vượng khí từ sao Bát Bạch sẽ mang tới cho bạn nhiều điều may mắn.

Ngoài ra với sự lặp lại 2 lần của số 8 đây còn là con số thể hiện đẳng cấp của những người chơi sim. Một con số đẹp mang ý nghĩa phong thủy cao thì không cớ gì lại bỏ qua sự xuất hiện của nó trong dãy số sim của bạn. Sim điện thoại đuôi 88 cũng là một gợi ý lý tưởng cho những người sinh năm 1988 để lựa chọn cho mình một số sim theo năm sinh. Bạn có thể tham khảo kho sim năm sinh 1988 của chúng tôi để lựa chọn một số cho mình.

Người mệnh Thổ và người mệnh Kim nên sử dụng số 88 trong số điện thoại

Như đã phân tích ở trên số 88 là con số mang hành Thổ vì thế sẽ tương sinh với người mang hành Kim và tương hỗ trợ giúp cho những người mang hành Thổ. Khi sử dụng số sim này bạn sẽ nhận được vượng khí tốt giúp cho công việc làm ăn phát triển, làm đâu thắng đó, được quý nhân phù trợ.

4. Những lưu ý khi sử dụng số 88 bạn cần nhớ

Với ý nghĩa số 88 như vậy chắc chắn đây sẽ là con số được sử dụng nhiều trong đời sống cũng như trong số sim điện thoại. Khi sử dụng bạn có thể kết hợp với những con số sau để tạo nên bộ số đầy ý nghĩa từ số 88.

Hình 4: Ý nghĩa số 88 khi kết hợp với các số tạo ra bộ số đẹp

Kết hợp với số 1 tạo thành bộ Sinh phát phát

Bộ số 188 được nhiều người lựa chọn trong đuôi số điện thoại của mình với ý nghĩa sinh phát sinh. Bộ số này mang tới sự suôn sẻ và mỹ mãn cho chủ sở hữu. Con số 1 phía trước tượng trưng cho sự độc quyền, chiếm ở vị trí độc tôn.

Kết hợp với số 6 tạo thành bộ lộc phát phát 688

Hình 5: Sim tam hoa 888 luôn được săn lùng

Kết hợp số 8 tạo thành bộ tam hoa 888

Với ý nghĩa “đại phát phát” bộ số 888 thực sự khẳng định được đẳng cấp trên thị trường sim số đẹp. Với 3 con 8 đứng cạnh nhau tạo ra sức mạnh, mối liên kết chặt chẽ dễ nhớ. Sim số đẹp tam hoa 888 không chỉ thể hiện đẳng cấp của chủ nhân mà còn giúp cho chủ nhân phát tài, phát lộc trong công việc làm ăn và trong cuộc sống.

Ý nghĩa số 88 kết hợp với số 9 tạo hàm ý hoàn hảo

Bộ số 988 cũng là một bộ số đẹp được nhiều người săn đón với ý nghĩa đủ Phúc – Lộc – Thọ mang tới giá trị tốt đẹp cho thân chủ.