Top 4 # Biển Số Xe Khách Hà Nội Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachlangque.net

Tuyến Xe Khách Hà Nam, Hà Nội

Tuyến xe khách Hà Nam, Hà Nội. Các xe khách Hà Nam, Hà Nội. Vé xe Hà Nam, Hà Nội. Số điện thoại tuyến xe Hà Nam, Hà Nội.

Nhằm thuận tiện cho khách hàng đi xe Hà Nam, Hà Nội. Chúng tôi giới thiệu các tuyến xe khách đi Hà Nam, Hà Nội.

Tuyến xe khách Hà Nam, Hà Nội. Các xe khách Hà Nam, Hà Nội. Vé xe Hà Nam, Hà Nội. Số điện thoại tuyến xe Hà Nam, Hà Nội.

 Tra cứu tất cả các tuyến xe trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web

Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe. Số điện thoại các bến xe trên toàn quốc.

TT

Hà Nam đi các tỉnh

Biển kiểm soát

Tuyến hoạt động

Cự ly

(Km)

Doanh nghiệp khai thác

Giờ xuất bến tại Hà Nam

Ghi chú

Bến đi

Bến đến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Hà Nam - Hà Nội

90T – 2561

Phủ Lý

Giáp Bát

60

CPVT Ô tô

6h30

 (0351) 3851065 / 3851899

2

II

90B – 002.55

Phủ Lý

Giáp Bát

60

HTXVT

Đồng Tâm

6h30; 13h00

0351. 3 860 319

3

II

90B – 00029

Phủ Lý

Giáp Bát

60

HTXVT

 Đồng Tâm

7h00; 14h00

0351. 3 860 319

4

II

90T – 4155

Phủ Lý

Giáp Bát

60

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

6h00; 13h00

0351 3870 320

5

II

90B-001.49

Bình Lục

Giáp Bát

70

CPVT Ô tô

6h00

 (0351) 3851065 / 3851899

6

II

90T – 5932

Bình Lục

Giáp Bát

70

HTXVT

 Đồng Tâm

5h00; 10h30

0351. 3 860 319

7

II

90B – 000.68

Bình Lục

Giáp Bát

70

HTXVT

 Đồng Tâm

6h00; 11h30

0351. 3 860 319

8

II

90B – 001.15

Bình Lục

Giáp Bát

70

HTXVT

 Đồng Tâm

6h15

0351. 3 860 319

9

II

90B – 00047

Bình Lục

Giáp Bát

70

HTXVT

Đồng Tâm

7h00

0351. 3 860 319

10

II

90T – 4181

Bình Lục

Giáp Bát

70

HTXVT

 Đồng Tâm

12h00

0351. 3 860 319

11

II

90T – 2266

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

80

CPVT Ô tô

6h00

 (0351) 3851065 / 3851899

12

II

90T – 6857

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

6h30; 13h00

0351 3870 320

13

II

90B -001.67

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

90h00; 15h00

0351 3870 320

14

II

90B-000.35

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

7h00; 14h10

0351 3870 320

15

II

90B-001.35

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

10h30; 17h00

0351 3870 320

16

II

90T – 2656

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

8h00

0351 3870 320

17

II

90B-000.08

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

6h00

0351 3870 320

18

II

90T – 2488

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

14h30

0351 3870 320

19

II

90T – 2714

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

13h00

0351 3870 320

20

II

90T – 4039

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

7h30; 13h30

0351 3870 320

21

II

90B-000.37

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

8h00; 14h30

0351 3870 320

22

II

90T – 5906

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

8h30; 15h00

0351 3870 320

23

II

90T – 5868

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

6h45

0351 3870 320

24

II

90T – 2189

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

12h30

0351 3870 320

25

II

90B – 00021

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

9h30; 16h00

0351 3870 320

26

II

90B -000.46

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

5h00

0351 3870 320

27

II

90B-001.39

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

6h00; 13h00

0351 3870 320

28

II

90T – 5019

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

6h45; 14h00

0351 3870 320

29

II

90B -000.76

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

5h00; 13h00

0351 3870 320

30

II

90T – 6305

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

10h00; 16h30

0351 3870 320

31

II

90B-00069

Vĩnh Trụ

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

6h15; 13h10

0351 3870 320

32

II

90T – 6266

Kim Bảng

Giáp Bát

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

6h30

0351 3870 320

33

II

90B – 000.38

Kim Bảng

Giáp Bát

70

HTXVT

Đồng Tâm

6h30; 12h30

0351. 3 860 319

34

II

90B – 000.66

Kim Bảng

Giáp Bát

70

HTXVT

Đồng Tâm

6h00; 13h00

0351. 3 860 319

35

II

90T – 2624

Hoà Mạc

Giáp Bát

60

CPVT Ô tô

7h15

 (0351) 3851065 / 3851899

36

II

90T -3897

Hoà Mạc

Giáp Bát

60

CPVT Ô tô

6h30; 12h30

 (0351) 3851065 / 3851899

37

II

90T – 3278

Vĩnh Trụ

Gia Lâm

80

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

7h00

0351 3870 320

38

II

90B-001.14

Phủ Lý

Mỹ Đình

70

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

7h25; 14h10

0351 3870 320

39

II

90T – 3707

Bình Lục

Mỹ Đình

70

HTXVT

Đồng Tâm

6h00; 12h15

0351. 3 860 319

40

II

90B – 000.72

Bình Lục

Mỹ Đình

70

HTXVT

 Đồng Tâm

6h15; 13h15

0351. 3 860 319

41

II

90B – 001.00

Bình Lục

Mỹ Đình

70

HTXVT

Đồng Tâm

13h00

0351. 3 860 319

42

II

90T – 6935

Kim Bảng

Mỹ Đình

70

HTXVT

 Đồng Tâm

06h00; 13h00

0351. 3 860 319

43

II

90B – 002.58

Hoà Mạc

Mỹ Đình

70

HTXVT

 Đồng Tâm

7h15; 13h15

0351. 3 860 319

44

II

90B -000.28

Vĩnh Trụ

Mỹ Đình

80

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

7h15; 13h45

0351 3870 320

45

II

90T – 2709

Vĩnh Trụ

Mỹ Đình

80

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

6h15

0351 3870 320

46

II

90B – 001.89

Vĩnh Trụ

Mỹ Đình

80

HTXVT HKĐB

Lý Nhân

7h20; 15h15

0351 3870 320

47

II

90T – 2512

Kim Bảng

Yên Nghĩa

50

CPVT Ô tô

6h00

 (0351) 3851065 / 3851899

48

II

90T – 2160

Vĩnh Trụ

Sơn Tây

120

CPVT Ô tô

5h00

 (0351) 3851065 / 3851899

Tuyến xe khách Hà Nam, Hà Nội. Các xe khách Hà Nam, Hà Nội. Vé xe Hà Nam, Hà Nội. Số điện thoại tuyến xe Hà Nam, Hà Nội.

 Tra cứu tất cả các tuyến xe trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web

Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe. Số điện thoại các bến xe trên toàn quốc.

Biển Số Xe Hà Nội

Hà Nội là thủ đô đồng thời là thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Với 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Đây là tỉnh có nhiều đơn vị hành chính cấp huyện nhất cả nước.

Phân chia biển số xe Hà Nội theo quận, huyện

Biển số xe tại Hà Nội từ 29 – 33 và biển 40 trong hệ thống biển số xe các tỉnh. Với 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Biển số xe Hà Nội được phân theo quận, huyện và thị xã để thuận tiện hơn cho việc quản lý phương tiện giao thông trên địa bàn thủ đô. Biển số xe 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã trên địa bàn Hà Nội

Điểm khác biệt giữa những tấm biển báo này chỉ là ký tự số sau 2 ký tự số biểu thị mã biển số xe Hà Nội. Từ đây, nếu đi trên đường mà bạn có thắc mắc về biển số xe của một chiếc ô tô hay xe máy nào đó, hoàn toàn bạn có thể xác định được chiếc xe đó được đăng ký ở quận, huyện nào. Rất đơn giản!!

Còn đối với xe ô tô, nếu đăng ký xe tại Hà Nội thì biển số xe ô tô của bạn nhận được có thể là

+ Biển 29, 30 A XXXX dành riêng cho xe con dưới 9 chỗ ngồi. Biển 29, 30 C XXXX dành cho xe tải và xe bán tải van. Còn biển 29, 30 B XXXX dành riêng cho xe du lịch và xe khách

Từ đây có thể thấy, các kí tự số trong biển số xe Hà Nội sẽ được phân theo từng quận, huyện, thị xã. Quá thú vị phải không nào. Còn với ô tô, việc đăng ký xe và lấy biển số còn phụ thuộc vào loại phương tiện xe ô tô. Xe con, xe tải hay xe khách.

Số Điện Thoại Các Hãng Xe Khách Chất Lượng Cao Hà Nội

Hôm trước trong bài hướng dẫn kinh nghiệm đi Hà Giang bằng xe khách, không hiểu sao mình lại quên không “up” lại toàn bộ danh sách và số điện thoại của các hãng xe khách chất lượng cao từ Hà Nội đi Hà Giang để các bạn liên hệ đặt chỗ.

Như trong các bài viết trước, Văn Nguyễn đã nói rõ là hiện nay xe khách đi Hà Giang rất nhiều. Bạn chỉ cần ra bến xe Mỹ Đình là bắt được xe đi Hà Giang. Tuy nhiên, lời khuyên của mình dành cho các bạn đi du lịch là nên nhảy lên các hãng xe khách chất lượng cao để đảm bảo sức khỏe và sinh hoạt.

Số điện thoại xe khách Hà Nội đi Hà Giang

Và đây là danh sách các hãng xe khách từ Hà Giang đi Hà Giang cũng như số điện thoại của từng hãng xe cụ thể.

– Số điện thoại hãng xe Bằng Phấn chạy Hà Nội – Hà Giang: địa chỉ ở 100 Trần Phú, tổ 15 Minh Khai, TP Hà Giang. Điện thoại: 0219.388.7867 – 0915.223.171

– Số điện thoại của hãng xe Cầu Mè chạy Hà Nội – Hà Giang: địa chỉ tại số 10, tổ 18, P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang. Điện thoại: 02193.862.206 – 0946.509.479 – 0948.773.033 – 0912.848.216 – 0983.823.780.

– Số điện thoại của hãng xe chất lượng cao Hiền Hương chạy Hà Nội- Hà Giang: 0972 423636

– Số điện thoại xe Quang Vinh chạy tuyến Hà Nội đi Hà Giang: 0912 502267

– Còn đây là SĐT của xe Ngọc Sơn: 0913 036456 (Hà Nội-Hà Giang)

– Số điện thoại hãng xe khách Hưng Thành tại bến Hà Nội 0988 287741 và tại Hà Giang : 0989 416416

– Số điện thoại xe CLC Hải Vân: Tại Hà Nội gọi 0944 962323 – (04) 37222588 còn tại Hà Giang gọi số 0946 692323

Như năm ngoái mà Văn Nguyễn viết thì hầu như các xe CLC chỉ chạy ban đêm vì khách đi đêm là nhiều.Tuy nhiên năm nay, mình lại gặp có một số xe chạy vào ban ngày. Nói chung cũng thay đổi và đa dạng.

Để có đầy đủ thông tin, bạn cứ đào xới kỹ blog này của Văn Nguyễn là sẽ có tất cả những gì mà bạn đang cần tìm để có một “chuyến Hà Giang du hí” đáng ghi nhớ…

Kinh nghiệm đặt vé xe khách đi Hà Giang

Nếu vào mùa cao điểm như từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau thì nên đặt vé xe khách trước từ 1-2 tuần nếu bạn đi vào cuối tuần.

Nếu đi các ngày trong tuần thì nên gọi điện trước từ buổi trưa hoặc chiều nếu đi vào buổi tối.

Thông thường các hãng xe sẽ hẹn bạn ra bến xe Mỹ Đình trước 1 giờ đồng hồ. Chẳng hạn 8-9 giờ tối xe chạy thì có lẽ bạn nên ra từ 7 giờ. Bởi có nhiều lần mặc dù đã gọi điện đặt chỗ rồi nhưng ra cũng chẳng biết đâu mà lần, chậm chân thì có người khác chiếm mất chỗ dù đã hẹn.

Nếu các bạn tổ chức đi theo nhóm đông từ 3-4 người trở lên tới 10-15 người càng cần phải đặt vé và dặn dò giữ chỗ trước cho kỹ.

Bạn không thể bỏ qua những bài quan trọng sau đây:

Hỏi và đáp về du lịch Hà Giang

Biển Số Xe Ởvà Hà Nội

– Theo ông Đỗ Hải Long – Cán bộ trực ban Phòng CSGT Công an chúng tôi thì biển kiểm soát xe của các quận, huyện tại chúng tôi được quy định như sau: Q.1: T; Q.2, Q.Thủ Đức, Q.9: X; Q.3: F và B (trong đó B là biển số có mộc nhưng không phản quang); Q.4: Z và C (C là biển số không phản quang); Q.5: H; Q.6; K và E (E là biển số không phản quang); Q.7, H.Nhà Bè, H.Cần Giờ: Z, Q, F (51F1 và 51FA chỉ dành riêng cho Cần Giờ; Q là biển số không phản quang); Q.8: L; Q.10: U; Q.11: M; Q.12, H.Hóc Môn, H.Củ Chi: Y; Q.Bình Thạnh: S; Q.Bình Tân, H.Bình Chánh: N; Q.Tân Bình, Tân Phú: P; Q.Gò Vấp: V (hiện nay biển số cấp mới có chữ R); Q.Phú Nhuận: R (hiện nay biển số cấp mới có chữ V).

;

Xe biển 4 số:Quận 1: T;Quận 2, Quận 9, Thủ Đức: X;Quận 3: F;Quận 4, Quận 7, Nhà Bè: Z;Quận 5: H;Quận 6: K;Quận 8: L;Quận 10: U;Quận 11: M;Quận Bình Tân, Bình Chánh: N;Quận 12, Hóc Môn, Củ Chi: Y;Quận Tân Bình, Tân Phú: P;Quận Bình Thạnh: S;Quận Gò Vấp: V;Quận Phú Nhuận: R;Ví dụ: 52T2 0001 nghĩa là xe được đăng kí tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ký hiệu biển xe máy 5 số tại Tp. HCM – Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh:

Quận 1: 59-T1 XXXXX

Quận 2: 59 -B1 XXXXX

Quận 3: 59-F1 XXXXX

Quận 4: 59-C1 XXXXX

Quận 5: 59-H1 XXXXX

Quận 6: 59-K1 XXXXX

Quận 7: 59-C2 XXXXXX

Quận 8: 59-L1 XXXXX

Quận 9: 59-X1 XXXXX

Quận 10: 59-U1 XXXXX

Quận 11: 59-M1 XXXXX

Quận 12: 59-G1 XXXXX

Quận Tân Bình : 59-P1 XXXXX

Quận Tân Phú: 59-D1 XXXXX

Quận Bình Thạnh: 59-S1 XXXXX

Quận Gò Vấp: 59-V1 XXXXX

Quận Phú Nhuận: 59-E1 XXXXX

Quận Thủ Đức: 59-X2 XXXXX

Quận Bình Tân: 59-N1 XXXXX

Huyện Bình Chánh: 59-N2 XXXXX

Huyện Nhà Bè: 59-Z1 XXXXX

Huyện Cần Giờ: 59-Z2 XXXXX

Huyện Hóc Môn: 59-Y1 XXXXX

Huyện Củ Chi: 59-Y2 XXXXX

Ví dụ: 59T2 000.01 nghĩa là xe môtô 2 bánh từ trên 50cc đến dưới 150cc được đăng kí tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Xe gắn máy 2 bánh từ 50cc trở xuống có ký hiệu dạng 59TA 000.01.Xe môtô 2 bánh từ trên 175cc có ký hiệu dạng 59A1 000.01

Thành phố Hà Nội:

Quận Ba Đình : 29B1-XXXXX

Quận Hoàn Kiếm : 29C1-XXXXX

Quận Hai Bà Trưng : 29D1-XXXXX

Quận Đống Đa : 29E1-XXXXX

Quận Tây Hồ : 29F1-XXXXX

Quận Thanh Xuân : 29G1-XXXXX

Quận Hoàng Mai: 29H1-XXXXX

Quận Long Biên: 29K1-XXXXX

Quận Hà Đông : 29T1-XXXXX

Quận Cầu Giấy: 29P1-XXXXX

Thị xã Sơn Tây: 29U1-XXXXX

Huyện Ba Vì: ???

Huyện Chương Mỹ: ???

Huyện Đan Phượng: ???

Huyện Đông Anh: ???

Huyện Gia Lâm : 29N1-XXXXX

Huyện Hoài Đức: 29X5-XXXXX

Huyện Mê Linh: ???

Huyện Phú Xuyên: ???

Huyện Phúc Thọ: ???

Huyện Quốc Oai: 29V7-XXXXX

Huyện Sóc Sơn: 29S6-XXXXX

Huyện Thanh Oai : 29X7-XXXXX

Huyện Thanh Trì: 29M1-XXXXX

Huyện Thạch Thất: ???

Huyện Thường Tín: 29Y5-XXXXX

Huyện Từ Liêm: 29L1-XXXXX

Huyện Mỹ Đức: 29Y1-XXXXX

Huyện Ứng Hòa: 29Y3-XXXXX

Các kí hiệu chữ cái xuất hiện trên biển số xe như QT, DA, KC, TM vẫn luôn mang lại sự tò mò cho nhiều người. Chính vì vậy, đôi khi vẫn có những cuộc tranh cãi thú vị xung quanh những kí tự này.

Thực tế, các kí tự này đều được quy định trong Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 Bộ Công an đã ban hành. Thông tư này quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Biển số xe của cơ quan Nhà nước

Xe không làm kinh doanh của cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan quyền lực nhà nước; cơ quan xét xử, kiểm sát; lực lượng Công an nhân dân; các cơ quan của Đảng; tổ chức chính trị – xã hội: Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, series biển số sử dụng một trong 5 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E.

Biển số xe của doanh nghiệp, cá nhân

Xe của các doanh nghiệp; xe làm kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức sự nghiệp; sự nghiệp có thu; xe cá nhân: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen. Series biển số sử dụng một trong 15 chữ cái sau đây: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.

Xe của các liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài có ký hiệu “LD”.

Xe của các dự án có ký hiệu “DA”.

Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc có ký hiệu “R”.

Biển số xe trong quân đội

Các xe mang biển kiểm soát màu đỏ: Ký hiệu chữ gồm hai chữ cái đi liền nhau, trong đó chữ cái đầu tiên có nghĩa là:

A: Quân đoàn. Ví dụ, AA là Quân đoàn 1, AB là Quân đoàn 2.

B: Bộ Tư lệnh hoặc Binh chủng. Ví dụ, BT là Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, BD (Bộ Tư lệnh Đặc công), BH (Bộ Tư lệnh Hóa học), BC (Binh chủng Công Binh), BT (Binh chủng Thông tin liên lạc), BP (Bộ tư lệnh Biên phòng).

H: Học viện. Ví dụ, HB là Học viện lục quân, HH là Học viện quân y.

K: Quân khu. Cụ thể: KA (Quân khu 1), KB (Quân khu 2), KC (Quân khu 3), KD (Quân khu 4), KV (Quân khu 5), KP (Quân khu 7), KK (Quân khu 9), KT (Quân khu Thủ đô).

Q: Quân chủng. Cụ thể: QP (Quân chủng Phòng không), QK (Quân chủng Không quân), QH (Quân chủng Hải quân).

T: Tổng cục. Cụ thể: TC (Tổng cục Chính trị), TH (Tổng cục Hậu cần), TK (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), TT (Tổng cục kỹ thuật), TM (Bộ Tổng Tham mưu).

Xe quân đội làm kinh tế có ký hiệu “KT”.

Biển số xe cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài

Xe của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài có thân phận ngoại giao, làm việc cho các tổ chức đó: biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có series ký hiệu QT hay NG màu đỏ. Riêng biển số xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc, có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký.

Xe của tổ chức; văn phòng đại diện; cá nhân người nước ngoài (kể cả lưu học sinh): biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN”.

(Theo Autodaily)