Top 9 # Các Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Ô Tô B2 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Sachlangque.net

Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe B2

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng B2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Oto, Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Xe Máy, 120 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy, Bài Thi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe, Đề Thi Trắc Nghiệm Anh Văn Bằng B, 150 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe A1, 150 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy, Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe A1, Mẹo Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe A1, Đề Thi Trắc Nghiệm Bằng A1, Đề Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe, Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe B2, Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe Máy, Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe A1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe A1, Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe A1, Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe B2, Bài Tập Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy, Đề Thi Trắc Nghiệm Bằng C, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe B2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng A1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy A1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe ô Tô, Trắc Nghiệm Tin Học Bằng A, Đề Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe B2, Chấm Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Máy, Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy, Trắc Nghiệm Eq Bằng Hình ảnh, Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe Hạng A1, Trắc Nghiệm Iq Bằng Tiếng Anh, Tạo 1 Bài Trắc Nghiệm Đơn Giản Bằng Flash, Soạn Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Excel, Cách Chấm Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Máy, Chấm Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Điện Thoại, Phiếu Trắc Nghiệm Cham Bang Phan Mem, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh, Phương Trình 8x−8+11x−11=9×9+10×10 Có 2 Nghiệm X1 X2 . Tổng 2 Nghiệm Bằng, Trắc Nghiệm Nhân Trắc Học, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Voz, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ic3 Gs4, Mẫu Bài Thi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lí 11 Bài 10, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lí 11, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 31, Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa ôn Thi Đại Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lí 10, Một Số Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Tảo Hôn, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ic3 Có Đáp án, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Có 10 Câu, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Có 50 Câu Hỏi, Đề Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Học Kì 1, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Có 30 Câu Hỏi, Bai Tap Trac Nghiem Lop 9, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Gồm 20 Câu Hỏi, Bài Tập Trắc Nghiệm Đảo Ngữ ôn Thi Đại Học, Một Số Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 10, Một Số Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 11, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lí 11 Bài 9, 1 Bài Thi Trắc Nghiệm Gồm 12 Câu Hỏi, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lí 12, Bài Thi Trắc Nghiệm Là Gì, Trắc Nghiệm Môn Erp, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Erp, Bài Thi Trắc Nghiệm Có 10 Câu, Trắc Nghiệm Địa Lí Bài 3 Có Đáp án Lớp 11, Bài Thi Trắc Nghiệm Lái Xe A1, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Gồm 50 Câu Hỏi, Bài Thi Trắc Nghiệm Hà Nội, Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa, Trắc Nghiệm Tin Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Eq, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đô Thị Hóa, 1 Bài Thi Trắc Nghiệm Gồm 20 Câu Hỏi, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa 9, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa 8 Học Kì 2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa 8, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa 11, Bài Thi Trắc Nghiệm Xe Máy, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa 10, Bài Thi Trắc Nghiệm Lái Xe B2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lý Thi Đại Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đồ Thị Hàm Số, Bài Thi Trắc Nghiệm Xã Hội Học, Bài Trắc Nghiệm Địa Lý 12, Trắc Nghiệm Ic3, Trắc Nghiệm Vật Lý 10, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ô Tô, Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Học Kì 2 Có Đáp án, Trắc Nghiệm Vật Lý 11, Trắc Nghiệm Vật Lý 12, Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Học Kì 1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 9,

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng B2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Oto, Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Xe Máy, 120 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy, Bài Thi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe, Đề Thi Trắc Nghiệm Anh Văn Bằng B, 150 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe A1, 150 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy, Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe A1, Mẹo Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe A1, Đề Thi Trắc Nghiệm Bằng A1, Đề Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe, Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe B2, Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe Máy, Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe A1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe A1, Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe A1, Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe B2, Bài Tập Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy, Đề Thi Trắc Nghiệm Bằng C, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe B2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng A1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy A1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe ô Tô, Trắc Nghiệm Tin Học Bằng A, Đề Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe B2, Chấm Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Máy, Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Bằng Lái Xe Máy, Trắc Nghiệm Eq Bằng Hình ảnh, Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Lái Xe Hạng A1, Trắc Nghiệm Iq Bằng Tiếng Anh, Tạo 1 Bài Trắc Nghiệm Đơn Giản Bằng Flash, Soạn Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Excel, Cách Chấm Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Máy, Chấm Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Điện Thoại, Phiếu Trắc Nghiệm Cham Bang Phan Mem, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh, Phương Trình 8x−8+11x−11=9×9+10×10 Có 2 Nghiệm X1 X2 . Tổng 2 Nghiệm Bằng, Trắc Nghiệm Nhân Trắc Học, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Voz, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ic3 Gs4, Mẫu Bài Thi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lí 11 Bài 10,

Những Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe B2

Thông thường với những người ai đang có nhu cầu học thi bằng lái xe b2 thì các bộ đề thi sất hạch và những câu hỏi thi bằng lái xe b2 luôn là thông tin mà họ có nhu cầu tìm hiểu và tham khảo nhiều nhất . Tuy nhiên có được nó rồi làm sao để học và ghi nhớ một cách nhanh nhất thì không phải ai cũng có thể làm được hoặc biết cách làm đơn giản và dễ nhất.

Học ít nhớ nhiều thi nhanh có bằng sớm

Vì có tới gần một nữa ngàn câu hỏi nên chắc chắn rất khó khăn để các bạn học hết nên chúng tôi phân ra các dang câu hỏi và định hướng cách trả lời các bạn chỉ cần áp dụng vào là đảm bảo tỉ lệ đậu là gần như tuyệt đối các dạng câu hỏi như sau

– Đối với câu hỏi có dạng hành vi cấm các bạn chọn ” .. tất cả ”

– Dạng câu hỏi về kinh doanh tải : tất cả

– Câu hỏi về đạo đức : chọn tất cả

– Các câu về đường cao tốc có tốc độ thì lấy đáp án tốc tộ cao nhất trừ cho 30 thì ra tốc độ cho phép và chọn nó.

– Câu hỏi về quá khổ quá tải thì cứ cơ quan có thẩm quyền mà phang

– Cái nào mà hỏi về cấm đi cấm đỗ không cho dừng thì .. cứ UBND mà chấm

– Các câu hỏi về khái niệm thì : cơ giới đường bộ có cả xe máy điện , thô sơ bộ thì phải phàng cả xe đạp và xe máy

– Các thứ hỏi về ” làn đường ” thì nhất quyết phải check vô ” an toàn giao thông ”

– Cái nào hỏi về ” phần đường xe chạy ” thì loại sạch cái gì có an toàn giao thông

– Khi nào gặp câu hỏi về ” gương , còi , đèn ” cứ câu 1 mà đập mạnh tay

– Câu về biển báo đặt trước ngã 3 thì hỏi 1 dòng chọn câu 1, câu hỏi 2 dòng thì chọn câu 3

Tổng Hợp Các Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Hạng B2 Tại Hà Nam

Tổng hợp các câu hỏi thi bằng lái xe hạng B2 tại Hà Nam

1/ Thế nào là bằng lái xe ô tô hạng B2?

Bằng lái xe ô tô hạng B2 là một loại giấy phép lái xe cấp cho người hành nghề lái xe, được phép lái các loại phương tiện sau:

+ Xe ô tô con đến 9 chỗ ngồi, bao gồm cả ghế lái.

+ Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500kg.

+ Máy kéo kéo một rơ – mooc có trọng tải thiết kế dưới 3.500kg.

Bằng lái xe hạng B2 số sàn được phép lái các phương tiện có thiết kế như trên nhưng số tự động.

2/ Thời gian đào tạo bằng B2 là bao lâu?

Thời gian đào tạo bằng lái xe ô tô hạng B2 là 3 tháng. Chương trình đào tạo là 588 giờ lý thuyết và thực hành. Trong đó, lý thuyết là 168h, thực hành lái xe là 420h.

Trong quá trình học, Việt Úc sẽ đưa ra các bài kiểm tra bộ môn. Sau khi kết thúc khóa học, học viên cần trải qua kì thi cấp chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo tại trường đào tạo lái xe Việt Úc. Học viên nào không vượt qua được kỳ thi cấp chứng chỉ tại trường sẽ không đủ điều kiện dự thi sát hạch bằng lái xe B2 do Sở Giao Thông Vận Tải tổ chức.

Với những bạn học viên thi trượt kỳ thi cấp chứng chỉ sơ cấp tại trường, Việt Úc sẽ hỗ trợ để các thí sinh thi lại cho đến khi đỗ để đủ điều kiện dự kỳ thi sát hạch.

3/ Học bằng lái xe ô tô hạng B2 tại Hà Nam ở đâu?

Nhiều người trước khi chọn Việt Úc cũng băn khoăn không biết ở Hà Nam nên học lái xe ô tô hạng B2 ở Cao đẳng nghề Hà Nam, trường đào tạo lái xe Công Đoàn hay trường nghề Việt Úc Hà Nam? Theo các đánh giá của một số học viên chọn Công Đoàn hay cao đẳng nghề Hà Nam họ cho rằng môi trường học tập tại Việt Úc tương đối đầy đủ, hệ thống xe tập lái, sân tập lái đạt chuẩn và XỊN hơn. Các giáo viên bên Việt Úc nhiệt tình với học viên hơn.

Do đó, nếu muốn học lái xe hạng B2 tại Hà Nam bạn đừng bỏ qua trường nghề Việt Úc.

4/ Vì sao bạn nên chọn trường dạy lái xe Việt ÚC?

Vì trường nghề Việt Úc chắc chắn giúp bạn cầm được tấm bằng lái xe hạng B2 sau 3 tháng đào tạo. Với hệ thống sân tập lái đạt chuẩn, xe tập lái hiện đại, tân tiến, đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm giảng dạy sẽ giúp bạn có được những kiến thức trọng tâm nhất để vượt qua bài thi lý thuyết. Chúng tôi có các mẹo giúp học viên đạt điểm tối đa với 11 bài thi sa hình hóc búa.

5/ Học phí học bằng lái xe hạng B2 là bao nhiêu?

Học phí học bằng lái xe hạng B2 tại Việt Úc là 7.200.000đ. Mức học phí này chưa bao gồm phí khám sức khỏe trước khi thi sát hạch và lệ phí đăng ký thi sát hạch. Bạn bỏ ra 7.200.000 bạn sẽ:

Biết lái xe ô tô ngay ngày đầu tiên học thực hành.

Được cung cấp đầy đủ các tài liệu học tập, băng đĩa hình ảnh đầy đủ.

Có được những kiến thức lý thuyết trọng tâm nhất, có được các mẹo thi qua 11 bài thi sa hình “dễ như ăn kẹo”.

Bạn được giáo viên đến tận nhà đưa đón đi học lái xe.

Được học lái xe ô tô 1 THẦY 1 TRÒ để đảm bảo chất lượng từng buổi học.

Bạn có thể tự lên lịch học với giáo viên, học bất kì lúc nào quỹ thời gian cho phép, không nhất thiết phải học lái xe trong giờ hành chính. Bạn học lái xe cả thứ 7, chủ nhật đến 9h tối cũng được.

6/ Lịch khai giảng khóa học B2 sớm nhất tại Việt Úc?

Ngay sau khi bạn đăng ký học lái xe tại Việt Úc, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lịch khai giảng khóa học sớm nhất khi sắp xếp được giáo viên giảng dạy. Vì hiện tại số lượng hồ sơ đăng ký thi bằng lái xe hạng B2 đã quá lớn, số lượng giáo viên giảng dạy của trường không thể cùng lúc dạy nhiều khóa học vì sợ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra của trường. Do đó, ngay khi Việt Úc sắp xếp ổn thỏa giáo viên và chương trình giảng dạy sẽ thông báo lịch khai giảng đến từng học viên.

Lịch thi sát hạch bằng B2 dành cho khóa 91 đã có nhưng số hồ sơn đăng kí học hiện đã đủ để khai giảng khóa 101. Do đó, nếu bạn muốn được học lái xe bằng B2, được dự thi lấy bằng càng sớm càng tốt thì đừng chần chờ gì nữa mà hãy nộp hồ sơ ngay hôm nay.

7/ Nộp hồ sơ đăng ký học B2 ở đâu?

Nếu bạn quyết tâm trở thành học viên của Việt Úc bạn có thể chọn 2 địa điểm để nộp hồ sơ: 1 là xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý để nộp. 2 là khu đô thị Liêm Chính, Phủ Lý (phía sau trường chuyên Biên Hòa). Cả 2 nơi đều có đầy đủ hợp đồng rõ ràng. Bạn cung cấp cho chúng tôi 6 ảnh 3*4, 2 bản phôt chứng minh nhân dân không cần công chứng và ký hợp đồng giảng dạy với trường là xong.

Khi có lịch khai giảng khóa học, Việt Úc sẽ nhắn tin hoặc gọi điện liên hệ với bạn.

8/ Biết lái xe ô tô rồi, có cần đến trường học thực hành lái xe mỗi ngày không?

Với các học viên khi đã biết lái ô tô, bạn có thể không cần có mặt đầy đủ ở các buổi học lái xe tập trung. Có thể học riêng với giáo viên những buổi học sau cùng để họ mách cho bạn những kinh nghiệm quý báu khi đi bước vào bài thi sa hình.

Bộ đề thi lý thuyết có sẵn, bạn có thể học tại nhà mà không cần đến trường vào các giờ học lý thuyết.

9/ Cần mẹo thi lấy bằng B2 tại Hà Nam, thi 1 lần là đậu

Chỉ cần bạn chọn Việt Úc – đây chính là mẹo giúp bạn thi lấy bằng B2 tại Hà Nam, thi 1 lần là đậu. Vì Việt Úc sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức mấu chốt và những bài học kinh nghiệm quý báu để bạn vượt qua kỳ thi dễ như trở bàn tay.

10/ Trường dạy lái xe Việt Úc có “bao đậu” không?

Nói về vấn đề nhạy cảm này, các học viên có thể hỏi trực tiếp giáo viên giảng dạy của trường. Việt Úc chắc chắn sẽ giúp bạn lấy được tấm bằng lái xe ô tô hạng B2 mà không cần phải sử dụng đến “phao cứu sinh”.

11/ Thi đỗ bằng lái xe B2 bao lâu thì được lấy bằng?

Sau khi thi đỗ bằng lái xe hạng B2 tại trung tâm thi sát hạch, 7 – 10 ngày sau bạn cầm chứng minh thư đến trường dạy nghề Việt Úc để lấy bằng.

12/ Bằng lái xe ô tô hạng B2 có niên hạn bằng lái không?

Bằng lái xe ô tô hạng B2 có thời hạn 10 kể từ ngày cấp. Do đó, khi sử dụng bằng lái ô tô hạng B2, các bác tài cần ghi nhớ niên hạn bằng để kịp thời làm thủ tục cấp đổi bằng khi hết hạn.

Nếu thi trượt bằng lái xe hạng B2, các thí sinh có được thi lại không?

Sau khi thi trượt bằng lái xe hạng B2, các thí sinh thường có tâm lí chán nản. Nhưng hãy phấn chấn lên, các bạn hoàn toàn có thể lấy được tấm bằng B2 ngay sau đó.

Thứ nhất, với các học viên thi trượt lý thuyết, có thể nộp tiền để thi lại lý thuyết ngay để có mặt tại kỳ thi thực hành như các học viên khác cùng khóa học. Số lần thi lại lý thuyết là không giới hạn. Chỉ cần nộp thêm tiền là có thể thi lý thuyết ngay.

Thứ hai, với học viên thi đỗ lí thuyết nhưng trượt thực hành, bạn có thể đăng ký thi lại thực hành ngay sau đó. Nhưng nếu lần thực hành thứ 2 bạn vẫn không đạt thì phải thi lại cả lý thuyết và thực hành.

Do đó, dù trường dạy lái xe bạn theo học có cam đoan sẽ “bao đậu” khi bạn chuẩn bị ký hợp đồng giảng dạy thì cũng không ai đảm bảo được khả năng bạn sẽ vượt qua như thế nào. Vì vậy, hãy “tự lực cánh sinh” bằng cách học tập cẩn thận ngay từ những bài học đầu tiên, lơ là mất tập trung sẽ chỉ khiến bạn mất thêm tiền bạc, thời gian và công sức. Chọn một ngôi trường đào tạo lái xe uy tín, chất lượng như Việt Úc sẽ giúp bạn vững tay lái khi thi sát hạch.

Các Câu Hỏi Mới Trong Bộ Đề Thi Bằng Lái Ô Tô 2022

100 câu hỏi lý thuyết điểm liệt trong bộ đề thi bằng lái ô tô 2020

Các câu bắt buộc phải chính xác khi trả lời: cấm uống rượu bia, cấm đua, cấm chạy tốc độ, cấm chạy xe , cấm lùi, ứng xử khi lái xe… Những câu hỏi này được gọi là câu hỏi bắt buộc. Nếu không trả lời đúng sẽ rơi vào điểm liệt. Kết quả lý thuyết sẽ phụ thuộc vào các câu hỏi bắt buộc này là chủ yếu. Nếu trả lời không chính xác 1 câu trong 100 câu điểm liệt sẽ bị đánh trượt và hủy kết quả.

Quy tắc giao thông: 58 câu hỏi

Kỹ thuật lái xe: 12 câu hỏi

Sa hình, tình huống khi lái xe: 30 câu hỏi

So với các năm trước, lần thay đổi này sẽ khó khăn hơn. Chỉ có duy nhất 1 phương án đúng cho câu hỏi, thay vì trước đây có thể trả lời nhiều phương án.

Câu hỏi lý thuyết mô phỏng bằng hình ảnh 3D

Điểm mới trong thi sát hạch và cấp bằng lái xe mới lần này, chính là thi mô phỏng 3D. Việc đổi mới này mang tới hiệu quả cao hơn, người thi sẽ cảm giác như đang lái xe thực sự.

Nội dung về tác hại của rượu bia và lái xe an toàn được bổ sung

Thay vì môn đạo đức lái xe như phần học cũ, việc đổi mới sẽ thay đổi đề cập khá nhiều tới tác hại rượu bia. Văn hóa giao thông phòng tránh tác hại rượu bia sẽ được đào tạo trong quá trình học

1 giờ học với hệ thống an toàn chủ động

5 giờ học với kỹ thuật lái xe

3 giờ học với môn nghiệp vụ vận tải

Tuy thời lượng khá ít, nhưng những nội dung này rất cần thiết cho việc lái xe an toàn

Minh bạch hơn trong việc thi và cấp bằng lái xe

70/100 câu hỏi điểm liệt quan trọng dạng lý thuyết (tham khảo) trong bộ đề 600 câu mới của TCĐB

Lưu ý: Trả lời sai duy nhất 1 câu điểm liệt cũng bị đánh trượt