Top 7 # Đánh Giá Xe Kona 2.0 Tiêu Chuẩn Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachlangque.net

Đánh Giá Xe Kona 2.0 Tiêu Chuẩn

Đánh Giá Xe Kona Bản Tiêu Chuẩn, Đánh Giá Xe Kona 2.0 Tiêu Chuẩn, Quy Định 842-qĐ/qutw, Ngày 06-8-2018 Của Quân ủy Trung ương Về Tiêu Chuẩn Chức Danh, Tiêu Chí Đánh G, Quy Định 842-qĐ/qutw, Ngày 06-8-2018 Của Quân ủy Trung ương Về Tiêu Chuẩn Chức Danh, Tiêu Chí Đánh G, Quy Định Số 842-qĐ/qu Ngày 06/8/2018 Của Quân ủy Trung ương Về Tiêu Chuẩn Chức Danh, Tiêu Chí Đánh G, Quy Định Số 842-qĐ/qu Ngày 06/8/2018 Của Quân ủy Trung ương Về Tiêu Chuẩn Chức Danh, Tiêu Chí Đánh G, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Trung Học Đạt Chuẩn Quốc Gia 2020, 5 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Chuẩn Quốc Gia, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Chuẩn Quốc Gia, Tiểu Luận Đánh Giá Thực Trạng áp Dụng Bộ Tiêu Chuẩn Sa 8000, Tài Liệu Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng Iii, Tài Liệu Tiểu Luận Lớp Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Bác Sĩ Chính Hạng Ii, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2 Trường Tiểu Học, Đánh Giá Ngoài Tiêu Chuẩn 2 Trường Tiểu Học, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 4 Trường Tiểu Học, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 3 Trường Tiểu Học, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Giáo Viên Tiểu Học, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường , Đánh Giá Tiêu Chuẩn 1 Trường Tiểu Học, 5 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Tiểu Học, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Tiểu Đường, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Tiểu Học Mức 1, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Sắc Đẹp, Báo Cáo Tự Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Suy Thận, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Độ Mê, Báo Cáo Tự Đánh Giá Tiêu Chuẩn 4, Báo Cáo Tự Đánh Giá Tiêu Chuẩn 1, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Iso, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Rủi Ro, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Rba, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Cà Phê, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Cá Koi, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Lốp Xe, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Lúa, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Mối Hàn, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Món ăn, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Là Gì, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Kpi, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Dự án Đầu Tư, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Brc, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Đá Quý, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Phụ Nữ Đẹp, Báo Cáo Tự Đánh Giá Tiêu Chuẩn 3, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Sơn, Đánh Giá Tiêu Chuẩn 4, Tiêu Chuẩn Đánh Giá 5 Sao, Đánh Giá Tiêu Chuẩn 1, Tiêu Chuẩn Đánh Giá 5s, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Bếp ăn Tập Thể, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Bác Sĩ, Bộ Tiêu Chuẩn Đánh Giá 5s, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Bảo Vệ, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Béo Phì, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Vết Nứt, Tiêu Chuẩn Đánh Giá, Đánh Giá Tiêu Chuẩn 3, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Cán Bộ Quản Lý, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Michelin, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Môi Trường, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Bê Tông, Đánh Giá Mazda 6 Bản Tiêu Chuẩn, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Món ăn Ngon, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Một Website, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Người Phụ Nữ Đẹp, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Cá Rồng, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Bsci, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Lãnh Đạo, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Laptop, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 4, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 3, Tiêu Chuẩn 5 Đánh Giá Trường Mầm Non, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2, Tiêu Chuẩn Đánh Giá 5s Cho Khu Vực Văn Phòng, 5 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Mầm Non, Tiêu Chuẩn Đánh Giá An Toàn Đập, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Cá Betta, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Nhà Cung Cấp, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Vết Nứt Bê Tông, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Rượu, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Sản Phẩm, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Sao Khách Sạn, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Sức Khỏe, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Vệ Sinh Nhà ở, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Về Kỹ Thuật, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Tai Nghe, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trẻ 5 Tuổi, Danh Mục Tiêu Chuẩn Quốc Gia, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Tiếng Anh Là Gì, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Tiết Dạy, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Resort, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Rèn Luyện Thân Thể, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Nhà Hàng, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Nhà Hàng 5 Sao, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Nhà Thầu, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Mầm Non, Tiêu Chuẩn Đánh Giá ô Nhiễm Đất, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Phần Mềm, Đánh Giá Accent Bản Tiêu Chuẩn,

Đánh Giá Xe Kona Bản Tiêu Chuẩn, Đánh Giá Xe Kona 2.0 Tiêu Chuẩn, Quy Định 842-qĐ/qutw, Ngày 06-8-2018 Của Quân ủy Trung ương Về Tiêu Chuẩn Chức Danh, Tiêu Chí Đánh G, Quy Định 842-qĐ/qutw, Ngày 06-8-2018 Của Quân ủy Trung ương Về Tiêu Chuẩn Chức Danh, Tiêu Chí Đánh G, Quy Định Số 842-qĐ/qu Ngày 06/8/2018 Của Quân ủy Trung ương Về Tiêu Chuẩn Chức Danh, Tiêu Chí Đánh G, Quy Định Số 842-qĐ/qu Ngày 06/8/2018 Của Quân ủy Trung ương Về Tiêu Chuẩn Chức Danh, Tiêu Chí Đánh G, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Trung Học Đạt Chuẩn Quốc Gia 2020, 5 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Chuẩn Quốc Gia, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Chuẩn Quốc Gia, Tiểu Luận Đánh Giá Thực Trạng áp Dụng Bộ Tiêu Chuẩn Sa 8000, Tài Liệu Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng Iii, Tài Liệu Tiểu Luận Lớp Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Bác Sĩ Chính Hạng Ii, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2 Trường Tiểu Học, Đánh Giá Ngoài Tiêu Chuẩn 2 Trường Tiểu Học, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 4 Trường Tiểu Học, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 3 Trường Tiểu Học, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Giáo Viên Tiểu Học, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2 Của Trường , Đánh Giá Tiêu Chuẩn 1 Trường Tiểu Học, 5 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Tiểu Học, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Tiểu Đường, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trường Tiểu Học Mức 1, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Sắc Đẹp, Báo Cáo Tự Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Suy Thận, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Độ Mê, Báo Cáo Tự Đánh Giá Tiêu Chuẩn 4, Báo Cáo Tự Đánh Giá Tiêu Chuẩn 1, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Iso, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Rủi Ro, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Rba, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Cà Phê, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Cá Koi, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Lốp Xe, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Lúa, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Mối Hàn, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Món ăn, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Là Gì, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Kpi, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Dự án Đầu Tư, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Brc, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Đá Quý, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Phụ Nữ Đẹp, Báo Cáo Tự Đánh Giá Tiêu Chuẩn 3, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Sơn, Đánh Giá Tiêu Chuẩn 4, Tiêu Chuẩn Đánh Giá 5 Sao, Đánh Giá Tiêu Chuẩn 1, Tiêu Chuẩn Đánh Giá 5s,

Hyundai Kona 2.0 Tiêu Chuẩn 2022

Phong cách thiết kế mới trên Hyundai Kona 2020 là sự kết hợp các đường điêu khắc với một phong cách thời trang. Hyundai Kona 2019 mới mang thiết kế biểu cảm từ mọi góc nhìn. Thân xe cơ bắp cùng các đường gân dập nổi mạnh mẽ làm nổi bật thiết kế đậm chất SUV. Mâm xe kiểu thể thao, kết hợp mái vòm và thân xe hai tông màu tương phản khiến chiếc xe luôn nổi bật.

Giá xe Hyundai Kona tiêu chuẩn 2020

Giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ, tiền biển. Kể từ ngày 28/06/2020 giảm 50% lệ phí trước bạ tới ngày 30/12/2020 với các dòng xe Hyundai. Ví dụ Hyundai Kona 2.0 Tiêu Chuẩn 2020 ở Hà Nội sẽ có giá rơi vào tầm 680 Triệu. Tùy vào tỉnh, thành phố nơi đăng ký sẽ có thuế trước bạ và tiền đăng ký biển khác nhau và phí thủ tục thay đổi theo thời gian.

Giá trên cũng chưa đi kèm các ưu đãi và khuyến mãi của Hyundai Đông Đô.

Liên hệ ngay Hotline: 0968.863.493 để nhận báo giá tốt nhất Hyundai Kona 2.0 Tiêu Chuẩn 2020.

☆ Tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, thông tin mới, chính xác nhất

☆ Tư vấn mua xe Santafe trả góp, hỗ trợ mọi thủ tục, Bao đậu hồ sơ

☆ Cho vay từ 70-90% giá trị xe

☆ Lãi xuất cho vay tốt nhất thị trường

☆ Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm hoàn tất biển số xe

☆ Hỗ trợ mua xe đã qua sử dụng giá tốt nhất thị trường, nhanh chóng trong ngày

☆ Giao xe tận nhà, toàn quốc

Đầu xe Hyundai Kona Tiêu Chuẩn 2020.

Kona 2020 có thiết kế lưới tản nhiệt dạng Cascading Grille mới thay vì kiểu 6 cạnh truyền thống. Dải đèn pha hẹp, mang lại ấn tượng khác biệt so với các dòng SUV mà Hyundai đang có.

Hệ thống chiếu sáng LED được sử dụng rộng rãi, bao gồm cả ở đèn ban ngày và đèn pha. Bên cạnh đó, trang trí màu bạc đã được áp dụng cho đèn sương mù và hút gió phía dưới.

Đèn pha mảnh với dải bóng LED chiếu sáng ban ngày như một dải kim cương lấp lánh là chi tiết thiết kế tinh tế và nổi bật trên Hyundai Kona 2020

Thiết kế Phần đuôi xe

Đèn hậu dạng LED – Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ – Nẹp sườn mạ chrome hai bên thân xe – Cánh hướng gió phía sau tích hợp đèn báo – Mâm xe thể thao

Động cơ Turbo tiên tiến và mạnh mẽ kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hiện đại cùng hệ thống dẫn động bốn bánh chủ động 4WD sẽ mang đến cho bạn những giây phút trải nghiệm an toàn và tuyệt vời dù với bất cứ địa hình nào cùng Kona tieu chuẩn 2020

Với tính năng điều khiển góc nghiêng thân xe cải thiện và nâng cao sự ổn định và linh hoạt. Kona 2018 tích cực phân phối mô men xoắn giúp Kona 2020 nhanh nhẹn ngay cả trên những đoạn đường cong.

Tất cả mang đến sự trải nghiệm niềm vui trên bất cứ chặng đường nào bạn đặt chân tới!

Màn hình cảm ứng 7 “giúp mọi thứ dễ dàng tiếp cận với Apple CarPlay ™ và Android Auto ™. Thể hiện chính mình với những bản nhạc hàng đầu. Hệ thống âm thanh cao cấp của KRELL mang đến những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời

NHỮNG TÍNH NĂNG AN TOÀN TRÊN HYUNDAI KONA 2019

Kona 2019 được trang bị khung thép cường lực AHSS giúp bảo vệ Quý khách hàng trong mọi trường hợp. Cùng với đó là cấu trúc Cabin được thiết kế để phân tán năng lượng trong trường hợp va chạm, giúp giảm thiểu tối đa tới người ngồi trong xe.

HOTLINE BÁN HÀNG : 0968.863.493 Website : https://hyundaicar.com.vn

Chi Tiết Hyundai Kona 2.0 At Tiêu Chuẩn 2022 Kèm Giá Bán #1

Đánh giá xe Hyundai Kona 2.0AT bản tiêu chuẩn 2021, Xe SUV cỡ nhỏ 5 chỗ máy xăng dung tích 2.0L. Giá xe Kona 2.0L tiêu chuẩn lăn bánh khuyến mãi. Thông số kỹ thuật, Tư vấn trả góp!

Không quá lời khi nói rằng, Hyundai Kona chính là một trong những cái tên thành công nhất trong phân khúc CUV cỡ nhỏ đô thị đang bùng nổ tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Trong năm 2019 vừa qua, xe có doanh số vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ.

Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn là phiên bản giá rẻ nhất trong 3 phiên bản Kona đang được phân phối hiện nay. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc, là đối thủ của những cái tên như Honda HR-V 2021 hay Ford Ecosport 2021 …

Giá xe

(*) Ghi chú: Giá xe Hyundai Kona 2.0L bản tiêu chuẩn lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi.

Màu xe

Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn mang tới khách hàng Việt Nam 6 tùy chọn màu sắc bao gồm: Trắng, Bạc, Đen, Cát, Đỏ và Xanh dương.

Ngoại thất trẻ trung, hiện đại

Hyundai Kona 2.0 AT 2021 bản Tiêu chuẩn sở hữu một ngoại hình trẻ trung và hiện đại với kích thước tổng thể đạt 4165 x 1800 x 1565 mm. So với đối thủ Ford Ecosport thì Kona nhỏ nhắn hơn bởi đại diện tới từ Hoa Kỳ có kích thước tương ứng lần lượt là 4325 x 1765 x 1656 mm.

Trên nắp Capo là những đường gân dập nổi cứng cáp, góp phần không nhỏ vào tổng thể mạnh mẽ chung.

Ở ngay trung tâm đầu xe là cụm lưới tản nhiệt dạng thác nước Cascading Grille đầy lôi cuốn và thu hút.

Yếu tố gương chiếu hậu sơn cùng màu thân đồng bộ cũng giúp xe toát lên phong thái trẻ trung hơn đối thủ từ Mỹ, vốn khá trung tính & đĩnh đạc, chưa kể đến là còn được tích hợp tính năng sấy hiện đại.

Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn sử dụng bộ la zăng kích thước 17 inch kèm theo bộ lốp thông số 215/55R17. Mặc dù đây là phiên bản duy nhất sử dụng la zăng 17 inch (2 phiên bản còn lại là 18 inch) nhưng chi tiết này vẫn cho thấy sự to lớn, bề thế khi so sánh với tổng thể chung.

Khác với kiểu sử dụng ăng ten vây cá mập thông thường, Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn dùng ăng ten dạng cột truyền thống. Tuy nhiên, đông đảo khách hàng chưa thực sự đánh giá cao tính thẩm mỹ ăng ten này.

Cản sau là điểm cộng của xe khi được thương hiệu Hàn Quốc tinh tế bố trí một đường viền mạ Crom bạc sang trọng.

Nội thất vừa phải

Bước vào khoang nội thất, Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn ghi điểm nhờ vẻ đẹp của sự trang nhã, đơn giản nhưng không hề sơ sài.

Xe có chiều dài trục cơ sở đạt 2600 mm, vượt trội hơn hẳn con số 2519 của đối thủ Ford Ecosport.

Và hệ thống ghế Nỉ này gây khá nhiều thất vọng khi không cho cảm giác êm ái và còn rất dễ bám bụi bẩn.

Vô lăng là loại bọc Da 3 chấu. Khá tiện lợi khi có khả năng điều chỉnh 4 hướng và gắn các nút đàm thoại rảnh tay, điều khiển hành trình Cruise Control nhằm hỗ trợ tối đa người dùng.

Bản tablo trông đơn giản với nhiều chi tiết hình tròn. Khu vực này tuy không quá đẹp mắt nhưng mang tới sự tiện dụng cao tới đông đảo khách hàng.

Khoang hành khách không có được sự rộng rãi như khoang lái nhưng công tâm mà nói, không gian này vẫn xứng đáng nhận được nhiều lời khen với khá nhiều điểm cộng.

Tiêu biểu như hành khách có thể thoải mái để đồ đạc nhờ túi lưới treo ở hàng ghế trước hay có thể gập theo tỷ lệ 60:40 nhằm gia tăng không gian khoang chứa đồ trong trường hợp cần thiết.

Xe Hyundai Kona 2021 bản 2.0 AT Tiêu chuẩn có thể tích khoang hành lý đạt mức trung bình với 361 Lít trong điều kiện dùng cả 2 hàng ghế.

Trong trường hợp gập hàng ghế thứ 2 lại thì nó tăng lên 1.143 Lít. Khá thua kém so với con số 437 Lít tiêu chuẩn và tăng lên 1462 Lít khi gập hàng ghế thứ 3 của đối thủ Honda HRV.

Dàn âm thanh 6 loa, tích hợp cả bộ DAC giải mã kỹ thuật số chuẩn 24 bit cùng bộ xử lý Arkamys Premium Sound cho chất lượng âm thanh ấn tượng.

Xe chỉ sử dụng hệ thống điều hòa chỉnh cơ, khi so sánh với các đối thủ hiện nay thì Kona thực sự vượt trội ở hạng mục này.

Động cơ mạnh mẽ

Hyundai Kona luôn được yêu thích nhờ hệ thống động cơ mạnh mẽ và phiên bản 2.0 AT Tiêu chuẩn cũng không phải là ngoại lệ.

Cụ thể, xe được trang bị động cơ xăng Nu 2.0 MPI giúp xe có khả năng sinh công suất tối đa 148 mã lực tại vòng tua máy 6.200 vòng/phút, mô men xoắn 180 Nm tại vòng quay 4.500 vòng/phút kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Khi so sánh với động cơ trên đối thủ Honda HRV thì Kona mạnh mẽ hơn hẳn khi mà đại diện tới từ Honda chỉ có công suất tối đa 141 mã lực tại 6500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4300 vòng/phút.

Vận hành thú vị

Với kích thước nhỏ nhắn, Hyundai Kona 2.0 AT luôn cho thấy sự linh hoạt và cơ động của mình. Xe có thể di chuyển nơi những cung đường đô thị một cách dễ dàng.

Cảm giác thoát ga khi tăng tốc cùng độ mượt không chê vào đâu được của bộ hộp số tiếp tục giúp xe ghi điểm trong mắt khách hàng khi trải nghiệm lái thử.

Ngoài ra, với hệ thống treo MacPherson ở phía trước và còn treo sau được gia cố bằng thanh cân bằng, mẫu CUV này có được sự thăng bằng tối ưu, đủ sức “cân” những dạng địa hình phức tạp hơn mà các mẫu CUV chuyên trị đô thị khác phải “lắc đầu”.

An toàn đầy đủ

Có lẽ điều mà các tín đồ của xe Hyundai chưa bao giờ hết tự hào, đó là họ luôn sở hữu một chiếc xe có số lượng option (trang bị/ tính năng) thuộc hàng “đông đảo” nhất phân khúc.

Và Kona cũng kế thừa những điểm nhấn “quyến rũ” đó tương tự như các mẫu anh em khác trong đại gia đình Hyundai, cụ thể, chiếc CUV bảo vệ các hành khách bằng những trang bị an toàn đầy đủ như:

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA

Hệ thống phân bổ lực phanh EBD

Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS

Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM

Hệ thống cân bằng điện tử ESC

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC

Hệ thống hiển thị áp suất lốp từng bánh TPMS

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PAS

Hệ thống chống trộm Immobilizer

Chúng ta thực sự bất ngờ bởi mặc dù là phiên bản rẻ tiền nhất nhưng những trang bị nơi Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn vẫn vô cùng đủ đầy.

Kết luận

Mang trong mình hàng loạt ưu điểm như ngoại thất trẻ trung, trang bị đầy đủ cùng một mức giá khá cạnh tranh, Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn thực sự là điểm sáng nơi phân khúc CUV đô thị cỡ nhỏ.

Nếu bạn là người không quá câu nệ vào thương hiệu, cũng như giá bán lại, Kona nên nằm trong danh sách các mẫu xe cần phải lái thử trước khi quyết định chọn mua trong phân khúc CUV tầm trung giá dưới 700 triệu hiện nay.

Thông số kỹ thuật

Đánh Giá Xe Hyundai Tucson 2.0L 2022 Bản Tiêu Chuẩn

So với các đối thủ của mình Hyundai lại khá chật vật trong phân khúc Crossover cỡ trung. Nổi bật trong phân khúc này là hai “chiến binh” Honda CR-V và Mazda CX-5. Sự đổi mới của Hyundai Tucson 2.0L 2020 bản tiêu chuẩn đã tạo hiệu ứng tốt trên thị trường, khách hàng dần tin tưởng hơn về chiếc Crossover đến từ Hàn Quốc.

Chi tiết ngoại thất của Hyundai Tucson 2.0L 2020 bản tiêu chuẩn

Vẫn là nét hầm hố cũ nhưng Tucson đã có sự cải tiến về ngoại hình hấp dẫn hơn. Mặt ca lăng thiết kế kiểu Cascading Grille mới, lưới tản nhiệt kích thước lớn trải đều phía đầu xe. Chất liệu crom được sử dụng để mạ viền tạo bóng bẩy, mở độ rộng của viền. Logo chữ H đặt ngay trung tâm của lưới tản nhiệt là được nâng đỡ bởi các thanh mạ crom sáng bóng. Đôi mắt đầu xe thiết kế vuốt cong lên cao tinh xảo, công nghệ chiếu sáng đèn pha Halogen còn đèn dải ban ngày thì là công nghệ LED đầy sức thu hút.

Tạo hình phía sau đuôi xe góc cạnh và dứt khoát để làm nổi bật vẻ đẹp nam tính, phóng khoáng mà hãng xe hướng đến. Nổi bật nhất của phía đuôi xe là đèn hậu hình lá bàng bên trong có hai dải LED nằm song song có các tinh thể chiếu sáng. Cánh lướt gió được làm lớn hơn để xe thêm phần năng động hơn.

Xe có tất cả 6 màu ngoại thất cho khách hàng lựa chọn. Giá xe Hyundai Tucson 2.0L 2020 phiên bản tiêu chuẩn niêm yết là 799 triệu đồng.

Chi tiết nội thất của xe Hyundai Tucson 2.0L 2020 bản tiêu chuẩn

Nội thất bên trong xe được đầu tư hiện đại, không gian đủ rộng rãi, thoải mái để hành khách không bị mỏi chân khi ngồi. Khu vực táp lô khác hản với bản tiền nhiệm qua chi tiết màn hình trung tâm. Bản 2.0L tiêu chuẩn 2020 màn hình được làm nổi trên bề mặt thay vì thiết kế dạng chìm như trước. Các phím bấm cơ học được bố trí mới tiện cho việc thao tác và nâng cao tính thẩm mỹ cho toàn bộ không gian.

Vô lăng lái bản tiêu chuẩn được bọc da mềm mại có kèm thêm kim loại sáng bóng truyền cảm hứng cho người câm lái. Các phím bấm tiện lợi được bố trí trên vô lăng để không gây cản trở tính năng sử dụng của người dùng.

Khả năng làm mát của xe tối ưu với hệ thống dàn điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau nâng cao khả năng làm mát được tối ưu nhất. Tính năng giải trí có nhiều trang bị hiện đại hơn như:

– Màn hình cảm ứng 8 inch

– Đài Radio, MP4

– Kết nối Apple CarPlay, Bluetooth, AUX

– Hệ thống âm thanh xử lý Arkamys Premium 6 loa

– Chìa khóa thông minh

– Ngăn làm mát đồ uống

– Châm thuốc và gạt tàn

Chi tiết an toàn của xe Hyundai Tucson 2.0L 2020 bản tiêu chuẩn

An toàn trên bản tiêu chuẩn được trang bị theo tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Đừng bỏ lỡ: Đánh giá xe Mecedes E250 2020 lăn bánh

– Hỗ trợ xe khởi hành ngang dốc

– Kiểm soát lực kéo

– Tính năng cân bằng điện tử

– Phanh chống bó cứng

– Camera lùi

Động cơ vận hành của Hyundai Tucson 2.0L 2020 bản tiêu chuẩn

Khi trải nghiệm cảm giác lái Hyundai Tucson mang đến cảm giác lái mượt và có khả năng bám đường tốt. Khối động cơ mà hãng xe sử dụng là động cơ xăng Nu 2.0L MP có công suất 153 mã lực và mô men xoắn cực đại 192Nm. Sức mạnh động cơ sẽ được chuyền đến động cơ thông qua hộp số rự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hãng Hyundai còn bổ sung chế độ Sport giúp xe chuyển số nhanh nâng cao sự hưng phấn cho người dùng trải nghiệm, chế độ Eco giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, chế độ Comfort để các chuyến đi êm ái cho hành khách được nghỉ ngơi.

Các trang bị phanh và trang bị hỗ trợ duy trì độ êm ái cho xe khi vận hành còn có:

– Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau liên kết đa điểm

– Bộ lốp 225/60R17

– Phanh trước và phanh sau dạng đĩa

Về khả năng vượt địa hình gập nước của xe cũng được cải thiện hơn. Khoảng gầm xe cao 172mm giúp việc lội nước trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đặc biệt khi di chuyển đường ngoài đô thị xe tốn khá ít xăng chỉ khoảng 5,4L/100Km.

Trong phân khúc crossover cỡ trung có lẽ Hyundai Tucson 2.0L 2020 bản tiêu chuẩn là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Xe có giá thành rẻ lại thỏa mãn được các yêu cầu mà người dùng đưa ra.

Hotline tư vấn: 0937.69.0000

Bài viết cùng chuyên mục: Aston Martin Vanquish 2020 – sự “hồi sinh” với quyền lực to lớn