Top 4 # Thi Bằng Lái Văn Cao Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachlangque.net

Tài Liệu Ôn Thi Văn Bằng 2 Đại Học Luật

Tài Liệu ôn Thi Văn Bằng 2 Đại Học Luật, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Tài Liệu ôn Thi Bằng B Anh Văn, Tài Liệu ôn Thi Bằng Lái Xe A1, Tài Liệu ôn Tập Thi Bằng Lái Xe Máy, Tài Liệu 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy, Mẫu Bảng Số Liệu Thô, Tài Liệu ôn Thi Bằng Lái Xe ô Tô, Tài Liệu ôn Thi Bằng Lái Xe ô Tô B2, Tài Liệu ôn Thi Bằng B Tin Học, Tài Liệu ôn Thi Dược Văn Bằng 2, Tài Liệu ôn Thi Lý Thuyết Bằng Lái Xe B2, Tài Liệu ôn Thi Bằng C Tiếng Anh, Mẫu Bảng Số Liệu Thô Kinh Tế, Bảng Giá Dịch Vụ Cứu Dữ Liệu, Tài Liệu ôn Thi Bằng Lái Xe Máy ở Nhật, Bang Số Liệu Thô Pcccr, Tài Liệu ôn Thi Văn Bằng 2 Ngôn Ngữ Anh, Tài Liệu Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ, Bảng Số Liệu Thô Pccc, Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng, Tài Liệu ôn Thi Lý Thuyết Bằng Lái Xe Máy, Bảng Giá Phế Liệu Mới Nhất 2017, Tài Liệu Bầu Cử Bằng Tiếng Việt, Tài Liệu Lấy ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản, Bảng Báo Giá Vật Liệu Xây Dựng 2020, Mẫu Bảng Định Mức Nguyên Vật Liệu, Tai Lieu Don Xin Giam Tien Mat Bang, Phân Tích Số Liệu Và Biểu Đồ Bằng, Tài Liệu Tham Khảo Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ, Làm Tài Liệu Tham Khảo Bằng Endnote, Cách Tìm Kiếm Tài Liệu Bằng Google, Mẫu Bảng Kê Khai Nguyên Phụ Liêu C/o Form E, Mẫu Bảng Định Mức Tiêu Hao Nguyên Vật Liệu, Tài Liệu Tham Khảo Kế Toán Vốn Bằng Tiền, Trích Dẫn Tài Liệu Tham Khảo Bằng Endnote, Tài Liệu Tham Khảo Về Ngôi Nhà ước Mơ Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu Bằng Tiếng Anh, Cách Chèn Tài Liệu Tham Khảo Bằng Endnote, Phương Pháp Tìm Kiếm Tài Liệu Hiệu Quả Bằng Google, Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng Tháng 5 Năm 2017 Tỉnh Quảng Nam, Hãy Kể Tên Những Bộ Phận Làm Bằng Vật Liệu Dẫn Điện Trong Các Đồ Dùng Đi, Về Việc Công Bố Thông Tin Tài Liệu Xin ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản, Bảng Giá Dịch Vụ Bệnh Viện Da Liễu Trung ương, Quy Trình Kiểm Soát Tài Liệu – Hồ Sơ Bảng Theo Dõi Phân Phối, Mẫu Số 5 Bảng Tổng Hợp Số Liệu áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính, Tài Liệu ôn Tập Môn Luật Dân Sự 2, Tài Liệu ôn Tập Luật Dân Sự 2, Tài Liệu ôn Tập Luật Dân Sự 1, Tài Liệu ôn Tập Môn Luật Dân Sự 1, Tài Liệu Luật Kinh Tế, Tài Liệu Pháp Luật, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu Pháp Luật Đại Cương, Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Văn Bản Pháp Luật, Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương Iuh, Tài Liệu ôn Tập Lý Luận Pháp Luật, Tài Liệu ôn Thi Luật Viên Chức, Tài Liệu ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ, Tài Liệu Giới Thiệu Luật Du Lịch, Tài Liệu Tham Khảo Luật Hình Sự, Tài Liệu Tham Khảo Luật Thương Mại, Cơ Sở Dữ Liệu Văn Bản Pháp Luật Trung ương, Tài Liệu Giới Thiệu Luật Dân Quân Tự Vệ, Tài Liệu Giới Thiệu Luật Trồng Trọt, Tài Liệu Tham Khảo Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Tài Liệu Tham Khảo Luật An Ninh Mạng, Tài Liệu Tham Khảo Môn Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu Giới Thiệu Luật Chăn Nuôi, Tài Liệu Tham Khảo Pháp Luật Đại Cương, Tài Liệu Giới Thiệu Luật Cạnh Tranh, Luật 12 Bảng, Bộ Luật 12 Bảng, Tài Liệu 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ File Word, Tài Liệu Tham Khảo Học Luật Giao Thông Việt Nam, Bài Giảng Môn Mô Hình Rasch Và Phân Tích Dữ Liệu Bằng Phần Mềm Quest, Bộ Luật Dân Sự Bằng Tiếng Anh, Bảng Giá Dịch Vụ Luật Sư, Luật âm Bằng Trắc, Luật Liên Bang Đức, Bộ Luật Dân Sự Liên Bang Nga, Mô Hình Rasch Và Phân Tích Dữ Liệu Bằng Phần Mềm Quest, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Trường Dh Nl Kh Thái Nguyên, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Luật Giao Thông Thi Bằng A1, Luật Giao Thông Thi Bằng Lái Xe Máy, Chương Trình Đào Tạo Văn Bằng 2 Đại Học Luật Hà Nội, Luật Giao Thông Bằng C, Bộ Luật Dân Sự 2015 Bằng Tiếng Anh, Văn Bản Pháp Luật Bằng Tiếng Anh, Chương Trình Đào Tạo Văn Bằng 2 Đại Học Luật, Bộ Luật Hình Sự Liên Bang Nga, Bộ Luật Hình Sự Liên Bang Đức Năm 2011, Chương Trình Đào Tạo Văn Bằng 2 Ngành Luật, Thông Báo Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Đại Học Luật, Luật Giao Thông Bằng Tiếng Anh, Luật Giao Thông Không Bằng Lái, 5 Luật Giao Thông Bằng Tiếng Anh, Luật Giao Thông Không Có Bằng Lái,

Tài Liệu ôn Thi Văn Bằng 2 Đại Học Luật, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Tài Liệu ôn Thi Bằng B Anh Văn, Tài Liệu ôn Thi Bằng Lái Xe A1, Tài Liệu ôn Tập Thi Bằng Lái Xe Máy, Tài Liệu 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy, Mẫu Bảng Số Liệu Thô, Tài Liệu ôn Thi Bằng Lái Xe ô Tô, Tài Liệu ôn Thi Bằng Lái Xe ô Tô B2, Tài Liệu ôn Thi Bằng B Tin Học, Tài Liệu ôn Thi Dược Văn Bằng 2, Tài Liệu ôn Thi Lý Thuyết Bằng Lái Xe B2, Tài Liệu ôn Thi Bằng C Tiếng Anh, Mẫu Bảng Số Liệu Thô Kinh Tế, Bảng Giá Dịch Vụ Cứu Dữ Liệu, Tài Liệu ôn Thi Bằng Lái Xe Máy ở Nhật, Bang Số Liệu Thô Pcccr, Tài Liệu ôn Thi Văn Bằng 2 Ngôn Ngữ Anh, Tài Liệu Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ, Bảng Số Liệu Thô Pccc, Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng, Tài Liệu ôn Thi Lý Thuyết Bằng Lái Xe Máy, Bảng Giá Phế Liệu Mới Nhất 2017, Tài Liệu Bầu Cử Bằng Tiếng Việt, Tài Liệu Lấy ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản, Bảng Báo Giá Vật Liệu Xây Dựng 2020, Mẫu Bảng Định Mức Nguyên Vật Liệu, Tai Lieu Don Xin Giam Tien Mat Bang, Phân Tích Số Liệu Và Biểu Đồ Bằng, Tài Liệu Tham Khảo Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ, Làm Tài Liệu Tham Khảo Bằng Endnote, Cách Tìm Kiếm Tài Liệu Bằng Google, Mẫu Bảng Kê Khai Nguyên Phụ Liêu C/o Form E, Mẫu Bảng Định Mức Tiêu Hao Nguyên Vật Liệu, Tài Liệu Tham Khảo Kế Toán Vốn Bằng Tiền, Trích Dẫn Tài Liệu Tham Khảo Bằng Endnote, Tài Liệu Tham Khảo Về Ngôi Nhà ước Mơ Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu Bằng Tiếng Anh, Cách Chèn Tài Liệu Tham Khảo Bằng Endnote, Phương Pháp Tìm Kiếm Tài Liệu Hiệu Quả Bằng Google, Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng Tháng 5 Năm 2017 Tỉnh Quảng Nam, Hãy Kể Tên Những Bộ Phận Làm Bằng Vật Liệu Dẫn Điện Trong Các Đồ Dùng Đi, Về Việc Công Bố Thông Tin Tài Liệu Xin ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản, Bảng Giá Dịch Vụ Bệnh Viện Da Liễu Trung ương, Quy Trình Kiểm Soát Tài Liệu – Hồ Sơ Bảng Theo Dõi Phân Phối, Mẫu Số 5 Bảng Tổng Hợp Số Liệu áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính, Tài Liệu ôn Tập Môn Luật Dân Sự 2, Tài Liệu ôn Tập Luật Dân Sự 2, Tài Liệu ôn Tập Luật Dân Sự 1, Tài Liệu ôn Tập Môn Luật Dân Sự 1,

Đây Là Trang Web Thi Bằng Lái Xe Uy Tín Nhất Văn Lâm, Hưng Yên

Hiện nay có rất nhiều nơi tiếp nhận hồ sơ thi bằng lái xe tại Văn Lâm – Hưng Yên và các huyện khác thuộc địa phận Hưng Yên. Tuy nhiên, thí sinh cần cân nhắc để lựa chọn cho mình Trang web uy tín. Vậy bạn sẽ được những gì khi lựa chọn Trang web: http://daylaixeotob2.com là nơi đăng ký thi bằng lái xe của mình?

Trang web làm bằng lái xe tại Văn Lâm – Hưng Yên

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ nhanh chóng, đơn giản nhất Văn Lâm – Hưng Yên

Với mong muốn tiết kiệm thời gian cho thí sinh, Trang web sẽ tạo điều kiện tốt nhất với giấy tờ đơn giản. Với bằng lái xe hạng A1, thí sinh chỉ cần nộp 2 ảnh thẻ 4*6 không phải ảnh mặc áo bộ đội và 1 chứng minh nhân dân photo không cần công chứng. Khi học viên nộp các giấy tờ tùy thân, Trang web: http://daylaixeotob2.com sẽ hỗ trợ làm các thủ tục còn lại.

Được hỗ trợ tối đa với tỷ lệ đỗ 100% tại Văn Lâm – Hưng Yên

Thí sinh đăng ký thi bằng lái xe tại trang web: http://daylaixeotob2.com sẽ được chọn ngày thi thoải mái, phù hợp với lịch học, làm việc, không gây ảnh hưởng đến công việc cá nhân.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, thí sinh sẽ được đào tạo mẹo thi lý thuyết và cách thi thực hành với tỷ lệ đỗ 100%. Với những học viên không có thời gian học, trang web sẽ tạo điều kiện với các gói VIP ĐÀO TẠO, tư vấn và giúp học viên đỗ ngay trong lần thi đầu tiên. Từng học viên sẽ được báo học và thi kỹ càng qua tin nhắn và gọi điện để tránh tình trạng học viên quên lịch.

Đây là trang web thi bằng lái xe uy tín nhất tại Văn Lâm, Hưng Yên và các quận huyện khác trong địa phận tỉnh Hưng Yên.

Chúng tôi tiếp nhận hồ sơ và đào tạo, trực tiếp tổ chức thi bằng lái xe cho các học viên. Ngày thi của các bạn người nhận hồ sơ cũng là những người sẽ có mặt tại sân thi để tổ chức thi, vì vậy, các thí sinh hoàn toàn yên tâm, tin tưởng khi nộp hồ sơ.

Sau khi thi xong, các thí sinh sẽ được nhận bằng lái xe nhanh chóng sau 5-7 ngày kể từ ngày thi. Trang web còn hỗ trợ nhận hồ sơ và trả bằng tận nhà với chi phí chỉ từ 10.000- 20.000đ/ dịch vụ.

Được làm quen trước với phần thi thực hành

Nhằm giúp thí sinh đỗ ngay ở lần thi đầu tiên, Trang web sẽ đào tạo thí sinh cả phần lý thuyết và thực hành với mô hình giống y hệt phần thi thực hành mà thí sinh sẽ gặp phải trong ngày thi. Với kinh nghiệm nhiều năm tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thi, trang web sẽ giúp thí sinh nắm được nguyên tắc để thi phần thi thực hành. Đối với hạng A1, vòng số 8 được cho là thử thách khó nhất. Với phần này, bạn nên đi xe vào từ mép ngoài bên trái, như vậy bánh sau mới không bị đè lên vạch. Nếu bạn đi vào từ mép ngoài bên phải thì bánh sau sẽ rất dễ bị đè lên vạch. Tương tự lúc ra khỏi vòng số 8, bạn phải cho xe ra từ mép ngoài bên trái, nếu không bánh sau của xe cũng sẽ đè lên vạch.

Bạn nên tìm cho mình trang web thi bằng lái xe uy tín nhất để tiết kiệm thời gian, chi phí và nhanh chóng có được bằng lái.

Công Văn 683/Ktkđclgd Chấm Thi Trắc Nghiệm Tuyển Sinh Đại Học, Cao Đẳng Năm 2008

Để thực hiện tốt công tác tổ chức chấm thi trắc nghiệm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo (Cục KT&KĐ) đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các đơn vị) tuân thủ đúng quy trình xử lí, chấm thi trắc nghiệm đã được tập huấn (tháng 3-4/2007).

Cục KT&KĐ gửi các đơn vị kèm theo Công văn này đĩa CD đã được niêm phong lưu 3 file: dapan.dbf; chúng tôi quidiem.dbf. của đợt 1 (khối A) và đợt 2 (khối B, D). Sau khi thi xong đợt 3, Cục KT&KĐ sẽ gửi file chấm của các môn trắc nghiệm tuyển sinh cao đẳng.

Chỉ khi nào đơn vị xử lí xong, niêm phong và gửi đĩa CD lưu các file dữ liệu (bao gồm: (1) Danh sách điểm thi; (2) Danh sách thí sinh dự thi; (3) Danh sách thí sinh vắng thi theo từng môn thi; (4) Kết quả quét bài thi chính thức dạng text, đã kiểm dò) bằng chuyển phát nhanh về Cục KT&KĐ thì mới được mở niêm phong các file dữ liệu phục vụ chấm thi; khi mở niêm phong phải có sự giám sát của Thanh tra, PA25 và lập biên bản.

I. QUY ĐỊNH MÃ MÔN THI

Các File: dapan.dbf; chúng tôi quidiem.dbf sử dụng kí hiệu mã môn thi như sau:

II. ĐÁP ÁN, HOÁN VỊ ĐỀ THI VÀ QUY ĐỔI ĐIỂM THANG ĐIỂM 100 SANG THANG ĐIỂM 10

Cấu trúc file đáp án, file hoán vị và quy đổi thang điểm 100 sang thang điểm 10 như đã sử dụng trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007, cả 3 file có format Foxpro (dùng Visual Foxpro 8.0 trở lên để đọc), cấu trúc như sau:

1. Đáp án (dapan.dbf): Lưu đáp án đề chuẩn và thang điểm

mamon C (8) Mã môn thi

cauhoi N(3) Câu hỏi

dapan C(1) Đáp án đề chuẩn

loaibo C(1) Loại bỏ không chấm (nếu có)

diempb N(5,2) Điểm chấm thô

diempb2 N(5,2) Điểm chấm thang 100

Điểm phân bố trong file này là điểm phân bố đều

2. Trộn đề (tronde.dbf): Lưu công thức hoán vị của các mã đề (hoán vị câu hỏi và hoán vị lựa chọn)

mamon C (8) Mã môn thi

made C (3) Mã đề thi

cauhoi N(3) Câu hỏi đề chuẩn

cautron N(3) Câu hỏi đề hoán vị

troncl1 C(1) Lựa chọn đề chuẩn tương ứng với lựa chọn A

troncl2 C(1) Lựa chọn đề chuẩn tương ứng với lựa chọn B

troncl3 C(1) Lựa chọn đề chuẩn tương ứng với lựa chọn C

troncl4 C(1) Lựa chọn đề chuẩn tương ứng với lựa chọn D

3. Quy điểm (quidiem.dbf): Lưu bảng quy đổi điểm 100 sang điểm 10

mamon C(8) Mã môn thi

dendiem N(6,2) Điểm giới hạn của thang 100

diemquidoi N(5,2) Quy đổi sang điểm 10

Thang điểm trong file này là thang quy đổi tuyến tính.

III. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý

1. Kèm theo Công văn này là phụ lục trích trong Tài liệu tập huấn “Công tác xử lý và chấm thi trắc nghiệm” tháng 3-4/2007 để các đơn vị thực hiện, đảm bảo gửi báo cáo đúng tiến độ thời gian và đúng cấu trúc dữ liệu về Bộ.

2. Các file trên dùng cho tất cả các môn thi trắc nghiệm, các đơn vị tổ chức thi ít môn hơn có thể xóa bớt các môn không sử dụng.

3. Thống nhất sử dụng mã môn thi trong các file như đã quy định tại mục I văn bản này. Nếu đơn vị nào không dùng đúng mã này thì phải thay đổi cho phù hợp.

4. Trước khi tiến hành chấm điểm, để đảm bảo tính chính xác dữ liệu bài thi, giảm tối đa thiệt thòi đối với các bài thi thí sinh mắc lỗi kỹ thuật, các đơn vị phải chú ý khâu kiểm dò (đây là quy trình bắt buộc). Sử dụng biện pháp lọc trên file dữ liệu các bài bỏ trắng (không tô) nhiều (ví dụ bỏ trắng từ 2 câu trở lên) để rút bài kiểm dò.

5. Phải kiểm dò tất cả những bài thí sinh là cả 2 phần riêng. Những bài thí sinh làm cả 2 phần riêng (dù làm hết hay không hết, dù làm đúng hay không đúng), bài làm coi như phạm quy, chỉ được chấm điểm phần chung và không được chấm điểm phần riêng.

6. Chậm nhất là 20 ngày, sau khi thi môn cuối cùng của đợt thi, các đơn vị phải gửi về Cục KT&KĐ đĩa CD lưu các file dữ liệu xử lý và chấm thi trắc nghiệm chính thức, với các file: (1) Kết quả bài thi (dạng text), trước khi xử lý; (2) Biên bản sửa lỗi kỹ thuật của phiếu TLTN; (3) Kết quả chấm thi chính thức của các bài thi.

7. Các đĩa CD lưu dữ liệu gửi về Bộ chỉ dùng loại đĩa CD ghi 1 lần, không dùng loại đĩa CD Rewrite. Trên nhãn đĩa CD, ghi mã đơn vị, tên đơn vị, tên filr, họ tên và chữ ký của Trưởng ban chấm thi.

8. Khắc phục tình trạng trong các kỳ thi trước, một số đơn vị đã không gửi dữ liệu, hoặc gửi thiếu, gửi không đúng tiến độ, gửi không đúng cấu trúc, gây nhiều khó khăn cho công tác tổng hợp, phân tích dữ liệu thi trắc nghiệm của Bộ. Lãnh đạo đơn vị cần đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao và chịu trách nhiệm về chế độ báo cáo dữ liệu.

Trong khi triển khi thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, các đơn vị cần liên hệ với Cục KT&KĐ, số 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; e-mail: cucktkd@moet.edu.vn, pvluong@moet.edu.vn; điện thoại: 04.8683359; fax: 04.8683892; để xem xét, điều chỉnh bổ sung./.

TRÍCH TÀI LIỆU TẬP HUẤN “CÔNG TÁC XỬ LÍ VÀ CHẤM BÀI THI TRẮC NGHIỆM, THÁNG 3-4 NĂM 2007”(Kèm theo Công văn số: 683 /KTKĐCLGD ngày 11/7 /2008 của Cục KTKĐCLGD)

II. CÁC ĐƠN VỊ NỘP KẾT QUẢ XỬ LÝ BÀI THI ĐỂ THỐNG KÊ

Tất cả các file đơn vị nộp báo cáo về Cục KT&KĐ trong phụ lục này đều thống nhất dùng Format file DBF, font TCVN3 (ABC) (phù hợp với chương trình tuyển sinh và chương trình quản lý thi).

Foxpro for DOS: từ phiên bản 2.0 trở về sau.

VFP từ phiên bản 2.6 trở về sau.

Ý nghĩa của các field

DONVI : Mã các đơn vị, theo quy định của Bộ GD&ĐT có thể tham khảo tại:

http://www.hed.edu.vn/TrangChu/TuyenSinhDaiHocCaoDangVaSauDaiHoc/TuyenSinhDaiHocCaoDang/301251116/.

TRUONG Mã hội đồng thi, do các đơn vị tự quy định.

TENTRUONG Tên hội đồng thi (Font TCVN3 (ABC).

File 2: File Danh sách thí sinh dự thi

(Tất cả thí sinh dự thi, kể cả các thí sinh không thi môn trắc nghiệm)

Ý nghĩa của các field DONVI : Mã các đơn vị, theo quy định của Bộ GD&ĐT.

SBDC : Số báo danh (dạng chuỗi),

Với kỳ thi ĐH, CĐ chỉ lưu phần số, không lưu phần mã đơn vị.

HOTENTS Họ tên thí sinh (Font TCVN3 (ABC)). NGAYSINH Ngày sinh kiểu chuỗi (dạng DD/MM/YY).

TRUONG Mã hội đồng thi, do các đơn vị tự quy định.

TRUONG2 Mã trường THPT mà thí sinh theo học lớp 12, mã này tuân thủ theo quy định mã trường phổ thông mà Bộ GD&ĐT quy định khi thí sinh nộp hồ sơ thi ĐH, CĐ.

a) Trong trường hợp bảng mã mà Bộ GD&ĐT quy định bị sót tên, đơn vị tự đặt thêm mã và kèm theo một văn bản quy định các trường hợp riêng này.

b) Trong trường hợp không có thông tin về trường THPT mà thí sinh theo học lớp 12, thì bỏ trắng field này.

Mã trường THPT do Bộ GD&ĐT quy định có thể tham khảo tại:

http://www.hed.edu.vn/TrangChu/TuyenSinhDaiHocCaoDangVaSauDaiHoc/TuyenSinhDaiHocCaoDang/301251116/

HOKHAU Là mã hộ khẩu thường trú (tỉnh+huyện) mà Bộ GD&ĐT quy định khi thí sinh nộp hồ sơ dự thi ĐH, CĐ.

Trong trường hợp không có thông tin về hộ khẩu của thí sinh thì đơn vị bỏ trắng field này

Mã hộ khẩu thường trú có thể tham khảo từ cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng”.

VANGTHI Vắng thi, đánh dấu vắng thi (ký tự x) cho thí sinh vắng từ 1 môn thi trở lên (kể cả môn thi tự luận, nếu có).

File 3: Danh sách thí sinh vắng cho từng môn thi

(Chỉ các thí sinh vắng thi môn trắc nghiệm)

Ý nghĩa của các field DONVI : Mã các đơn vị, theo quy định của Bộ GD&ĐT.

: Mã môn thi, theo quy định của Cục KT&KĐ.

TRUONG Mã hội đồng thi, do các đơn vị tự quy định.

SBDVANG Số báo danh vắng thi.

File 4: Kết quả bài thi (dạng text) chính thức chưa chấm thi (đã kiểm dò)

(Lưu ý: Gộp chung tất cả các môn thi trắc nghiệm vào 1 file)

Mỗi mẫu tin chứa thông tin bài thi của 1 thí sinh

Ý nghĩa của các field DONVI : Mã các đơn vị, theo quy định của Bộ GD&ĐT.

MAMON : Mã môn thi, theo quy định của Cục KT&KĐ.

TRUONG Mã hội đồng thi, do các đơn vị tự quy định.

MALOCHAM Theo lô mà đơn vị đặt tên (thông thường là 01=Lô 1).

MADE Mã đề, là mã đề trên bài làm của thí sinh.

TRALOI Phần trả lời: Mỗi ký tự là câu trả lời tương ứng của bài làm thí sinh.

– Ký tự thứ 1 dành cho câu hỏi số 1, ký tự thứ 2 dành cho câu hỏi số 2 v.v…

– Các câu trả lời hợp lệ thì ghi ký tự trả lời là A hoặc B, C, D (chữ in).

– Câu không trả lời thì ghi ký tự: – (dấu trừ).

– Câu thí sinh trả lời từ 2 chọn lựa trở lên thì ghi ký tự: * (dấu sao).

(Nếu số câu hỏi nhỏ hơn 100 để trắng phần thừa ở phía sau của field hoặc có thể giảm bớt chiều dài của field cho thích hợp). III. THÔNG TIN CÁC ĐƠN VỊ GỬI BÁO CÁO VỀ CỤC KT&KĐ

Tất cả các file đơn vị nộp báo cáo về Cục KT&KĐ trong phụ lục này đều thống nhất dùng Format file DBF, font TCVN3 (ABC) (phù hợp với chương trình tuyển sinh và chương trình quản lý thi).

Foxpro for DOS: từ phiên bản 2.0 trở về sau.

VFP từ phiên bản 2.6 trở về sau.

File 1: Kết quả quét bài thi (dạng text) trước khi xử lý.

Nộp tất cả các file text do máy quét xử lý (chưa qua sửa chữa).

Tên file

Các file này được đặt tên theo quy ước sau:

Format file text quét bài thi như sau:

File 2: Biên bản sửa lỗi kỹ thuật của phiếu trả lời trắc nghiệm.

(Chứa dữ liệu của tất cả các môn thi có trong kỳ thi)

Ý nghĩa của các field

Mã các đơn vị, theo quy định của Bộ GDvàĐT.

MAMON : Mã môn thi, theo quy định của Cục KT&KĐ.

TRUONG Mã hội đồng thi, do các đơn vị tự quy định.

MALOCHAM Mã lô chấm của 1 môn trong 1 hội đồng thi (do thư ký quy định).

MAUTIN Số mẫu tin trong file text ban đầu. Ghi 0 nếu là mẫu tin thêm mới hoàn toàn.

SUAMAUTIN Hình thức sửa đổi

1: Huỷ mẫu tin này. 0: Sửa dữ liệu mẫu tin này. 1: Mẫu tin thêm mới so với file text.

SBDC : Số báo danh (nếu có sửa hoặc thêm mới) (dạng chuỗi).

Với kỳ thi ĐH, CĐ chỉ lưu phần số, không lưu phần mã đơn vị.

MADE Mã đề (nếu có sửa hoặc thêm mới), là mã đề trên bài làm của thí sinh.

TRALOI Phần trả lời (nếu có sửa hoặc thêm mới): Mỗi ký tự là câu trả lời tương ứng của bài làm thí sinh.

– Ký tự thứ 1 dành cho câu hỏi số 1, ký tự thứ 2 dành cho câu hỏi số 2 …

– Các câu trả lời hợp lệ thì ghi ký tự trả lời là A hoặc B, C, D (chữ in).

– Câu không trả lời thì ghi ký tự: – (dấu trừ).

– Câu thí sinh trả lời từ 2 chọn lựa trở lên thì ghi ký tự: * (dấu sao).

(Nếu số câu hỏi nhỏ hơn 100 để trắng phần thừa ở phía sau của field hoặc có thể giảm bớt chiều dài của field cho thích hợp).

File 3: Kết quả bài thi chính thức đã chấm thi.

(Gộp chung tất cả cảc môn thi vào một file)

Ý nghĩa của các field DONVI : Mã các đơn vị, theo quy định của Bộ GD&ĐT.

MAMON : Mã môn thi, theo quy định của Cục KT&KĐ .

SBDC : Số báo danh (dạng chuỗi).

Với kỳ thi ĐH,CĐ chỉ lưu phần số không lưu phần mã đơn vị.

TRUONG Mã hội đồng thi, do các đơn vị tự quy định.

MALOCHAM Theo lô mà đơn vị đặt tên (thông thường là 01=Lô 1).

MADE Mã đề, là mã đề trên bài làm của thí sinh.

TRALOI Phần trả lời: Mỗi ký tự là câu trả lời tương ứng của bài làm thí sinh.

– Ký tự thứ 1 dành cho câu hỏi số 1, ký tự thứ 2 dành cho câu hỏi số 2 …

– Các câu trả lời hợp lệ thì ghi ký tự trả lời là A hoặc B, C, D (chữ in).

– Câu không trả lời thì ghi ký tự: – (dấu trừ).

– Câu thí sinh trả lời từ 2 chọn lựa trở lên thì ghi ký tự: * (dấu sao).

(Nếu số câu hỏi nhỏ hơn 100 để trắng phần thừa ở phía sau của field hoặc có thể giảm bớt chiều dài của field cho thích hợp).

DIEM Là điểm thi thang điểm 10 (làm tròn đến 0,25 điểm).

Ghi chú:

“Hội đồng thi” (đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT) tương đương với “Điểm thi” (đối với kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng).

Mẹo Học Nhanh Đỗ Cao Khi Thi Bằng Lái Xe A1

Mẹo thi bằng lái xe A1 mới hiện nay được đúc kết từ các thầy giáo đã có 10-15 năm kinh nghiệm trong ngành đào tạo lái xe.

Nhiều học viên hỏi tôi khi học một đề thi và đọc từng câu chữ thì sẽ rất là ngại vì học viên thường sẽ có rất ít thời gian để học hết bộ đề thi lý thuyết thi lái xe.

Học mẹo là như thế nào? Học mẹo thi bằng lái xe máy A1 có dễ không? Trả lời câu hỏi của học viên học mẹo A1 hoàn toàn dễ không khó, chỉ tóm gọn lại 1 nội dung dài dòng và khó hiểu của 150 câu hỏi luật giao thông đường bộ thành 1 trang giấy. Học mẹo thi lái xe như thế sẽ tóm gọn hết được nội dung mà người thi bằng lái xe máy sẽ thi trong bộ đề thi của sở GTVT đưa ra.Mẹo thi bằng lái xe có 3 phần Phần 1: Mẹo hướng dẫn thi lý thuyết 10 câu hỏi /1 đề thi. Phần 2: Mẹo hướng dẫn trả lời những câu hỏi về biển báo gồm 5 câu hỏi / 1 đề thi. Phần 3: Mẹo hướng dẫn trả lời những câu hỏi về sa hình gồm 5 câu hỏi / 1 đề thi.

Ngược lại nếu cũng câu hỏi về khái niệm mà không phải các từ để hỏi như trên thì các bạn chọn Ý 2 Lưu ý: Câu hỏi về khái niệm hỏi “Đường bộ và văn hóa” giao thông thì các bạn chọn đáp án 1 và 2

2. Bạn sẽ tích luôn khi các câu trả lời bắt đầu bằng các cụm từ như sau:

Bị nghiêm cấm Không được ( Không được phép quay đầu, không được mang vác …) Lưu ý: Những câu hỏi có 2 đáp án thường là những ý đúng, 1 câu hỏi tối đa là có 2 đáp án đúng. Như vậy khi có mẹo nên mẹo thi bằng lái xe hướng dẫn ở đây học viên học rất nhanh và tỉ lệ đỗ cao.

Khi gặp các từ như:

Giang Giơ Mẹo thi bằng lái xe A1 được áp dụng: Giơ 1 tay chọn đáp án 2; giang hai tay chọn đáp án 1. Vậy là bạn đã có thể làm được 40 câu hỏi trong đề thi lý thuyết rồi.

3. Những câu hỏi về nồng độ cồn hoặc Mililit

Mẹo hướng dẫn học viên thi bằng lái xe như sau: Câu dài chọn đáp án 2; còn lại 2 câu ngắn chọn đáp án 1.

4. Câu hỏi về vòng xuyến

Lưu ý: mẹo hướng dẫn học viên thi bằng lái xe máy A1 nhớ từ Không; phải Có tín hiệu đi theo vòng xuyến nhường đường cho người đi bên trái ( có – trái )

Tóm tắt phần 2 về các biển báo hiệu như: Biển báo cấm: Hình tròn, viền đỏ, nền trắng, và hình vẽ màu đen Biển báo nguy hiểm: Hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen. Biển hiệu lệnh: Hình tròn, màu xanh lam, hình vẽ màu trắng. Biển chỉ dẫn: Hình chữ nhật hoặc hình vuông, màu xanh lam, hình vẽ màu trắng. Biển phụ Phần biển báo thì học viên có thể nhìn hình và có ghi chú dưới mỗi biển báo và ghi rõ ý nghĩa từng biển. Phần biển báo rất đơn giản nên học viên xem là hiểu ngay.

Tóm tắt phần 3 sa hình cũng có mẹo thi bằng lái xe A1 Ưu tiên : rẽ sang hướng tay phải mình được đi trước, đi thẳng , rẽ sang hướng tay trái của mình phải đi sau cùng Nhìn thấy biển báo hình tam giác vàng (giao nhau vs đường ưu tiên trong xa hinh ) chọn luôn luôn đáp án 2. Trong bộ đề thi có 1 câu hỏi cũng có biển báo hình tam giác vàng, nhưng trong trường hợp này bạn sẽ chọn đáp án 3 và duy nhất có 1 câu.