Top 8 # Ý Nghĩa Số 046 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 4/2023 # Top Trend | Sachlangque.net

Sim 034*046, Số 6 Nghĩa Là Lộc, Bán Sim 034*046

Tìm sim nhanh

XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

Bỏ đuôi 046 Bỏ lọc đầu số 03 Bỏ lọc tất cả

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*046

Để tìm sim 046 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*046

Để tìm sim 046 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*046

Để tìm sim 046 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*046

Để tìm sim 046 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*046 Để tìm sim 046 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*046 Để tìm sim 046 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*046 Để tìm sim 046 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*046 Để tìm sim 046 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*046 Để tìm sim 046 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*046 Để tìm sim 046 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*046 Để tìm sim 046 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*046 Để tìm sim 046 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*046 Để tìm sim 046 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*046 Để tìm sim 046 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*046 Để tìm sim 046 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*046

Để tìm sim 046 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*046 Để tìm sim 046 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*046 Để tìm sim 046 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*046 Để tìm sim 046 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*046 Để tìm sim 046 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*046 Để tìm sim 046 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*046 Để tìm sim 046 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*046 Để tìm sim 046 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*046 Để tìm sim 046 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*046 Để tìm sim 046 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*046

Để tìm sim 046 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*046 Để tìm sim 046 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*046 Để tìm sim 046 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*046 Để tìm sim 046 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*046 Để tìm sim 046 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*046 Để tìm sim 046 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*046 Để tìm sim 046 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*046 Để tìm sim 046 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*046 Để tìm sim 046 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*046 Để tìm sim 046 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*046 Để tìm sim 046 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*046

Để tìm sim 046 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*046 Để tìm sim 046 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*046 Để tìm sim 046 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*046 Để tìm sim 046 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*046 Để tìm sim 046 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*046 Để tìm sim 046 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*046 Để tìm sim 046 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*046 Để tìm sim 046 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*046 Để tìm sim 046 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*046 Để tìm sim 046 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*046 Để tìm sim 046 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*046

Thanh Toán – Hỏi Đáp

Cam kết bán hàng

Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

Cách mua sim và thanh toán

Kiểm tra sim còn hay đã bán

Đăng ký thông tin sim

Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Phân loại mệnh theo năm sinh

Chọn nhanh sim phong thủy

12

Âm Lịch: Ngày 12, Tháng 3, Năm 2021 Là Ngày Ất Mão (Ngày Hoàng Đạo) , Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu

Niên mệnh: Thổ – (Bích thượng thổ)

Giờ hoàng đạo: Tí (23-1h)Giờ hoàng đạo: Dần (3-5h)Giờ hoàng đạo: Mão (5-7h)Giờ hoàng đạo: Ngọ (11-13h)Giờ hoàng đạo: Mùi (13-15h)Giờ hoàng đạo: Dậu (17-19h)

XEM TỬ VI THEO CÁC NĂM MIỄN PHÍ

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng ThanhCSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy MinhCSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị HuyềnCSKH 4: 0834.95.9999 Đức TùngCSKH 5: 0938.62.62.62 Văn ThạchGóp ý – Khiếu nại: 097.98.33333 Mr DũngHỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ MinhKế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Thanh Toán – Hỏi Đáp

[ Khuyến mãi ] Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

Hướng dẫn mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau: ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1 ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h. ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

Vì sao lại là Phong Thủy ?

Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

Tin được xem nhiều nhất

VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2018

Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch

Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy

Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy

Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

Đơn Hàng Mới Hôm Nay

Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

Giao sim trong ngày

Nguyễn Trần HaoĐôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập Đặt sim: Viettel 0*877797 Nguyễn Văn MinhCông an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la Đặt sim: Vinaphone 0*422012 Nguyễn Xuân Huy109 trường chinh Đặt sim: Viettel 0*551168 Thu ThủyXuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH Đặt sim: Vietnamobile 0*136979 đào Văn Chủ48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong Đặt sim: Viettel 0*051995

Sim Đầu Số 046, Đầu 046, Sim Đầu Số 046 Quẻ Số 59

Giải nghĩa: Tán dã. Ly tán. Lan ra tràn lan, tán thất, trốn đi xa, lánh xa, thất nhân tâm, hao bớt. Thủy ngộ phong tắc hoán tán chi tượng: tượng nước gặp gió thì phải tan, phải chạy.

Hoà vui đến cực điểm rồi thì sẽ ly tán, vì vậy sau quẻ đoài đến quẻ Hoán. Hoán là lìa, tan tác.

Thoán từ

渙; 亨.王假有廟.利涉大川.利貞.

Hoán; hanh. Vương cách hữu miếu,

Lợi thiệp đại xuyên, lợi trinh.

Dịch: Lìa tan: hanh thông. Vua tới nhà Thái miếu, vượt qua sông lớn thì lợi, giữ đạo chính thì lợi.

Giảng: Trên là gió, dưới là nước (Khảm cũng có thể hiểu là mây – như quẻ Thủy lôi Truân, cũng gọi là Vân Lôi truân); gió thổi trên nước (hay mây) làm nước tung tóe ra (hay mây tan rã ra), cho nên đặt tên quẻ là Hoán.

Thường thì nhóm họp mới hanh thông (như quẻ tụy), nhưng ly tán cũng có khi hanh thông, chẳng hạn sương mù tụ lại nhiều quá, nắng lên, nó tan đi thì tốt, hoặc thời nhiễu loạn, dân chúng tụ họp lại chống đối, phải giải tán đi v.v.. Hể hợp thời thì tốt, trái lại thì xấu. Muốn cho công việc giải tán hanh thông thì nhà cầm quyền phải có lòng chí thành, như một ông vua tới nhà Thái miếu; lại phải biết mạo hiểm như có gan vượt qua sông lớn; sau cùng phải giữ đạo chính, đừng làm những việc bất chính.

Thoán truyện giảng ý nghĩa hanh thông của quẻ này như sau: nội quái vốn là quẻ Khôn, một hào dương của quẻ Càn vào thay hào 2 quẻ Khôn mà thành quẻ Khảm; ngoại quái vốn là quẻ Càn, hào 1 quẻ Khôn vào thay hào 1 quẻ Càn, thành quẻ Tốn. Vậy là trong trùng quái Hoán có một hào dương cương ở trong, một hào âm nhu ở ngoài, mà hào này đắc vị, thuận theo 2 hào dương ở trên nó để tiến lên, như vậy là tốt.

Vượt qua sông lớn mà có lợi vì quẻ có cái tượng gỗ (Tốn cũng là cây, gỗ) ở trên nước, tức thuyền ở trên nước, nhờ thuyền mà qua sông được. Nghĩa bóng là nhờ người có tài mà làm nên việc lớn.

Đại Tượng truyện bàn rộng ra, khuyên sau khi giải tán rồi lại nên nghĩ tới việc nhóm họp lại, mà muốn nhóm họp, thống nhất nhân tâm thì nên đặt lễ tế Thượng đế, tế Tổ tiên.

Hào từ

1. 初六: 用拯, 馬壯, 吉

Sơ lục: Dụng chứng, mã tráng, cát.

Dịch: Hào 1, âm: Dùng con ngựa mạnh để cứu vớt, tốt.

Giảng: Ở đầu thời ly tán, còn có thể gom lại được; hào này âm nhu, kém tài, không đủ sức, nhưng trên có hào 2 dương cương đắc trung, ỷ thác vào được, như đi đường xa có con ngựa khỏe, cho nên tốt.

2. 九二: 渙,奔其机, 悔亡.

Cửu nhị: Hoán, bôn kì kỉ, hối vong.

Dịch: Hào 2, dương: Lúc ly tán, nên đựa vào hào 1 làm ghế ngồi thì hối hận mất đi.

Giảng : Thời này là thời ly tán rồi, dễ có việc ăn năn; hào này dương cương đã giúp đựơc cho hào 1, bây giờ nên dựa vào 1 làm ghế ngồi, đỡ đần nhau thì khỏi phải hối hận.

3. 六三: 渙其躬, 无悔.

Lục tam: Hoán kì cung, vô hối.

Dịch: Hào 3, âm: đánh tan lòng riêng tây của mình đi thì không hối hận.

Giảng: Hào này âm nhu, bất trung ,bất chính, là người có lòng vị kỉ, nhưng ở vị dương lại được hào trên cùng chính ứng với nó, mà có lòng lo việc đời (vì là dương cương); nếu 3 bỏ tính vị kỉ đi, lo gánh việc đời với hào trên cùng, thì sẽ không hối hận.

4. 六四: 渙其群, 元吉.渙有丘, 匪夷所思.

Lục tứ: hoán kì quần, nguyên cát. Hoán kì khâu, phỉ di sở tư.

Dịch: Hào 4 âm: Giải tán bè phái của mình đi, rất tốt. Vì như vậy là giải tán cái nhỏ để tập hợp cái lớn lại thành gò đống; điều đó người thường không thể nghĩ tới được.

Giảng: Hào này âm nhu, thuận, giúp đỡ hào 5 vừa cương vừa đắc trung, như vị đại thần giúp một minh quân, mà biết giải tán bè phái của mình đi (sở di nói vậy vì hào 1 ở dưới không ứng viện với 4, cũng như 4 không còn bè phái), để đoàn kết, tập hợp cả quốc dân mà cùng lo cứu nước; như vậy là giải tán cái nhỏ để gom cái lớn lại thành gò đống, rất tốt. Người thường không hiểu được lẽ đó mà chê sao lại giải tán đảng của mình. Muốn vậy phải là người đắc chính (âm ở vị âm) , và đắc trung, cương cường như hào 5.

5. 九五: 渙汗其大號, 渙王居, 无咎.

Cửu ngũ: Hoán hãn kì đại hiệu, hoán vương cư,vô cữu.

Dịch: Hào 5, dương: Ban bố hiệu lệnh lớn khắp nước như mồ hôi phát ra ở khắp thân thể, phát hết kho lẫm của vua để chu cấp cho dân, không có lỗi.

Giảng: năm chữ “Hoán hãn kì đại hiệu” tối nghĩa. Chu Hi giảng là hủy bỏ các hiệu lệnh trước đi, những hiệu lệnh đó như mồ hôi, chảy ra mà không trở lại”. Chúng tôi theo Phan Bội Châu mà dịch như trên là ban bố hiệu lệnh đi khắp nơi. J Legge và R. WilheLm cũng hiểu như vậy, nhưng giảng là những hiệu lệnh đó cứu nguy được cho dân như người bị bệnh mà phát tán, làm cho mồ hôi toát ra vậy.

Ba chữ sau: “Hoán vương cư” nghĩa dễ hiểu: vua nên tán tài để tụ dân, cũng như hào 4, giải tán bè phái để tụ dân, đều là chính sách tốt ở thời ly tán cả.

6. 上九: 渙其血去, 逖出, 无咎.

Thượng cửu: hoán kỳ huyết khử, địch xuất, vô cữu.

Dịch: Hào trên cùng, dương: Tan (trừ) được máu )vết thương cũ), thoát khỏi kinh sợ (chữ [逖 ] ở đây nên đổi làm chữ dịch [惕] là kinh sợ), không có lỗi.

Giảng: hào này ở cuối thời ly tán, sắp hết xấu; nó có tài (dương cương), lại được hào 3 ứng viện, cho nên nó thành công, trừ được vết thương ly tán và thoát khỏi cảnh lo sợ.

***

Phan Bội Châu so sánh quẻ này với quẻ Tụy, đại ý như sau:

Tụy và Hoán là hai thời trái ngược nhau, một thời nhóm họp một thời lìa tan, nhưng thời nào cũng hanh thông được cả, miễn là biết hành động hợp lúc và có lòng chí thành: Thoán từ hai quẻ đều có 4 chữ: “Vua tới Thái miếu”, nghĩa là phải chí thành như nhà vua khi vào tế ở Thái miếu.

Nhưng hai quẻ khác nhau ở chỗ. Tụy có 4 chữ: “lợi kiến đại nhân”, Hoán có 4 chữ: “Lợi thiệp đại xuyên” vì ở thời Tụy, thuận cảnh, chỉ cần có người tài đức là làm nên việc còn ở thời Hoán, nghịch cảnh, phải có tài đức mà lại phải mạo hiểm nữa. Đó là thâm ý của cổ nhân.

Sáu hào quẻ Hoán ý nghĩa rất phân minh: hào 1, còn mong cứu chữa được; hào 2 ly tán đã nhiều rồi, chưa cứu được; hào 3 có thể bắt tay làm việc, muốn vậy phải bỏ lòng vị kỷ đi; hào 4, phải giải tán bè phái để đoàn kết toàn dân; hào 5 phải ra hiệu lệnh mới, ban phát của riêng, hào 6 thì thành công. Quan trọng nhất là lời khuyên hào 4 và 5.

Giải Nghĩa Ý Nghĩa Số 87, Số 87 Có Ý Nghĩa Gì

Ý nghĩa số 87 cũng như ý nghĩa của các con số khác nói chung nói lên mức độ phù hợp của chủ nhân với con số đó. Thực tế bạn có thể thấy, trong cuộc sống, công việc bạn sẽ gắn với rất nhiều con số khác nhau. Đó có thể là: số điện thoại, biển số xe máy, xe oto, địa chỉ nhà, cơ quan v.v hay thậm chí là số tuổi của chính bạn. Và sẽ thật dễ hiểu rằng, bạn sẽ gặp may mắn, tài lộc khi có cho mình 1 con số đẹp và ngược lại, bạn phải luôn phòng tránh và cẩn thận khi mang một con số xấu. Thậm chí có người đã đổi những con số ấy đi nếu có thể.

Để hiểu rõ số 87 có ý nghĩa gì, hiện nay người ta tìm hiểu theo 3 cách cơ bản là:

Xét theo ý nghĩa hợp thành của các con số

Xét theo ý nghĩa biểu tượng

Xét theo ý nghĩa cân bằng âm dương.

Xét trên ý nghĩa của con số hợp thành:

Cách đơn giản và phổ biến nhất hiện nay để biết Ý nghĩa số 87 đó là tìm hiểu từ ý nghĩa các con số hợp thành nên nó là số 8 và số 7. Theo quan niệm, số 8 có ý nghĩa là Phát, số 7 có ý nghĩa là Thất. Do đó, Ý nghĩa số 87 được hiểu là Phát Thất – Thất Phát, nghĩa là không phát lên được. Đây là ý nghĩa không tốt đẹp mà ai cũng muốn tránh.

Xét theo ý nghĩa biểu tượng:

Trong giới chơi cờ bạc, lô đề ngày xưa, người ta thường dùng các kí hiệu, biểu tượng, hình ảnh để biểu thị ý nghĩa các các con số, con chữ. Ý nghĩa số 87 được biểu thị bằng hình ảnh Con Heo. Con Heo thường là được hiểu với ý nghĩa của sự nhàn hạ, rảnh rang, rủng rỉnh. Cũng có người hiểu với ý nghĩa là không thông minh. Tuy vậy, Ý nghĩa số 87 xét theo khía cạnh này cũng không phải là xấu.

Xét theo ý nghĩa cân bằng âm dương:

Cách đơn giản nữa để biết số 87 có ý nghĩa gì là thông qua sự cân bằng chẵn lẻ – âm dương của nó. Sự cân bằng âm dương trong con số biểu thị cho sự cân bằng hòa hợp trong cuộc sống. Số chẵn là âm, số lẻ là dương. Số 87 có 1 số chẵn và 1 số lẻ thể hiện cho sự cân bằng âm dương rất tốt.

Số 59 Có Ý Nghĩa Gì? Khám Phá Ý Nghĩa Số 59

Bạn đang tò mò về ý nghĩa số 59? Bạn không biết số 59 mang ý nghĩa gì, có cát lành hay không. Không chỉ riêng bạn, rất nhiều người quan tâm ý nghĩa con số này. Vậy, thực hư ý nghĩa của số 59 là gì?

Ý nghĩa số 59 tượng trưng cho phúc thọ viên mãn

Đầu tiên, chúng ta sẽ xét về con số 5, con số này có ý nghĩa là sinh. Còn con số 9 có ý nghĩa là trường cửu. Khi chúng ta ghép hai số này lại với nhau thành “sinh trường cửu”.

Bên cạnh đó, trong văn hóa người Việt số 5 thường gắn liền với biểu tượng phúc đức, phúc lộc; số 9 là biểu tượng của tuổi thọ, sức sống trường tồn vĩnh cửu, con số quyền lực. Vì thế, ý nghĩa số 59 còn được luận là SINH QUYỀN hay là con số PHÚC THỌ.

2. Ý nghĩa phong thủy số 59 có tốt không?

Để biết được trong phong thủy cặp số 59 có tốt hay không thì chúng ta xét dựa trên các yếu tố sau đây:

Ý nghĩa số 59 trong phong thủy

Dựa trên con số hợp mệnh

Trong dãy số sim của bạn ứng với số 9 ở cuối thì bạn nên xét xem có hợp với mệnh của mình hay không. Xét trong phong thủy thì số 9 sẽ rất hợp với mệnh Hỏa.

Chính vì vậy, con số 59 hợp mệnh với những ai thuộc mệnh Hỏa hoặc mệnh Thổ (tương sinh). Theo phong thủy ngũ hành thì người mệnh Hỏa hay mệnh Thổ nên sở hữu cho mình con số 59 đầy quyền lực này trong biển số xe hay sim điện thoại.

Dựa theo cân bằng Âm Dương

Theo như chia sẻ của các chuyên gia phong thủy số 59 là con số vượng Dương. Do đó, để có được sự cân bằng Âm Dương người mang Âm mạng nên sử dụng con số này.

Dựa vào ngũ hành tương sinh

Bạn muốn biết ngũ hành tương sinh ẩn chứa trong cặp số 59 thì điều đầu tiên bạn nên nắm đó chính là số 5 là số ứng với mệnh Thổ và số 9 ứng với mệnh Hỏa. Hỏa sinh Thổ nhưng Thổ đứng trước Hỏa thì mang tính chất bình hòa. Xét về ngũ hành trong nội tại cặp số 59 không tốt cũng không xấu.

3. Ý nghĩa số 59 trong sim điện thoại